1363 Galaktická federace a Hvězdná flotila Michael Salla

[ Ezoterika ] 2021-09-10

Galaktická federace pomáhá lidstvu vybudovat Hvězdnou flotilu pro planetární obranu Podle Vala Neka, vrchního velitele Galaktické federace světů, prochází Země v souvislosti s odchodem Temné flotily a jejich drakoreptiloidských a orionských spojenců z naší sluneční soustavy významnou mocenskou změnou. Megan Rose a Elena Danaan se nezávisle na sobě setkali s Val Nekem. Informace jsou potvrzeny jedním z mých dlouholetých zdrojů (od roku 2008) u americké armády. Jeho informace v překvapivé míře potvrzují to, co říkal Val Nek.

Zpráva od Vala Neka 7.9.21 Megan Rose

VN: Mars byl osvobozen. Říše Ciakahrr, temná flotila, z Marsu zcela uprchla. Nyní se snaží uprchnout do jiných hvězdných systémů, například na Sírius A, a uzavírají spojenectví, aby zaútočili na Federaci a planetu Terra. je potřeba průběžného zabezpečení a výcviku personálu terranské armády spolu s budováním vesmírné flotily vybavené pro případný útok. Na Marsu byla většina jejich temných portálů zcela uzavřena, s výjimkou několika, na kterých Federace pracuje. Jejich hlavní portál na Aldebaranu, kde sídlí, byl zcela uzavřen. To je pro Federaci obrovské vítězství, protože je pro ně nemožné znovu vstoupit a proniknout na jejich drahocennou základnu na Marsu.
Jak víte, spolupracuji s americkými vojenskými představiteli na výcviku a zavedení flotily na ochranu a obranu Terry. Chci znovu zdůraznit, že jsme zavedli technologii na ochranu planety Terra. Hvězdná flotila, jak ji nazýváte, je navržena s technologií vyšší hustoty, díky níž je mnoho nových lodí pro nepřítele nezjistitelných. Nepřítel není schopen tyto lodě sledovat nebo lokalizovat díky vyšší frekvenci. Lodě mají schopnost se v případě potřeby zhmotnit a dematerializovat v nižší hustotě. Tato technologie byla předána Terranům a musí být postavena/vyrobena Terrany, aby byla v souladu se zákony Federace.

...Zde se stávají relevantními informace mého anonymního zdroje, JP. Synchronně mi 7. září ráno vyprávěl, že on a vybraní kolegové z americké armády se účastnili několika misí na Měsíc na pokročilých raketoplánech využívajících mimozemské technologie, které byly sdíleny s americkou armádou a postaveny na Zemi.
V jednom z předchozích článků jsem vysvětlil příhodu, kdy se JP setkal s jedním z těchto Nordiků spolupracujících s americkou armádou a vyfotografoval si kosmickou loď. JP řekl, že zatímco jeho kolegům z armády byla vymazána paměť, on si o misích na Měsíc pamatoval vše.

Popsal raketoplán jako velmi podobný Nordické kosmické lodi, kterou viděl v Brazílii v roce 2008, krátce poté jsme spolu začali komunikovat. Mám dokumentaci, která dokazuje, že JP v současné době slouží v americké armádě a absolvoval výcvik speciálních sil (nezbytný pro tajné vesmírné mise) spolu s výcvikem požadovaným pro jeho vojenskou odbornost (MOS 91J) jako rotmistr a chemický opravář.
JP popsal raketoplány na Měsíci jako plně autonomní lodě vyrobené kombinací lidské a mimozemské technologie, dálkově řízené z Měsíce a ze Země v závislosti na tom, kde se plavidlo pohybuje. Princip je podobný raketoplánu, ale v tomto případě plavidlo přepravuje vojenský personál velmi rychle tam a zpět na Měsíc pro obranné a stavební projekty.

