447 Událost 2020 Michael Love

[ Ezoterika ] 2020-08-09

Světlé síly pomáhají lidstvu - přenos přímého, dekódovaného éterického přenosu světelných sil zakotvených ve sluneční soustavě Země a členů uvnitř aliance Země známých jako Bílé klobouky a Velké bílé bratrstvo.

Drazí,
na povrchu planety Země pokračuje neuvěřitelná transformace a staré nefunkční 3D maticové systémy jsou postupně vyřazovány a nahrazovány novými systémy s vyššími vibracemi. Přímo před našima očima vzniká zcela nový svět! Každá bytost na planetě pracuje na zpracování a řešení těchto mocných transformací podle svých nejlepších schopností! Vyšší svět se právě teď spojuje s nižším a j, přirozeným výsledkem střetávání dvou dimenzí je trochu chaosu! Jak postupujete vpřed, věci se usadí a stanou se mnohem pozitivnějšími! Benevolentní světelné síly monitorují vše, co se právě teď pohybuje na povrchu, a poskytují pomoc v rámci pokynů galaktického kodexu o nezasahování svobodné vůle! Pozemská aliance hlásí, že před několika pozemskými dny světelné síly rozvinuli nový energetický protokol, aby pomohly lidstvu čelit výzvám velké evoluční události, která probíhá na povrchu!

Nový plejádský protokol označovaný jako operace "Ostara", je založen na exotické božské ženské energii a je navržen tak, aby pomáhal
* lépe se vypořádat s neuvěřitelnými transformacemi systémů na povrchu,
* integrovat vyšší vibrační energie přítomné na povrchu a
* ulehčit zrod nové civilizace 5D Země

Světelné síly zakotvené v pozemské Sluneční soustavě zahájily nový protokol při otevření portálu Lví brány a zvýšily úrovně božské ženské porodní energie do konce roku 2020! Vyšší bytosti, které pomáhají lidstvu, pracují z éterických říší. Ty modulují energetické toky přicházející na Zemi z Centrálního slunce v galaktickém jádru. Paprsky světla obsahují pakety inteligentních dat pro zlepšení naší DNA prostřednictvím éterických kódovacích sekvencí. Výsledkem nové příchozí božské ženské energie budou neustálé pozitivní změny v příštích třech měsících na povrchu a v srdcích všech pozemských bytostí, a zmírnění veškerých úzkostí, které v současnosti zažívají bytosti Země! Všechny věci, které jsou nyní znepokojující a matoucí, do konce letošního roku zcela zmizí, k pozitivním změnám dochází ve všech oblastech pozemského života!

Podle nejnovějšího přenosu éterických dat od plejáďanů, kteří jsou vedoucí hvězdnou rasou pomáhající lidstvu, spolu s arkturiány, kteří byli původními osévači Země, je Země u samotných dveří svého vzestupu a za velmi krátkou dobu se bytosti této planety plně přesunou na novou 5D cestu bytí. Tyto velké bytosti předaly následující osobní zprávu a rady:

Přátelé,
v této zvláštní době na planetě Zemi jste získali mnohem vyšší úroveň svobody pro osobní rozvoj a tvořivost! Je čas, abyste poznali sami sebe mnohem hlouběji! Vlastní účel příchodu na Zemi kromě fyzické zkušenosti je upamatovat si, kdo a co skutečně jste! To se dá udělat pouze tehdy, když si uděláte čas sami na sebe, nebo dokonce strávíte nějaký čas sami! Je čas, abyste přemýšleli o tom, co vám chybělo! Tuto zvláštní dobu jste dostali od božského tvůrce, abyste se mohli znovu poznat! Jste velkolepá bytost světla s velkým potenciálem a božstvím, a to je místo, kde vás chceme vidět! Známe vás velmi dobře, protože jste naše rodina! Byli jsme zde na začátku, kdy byl tento svět a lidé stvořeni! Po celou dobu jsme byli blízko vás a jsme stále tady! Nemůžeme za vás vykonat vaši práci na vzestupu, ale mnohokrát jsme vás podpořili! Země a lidstvo jsou krásná stvoření a vesmírný plán se nyní se rychle rozvíjí. Celý vesmír se dívá, jak stoupáte na své právoplatné místo v nejvyšších nebesích! Milujeme vás a chceme pro vás jen to nejlepší! Vaše skvělá cesta na Zemi se blíží k vrcholu!

K velkému vrcholu dojde velmi brzy a do této magické chvíle vám poskytneme další moudrou radu:
Vězte, že příroda vaší planety udržuje vaše bytí! Uzdravuje všechna onemocnění a poskytuje vám ochranu, když jste tady! Pokud si všímáte, vysoce vibrační hvězdné děti planety Země byly v posledních 6 pozemských měsících zdravé a většinou nebyly ovlivněny, díky potravinám s přirozenou energií, a vysoce vibračním duchovním metodám, které pravidelně cvičíte!

