5274 MIMOZEMŠŤANÉ - Mozek UMMIT / TAYGETA Cosmic agency

[ UFO ] 2020-11-18

Robert: Ummité mají jaký mozek? Encefalickou hmotu?
Anéeka: Ne, mají pravý a levý lalok.

Robert: Jako Alfa Centauri a lidé?

Anéeka: Přesně tak, jsou spíš podobní lidem než Taygeťanům. My vypadáme jako lidé jen navenek. Uvnitř je jiný druh.

Robert: Protože evoluce probíhá na molekulární úrovni, že?

Anéeka: Na atomární úrovni, ale není to evoluce, je to jen mapa, která sleduje to, co je vtisknuto shora. To, co se vyvíjí, není genetika, ale vědomí jedince nebo skupiny jedinců, kteří to pak otiskují do svých genů a tam se to odráží.

Robert: A odráží se to v jejich další inkarnaci, že?

Anéeka: Nejneobvyklejší by pro tebe bylo, kdybys viděl, že já například umím psát rukou stejně dobře pravou i levou.

width=Robert: To myslíš vážně?

Anéeka: Takový handicap nemám. Je mi jedno, kterou rukou píšu, jen co má smysl podle toho, kterou stranu je nejlogičtější používat. Jednotný mozek znamená, že ovládám obě strany těla stejně.
Taky nemám dominantní oko, skáču z jednoho na druhé, jak se mi to hodí. A nemám problémy s matematikou a technikou jako lidské ženy.

Robert: Takže tvoje tělo je super symetrické?

Anéeka: Nemám problém ani s uměním a hudbou. Ano, je super symetrické, přesně tak, na biologické úrovni. Nemám to, že by jednu stranu, nohy a ruce, obsluhovala jedna strana mozku a druhou stranu těla druhá hemisféra.

Robert: A jedna noha je větší než druhá?

Anéeka: To by byla deformace. A ne, to není.

Robert: Takže musíš být velmi dobrý sportovec. Dobře koordinuješ své tělo.

Anéeka: Na kole jsem nehavarovala a to jsem jela vysokou rychlostí.

Robert: Předpokládám, že máš na hlavě helmu, že?

Anéeka: Ano, mám helmu, ale bez brýlí.

Robert: Nedostane se ti něco do očí. Moucha, hmyz.

Anéeka: Tady nic takového není, co by se mi tady dostalo do očí?

Robert: A jak si můžeš být tak jistá, když máš zahradu a předtím zeleninovou zahrádku? Rostliny.

Anéeka: Protože jsem tu už léta a žádné mouchy jsem neviděla. Nemají hmyz. Vlastně ta dráha vede kolem zadní části zahrady. Ale já nechodím mezi rostlinami. Je tam průhledná přepážka.

Robert: Jsi jediná, kdo jezdí na kole?

Anéeka: Ne, Khila, Raguel a K´áal´el taky. Z žen jsem jediná.

Robert: A běhání?

Anéeka: To také vždy. Myslím, že jsem jediná z dívek na lodi.

Robert: Jaká cvičení děláte?

Anéeka: Alenym jem viděla, ale ne v poslední době. Nai´Shara používá zařízení. Muži mají vybavení a činky.

Robert: Vidím, že nejlepším sportem je běh a jízda na kole. A také posilování.

Swaruu (9): Tělo je jeho zrcadlem. Je navrženo tak, aby spolupracovalo s duší, a je kompatibilní, co se týče přesných frekvencí. Je jako rádio, které je naladěno na frekvenci vaší duše. Pokud je tedy tělo-rádio zdvojené, obě těla budou přijímat signál ze Zdroje nebo od stejné duše. Stačí jen přesunout bod pozornosti mezi jedním a druhým tělem, jako je například zaměření očí na něco nebo na někoho jiného. Chce to cvik, ale lze to zvládnout. Není to vůbec nic divného a na našich planetách je to zcela běžné.

Je to také telepatie jako příčina. Máte to i na Zemi a také na jiných místech. Na Zemi se tento jev projevuje u jednovaječných dvojčat, která jsou stejnou osobou, stejnou duší, pouze tělo je zdvojené. Jednovaječná dvojčata na Zemi mají mezi sebou silné spojení, protože jsou stejnou duší ve dvou tělech zároveň. Pouze potlačení telepatie destruktivními frekvencemi Matrixu jim brání v úplném předání vědomí jeden druhému, což samo o sobě znamená, že není ani jedno, ani druhé, pouze jedno ve dvou tělech (nebo více).

Encefalická hmota. V centimetrech krychlových jich máme o něco více než vy, zhruba 1800 až 1900 cm3. Mozek má větší corpus callosum a splývá mezi oběma hemisférami, což z něj dělá jedinou, dobře synchronizovanou hmotu. To umožňuje v průměru rychleji myslet a snadno překonávat rozpory v myšlenkách a názorech, pokud jde o téma všeho, co dualita znamená. Ženy mohou plně rozvinout své umělecké i vědecké schopnosti a muži také v dokonalé nebo téměř dokonalé harmonii.

Taygetský mozek má také šišinku mozkovou asi o 400 % větší než průměrný člověk, což také umožňuje nebo zvyšuje spojení se Zdrojem, zvyšuje telepatii a schopnost astrálního cestování a používání dalších takzvaných mimosmyslových smyslů či schopností.

Kromě toho je hustota dendritů/neuronů jako sítě v mozku Tajgeťanů o 400 % hustší. To vede také ke zvýšení celkového depolarizačního napětí neuronálních sítí mozku a o 400 % rychlejšímu obnovování neurotransmiterů. Výrazně zvýšená hustota dendritického myelinu a také účinnější krevní mozková bariéra.

Všechna plemena vznikla nebo se vyvinula z jiného plemene. Dovolte mi však, abych to upřesnil: Ano, je to evoluce, ale nikoli darwinovská evoluce, nýbrž duševní evoluce, pochopení a růst vnímání a vědomí, které se pak projevuje nebo nabývá podoby používaného těla.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/extraterrestres-el-cerebro-ummita-el-cerebro-taygeteano-biologia-aneeka-swaruu

Zpět