Zde jsou výňatky z mého rozhovoru s JP přes Skype:
Stále pendlujeme mezi Zemí a Měsícem... přeměňujeme led na vodu. Podobné plavidlo v Brazílii mělo ostřejší konce... Podlaha je jako gelovitá hmota... Na zlomek vteřiny ucítíte sílu G a všechno se zdá být normální... Spousta lidí létá na Měsíc a mají vymazané vzpomínky. Pořád se něco staví. Vždy se objeví něco nového....
Jsou tu i jiné skupiny, mluví jen francouzsky... je to mezinárodní záležitost. Jindy zase jiná skupina, která ani nevypadá jako člověk...Střídavě drží tyhle místa.... Vypadá to spíš jako Nordická technologie, jako směs naší a jejich.
JP byl vyslán na Měsíc, aby instaloval nebo opravil zařízení, které přeměňuje led na vodu. Informace JP přímo podporují tvrzení Vala Neka, že Galaktická federace pomáhá americkým a spojeneckým armádám budovat flotily nových pokročilých vesmírných lodí pro nejrůznější mise - novodobou Hvězdnou flotilu. Informace JP rovněž podporují dřívější sdělení Vala Neka, který popisoval výstavbu nové základny na Měsíci a rekonstrukci starších opuštěných základen.
*****

Zpět k Megan Rose:
[VN] Je potřeba, aby pozemská aliance uzavírala dohody s velkými korporacemi. Musím zdůraznit, že ačkoli v době války samozřejmě existuje možnost příchozí hrozby, planeta Terra je bezpečná a my děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili bezpečnost terranského lidu. Nepřipouštějte si strach. Je mi ctí a potěšením sloužit terranskému lidu.

M: Můžete říct něco o tom, proč se Ciakarové chtějí vrátit na Terru?
VN: Nemohu prozradit všechno. Zajímají se samozřejmě o planetu Terra kvůli jejím obrovským zdrojům. Snaží se uzavírat spojenectví s jinými druhy z jiných hvězdných soustav, které budou dodržovat jejich přísný etický kodex, pokud se tomu tak dá říkat. Tím chci říct, že Ciakarové historicky nejsou dobří vyjednavači. K vyjednávání potřebují zdroje, terranské zdroje (pozn. uplácí). Nejsou z nich dobří spojenci, protože mají dravou povahu a hledí si vlastních zájmů. Jejich schopnost vyjednávat, jejich síla, se podstatně snížila poté, co byly přerušeny/vymazány jejich obchodní dodávky. Stali se bezmocnými. To je dobrá zpráva.

... Val Nekova zmínka o potřebě spolupráce Galaktické federace a Pozemské aliance s velkými korporacemi, zejména se SpaceX Elona Muska, Blue Origin Jeffa Bezose a Virgin Galactic Richarda Bransona, vzbudila velkou kritiku veřejnosti kvůli pochybným praktikám ředitelů těchto korporací v minulosti a jejich napojení na Deep State. Z pohledu Vala Neka a Galaktické federace má však Země naléhavou potřebu bránit se před možným návratem svých bývalých mimozemských vládců s novými spojenci. Proto je prioritou výstavba velkých flotil vesmírných lodí vybavených technologií stealth s výkonnými obrannými technologiemi a velké letecké a kosmické korporace hrají zásadní roli při budování Hvězdné flotily pro Pozemskou alianci a Kombinovaná vesmírná velitelství spojeneckých států.
*****

Večer 7. září získala Megan od Vala Neka další informace o probíhajících aktivitách ve vesmíru, do nichž jsou zapojeny Galaktická federace a Pozemská aliance.
VN: Federace spolupracuje s Aliancí a jejími partnery na rozvoji základen v okolí Terry. Tyto základny budou zřízeny z různých důvodů, ale hlavním důvodem je bezpečnost a dohled. Z těchto základen budou monitorovány různé úseky satelitní sítě, jak už jsem zmínil, vesmírný plot. Tyto základny se podobají Mezinárodní vesmírné stanici, ale nejsou totéž. Mezinárodní vesmírná stanice je v rukou Aliance a bude pravděpodobně demontována nebo rekonstruována, podle toho, jak se Aliance rozhodne. Federace je na některých svých rozhodnutích nezávislá a toto je jedno z nich. Víc k ISS říct nemohu.

