3955 Tunia: Potrat A.S.

[ Ezoterika ] 2023-03-04

Dnes bych se chtěla vyjádřit k důležitému a velmi kontroverznímu tématu, a to k potratům. Nebude to vyčerpávající diskuse a nezmíním se o všech věcech, které jsou pro toto téma důležité. Pouze přidám několik poznámek k již existující diskusi.

Za prvé, potraty nejsou v naší společnosti zakázány. Jak již bylo řečeno, plejádské ženy se prakticky nikdy nerozhodnou potrat skutečně podstoupit. Jistě, do jisté míry je to proto, že máme lepší zdravotní péči a kontrolu nad tím, zda otěhotníme, a také v naší kultuře neexistuje znásilnění. Přesto, i když se plejádská žena rozhodne otěhotnět, ale pak kvůli změně okolností už dítě nechce, nebo když ji znásilní a otěhotní někdo mimo naši kulturu, pak se téměř vždy rozhodne dítě stejně mít. Bude mít možnost buď dát dítě k adopci milujícím rodičům, nebo může dostat veškerou podporu, pokud bude chtít dítě přesto vychovávat. Jsme více komunitní a méně individualističtí než většina pozemšťanů, a rozhodně bude mít veškerou pomoc, kterou bude chtít.

Nyní může plejádská žena podstoupit potrat, pokud je dítě mrtvé již v děloze nebo je stoprocentně jisté, že bude mrtvé po narození (například pokud z nějakého důvodu nemá přístup ke galaktickým zdravotním službám). Nicméně poslední potrat, který nebyl z důvodu mrtvého dítěte v děloze, byl doslova před desítkami let, přestože potraty nejsou zakázané a existují miliardy plejádských žen.

Je to proto, že považujeme život za posvátný a že početí dítěte vnímáme jako posvátný dar Zdroje. Přesto nevytáhneme kartu ʺživot je posvátnýʺ výhradně tehdy, když žena požádá o potrat. Podporujeme také naše děti a matky obecně. Jediné, co by se dalo považovat za výjimku z našeho názoru, že život je posvátný, je to, že jsme pro trest smrti, pokud jsou lidé u soudu usvědčeni ze spáchání hrozných zločinů a zároveň odmítnou naši nabídku pomoci jim změnit se, uzdravit se nebo činit pokání. Koneckonců, pokud je jen zavřeme, budou prostřednictvím kolektivního podvědomí nadále negativně ovlivňovat svou rasu. Tito lidé měli a stále mají svou šanci, a pokud si i po svých zločinech nadále volí temnotu, přestože jim byla nabídnuta cesta zpět ke světlu, je to škoda, ale nemáme problém je popravit, abychom před nimi ochránili zbytek jejich rasy.

Kdyby dnes plejádská žena požádala o potrat, pak by si s ní lidé sedli, promluvili si s ní a zeptali se, jak se jí daří. Pokud by chtěla léčitelské služby nebo jen přátele či přátelskou společnost nebo cokoli jiného, dostalo by se jí toho. Byla by informována o možnostech, které má, což zahrnuje donošení dítěte a jeho následné předání k adopci nebo jeho výchovu sama s veškerou potřebnou podporou. Bylo by jí připomenuto, že život je posvátný. Byla by pozvána k návštěvě sesterského a/nebo mateřského kruhu. Pokud by však i přes to všechno trvala na potratu, pak by jí s tím pomohl lékař, který je tomu otevřený. Upřímně řečeno, mohla by také použít stávající technologie, které se nám tu povalují, aby si potrat provedla sama, což si můžete představit jako naši verzi potratu ramínkem, a my přece nebudeme sledovat všechny naše ženy 24 hodin denně jen proto, že by se některá z nich mohla rozhodnout provést si potrat. Proto jsme usoudili, že pokud se žena rozhodne, že potrat podstoupí, tak ho podstoupí, a my jí můžeme rovnou pomoci. Praktické reálné alternativy - buď nutit ženy do naší verze potratů na věšáku, nebo ženy 24 / 7 monitorovat a v případě potřeby je nutit donosit děti proti jejich vůli - jsou v našich očích horší.

To jsou tedy rozhodnutí, která jsme učinili. Lidé na Zemi se samozřejmě mohou rozhodovat sami. Rozhodně netvrdíme, že musíte dělat to, co děláme my. Jen se s vámi dělíme o to, jak jsme se rozhodli.

Na Zemi existuje ještě jeden velmi důležitý faktor, a to, že ženy byly po tisíciletí utlačovány, což je stále hluboká a otevřená rána v psychice pozemských žen. Pro mnoho žen se přístup k potratům spojil s myšlenkou, že nejsou utlačovány. Nebudu říkat, zda je spravedlivé považovat zákaz potratů za odnímání práv ženám, ale právě tak to mnoho žen vnímá.

Dokud budou vlády nebo státy zakazovat potraty, bude mnoho žen smýšlet o potratech mnohem příznivěji, než by jinak smýšlely, protože v mysli některých žen se vytvořilo spojení mezi potratem a tím, že nejsou utlačovány. Některé ženy - ne většina, vnímají potrat částečně jako určitý druh boje proti patriarchálním strukturám společnosti nebo jako výraz svobody.

