2915 Vyšší Já Mike Quinsey

[ Ezoterika ] 2022-08-05

Čas běží a zdá se, že situace na Zemi se zhoršuje, protože konflikt na Ukrajině se přiklání na jednu stranu. Zdá se, že patová situace je jistá, a již se zlehčují řeči o totální válce, protože se zdá, že Rusko dosáhlo svých cílů, aby ochránilo svou vlastní zemi. K urovnání sporných otázek bude zapotřebí poctivých rozhovorů, na které se vždy najdou odpovědi bez ohledu na to, o jak velké problémy se jedná. Naše přítomnost jako obvykle napomáhá přijímání rozhodnutí, která jsou v zájmu všech zúčastněných stran.

Lidé čelí s přibývajícími problémy ještě horší situaci. Zdá se, že se neobjevil nikdo, kdo by měl autoritu a moc převzít vedení nad událostmi, u nichž hrozí, že se vymknou kontrole. Vedení je velká zodpovědnost, kterou málokdo dokáže zvládnout spravedlivě a nestranně. Vaší úlohou jako jednotlivců je udržet si soustředění na svůj cíl pozvednout vibrace. Byli byste překvapeni, kdybyste znali pravdu o své moci a o tom, jak zabránit negativním energiím, aby vás ovládly. Ve skutečnosti čím více lidí si uvědomuje svůj vlastní potenciál k uskutečnění změny, tím jistější si mohou být úspěchem.

Rádi bychom vám připomněli, že i jen jeden člověk, který se soustředí na světlo a pomáhá zvyšovat vibrace, má podstatný účinek, větší, než si možná uvědomujete. Pracovníci světla jsou klíčem k vaší budoucnosti, protože jejich přítomnost zajišťuje, že Světlo postupně sílí a překonává temné energie tím, že jim bere moc. Proto vás vybízíme, abyste nikdy neztráceli víru ve vlastní schopnost změnit směr budoucnosti lidstva. Uprostřed vašich potíží se mohou občas zdát zdrcující. My jsme však s vámi a pomáháme vám udržet se na zvolené cestě. Obraťte se na nás, když budete potřebovat pomoc, protože nikdy nejsme daleko a rádi vám pomůžeme, kde je to přípustné.

Mějte na paměti, že vaše cesta se může zkřížit s cestou Mistra a vy o tom nemůžete vědět, ale jeho přítomnost vás může povznést. Je to ʺfaktor dobrého pocituʺ, díky němuž si uvědomíte, že jste ʺpotkaliʺ velmi nadanou duši. Není divu, že duše, které se potulují kolem bez zjevného cíle, nemohou pochopit, o čem je život. Právě zde však nastupují jejich Průvodci, kteří se je snaží přimět k tomu, aby našly důvod života a usilovaly o povznesení. Pokud chcete pokročit, musíte se zbavit nižších vibrací a jít cestou vývoje. Je jistě jasné, že život musí mít nějaký smysl, jinak by nebylo o co usilovat a nebyl by žádný zjevný cíl.

Uvědomujete si, že rodina a blízcí přátelé se často setkávají v několika životech a hrají různé role. Vzájemně si pomáhají ve vývoji a pokroku jako skupina. Ve vesmíru se svobodnou vůlí jde prostě všechno, ale pokud jste se rozhodli špatně, musíte samozřejmě zakusit jejich důsledky. Jedině tak se poučíte, ale jakmile se tak stane, už nemusíte zažít totéž znovu. Konečným cílem je vystoupit z koloběhu znovuzrození vývojem do vyšší dimenze. Neexistují žádné zkratky k evoluci, je to zkušenost, kterou získáte větší pochopení smyslu života.

Jaký je tedy klíč k vzestupu, když jste často obklopeni dušemi, které neznají skutečný smysl života. Soustřeďte se na svou bezprostřední potřebu prožitku a nenechte se rozptylovat děním kolem sebe. Pokud je záměrem, že potřebujete určité zkušenosti ke zvýšení svých vibrací, pak jsou začleněny do vašeho životního plánu. Život se může zdát plný náhodných zážitků, ve skutečnosti však všechny souvisejí s vaší potřebou určitých typů zkušeností. Společné zážitky jsou zcela běžné, pokud jsou přínosem pro obě duše. Typickým příkladem by byl muž a žena, kteří se k sobě hodí především z tohoto důvodu.

Blíží se doba, kdy se setkáte s mimozemšťany, kteří po eony času sledovali cestu lidstva. Mnozí z nich žili hluboko v zemské kůře v bezpečí před rušivými vlivy, kde se do značné míry drželi stranou. Vaše zkušenosti vás přivedly k nalezení různých spojení s mimozemšťany a jejich plavidla jsou na obloze vidět zcela běžně. Existují pravidla týkající se prvního kontaktu, která zajišťují, aby vaše obyvatelstvo nebylo takovou zkušeností ohromeno nebo dokonce vyděšeno. Musí však přijít a lidstvo se k tomuto bodu svého vývoje rychle blíží.

Mnoho různých E.T. kontaktovalo jednotlivce již dávno, ale velmi brzy se to stane běžnějším jevem. Nebudou se však objevovat ve velkém počtu a kontakt bude omezený, aby vás nezahltil. Oceňte, že tato myšlenka zpočátku vyděsí některé lidi, kteří budou muset být ujištěni, že přicházejí v míru a lásce. Je zřejmé, že vyspělé civilizace nám mají co nabídnout, ale až v době, kterou lze nazvat ʺsprávnouʺ, kdy se člověk stane mírumilovnou bytostí. E.T. se mohou poměrně snadno bránit agresi, ale dosáhli by toho mírovými prostředky. Existují přísná pravidla týkající se ʺprvního kontaktuʺ a protokolu s ním spojeného.

Je zřejmé, že člověk není připraven na přímý ʺprvní kontaktʺ, i když v posledních sto letech došlo k mnoha blízkým kontaktům. Záměrem bylo postupně vás přivyknout na to, abyste viděli naše lodě na vaší obloze s vědomím, že přilétají v míru. Plavidla s postranními úmysly by se nedostala přes ochrannou bariéru, kterou jsme zavedli. Takže vidíte, že k otevřenému kontaktu nakonec dojde, ale dáváme si na čas, abychom vás na tuto myšlenku zvykli. Jako vaši bratři a sestry se o vás staráme a jsme vždy po ruce, když potřebujete pomoc. Udržujeme vás v bezpečí před zvědavými návštěvníky, kteří nemusí mít vždy ty nejlepší úmysly.
Zanechávám vás s láskou a požehnáním a kéž Světlo rozjasní vaše dny a cestu k naplnění.

Zdroj: https://intothelight.news/files/2022-08-05-mike-quinsey.php

Zpět