Základny budou podobné tomu, čemu říkáme mateřská loď. Bude to stanice na obloze, která bude sloužit k monitorování Terry a flotil chránících Terru. Tuto technologii, z níž je stanice postavena, budou vyrábět společnosti, které se podílely na jupiterských dohodách. Je to velmi dobrá zpráva a velká věc. Mateřské lodě (mateřskými loděmi myslím, že bude jedna hlavní a několik dalších menších základen, ale stále velkých, vzhledem k velikosti běžné lodi) budou vybaveny lékařskou technologií, obytnými prostory pro vojáky a mnoha dalšími technologicky vyspělými součástmi, které mohu prozradit později.
Bude zde také prostor pro flotily lodí, které se budou moci zakotvit, kalibrovat a zkontrolovat, aby se před cestou do vesmíru i po ní ujistily, že fungují správně. Prosím, pochopte, že se jedná o velmi rozsáhlou operaci, jak si dokážete představit, Federace pomáhá inženýrům pracovat na těchto lodích, opravovat je a učit se je ovládat, jakmile je Terrané vyrobí.

M: Satelitní systém Space Fence bude monitorován i z Měsíce?
VN: Ano, samozřejmě, z bezpečnostních důvodů bude Terra monitorována z mnoha stanovišť na obloze i na Měsíci, na nové základně. Je to nejbezpečnější způsob, jak operace zvládnout.
Další zprávy podám později, protože naše operace pokračují.

Megan předala i mé dvě otázky, a dostali jsme následující odpovědi [Mylně jsem se domníval, že Val Nek hovořil o třech základnách budovaných na oběžné dráze Země]:
1. Otázka týkající se tří základen, které budou zřízeny, a vyřazení Mezinárodní vesmírné stanice z provozu. Pokud je mi známo, Národní průzkumný úřad spolu s CIA měly jednu nebo více skrytých vesmírných stanic ve tvaru kola (založených na Von Braunově návrhu vesmírné stanice), které používaly k provádění tajných a zpravodajských operací po celém světě a které byly zřízeny v 70. a 80. letech. Co se stane s těmito skrytými vesmírnými stanicemi NRO/CIA, až budou zřízeny nové základny?

VN: Je jich více než tři a bude existovat jedna hlavní stanice, která je větší stavbou. Tato struktura je postavena stejnou technologií, jaká byla použita při stavbě nové měsíční základny pro USA. Je to neproniknutelná technologie, která využívá vysokou frekvenci k vytvoření mřížky ve stěnách struktury, ale v tomto případě také kolem stanice. To znemožňuje přístup nepovolaným osobám. Tuto technologii samozřejmě postaví Terrané, což odkazuje na dohody uzavřené v Jupiterských dohodách. Rád bych zopakoval, že je pravděpodobné, i když to nemohu potvrdit, že ISS bude demontována nebo alespoň rekonstruována vzhledem k tomu, že její technologie bude brzy velmi zastaralá ve srovnání s tím, co se v současnosti pro vesmír vyrábí.
Pokud jde o vesmírné stanice NRO/CIA: V zájmu Meganiny bezpečnosti nemohu na tuto otázku zcela odpovědět. Co mohu říci.....určité operace ve vztahu k některým z těchto skupin probíhají. Jak mnozí vědí, v některých z těchto organizací došlo k infiltraci [mimozemské] přítomnosti. Válka na planetě Terra a pod ní pokračuje. Nyní, když Temná flotila opustila Mars, jsou vojenští spojenci některých z těchto skupin značně oslabeni a nepředstavují velkou hrozbu. V době války však probíhající operace nezveřejňujeme.

... Bezpečnostní obavy o Meganinu bezpečnost jsou zcela pochopitelné. Tajný vesmírný program zřízený CIA je v současné době provozován v zařízeních Národního průzkumného úřadu s využitím financování z černého rozpočtu CIA. Je velmi utajený a probíhá z "Úřadu pro kosmický průzkum", který je formálně součástí CIA, přestože je obsazen pracovníky NRO a dodavateli pro letecký průmysl. Úřad pro kosmický průzkum byl takto zřízen v roce 2014, aby unikl dohledu Kongresu a výkonné moci (Sallova kniha Space Force: (2021), kap.7).
Stojí za to zdůraznit, že v legislativě Kongresu, zákoně o autorizaci národní obrany z roku 2020, který vytvořil americké vesmírné síly, se uvádí, že aktivity NRO zůstanou mimo vojenskou velitelskou strukturu. Stručně řečeno, zatímco velení US Space Command by mělo kontrolu nad Space Force a dalšími vojenskými prostředky ve vesmíru, společný vesmírný program NRO/CIA by zůstal nezávislý. To je velká výzva pro budoucí operace US Space Command.
****

2. Ví Val Nek o úloze Číny pro mateřské lodě základen? Čína byla z ISS vyloučena kvůli nedůvěře, ale vzhledem k dohodám z Jupiteru předpokládám, že bude zahrnuta do nových základen.

