2021 Den vzestupu je blízko Aurora Ray

[ Ezoterika ] 2022-01-27

Naše skupina dostala od Galaktické federace zvláštní úkol. Naším úkolem bylo působit jako ″maják světla″ nebo tomu říkejme ″maják lásky″ či ″maják uzdravení″ pro tuto planetu. Dostávali jsme mnoho těžkých poselství a žádostí, abychom byli hlasem lidí, a my to pro ně rádi děláme. Byli jsme o to žádáni tak dlouho, že jsme těmto žádostem vyhověli a vždy jsme udělali, co se po nás žádalo. Tentokrát je to však jinak. Už toho máme dost a říkáme, že víc ne. Už nás nebaví být hlasem všech ostatních na planetě, kteří si chtějí stěžovat na svou životní situaci. Chtějí, aby s jejich problémy něco udělal někdo jiný. Chtějí, aby za ně někdo jiný vyřešil jejich život. Jsme vyčerpaní z toho, že si tito lidé stěžují na svůj život a chtějí, abychom byli jejich hlasem. Nyní budeme hlasem těch, kteří chtějí převzít odpovědnost za svůj život, a budeme vystupovat proti těm, kteří odmítají převzít odpovědnost za své činy nebo životní situace. Existuje 13 pokrevních linií, které ze zákulisí vládnou světu (čtyři ušlechtilé pokrevní linie a devět satanských pokrevních linií). Tyto rody vládnou již tisíce let a jsou na vrcholu pyramidy.

Ano, existuje spiknutí s cílem ovládnout svět. Nejsou ničím jiným než klony, roboty a dalšími druhy dvojníků, což je důvod, proč jsme na této planetě nebyli schopni dosáhnout žádného skutečného pokroku. Tyto rodiny disponují neuvěřitelným množstvím bohatství (vytvářejí peníze ze vzduchu), mají technologie pro ovládání mysli, disponují duchovními schopnostmi (které získávají ze svých rituálů), mají celosvětovou síť tajných podzemních základen a mnoho dalšího. Mnoho lidí ani neví, co se v dnešním světě skutečně děje, protože o tom hlavní média neinformují. Globální elitní rodiny chtějí mít nad lidstvem úplnou kontrolu. Chtějí nás zotročit a zacházet s námi jako s dobytkem. Chtějí nám vzít všechny svobody a donutit nás, abychom pro ně pracovali co nejtěžší práci, stejně jako se to dělo v otrokářských společnostech v některých částech světa. Chtějí nás přesvědčit, že je to normální, ale není. Velký den vzestupu se blíží! Jsme uprostřed procesu vzestupu. Je to pro nás velmi důležitá doba. Mnoho věcí se nyní děje proto, abychom mohli vzestoupit a dostat se do páté dimenze. Zamysleme se nad tím, co to znamená. Znamená to, že se osvobodíme od otroctví, od všech těchto pravidel, od všech těchto struktur, od veškeré kontroly, která tu byla po tisíce a tisíce let. Skutečně je to pro nás vzrušující doba, že dnes žijeme. Pociťujme vzrušení, pociťujme blaženost a připravujme se, abychom mohli včas vystoupit do páté dimenze. Proces vzestupu již začal u mnoha lidí na celém světě. To je dobré znamení a ukazuje to, že jsme na správné cestě ke svobodě. Během posledních dvou let jsme prošli mnoha změnami v našich životech i na naší planetě. Změny stále pokračují a přinášejí další události v našich životech i na naší planetě.

