2029 Transformace do těles na bázi krystalického křemíku - pravda? Cosmic agency

[ UFO ] 2022-01-25

Minerva Swaruu (11)

Q: Právě jsem slyšel, že DNA, jak si představuji lidé, se má při vzestupu změnit na křemík. Ale nepochopil jsem to jasně, protože vy jste založeni na uhlíku.
Swaruu Minerva (11): Mám vysvětlit křemík a uhlík, i když to není velké téma? Hodně se tady o tom debatovalo a dokonce se strhla hádka. Bez ohledu na to, co říkají ostatní, já to vidím jasně. Jen neumím psát 50 milionů písmen za minutu jako Yázhi nebo Anéeka. Vidím ale hodně pravdy na tom, že se uhlík při vzestupu mění na křemík. Je to však otázka bodu pozornosti nebo odkud tento proces pozorujete, odkud pozorujete či studujete základnu či materiál, který tvoří DNA (uhlík).

Základna DNA je vnímána jako uhlík z pohledu toho, kdo ji studuje ve své hustotě. Ze Země je tedy základna pozorována jako uhlík a odtud je stále vnímána jako uhlík. Když se na základnu DNA podíváte zde, viděli byste ji spíše směrem ke křemíku. Lidé, kteří vysvětlují, že se vzestupem přejdete od uhlíku ke křemíku, to vypočítávají a teoretizují jako hypotézy, které prosazují jako pravdu, přičemž vidí pouze aspekt, že křemík je v podstatě komplikovaný uhlík a že s křemíkem můžete do vzestoupeného těla začlenit více světla nebo energie. To říkají na Zemi.

Jak vzestupujete v existenciálních hustotách, rozšiřujete složitost. Jak vysvětlila Swaruu z Erry, je genetika odrazem něčeho složitějšího výše. Uhlík by byl jako odraz v nižší hustotě něčeho složitějšího ve vyšší hustotě, křemíku. Stín, jak vysvětlila Swaruu z Erry.
Uhlík a křemík se nacházejí ve stejné části periodické tabulky prvků, ve 14. skupině. Uhlík má v rámci této skupiny číslo 6 (6 atomů) a křemík má atomové číslo 14 (14 atomů). Křemík je tedy v podstatě dvakrát složitější než uhlík. Je tedy snadné brát křemík jako velmi složitý uhlík, jak by se stalo, když se člověk s rostoucí složitostí rozšiřuje v hustotě.

Další rozdíl však spočívá v tom, že uhlík je nekovový materiál a křemík je kvazikovový materiál nazývaný metaloid. Má vlastnosti jak skupiny kovů, tak skupiny nekovových prvků.
Oba krystalizují za vysokého tlaku, ale krystalický křemík je velmi křehký, zatímco krystalický uhlík je velmi tvrdý a méně křehký (diamant).

Ti, kdo tvrdí, že lidské tělo se při vzestupu stane křemíkem, si stále myslí, že existují existenční hustoty, jako by šlo o oddělené věci, například různé krabice od bot. Buď jste v jedné, nebo v druhé. Tak to ale není. Jde o gradient, který závisí na vnímání a mentální kapacitě a vědomí pozorujícího člověka. Hustoty existují pouze v mysli toho, kdo je pozoruje, a limit je pouze mentální kapacita, znalosti, chápání a úroveň vědomí každého člověka. Vy se však nenacházíte v jedné hustotě a v druhé ne. Pouze hromadíte více vnímání a porozumění, jak se učíte a prožíváte své rozšiřování vědomí.
Na příkladu s metrem by se dalo říci, že průměrný člověk na Zemi vidí jen do míry 30, ale každý je schopen akumulovat schopnost vidět dál. Člověk, který se nachází v tom, co je ze Země vnímáno jako 5D, zahrnuje řekněme bod 50 a schopnost chápat a vnímat vše pod tímto bodem, včetně 30 bodů průměrného člověka. Člověk, který vidí jen do 30, nepochopí člověka 50, ale naopak ano.

