51 TAJEMSTVÍ PLANETY URAN JEHO MĚSÍCE Cosmic agency

[ UFO ] 2019-12-30

Uran je plynný gigant, který má stejně jako ostatní obři tohoto typu lehčí atmosféru a klesá postupně do stále hustější. Od Saturnu, Jupiteru a Neptunu se ale odlišuje něčím důležitým. Má pevný povrch, v místě přechodu na pevný povrch má jasné rozlišení. Uran má v tomto bodě tak velký tlak, že je jeho povrch doslova vyroben z diamantu. V mnoha bodech jsou horniny s kompresí menší hustoty než diamant, jako jsou křemenné útvary a krystaly.

Je to důležité z pohledu 5D, protože je to standard vesmíru z hlediska hustoty materiálu. Fauna je podobná fauně ostatních plynných planet v tom, že jsou to bytosti, které tráví celý svůj život létáním, aniž by poznali pevnou zem, protože nemohou sestoupit na povrch, nebo si to alespoň odtud myslíme.

Vyšší hustoty obsahují bytosti světla 6D a vyšší se svými odpovídajícími pokročilými civilizacemi, lze-li to tak nazvat, protože pravidla interakce jsou v těchto hustotách odlišné. Jedná se o civilizaci, jak je známe například ve 3D nebo 5D. Jsou jako v jiných případech bioplazmatické bytosti, koncentrace energie vědomí je velmi pokročilá ve způsobu, jak se stát něčím, co již nepotřebuje žádnou formu. Berou na sebe takovou, jakou chtějí.

Na měsících najdeme i základy dalších mezihvězdných druhů, většinou pod povrchem, zejména na velkých: Titania, Umbriel, Ariel a Oberón. Naopak Miranda má svou vlastní podivnou flóru a faunu, je plná života, který je odlišuje od ostatních, které v mnoho původního domorodého života nemají.

Miranda má pod svým povrchem a pod rozsáhlými ledovými pláty širokou škálu podivných zvířat. Je to poháněno vnitřní tektonickou činností, což je působivé, protože je to malý měsíc. Zvlášť ve srovnání s Oberónem, největším z měsíců Uranu, které geologicky je docela stabilní.

Život na těchto měsících je udržován energií právě díky jejich tektonické aktivitě. Protože jsou daleko od Slunce, nedostávají téměř nic ke své energii, jsou to soběstačné světy. Netrvám na tom, že Miranda má pod ledem hodně života, ale je to zvláštní život, vroucí život.

Robert - Nevypadá jako Tiamat? Má Miranda inteligentní život jako Země?

Swaruu - Ne, je plná života, ale je to život zvířat a rostlin, ekologických systémů založených výhradně na geotermálních zdrojích, pozemních i vodních. Geotermální fontány udržují horké a tekuté kapsy vody v určitých oblastech pod ledem. To jsou jádra jeho prvotního života, která slouží jako základ potravního řetězce větších zvířat, která obývají jejich moře níže pod ledovou skořápkou s velkým množstvím metanu.

Miranda neobsahuje základny jiných civilizací, není nutné mít další měsíce lépe vybavené pro podporu pokročilé základny FOP.

Robert - A proč mají satelity jména andělů?

Swaruu - Protože jsou to lidská jména daná lidmi, jsou to bohové a postavy starověké mytologie, většinou nordické, fénické, řecké a římské. Není tu žádný umělý měsíc. Může to tak vypadat s loděmi, které tam někdy parkují. Z určitého hlediska nemá žádné užitečné prstence, z jiného ano, ale jsou velmi malé, trochu husté, a jsou velmi vzdálené a velmi rozptýlené. Ledové prstence jsou také z částí Tiamat a dalších věcí a hornin, které kdy v historii zachytil. Stejný materiál, jako u Saturnu.

Robert - Je to modrý plyn? Není to voda, že? Nemá stejný zrcadlový efekt jako Tiamat.

Swaruu - Má mnoho měsíců, ale záleží na úhlu pohledu. Oficiálně má 27 měsíců. Plynný povrch Uranu má malou odrazivost. Tiamat, což znamená vodní, mělo moře, proto byl prakticky jako zrcadlo. Také v té době byla sluneční soustava v hustějším uspořádání, planety byly více pohromadě, stále v harmonii. Všechny měsíce jsou přirozené. Za měsíc je považovaná hustá hmota jako celek, dostatečně velká, aby měla významný gravitační účinek na své okolí a na planetu, kolem které obíhá.

Robert - Existují mimozemské rasy, které těží nerosty z Uranu a jeho satelitů?

Svaruu - Existují samozřejmě základny, které získávají své zdroje z měsíců a prstenců, většinou z měsíců, protože prsteny jsou příliš spartánské. Měsíce mohou mít různý původ. Některé jsou vytvářeny ve stejnou dobu jako bazální planety, jiné jsou zachyceny a další jsou přivedeny mezihvězdnými rasami pro pozdější použití jako základna, nebo jednoduše pro kompenzaci problému nestability v regionu prostřednictvím jejich gravitačních účinků, jako zátěž, nebo protiváha. Je to podobné, Měsíc je satelit, ale některé satelity nejsou měsíce. Satelit může být i malý, ale aby byl kvalifikován jako měsíc, musí být splněna určitá hmotnostní kritéria. Velikost a hmotnostní kritéria, Phobos, Deimos a měsíce Marsu to sotva splňují. Robert - Které minerály získávají?

Swaruu - Základní minerály pro slitiny, železo, uhlík a samozřejmě zlato, kromě stavebního materiálu, i když méně, protože místo, kde staví základny je většinou v podzemí.

Robert Carbonell, epilog

Uran je plynný gigant. Nahoře je jasná atmosféra a jak klesá, stává se hustší. Na rozdíl od ostatních je níže pevný povrch, který se velmi liší od atmosféry. Povrch Uranu je doslova vyroben z diamantu. Pokud jde o faunu a flóru, je to velmi podobné jiným plynným planetám, protože většina tvorů létá celý svůj život.

Vyšší hustoty obsahují 6D a vyšší světelné bytosti s odpovídajícími vyspělými civilizacemi, v ostatních případech jsou to bioplazmatická stvoření.

Na jeho měsících najdeme základy jiných mezihvězdných druhů, většinou pod jeho hladinou, zejména u velkých. Miranda má vlastní faunu a flóru. Život na těchto měsících je podporován energií tektonické činnosti, protože jsou tak daleko od Slunce, že z něj nedostávají téměř žádnou energii. Jsou to soběstačné světy. Miranda má hodně života pod ledem, vaří se životem.

Zdroj: https://www.youtube.com/channel/UC2MMhSGDuf9kKXPvXfgOr9w/videos

Zpět