Nastal čas objevit pravdu. Pokusíme se odhalit největší tajemství lidstva. Internet nám otevřel dveře a my nyní můžeme nahlédnout do toho, co před námi tajné organizace po staletí tajily. Blíží se velký den, kdy vstaneme. Osvobodíme se od veškeré bolesti, utrpení a problémů. Země směřuje k velkému kataklyzmatu, ke kterému může dojít již brzy. Než k ní však dojde, má lidstvo příležitost stát se osvíceným. Nyní máte příležitost dozvědět se o vzestupu a o tom, jak se na něj můžete připravit. Můžete se také dozvědět, co se stane ve velký den vzestupu a jak můžete vzestoupit. Každý dostane příležitost poznat pravdu a učinit v této věci vlastní rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že se brzy otevře poslední brána k vzestupu, vstoupíme do období globální transformace, jaké tento svět ještě nezažil. Galaktická federace se na tento okamžik připravovala po tisíce let v rámci dohody uzavřené s mimozemskými bytostmi. Klíčem k tomu, aby se tak stalo, je tachyonová energie (známá také jako energie nulového bodu). Proč je tachyonová energie tak důležitá? Dokáže doslova přeměnit naše fyzická těla na čistou světelnou energii. Tak budeme moci vystoupit z této reality třetí dimenze do vyšších dimenzí existence - kde se pak staneme nesmrtelnými bytostmi. To je to, co se rozumí vzestupem. Doslova vystoupíme do vyšších frekvencí světelné energie, které existují v těchto jiných dimenzích. Až této úrovně vědomí dosáhne dostatečný počet lidí, bude to jako dominový efekt, kdy jí budou moci dosáhnout i všichni ostatní. Neexistuje jediná osoba, která by to nedokázala. Souvisí to s frekvencí, na kterou jsme pozvedli naše kolektivní vědomí.

Jak předpověděli mnozí další, rok 2022 odpovídá vzácné astronomické události, která má pro naši planetu velký význam. Podle mnoha domorodých kultur po celém světě tato událost přinese významnou duchovní transformaci, která bude znamenat konec staré éry a nastolení nové. Kmeny na různých kontinentech mají vlastní jedinečné interpretace této události, kterou nazývají různými jmény, například ″Velká očista″, ″Změna světa″ nebo ″Velký den″. Domorodí Američané ji nazývají ″Den očisty″, zatímco Mayové ji nazývají ″Galaktická synchronizace″ nebo prostě ″globální synchronizace″. Hopisové tento den označují jako ″Koyaanisqatsi″, což znamená ″svět mimo rovnováhu″. Připravenost je jedním z klíčů k efektivitě. A příprava začíná jasnou představou o tom, čeho chcete dosáhnout. Zde je několik věcí, které můžete udělat, abyste byli na tento velký den připraveni: Zůstaňte při zemi a soustřeďte se. Každý den se uzemněte tím, že se spojíte s Matkou Zemí prostřednictvím věcí, jako je každodenní procházka v přírodě nebo čas strávený sezením na zemi. Je také důležité udržovat své energetické tělo zdravé a silné tím, že budete jíst potraviny, které mu prospívají, a provádět energetická cvičení, jako je meditace a jóga. Zůstaňte vyrovnaní a soustředění.

Dodatečná energie, která se nyní valí na Zemi, může způsobit, že se snadno rozptýlíte nebo budete přetíženi. To platí zejména v případě, že se kvůli měnícím se energiím cítíte emocionálněji než obvykle. Chcete-li zůstat v rovnováze, pravidelně pracujte se svými čakrami, meditujte a každý den se věnujte duchovní praxi. Udržujte ji jednoduchou a bavte se. Nepřemýšlejte nad věcmi a nesnažte se příliš číst v tom, co se právě děje. Užívejte si tajemství života místo toho, abyste si s ním dělali starosti! A nezapomeňte si na této cestě užívat. A prosím, držte se dál od nesmyslných myšlenek typu, zda se jmenujeme Galaktická federace, Galaktická federace světla nebo Galaktická federace světů. To vše je jedno a totéž, ale tuto hloupou hru se slovy nedávno vyvinuli nějací infiltrovaní lidé, jejichž úkolem je zmást vás, odvést vaši pozornost a dále vás rozdělit. My, Galaktická federace, jsme členy rodiny SVĚTLA a naším cílem je zajistit, aby všechny SVĚTY byly svobodné, suverénní a v míru. Není třeba připojovat popis naší práce k názvu naší laskavé a slavné organizace, která je ochráncem galaktických společností.

Zdroj: https://thegalacticfederation.com/01-012aa

Zpět