Je logické, že jak stoupáme, zvyšuje se složitost základního materiálu DNA. Křemík je materiálem známým na Zemi, který by odpovídal složitějšímu než uhlík, a který si stále zachovává schopnost vytvářet nebo udržovat DNA. To je správně. Ale to je tak daleko, kam sahá lidské chápání (30).
Hvězdné rasy, stejně jako my, nepozorují prvky v periodické tabulce. Neznamená to, že by prvky byly špatně, ani že by jich chybělo více, ani že by neexistovaly. Existují, jenže to je pouze jeden ze způsobů klasifikace toho, co lidstvo svou mentalitou chápe jako hmotu. Mentalita závisí na úrovni vědomí, která je ve výše uvedeném příkladu pouze 30.

Odtud vidíme tyto prvky, ale v rámci každého z těchto takzvaných prvků vidíme prakticky nekonečné množství jejich variant. Jako příklad můžeme uvést vodík, který je nejjednodušším lidským prvkem. Porovnáme-li ho s dalším nejjednodušším prvkem, héliem, nevidíme přímý skok, ale spíše řadu variant vodíku, které se postupně přibližují héliu, přičemž platí, že existuje plynulý přechod s obrovským množstvím příchutí vodíku, které se stávají dalšími příchutěmi hélia směrem k vodíku.
Helitizovaný vodík a pak hydrogenované helium, přes ″čisté″ helium... a pak helium sklouzává do lithia, (atomové číslo 3), jako litizované helium, až se stane helitizovaným lithiem. Pak je to ″čisté″ Lithium, které se pak stává mnoha variantami berylia, s atomovým číslem 4 jako berylizované Lithium do lithiovaného berylia... do ″čistého″ berylia a tak dále. (pozn. elektrony se fakticky vyskytují nelokalizovaně, takže proč by nemohlo být kousek protonu i elektronu tady i tam)

Pozorujeme obrovské množství, možná nekonečné množství možných variant, které vychází nikoli z počtu atomů v molekule, jak je klasifikováno na Zemi, ale z přesné energetické frekvence každého atomu tvořícího molekulu prvku. Nepozorujeme prvky jako v tabulce s políčky jedním od druhého, jak to dělají i s hustotami na Zemi. Máme pouze materiály, pokud jsou zřejmé a běžně či denně používané, protože již při používání chápání hmoty vidíme pouze energetické frekvence. Nekatalogizujeme prvky jako na Zemi. Vše zde jsou energetické frekvence a jejich dynamická interakce mezi těmito frekvencemi a konečný výsledek těchto interakcí v podobě něčeho ″hmotného″. Nekatalogizujeme hmotu jako prvky, protože nevidíme hmotu, vidíme pouze energii a s tímto přístupem chápeme a manipulujeme s tím, co nazýváte hmotou, mnohem efektivněji. Až do té míry, že můžeme uměle projevit libovolnou hmotu jakéhokoli druhu nebo ″molekulárního″ složení podle libosti.

Ačkoli změna uhlíku na křemík, jak ji vidíme ze Země, má něco do sebe, její vysvětlení je opět poněkud zjednodušené. Základní uhlík, který znáte, bude s vzestupem sklouzávat k tomu, aby se stal něčím, co se více shoduje s křemíkem než s uhlíkem. Nebude to však křemík, který tam znáte. Bude to jiný, na Zemi nepochopený proto-křemík, který je kompatibilnější s podporou DNA, a tedy toho, co je známo jako organický život. (pozn. nebo postuhlík)

Co se týče DNA, z lékařské laboratoře Toleka, tady, kde jsem já, pozorujeme změnu DNA směrem k větší krystaličnosti. Studovali jsme tři vzorky od tří různých ras: Lidí, Taygetanů a Swaruuů. Člověk má 23 chromozomů na dvou vláknech. Taygetan má 24 chromozomů ve 12 vláknech a Swaruu má 24 chromozomů ve 24 vláknech.
Rovnováha mezi vlákny a chromozomy naznačuje vývojový pohyb směrem ke krystalické verzi, což je jednotná a matematicky uspořádaná molekulární struktura, která propouští více světla, stává se průhlednou.
---

