228 Kosmická energie Brad Johnson

[ Ezoterika ] 2019-12-31

Nejprve jak funguje magnetické pole vaší planety. Magnetický tok interaguje ve dvou směrech; pro magnetické čáry mezi póly není žádný ?směr toku?. Prostřednictvím těchto linií připojuje magnetické pole kosmickou energii. Po vstupu na jeden pól ji posílá na druhý, ze kterého pak kosmická energie pokračuje na své cestě vesmírem. Tento rychlý průvodce vám ukáže, jak můžete použít tento proud ke zvýšení zátěžového proudu vaší mozkové energie k aktivaci určitých neaktivních sektorů, které potřebují vyšší úroveň kvantové energie pro fungování. Kvantová energie je jako váš vitamín D, který pro vstřebání potřebuje sluneční energii absorbovanou kůží. Kvantová energie potřebuje pro zpracování v mozku kosmickou energii.

Jak se koncentrovat

V tomto procesu může pomoci pyramida. K určení magnetického toku můžete použít neodymový magnet. Pokud ho umístíte svisle na rovný povrch, zarovná se s místními magnetickými čarami, což vám poskytne přesný směr sever / jih. K jihu je je otočen severní pól magnetu. Obraťte se na tuto jižní stranu. Přední část mozku se vyrovná s osou sever / jih geomagnetického pole ve vašem směru proudění kosmické energie. Jak víte, geomagnetické pole vaší planety se v různých lokalitách chová odlišně; Vaše kompasy kompenzují tyto chyby regionálně. Nezáleží však na geografické ose ?Sever / Jih?, ale na směru magnetických čar ve vašem regionu, podle kterých se vyrovnává neodymový magnet. Po nalezení polohy osy ve vašem pokoji vždy použijte tuto metodu k určení pozice pro meditaci. Magnet zabalte do kusu látky a připevněte jej k čelu tak, aby strana směřovala ?na sever?, není to nutné, ale magnet pomůže soustředit trochu více energie, stejně jako princip čočky a slunečních paprsků. Když se uvolníte, elektrické výboje vašich neuronů budou v souladu s tímto proudem.

Pokud uvolníte pracovní zatížení těchto neuronů zůstanou v receptivním stavu. S těmito cvičeními budete v průběhu času schopni dosáhnout stavu, ve kterém zcela přestanete vnímat své tělo. Budete ve stavu kontemplace, kde vaše fyzická úroveň může komunikovat s vaší astrální úrovní . V tomto stavu bude váš mozek používat ?extra energii? k uvolnění oblastí, které nemohly být uvolněny za normálních podmínek. Čím větší je počet uvolněných oblastí mozku, tím vyšší je schopnost soustředit se a porozumět. Budete mít možnost podívat se na všechno z odstupu, v širším pohledu vidět vše, co vás ovlivňuje v daném okamžiku vaší existence. Bude pro vás jednodušší objevit možnosti telepatické recepce, která v budoucnu usnadní meziplanetární komunikaci s bratry.

Zdroj: https://www.youtube.com/user/selfempowermenttv/videos

Zpět