VN: Čína má omezený přístup, jak je uvedeno v dohodách o Jupiteru. Federace ji považuje za nejméně důvěryhodnou. Existuje možnost získat si důvěru dobrým chováním v průběhu času. Mohu prozradit, že tyto stanice, které vyrábíme, budou mít na starosti Spojené státy. Ostatní země a jejich vesmírné programy k nim budou mít přístup, jak je uvedeno v Jupiterských dohodách. V těchto dohodách je nastíněn kodex chování. Například jak se chovat ve vesmíru a další, co můžete považovat za právní směrnice pro udržování svých programů.

M: Proč je Čína nejméně důvěryhodná?
VN: Důvody nemohu plně prozradit, ale mohu říct, že je Rada pěti, duchovně vyspělá organizace, vyhodnotila jako mírně regresivní a s mnoha vlastními zájmy. Rada pěti měla v Jupiterských dohodách určitou roli a součástí této role bylo hodnocení duchovního vývoje vůdců na Terře. To se samozřejmě dělalo proto, aby se zajistila bezpečnost terranského lidu, protože víme, že byl nějakou dobu pod tyranskou kontrolou.

... Kniha Vzestup Rudého draka: Původ a hrozba čínského tajného vesmírného programu.
Čína vybudovala tajný vesmírný program pomocí špionáže, podvodů a krádeží pokročilých kosmických technologií z USA a celého světa. Čína byla uprostřed budování velké výkonné flotily kosmických lodí s pomocí negativních mimozemských skupin. Čína nyní musí čelit novému strategickému prostředí, její bývalí spojenci byli nuceni uprchnout a lidstvo při jeho přechodu na vesmírnou civilizaci mentoruje nová mimozemská skupina. Čína mezitím rychle zaplňuje vakuum vzniklé odchodem Temné flotily z Antarktidy.
Závěrem lze říci, že nejnovější informace získané od Vala Neka poskytují mnoho cenných informací o tom, co se děje v naší sluneční soustavě. Jeho informace jsou nezávisle podpořeny mým anonymním zdrojem JP, který se účastnil tajných armádních stavebních projektů na Měsíci s využitím hybridních lidských a mimozemských technologií, včetně autonomních raketoplánů.

Pokud jde o výstavbu několika masivních vesmírných stanic - mateřských lodí, které by sloužily jako monitorovací, opravárenské a planetární obranné základny, existují dobré důvody, proč je takové úsilí nezbytné. Existuje vysoká pravděpodobnost, že negativní mimozemské rasy, které nedávno opustily naši sluneční soustavu, se někdy v budoucnu pokusí o návrat, nejprve infiltrací a nakonec i kinetičtějšími prostředky s využitím nových mezihvězdných spojenců. Val Nekovy informace potvrzují, že se nacházíme uprostřed obrovského planetárního přechodu.
Lidstvu pomáhá Galaktická federace při budování Hvězdné flotily pro planetární obranu. "Budoucnost Star Treku" se odehrává právě teď, jak předpokládá zpráva o vesmírné budoucnosti z roku 2019, a představuje pro lidstvo mnoho nových příležitostí a výzev.

Meganiny webové stránky jsou zde: https://meganrosemedium.com/

Galaktická federace hrála po desetiletí významnou roli při pěstování takové budoucnosti a dokonce byla v 60. letech v kontaktu s Genem Roddenberrym při zasévání této myšlenky do vědomí lidstva.
https://exopolitics.org/galactic-federation-is-helping-humanity-build-a-starfleet-for-planetary-defense/

Zdroj: https://exopolitics.org/

Zpět