Lidé - 23 chromozomů 2 vlákna neprůhledná, protože nevyvážená číselná matrice 23, která není sudá, naráží na dvě vlákna a vytváří chaotičtější strukturu.
Taygetané - 24 chromozomů 12 vláken neprůhledných, ale stávají se průhlednějšími, protože jsou již matematicky shodné.
Swaruu - 24 chromozomů 24 vláken 24/24 vláken tvořících více chromozomů svou souhrnnou složitostí 12krát složitějších než lidská vlákna, tvoří 48 chromozomů v jediné krystalické hmotě.
Podle lidských bází a kritérii periodické tabulky prvků je DNA Swaruuů krystalicky shodná spíše s křemíkem než s uhlíkem.
Nechtěla jsem toto téma otevírat, protože prosazuje představu genetické nadřazenosti rasy Swaruuů nad ostatními. O nadřazenost vůbec nejde. Nechci nikoho znevýhodňovat. Naše DNA je ale krystalická. Tím, že je krystalická, se vysvětluje, proč u Swaruuů proudí energie jinak, jako by šlo o supravodivou DNA nebo buňky. To ve fyzice vysvětluje, proč mají Swaruu schopnost měnit svůj vlastní fyzický stav. Pozorovatel, který není Swaruu, to bude vnímat jako teleportaci, časovou fragmentaci dle libosti, dematerializaci a re-materializaci, způsob průchodu zdí a superrychlost pomocí časové fragmentace. Mimo jiné. (pozn. uf, už jsem myslela, že mám jen blbý mozek.. a ono je to uhlíkem... a já to uzený tak milovala..)

Q: Byl jsem zmatený, protože existují regresivní bytosti z filmu Vetřelec, které jsou založené na křemíku.
Swaruu Minerva (11): Ano, je to varianta křemíku, které zatím nerozumíme. Ani při použití lidských kritérií pro klasifikaci prvků lidé stále neznají všechny prvky, které se v nich mohou vyskytovat. V závislosti na tom, jaká kritéria použijete, může být periodická tabulka nekonečná. Je to jen další příklad toho, jak chce lidská mentalita svým intelektem vše redukovat na zvládnutelné kousky, které jsou katalogizovány jako kartotéky.

Q: Takže tato bytost by byla variantou ″křemíku″?
Swaruu Minerva (11): Ano, a tady se dostáváme do dalšího problému. To, že je bytost z ″křemíku″, nemusí nutně znamenat, že je z čisté lásky. Protože i když existuje přechod od uhlíku ke křemíku se vzestupem a s tím větší mysl a vědomí, existuje také jiný způsob vzniku bytostí, které používají křemík jako základ, aniž by měly větší vědomí.
Existuje mnoho variant křemíku. Tyto bytosti a ty, které jsou jim podobné, by mohly mít za základ pouze nekrystalický chaotický křemík, jelikož tuto bytost zajímá to, co není světlo a vyšší vědomí, ale využití jiných vlastností křemíku, například jeho kovových schopností. To, co tuto bytost a její ″vývoj″ zajímá, je takříkajíc odolnost materiálů. Ne schopnost být krystalický.

Q: Víte o nějaké bytosti s touto křemíkovou DNA teď na Zemi?
Swaruu Minerva (11): Určitě existuje, alespoň částečně. Možná nějaké hlubokomořské bytosti nebo měkkýši. Opravdu nevím. DNA se obrací spíše ke krystalické formě, ke křemíku, i z jiných důvodů - protože je mnoho druhů křemíku. Lurker není příliš pokročilý ve vědomí, i když používá jako základ křemík, jiný, než u bytostí světlejších, které mají jinou mentalitu.

Q: Když jsme před časem mluvili o křemíku, trochu to připomnělo transhumanismus, ale jak říkáš, existuje mnoho druhů křemíku.
Swaruu Minerva (11): Ano, opět záleží na úhlu pohledu a mentalitě člověka, který problém pozoruje a studuje. Transhumanismus si můžete vykládat tak, že lidská DNA se stává nebo bude stávat více křemíkovou, jako přímý znak splynutí lidské biologie s počítačovou biologií, s agendou transhumanismu, která se spojuje i s vakcínami Covid.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/

Zpět