65 SOLÁRNÍ SYSTÉM SOL 13 - PLANETA MERKUR - SWARUU DE ERRA Cosmic agency

[ UFO ] 2019-12-30

Slunce nevyzařuje teplo, to je omyl. Hvězdy nejsou termonukleární koule, jak se říká. Jsou to energetické portály, je to energie několika druhů, včetně záření měřitelného ve 3D, ale ani zdaleka to není žhavá planeta. V Mohavské poušti na začátku léta jsou teploty velmi vysoké, 40 °C a více. V poledne má povrch 42 °, ale čím vyšší nadmořská výška, tím je chladněji. Ve výšce 3 km je teplota již pod nulou i při plném slunci. Sluneční erupce jsou energetické pulzy. Teplo přichází z přenosu energie přijaté Sluncem, ne ze Slunce. Slunce nemůže vyzařovat teplo na Zemi, protože z 3D pohledu je vesmír vakuem a zákony termodynamiky to neumožňují. Pokud k přenosu tepla dojde, bez ohledu na to, jak horké Slunce je, žádná tepelná energie se nikdy nedostane na Zemi. Slunce pálí ve výškách, např. v Alpách. Lyžujete a slunce vám spálí kůži, ale ne teplem, protože mrzne, spálí vás zářením. Jinými slovy, slavné "sluneční paprsky" nikdy na Zemi nedorazí. Existuje dlouhý seznam forem energie, nejen té, co je přijímána ve 3D, jako je ultrafialové záření, bílé světlo, infračervené záření, rádiové vlny, rentgenové paprsky a vysoko energetické paprsky gama. Přenáší také další frekvence energie, které lidé neznají, energie jiných hustot, protože Slunce je ve všech hustotách. Logicky energie tachyonové, muonové a mnoho dalších, které jsou na Zemi známy pouze jako kosmické paprsky nebo sluneční vítr, emitují energie ve frekvencích, které pocházejí z jiných míst, jsou z vysokých hustot převedené na nejnižší. Slunce je jako opakovač energií přicházejících ze středu Galaxie, které aktivují DNA.

Může dosáhnout Země. Protože vyzařuje velmi silnou elektromagnetickou energii, může ovlivnit telekomunikace atd.. Ale že by záření uvařilo veškerý život na planetě a vše spálilo je strašení, jen výmysly. To se nikdy nestane. Paprsky ze středu galaxie aktivují DNA. Ale neznamená to, že by to tu dříve nebylo. Na principu dominantní frekvence cokoli pod vlivem vyšší vysílané frekvence mění frekvenci na vyšší. To má za následek, že vše, co bylo na nižší frekvenci, a tedy v nižší existenční úrovni, bude nevyhnutelně muset také zvýšit frekvenci. Princip dominantních frekvencí.

Robert - Říkal jste, že Slunce je transmiter, je dobré zůstávat na slunci?

Swaruu - Samozřejmě, se Sluncem není nic špatného, ​​stačí akceptovat, že máte určité limity nebo tělesné tolerance, pokud jde o ozáření. Například určitý křemen může být položen na slunce, aby se nabil pozitivní energií, ale ne všechny, protože je Slunce odbarví. Ale předsudek nikdy nedávat křemen do měsíčního svitu, jak někteří říkají, neznamená, že by se vám něco stalo.

Robert - Jak se nezvratně všechny nižší frekvence zvýší?

Swaruu - Podle nadřazené frekvence. Všichni půjdou nahoru. Zohlední se pouze osobní časové osy a ten, který své vědomí ukotví na nízké frekvenci, musí chtít stoupat, ale přesto všichni půjdou nahoru.

Robert - Proč říkáš, že tato sluneční soustava má 13 planet?

Swaruu - Vlády schovávají čtyři chybějící planety a Pluto vlády nepovažují za planetu. Na všech je možný život, jen některé jsou mimo. Měli život a nyní jsou v úpadku a v procesu návratu k potenciální energii, jako Merkur, nebo Pluto, nebo jako tři ze čtyř Zemi neznámých. Jiné jsou ve své kráse, jako Venuše, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Pravděpodobně jde Země nahoru, rozvíjí složitý život a přijímá nové životy z jiných míst, jako je Evropa, Io a Titan. Jupiter je spíše jako Slunce, než planeta.

Proto se v hvězdných mapách Federace nazývá Solární soustava Sol 13. Probíhá pouze komunikace s Karistusem, s ostatními rasami žádná.

Ostatní rasy nejsou nepřátelské, ale jsou velmi odlišné, takže neexistuje žádný bod komunikace ani reference. Pouze Karistus je meziplanetární, nikoli mezihvězdný. Meziplanetární rasa přechází mezi planetami v rámci její sluneční soustavy, ale nemůže cestovat k jiné hvězdě. Jejich technologie dosud nedosáhla takové úrovně pokroku, jinými slovy chybí jim warpová, nebo hyperprostorová technologie.

Merkur je horká a neživá planeta. Pouze prvotní vědomí, které je životem samým. Je to pouze planeta jako vědomí, jako entita, ale bez identity. Je velmi blízko Slunci, energie jsou tu velmi vysoké, ale nevedou k biologickému životu, jak jej znáte. Není tu moc co dělat, neexistují zde žádné základny, prostředí je příliš nepřátelské. Je zde příliš mnoho záření, ne teplo, záření. Mohou zde existovat technologické majáky, ukazatele, to je všechno. Jediná věc, kterou má Merkur, jsou majáky, nebo opakovače mionických signálů.

Jsou jako námořní majáky, jako lampa na skále v moři, takže se lodě nerozbijí. Nemá žádné umělé satelity, pouze zařízení na povrchu. Existují zde také vědecké senzory různých ras, včetně Taygetských. Vysílají lodím signály o sluneční aktivitě a tranzitu lodí, to je vše. Umístilo si je sem více ras, včetně nás.

Zdroj: https://www.youtube.com/channel/UC2MMhSGDuf9kKXPvXfgOr9w/videos

Zpět