6674 Vyšší já: Časy zmatků Mike Quinsey

[ Ezoterika ] 2024-06-03

Čas běží a země se v zájmu své bezpečnosti staví na některou ze stran a připravují se na pravděpodobnou válku. Ve světě, který se zmítá a hroutí, je to moudrý krok. Je to váš svět a je už mnoho let bez zjevného zájmu o jiné formy života. Dokud jste na Zemi, máte povinnost se o ně starat, přesto mnoho druhů mizí alarmujícím tempem kvůli nezájmu. Situaci nepomáhají ani klimatické změny, které si také vybírají svou daň. Měli byste vědět, že pokud narušíte rovnováhu přírody, v mžiku se to na vás obrátí. Přijměte svou odpovědnost a jednejte dříve, než bude pozdě. Změny byly očekávány již dlouhou dobu a přišly v době, kdy se současný životní cyklus chýlí ke konci a otevírá se další. Nikdo o to nepřijde, všichni zjistí, že došlo k pokroku, který vás pozvedl z negativity, která je v této době ve vašich zkušenostech na denním pořádku. Znovu vám říkáme, že Matka Gaia již začala s čištěním planety. Je nevyhnutelné, že lidstvo bude pohlceno probíhajícími změnami a bude věnována maximální péče tomu, aby se minimalizovala smrt, nebo zranění. Něco z toho však bude stále výsledkem karmy, která ještě nebyla vyčištěna. Předvídali jsme výsledek vašich neklidných časů a jsme zde ve velkém počtu, abychom zajistili, že se věci nevymknou kontrole, protože prvořadým zájmem pro události, které přijdou, je vaše bezpečná existence během nich. Události jsou takové, že mnoho dalších civilizací má velký zájem být svědkem Vzestupu. Nesmí zasahovat do výsledku, který je po celou dobu námi monitorován. Takže budete moci vzestoupit a jaká to bude úleva po všech traumatech, která jste zažili. Dovolte událostem, aby odrážely vaše odhodlání projít svými zkušenostmi v pořádku.

Některé změny nevyhnutelně povedou ke smrti, ale byly předvídány a o duše, kterých se to týká, bude postaráno. Dokážete-li to, dívejte se na to jako na vzrušující čas být na Zemi a osobně být svědky změn, které jsou součástí pozvednutí Země do vyšších Sfér. Ve skutečnosti máte to privilegium, že na ní můžete být v tak důležitém čase a být svědky takových událostí. Pokud se na to dokážete dívat jako na pozitivní období, bude mnohem snazší to zažít. Nesou vás kupředu v přípravě na velké změny, které se budou odehrávat ve většině vašich životů. Připravovali jste se na tuto dobu, kdy budete mít užitek ze všeho úsilí, které jste vynaložili v průběhu mnoha životů. Byl to pomalý, ale pozitivní pokrok, kterým jsme vás provedli, abychom se ujistili, že jste připraveni na změny, které se nyní odehrávají. Udržujete hybnou sílu změn navzdory zjevnému rozpadu vaší civilizace. Je to v době destrukce a změn věcí, které znáte jako normální a máte tendenci je brát jako samozřejmost. Ze zmatku a zhroucení toho, co považujete za svůj normální způsob života, však vzejdou změny, které vás nasměrují na cestu k přijatelnějšímu a lepšímu způsobu života. Mezitím zažíváte změny, které nejsou vždy vaší volbou, ale jednoho dne, když se ohlédnete zpět do tohoto období, plně pochopíte jejich nezbytnost.

Neradi bychom zastírali skutečnost, že současná doba je velmi obtížná, protože pro některé z vás se váš svět obrací vzhůru nohama, nebo se to tak alespoň může zdát. Ale všechny nadcházející změny jsou nezbytné, aby vás připravily na větší věci, které budou nejpřijatelnější a nejvíce se vám budou líbit. S tím, jak se změny budou rozšiřovat, budou se týkat stále více lidí, protože tak či onak jimi budou ovlivněni všichni. Vaše zkoušky a soužení na vás budou mít menší dopad, jakmile se jejich účel stane zřejmý. Vypadá to jako bolest a sklíčenost, ale slibuje to velkou a vzrušující budoucnost. Bude to tak odlišné od toho, na co jste byli zvyklí, a bezpochyby to předčí vaše očekávání. Mír a harmonie vábí, ale nejprve musí dojít k nezbytným změnám. Jděte tedy kupředu s ujištěním, že to bude mnohem víc, než si dokážete představit, a bez požadavků, které na vás klade starý styl života, který vám dává tolik problémů, se kterými se musíte vypořádat.

Pro mnohé některé starší části vašeho světa sotva existovaly ve srovnání s tím, co nazýváte svými moderními městy. Nerovnost existovala vždycky, ale to vše skončí se změnami, které přicházejí. Každá zkušenost je cenná a mějte na paměti, že je pečlivě vybírána tak, aby poskytovala ty nejlepší příležitosti k pokroku ve vašem vývoji. Pokud se vám v nějakém ohledu nepodařilo pokročit, mějte na paměti, že se k tomu vždy naskytne další příležitost. Je zřejmé, že některé duše potřebují více času, aby se vyvinuly, a jak jeden cyklus končí, další začíná dávat další příležitost k pokroku, a tak tomu bude vždy. Je o vás postaráno mnohem více, než si možná uvědomujete, takže si nikdy nemyslete, že jste ponecháni sami na to, abyste dělali pokroky. Jsme vždy přítomni, abychom vás udrželi ve vašem životním plánu a chránili vás před újmou, která by mohla vážně zbrzdit váš pokrok.

To, co nazýváte zázraky, je často výsledkem takové ochrany, protože máme moc daleko za hranicemi vaší představivosti. Je v našem zájmu zajistit, abyste své životní plány úspěšně dokončili, i když musíme umožnit vaši svobodnou volbu, pokud si přejete vydat se jinou cestou. Uznáváme, že je to vaše volba, která se počítá, a pokud toužíte po konkrétním zážitku, který není ve vašem životním plánu, nebudeme vám stát v cestě. Díváme se na vás jako na velmi statečné duše, které věděly, jaká rizika podstupujete reinkarnací, i když máte vždy jistotu, že budeme po vašem boku, abychom vás vedli a chránili, pokud se na tom nepodílela karma. I když se reinkarnujete s omezenou pamětí, která je vhodná pro váš životní plán, celkový obraz vás ukáže jako zralého zkušeného cestovatele. Jste velká duše a dosáhli jste mnohem více, než si v současnosti dokážete představit. Jakmile se však znovu vrátíte do vyšších úrovní, budete mít plnou vzpomínku. Zanechávám vás s láskou a požehnáním a kéž Světlo rozjasní vaše dny a cestu k dokončení. Toto poselství přichází skrze mé Vyšší Já, mé Božské Já, a každá duše má stejné spojení s Bohem.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/06/03/mike-quinseys-higher-self-times-of-turmoil/

Zpět