3608 Hakann: Epidemie strachu A.S.

[ Ezoterika ] 2022-12-25

Velmi obdivuji, že si mnozí z vás dokáží zachovat dobré srdce navzdory vší temnotě a krutosti ve vašem světě. Dnes bych se s vámi rád podělil o jeden pohled na to, co se na Zemi děje. Nebude to absolutní a jediná pravda: skutečnost je složitější než to, o co se dnes podělím. Budu zobecňovat a některé věci vynechám. Nemusíte zavrhnout svůj dosavadní pohled na svět. Chci jen říci, že různé perspektivy jsou užitečné v různých obdobích. Moje současná perspektiva zní: prakticky všichni, včetně většiny pracovníků světla a většiny lidí přijímajících toto poselství, jsou vyděšení. Dokonce i většina lidí, kteří si o sobě nemyslí, že se bojí, je ve skutečnosti vyděšená.

Je to téměř vždy strach, který způsobuje, že bytosti necítí bezpodmínečnou lásku k druhým. Bezpodmínečná láska je výchozím stavem lidí, a když bezpodmínečná láska není, pak je to obvykle proto, že se dotyčný bojí. Téměř vždy, když se objevuje odsuzování, hněv nebo touha změnit druhé nebo změnit názory druhých, skrývá se pod tím strach. Koneckonců, proč byste potřebovali, aby se druzí lidé změnili, kdybyste se vy osobně nebáli? Mnozí z vás se snažili ukázat druhým, co považujete za pravdu. V mnoha případech jste skutečně pravdu měli, přesto druhý člověk vaše slova ani pořádně nezvážil. Často se jen vyhnuli diskusi a možná vás dokonce urazili. I to je pro nás známkou strachu. Mysl dotyčného člověka prostě nedokáže zvládnout strach, který by pramenil z úvahy o tom, že jeho světonázor je nesprávný. A tak zavřou zdroj strachu, totiž člověka, který řekl něco pravdivého, ale nekonvenčního. Možná dokonce takovou osobu urážejí nebo ji chtějí cenzurovat.

Ve skutečnosti to má jistou logiku. Pokud lidé zažívají příliš mnoho strachu, mohou se začít doslova psychicky hroutit. To, že lidé nenaslouchají jiným světonázorům, je v jistém smyslu psychologický obranný mechanismus proti nebezpečí, že jim jiní lidé rozbijí jejich světonázor a způsobí jim takový strach, že se zhroutí. Důvodem, proč se s touto novou informací nedokážou správně vypořádat, je samozřejmě to, že lidé už téměř vždy byli ve velkém strachu. Tato nová informace je stéblem, které zlomí velbloudovi hřbet.

Základním problémem vašeho světa tedy není to, že lidé odmítají vidět pravdu, že jsou hloupí, líní, sobečtí nebo záměrně slepí. Základní problém je v tom, že jsou už tak vystrašení, že už teď trpí vážnými následky tohoto strachu, a nedokážou zvládnout další informace, které vyvolávají strach navrch. Již jsem zmínil jeden příklad těžkých následků, kterými lidé již trpí ze strachu, a to nedostatek lásky a sklon soudit a chtít měnit druhé. Dalším příkladem následků strachu je to, že na vašem světě je závislých tolik lidí. Nemluvíme jen o drogách, ale také o věcech, o kterých lidé vědí, že jim škodí, jako je příliš mnoho času stráveného za obrazovkou, alkohol, určité potraviny atd. Tyto závislosti dočasně otupují strach, ale samozřejmě problém ve skutečnosti neřeší. Za třetí, aby se vyrovnali se strachem, mnozí lidé se buď chovají sobecky, aby se ochránili a poskytli si maximální zdroje, nebo prostě zmenší svou bublinu vědomí tak, že v jejich světě existují jen šťastné věci. Například: jim a jejich přímé rodině a přátelům se daří dobře, a tak jsou tito lidé šťastní, protože svou bublinu vědomí zmenšili tak, aby nebyla větší. Tito lidé obvykle nevěnují mnoho času ani energie pomoci lidem mimo svou bublinu vědomí, a pokud se lidem v jejich bublině vědomí daří dobře, obvykle jsou tito lidé zdánlivě docela šťastní. Svým způsobem je zmenšování jejich bubliny vědomí vlastně funkčnější než to, že se buď stanou sobci, nebo propadnou depresi, což se stává u většiny lidí, kteří se upřímně dívají na to, co se děje ve světě, a snaží se pomáhat, jak nejlépe dovedou.

Nicméně zmenšování bubliny vědomí stále není dokonalým řešením, protože pokud jsou všichni buď sobci, nebo zmenšují svou bublinu vědomí, pak neexistuje nikdo, kdo by se skutečně nezištně snažil posunout lidstvo kupředu na velké úrovni. Pokud jsou všichni sobečtí nebo zmenšují svou bublinu vědomí, pak se věci pro pozemšťany nevyvíjejí dobře. Většina lidí nechce, aby ostatní lidé byli sobečtí a zmenšovali svou bublinu vědomí, ale také nechce být těmi, kdo to sami dělají. Většina lidí, kteří se zdají být úspěšní nebo šťastní, včetně většiny duchovních učitelů, kteří se tak jeví, jsou buď skrytě sobečtí, nebo se jejich bublina vědomí zmenšila. Přitahují lidi, protože jejich život se zdá být nekomplikovaný, snadný a zábavný, a často mají prostě super jednoduchý recept na štěstí nebo úspěch, jako je manifestace triků nebo nákup bitcoinů nebo dodržování jejich plánu 1-2-3. Vždy se jim to podaří, nebo říkají, že jsou prostě šťastní a život je nekomplikovaný.

