3676 Vyšší já: Na vyšší úrovni Mike Quinsey

[ Ezoterika ] 2023-01-08

Doufám, že jste si všichni užili klidnou příjemnou přestávku a stejně jako mnoho lidí se těšíte na klidnější a naplněnější nový rok. Visí nad námi hrozba rozšíření války na Ukrajině, ale i větší síly, než jsou ty naše, se ji snaží usměrnit tak, aby se brzy našlo řešení. To by mělo válku zcela ukončit, aby se na Zemi mohl usadit trvalý mír. Z mého chápání je zřejmé, že jsme se přesunuli na novou časovou linii, která má vyřešenější výsledek a mírový závěr. Tím, že se na něj budete soustředit, pomůžete jeho projevení a snížíte jakoukoli možnost eskalace války a způsobení horšího scénáře.

Baba Janga, Bulharka, která zemřela 11. srpna 1996 ve věku 84 let, byla slepá mystička a jasnovidka, která se vyznačovala úžasnou přesností svých proroctví. Ta se ukázala být z 85 % správná. V takových chvílích lidé hledají spolehlivé indicie o tom, co přinese budoucnost, a mnozí citují její proroctví, která se týkají nejbližší budoucnosti. Tvrdila, že se dokáže spojit s ʺmrtvýmiʺ, a hovořila o příchodu 1000 let míru, stejně jako mnozí před ní (1).
Přeji všem šťastný nový rok. Mike Quinsey.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X.


Jsme rádi, že celý svět slaví Nový rok s nadějí a přáním mírového výsledku poté, co zažil návrat starých špatných časů válečných akcí, které ohrožují světový mír. Je to pro vás obtížné období, protože nevíte, jaký bude pravděpodobně výsledek. Hlavní mocnosti zatím chrastí šavlemi, ale drží se zpátky od zahájení eskalace, která by mohla vést ke světové válce. My ze své strany jdeme tak daleko, jak je nám dovoleno, aniž bychom přímo zasahovali, a doufáme, že náš vliv umožní nalézt mírové řešení. Vyšší energie vašich modliteb a přání míru při novoročních oslavách pomohly zahájit rok s nadějí a láskou pro vaši budoucnost a celé lidstvo.

Snažte se zachovat klid, když se všichni kolem vás zaplétají do boje za mír. Buďte si jisti, že i když se vás sejde málo, abyste vyslali pozitivní energii lásky, máte větší účinek, než si dokážete představit. Na vyšší úrovni vyhráváte konflikt, a tak bude pronikat dolů, jak bude kousek po kousku překonávat negativitu. Každé vaše malé úsilí pomáhá nakonec dosáhnout míru a harmonie, o které usilujete. Podmínky na Zemi se zdají být daleko od budoucnosti, o kterou usilujete, ale buďte si jisti, že to může být těžké, ale nakonec zvítězíte, protože je to váš osud, a každá inkarnace se bude snažit rozšířit úroveň vašeho pravého poznání. Pochopte, že zákon přitažlivosti nemá možnost rozlišit, zda jsou energie pozitivní nebo negativní, a jednoduše reaguje na vaše myšlenky a modlitby. Je proto velmi důležité, abyste svou energii dávali skrze lásku k lidstvu, a ne z negativních důvodů.

O těchto věcech je možné diskutovat bez energetizujících negativních aspektů, ke kterým dochází, když se lidé začnou rozčilovat a zlobit. Temní se živí negativní energií, a proto podporují války. Naštěstí existuje energie pro změnu mezi lidmi, kteří jsou unaveni neustálými konflikty a přehlížením jejich blaha. Začínají požadovat změnu vedení, které se zaměří na mír. Bohužel despotové a další lidé, kteří upřednostňují válečné akce, se neradi vzdávají své moci, ale lidé je nakonec donutí odejít. Vaše obecné zkušenosti ukazují, jak obtížné je řídit zemi, když v ní převládá politika a řízení podle doktríny jednotlivých stran. I když je zvolen vůdce, který má naprostou kontrolu, neexistuje žádná záruka spravedlivé a poctivé politiky, která by nebyla tak či onak zaujatá.

Zdá se, že dominantním faktorem jsou peníze, za které si lze ʺkoupitʺ laskavosti, které by jinak nemusely být poskytnuty. Pokud se chcete dostat na úroveň, kde je poctivost a férové jednání běžnou cestou, máte co řešit. To vše stojí před vámi a nabízí se otázka, co s tím hodláte udělat, abyste vytvořili spravedlivější společnost. Svět volá po skutečném vedení, které si uvědomuje skutečné potřeby lidí. Je mezi vámi mnoho slušných lidí, kteří chápou, co je potřeba, abyste vytvořili spravedlivější svět. Protože však mnozí z nich dávají přednost ʺslužbě soběʺ, nejsou zvýhodněni, pokud jde o jmenování do funkce zástupce své země.

Vzhledem k času se to bude muset změnit, ale nejprve musíte vyřešit potíže tak, aby existovala jasná cesta, která nabídne řešení, jež pomůže všem lidem, a ne několika zvýhodněným. Nyní máte více multimilionářů, než jste kdy měli, kteří budou bezpochyby tvrdit, že to bylo díky jejich vlastní tvrdé práci. To je sice hezké, ale nepomáhá to světu jako celku, protože peníze by měly pracovat pro zlepšení situace lidí. Je zřejmé, že někteří milionáři své bohatství využívají ve prospěch lidí, ale je třeba udělat mnohem více, má-li se lidstvo znovu pozvednout ve spravedlivější společnosti. Nabízíme naše postřehy v naději, že by mohly lidi inspirovat k větší účasti na uspokojování potřeb lidí, kteří jsou páteří společnosti a mají co nabídnout prostřednictvím svých zkušeností. To, jak řešíte své problémy, je pro vás učební pomůckou, protože by nebylo tak přínosné, kdybychom většinu věcí dělali za vás. Právě naopak, protože vás všemožně podporujeme v tom, abyste si řešení našli sami.

Ve vašich klidných chvílích za vámi můžeme přijít a často tak činíme, abychom vám mohli předat myšlenky a nápady, které vám mohou pomoci učinit moudrá rozhodnutí. Někteří z vás, kteří jste citlivější, nás často cítí kolem sebe, a to není vaše představivost. Přímější kontakt se odehrává, když jste mimo tělo, jako ve stavu spánku, ale málokdo si to pamatuje. Nicméně je možné, že vám tento kontakt pomohl překonat nějaký problém nebo jste vyhledali obecnou pomoc či radu. Zanechávám vás s láskou a požehnáním a nechť Světlo rozjasní vaše dny a cestu k naplnění..

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/01/08/mike-quinseys-higher-self-on-a-higher-level/

Zpět