Proto dokud jsou potraty na některých místech zakázány a dokud se také nezahojí rána útlaku žen, je lidstvo do jisté míry ve slepé uličce, protože dokud budou ženy vnímat, že jsou utlačovány, nebudou z velké části schopny začít léčit své trauma z útlaku. Lidé se obecně nemohou vyléčit ze svého traumatu, dokud nejsou v bezpečí, nebo v tomto případě ženy budou mít problém začít léčit své trauma z útlaku, dokud budou vnímat, že jsou stále utlačované - a zákazy potratů jsou mnoha ženami vnímány jako útlak. I když si myslíte, že zákazy potratů nejsou utlačovatelské, mnoho žen je tak stále vnímá, a tudíž u mnoha žen posilují trauma z útlaku.

Myslíme si, že v určitém okamžiku (i když neřekneme, jestli by to mělo být teď nebo později) by pozemšťané měli důrazně zvážit legalizaci potratů a také by si ženy měly dobře rozmyslet, zda považují život za posvátný, nebo ne, a jaké to má důsledky. Samozřejmě by bylo dobré, kdyby se nad tím, zda považují život za posvátný, zamyslelo více lidí než jen těhotné ženy, a pokud ano, jak by pak měla být uspořádána společnost. Bylo by také dobré, kdyby lidé obecně, a rozhodně včetně dětí a matek a těhotných žen, byli více podporováni.

Existuje dobrý argument pro to, že by potraty měly být legální již nyní, ale existuje také dobrý argument pro to, že by potraty měly být legální až někdy v budoucnu, až bude vědomí lidí na Zemi vyšší než nyní, což by také vedlo k tomu, že by se pro potrat rozhodovalo méně žen. Nebudeme říkat, zda jsme zastánci legalizace potratů nyní, nebo až později. To je na rozhodnutí pozemských lidí.

Přesto si myslíme, že pozemšťané se nikdy nebudou moci plně vyvinout jako druh, pokud budou potraty navždy nezákonné, protože pak bude rána utlačovaného bytí v ženské psychice nadále krvácet a válka muže proti ženě bude pokračovat. Nakonec by snad naprostá většina potratů přestala ne proto, že existují zákony proti potratům, ale proto, že jednotlivé ženy se rozhodnou pro život, a také proto, že existuje větší podpora pro všechny včetně těhotných žen a matek a dětí. Jak roste vědomí lidí, nemůžete je stále nutit, aby se řídili pravidly, která na ně klade někdo jiný. Proto s růstem vědomí lidí bude muset existovat stále méně zákonů, protože lidé s vysokým vědomím prostě odmítnou řídit se zákony někoho jiného místo svého vlastního svědomí.

Svět je složitější než ʺX je špatné, proto zakážeme Xʺ - tento princip tak nějak fungoval v minulosti, ale nebude fungovat příliš dobře, až se lidé stanou duchovně vyspělejšími a suverénnějšími. Jakmile se lidé stanou duchovně vyspělejšími a budou mít větší sklon naslouchat svému vlastnímu vedení namísto toho, aby se řídili zákony někoho jiného, nemůžete stále používat zákony k tomu, abyste lidi nutili jít tou cestou, která je podle vás lepší. Musíte nechat relativně duchovně vyspělé lidi, aby se rozhodli sami. Zdroj nám totiž ve své nekonečné moudrosti dal také svobodnou vůli a dal nám na výběr, co chceme se svým životem dělat. Navíc duše většiny lidí netouží po bezpečí, ale touží po možnosti objevovat a rozšiřovat se, získávat zkušenosti a činit vlastní rozhodnutí, aniž by je brzdily zákony, které vytvořil někdo jiný.

Stejně tak tušíme, že snaha o to, aby potraty byly nezákonné, prostě nebude v určitém okamžiku v budoucnosti, kdy bude na Zemi dostatek silných, asertivních a duchovně vyspělých žen, proveditelná. Domníváme se, že buď zahájí metaforickou stávku, doslovnou stávku, nebo budou pořádat takové demonstrace či disponovat takovou politickou či měkkou mocí, že potratové zákony budou v určitém okamžiku celosvětově zrušeny. Ať se nám to líbí, nebo ne, pokud se podíváme dostatečně daleko do budoucnosti, vypadá neuvěřitelně nepravděpodobně, že by na Zemi existovaly potratové zákony - zároveň však předvídáme, že jen velmi málo žen se v budoucnu skutečně rozhodne pro potrat.

Také temní vládci mají v souvislosti s potraty velmi temné plány. Temní vládci chtějí, aby bylo potratů co nejvíce. Přesto je to samozřejmě jen náš pohled a lidé na Zemi se samozřejmě mohou rozhodovat sami. Pokud se rozhodnete, že potraty zůstanou navždy nelegální, je to vaše právo a žádné galaktické bytosti vás nebudou nutit, abyste potraty legalizovali.

A konečně, chápu, že je to těžká situace, a mé srdce velmi soucítí se všemi na Zemi, včetně žen, které byly v minulosti skutečně strašně utlačovány a kterým se nedostávalo podpory, které by se jim pravděpodobně dostávat mělo. Připouštím, že ani mužům se nedostávalo podpory, které by se jim pravděpodobně mělo dostávat, a společnost s nimi nezachází tak dobře, jak by měla, ale tématem jsou dnešní ženy a my si myslíme, že společnost je vůči ženám v mnoha ohledech velmi tvrdá a nepodporující. Sestry moje, myslím, že jste úžasné, silné a krásné, a těším se na den, kdy vám my, Plejáďané, budeme moci podat pomocnou ruku přímějším a hmatatelnějším způsobem.

Děkuji vám, že jste mi naslouchaly. Miluji všechny bezpodmínečně a na věky. Máš mé přání všeho dobrého a mou lásku a úctu.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/03/04/tunia-abortion/

Zpět