Život uvnitř jejich bubliny skutečně nekomplikovaný je. Kdo se nestal sobec a nezmenšil svou bublinu vědomí, je obvykle buď v depresi, nebo působí na průměrné lidi jako blázen. Jedinec, který nezmenšil svou bublinu vědomí, nestal se depresivním a aktivně pracuje na pomoci lidstvu ve významném měřítku je skutečně velmi vzácný. Bohužel tito lidé často nepatří k nejbohatším nebo nejslavnějším lidem na vašem světě. Mnoho lidí, kteří se prezentují jako lidé pomáhající lidstvu ve velkém měřítku, ve skutečnosti lidstvu škodí. Ti, kteří to skutečně dělají, obvykle nejsou všeobecně oblíbení. V praxi je zmenšení vaší bubliny vědomí tak, abyste mohli skutečně fungovat, pravděpodobně dobrý nápad. Nikomu nepomůže, když máte velkou bublinu vědomí, ale zároveň jste v depresi a nejste schopni fungovat. Bublinu vědomí můžete vždy rozšířit později, až vykonáte dostatek duchovní práce, abyste zvládli vidět více věcí, aniž byste se psychicky zhroutili.

Chtěl bych také poznamenat, že temní správci, kteří se pokoušejí ovládat lidstvo ze zákulisí, mají strach jako zbraň. Jejich základní strategie spočívá v tom, že vám pomocí svých médií říkají, abyste se báli nějakého nebezpečí, a také vám říkají, že řešením strachu je udělat to, co oni chtějí, abyste udělali. Například po 11. září 2001 temní kontroloři přiměli média, aby lidem říkala, že se mají bát muslimských teroristů, a aby Američanům říkala, že řešením tohoto strachu je zavedení takzvaného Patriot Act a invaze do Iráku. Protože média lidem řekla, že invaze do Iráku jejich strach vyřeší, mnoho lidí s tím souhlasilo. Navíc bylo jistou útěchou být jedním z lidí ve stádu, které mělo stejný názor. To bylo bezpečné. Invaze do Iráku ale samozřejmě strach, který Američané měli, v zásadě nevyřešila.

Tato základní strategie se opakovala mnoho, mnoho, mnohokrát: mainstreamová média vám řeknou, abyste se něčeho báli, a pak vám řeknou, že svůj strach můžete vyřešit tím, že podpoříte to, co temní kontroloři chtějí, abyste podpořili. To je jeden z důvodů, proč doporučujeme nesledovat mainstreamová média. Také velmi nesouhlasím s taktikou šedých klobouků (kterým se někdy říká bílé klobouky), která v podstatě spočívá v zastrašování obyvatelstva, aby se probudilo. Pro nás je to jako snažit se vyřešit požár tím, že ho polijeme benzínem. Epidemii strachu nevyřešíte tím, že lidi ještě více vyděsíte. Jak epidemii strachu vyřešíte? Jak byste se chovali k dítěti, které má mylnou víru, ale zároveň je vyděšené a pláče? To je dobrý výchozí bod. Pokud se budete k ostatním lidem i k sobě chovat tak, jak byste se chovali k vyděšenému dítěti, pak se skutečně stanete tím, koho jste možná hledali. Pomoci vám může cesta pozorování, o kterou jsem se podělil dříve.

Kromě toho, pokud pozorujete nějakou emoci nebo myšlenku, můžete se sami sebe zeptat, zda se za nimi neskrývají nějaké emoce. Velmi často se za jinými emocemi skrývá strach, například za hněvem nebo podrážděním či odsudkem druhých lidí. Je tu tedy jedna věc, o kterou jsem se během tohoto poselství ještě nepodělil, a to: čeho se lidé vlastně bojí? No, různí lidé se bojí různých věcí. Některé strachy jsou ve vašem světě dobře známé, například strach z opuštění nebo strach z toho, že nejste dost dobří. Existuje však jeden velmi hluboký strach, který má mnoho lidí, ale tento strach není na Zemi běžně známý. Je to strach, že se již nikdy nespojíte se Zdrojem. Až příště zažijete takzvanou negativní emoci, můžete se sami sebe zeptat: Je pod touto emocí strach, že se už nikdy nespojím se Zdrojem? Pro některé z vás bude odpověď znít: ʺNe, to zde není v pozadí strachu.ʺ V tomto případě se jedná o strach. Někteří z vás však díky položení této otázky dosáhnou velkého pozitivního duchovního průlomu. Zdroj vás totiž skutečně bezpodmínečně a nekonečně miluje. A pokud se nedopustíte neuvěřitelně velkých a strašlivých zvěrstev nebo pokud neprodáte svou duši démonům, jednoho dne se opět stanete jedním se Zdrojem. To vám mohu zaručit. Těmi ʺvelkými a strašnými zvěrstvyʺ myslím horší věci, než je třeba vražda několika lidí, protože většina z nás má za sebou životy, ve kterých jsme to udělali, a přesto jsme stále tady na této cestě zpět ke Zdroji.

Jak jsem již uvedl, to, co jsem dnes představil, není jediný správný pohled. Je to však jeden z potenciálně užitečných pohledů. Doufám, že budete schopni přepínat mezi perspektivami, jako když si nasazujete různé druhy brýlí pro různé situace. Mám vás velmi rád. Ve střednědobém horizontu se blíží neuvěřitelně dobré časy

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/12/25/hakann-an-epidemic-of-fear/

Zpět