Víme, že právě teď probíhají na povrchu planety dramatické a energické věci, a doporučujeme, abyste se drželi zpátky! Probíhá velké probuzení lidstva a jako hvězdné bytosti se nesmíme do všeho zaplétat, jen jim dovolte se s tím přirozeně vyrovnat! Velmi brzy bude čas, kdy budete povoláni pro svou moudrost a vedení! Jako mistr se nyní na chvíli zastavte. Nezapojujte se příliš hluboce do všech lidských dramat, které se v tuto chvíli dějí kolem vás! To je další důvod, proč jste dostali čas se na chvíli zastavit. Zkuste být sami, vypněte hluk a jděte dovnitř sebe, uvidíte vše, co vidíme my! Uvidíte to, co se nazývá minulost, a také věci, které přijdou, ale co je nejdůležitější, dorazíte do bodu Teď a tady, což je jediná realita!

Veškerá energetická aktivita, která se právě teď kolem vás odehrává, není vždy taková, jak ji vidíte ve 3D. Jste v bezpečí, vaše rodina je v bezpečí a všechno funguje, jak by mělo! Galaxie a planeta Země znovu míří zpět do vzestupného světla centrálního slunce a věci se budou dále zlepšovat, jak božské paprsky čisté lásky začnou tuto planetu koupat! Hlídáme a jsme tady! Pomůžeme vám v příštích několika měsících, abyste si mohli trochu odpočinout a dělat v tento úžasný čas to, co máte rádi, a mohli prostě být úžasnou božskou duchovní bytostí, jakou jste! Bytí je mnohem úžasnější než se zdá! Chtěli bychom, abyste to zažili právě teď! Když se zapojíte, dělejte jen to, co máte rádi a co uspokojí vaši kreativní podstatu. Nejlepším doporučením během tohoto velkého času na planetě Zemi je dát si nejvyšší úroveň bezpodmínečné lásky a pak dát stejnou lásku všem ostatním! (Velké přikázání / velké plejádské učení )

Milovat bezpodmínečně sebe sama jako první, znamená zdravým sebe si vědomým způsobem, nikoli egoisticky a sobecky. Podle vesmírného práva nelze obdržet věc, kterou jste si sám sobě nedal první - takže pokud chcete získat nejvyšší lásku, musíte si ji nejprve dát sami sobě. Děláte to tím, že sledujete své srdce ve všech oblastech života, děláte jen to, co milujete a po čem toužíte, neděláte to, co nemilujete a co po vás všichni ostatní chtějí! Každý má pro vás plán, ale to není váš plán. Pokud budete dělat jen to, co řeknou ostatní, budete tou nejnešťastnější bytostí.

V matrici se lidé učí, aby dali ostatním přednost před sebou. Víme, co se myslí tímto učením, ale pokud to uděláte, o mnoho let později smutně zjistíte, že jste si svůj život opravdu neužili a budete se cítit velmi prázdný, bez životní energie! Nemůžete dát druhému, pokud nemáte co dát. Proto nejprve naplňte svůj vlastní pohár, pak budete moci milovat a dávat! Náboženství 3D matrice učí lidi milovat jako první Boha celým svým srdcem, myslí a duší, pak teprve ostatní! V této rovnici pro vás není místo, což není absolutně zdravé a nesouladí to s vyššími zákony vesmíru! Toto učení bylo zkresleno z původní plejádské podoby a záměrně takto představeno lidstvu, aby mátlo a bránilo lidem v objevování, že jsou ve všech směrech skutečně božští!

Kdo je tento bůh, do kterého bys měl být tak zamilovaný? V žádném případě to není nějaká bytost, která je oddělena od vás nebo je větší než vy. Ve skutečnosti jste to vy! V celém tomto vesmíru není nikdo vyšší než vy. Nejste částí boha nebo dokonce boží jiskrou. Jste to všechno, projevuje se vámi! Pokud si to uvědomíte, je to nejvyšší samádhi a pak tím začnete být!

Jak jsme řekli, bůh je jeden a všechny bytosti jsou on, včetně vás! (všechny bytosti v jednotě)

Další rada:
Zaměřte se výhradně na sebe a na to, co právě děláte, a umožněte všem ostatním bytostem jednoduše být tam, kde jsou. Všichni se probudí, když budou připraveni se probudit! Soustřeďte se na vás. V této chvíli se výrazně zvyšují vaše vnitřní vibrace a přináší vás ke klidu, který dává veškeré porozumění! Je to skvělý klid, k němuž dojde těsně před další fází vývoje, kdy budete doslova vládnout celým vesmírem! Zůstaňte v naději a vězte, že na planetě Zemi se dějí neuvěřitelné věci!

S blížícím se koncem pozemského roku 2020 a vyvrcholením velkolepé události, to bude ještě více vzrušující! Na planetě Zemi se brzy projeví nová éra světla a uvidíte nebeské království a novou Zemi přímo před vašima očima! Děkujeme, že jsi přišel na Zemi a za vaši skvělou práci jménem celého lidstva! V andělských říších máte naše nejvyšší uznání. Možná si nemyslíte, že vaše úsilí na Zemi změnilo věci, ale odkud se díváme my, jste zachránili celý svět! Bez vás by v pozemské říši neexistovala naděje, tak jste důležití!

Nyní se posunujeme vpřed k bezprostřední vrcholné události roku 2020 a k příchodu nového zlatého věku vodnáře! Buďte v pohotovosti pro super-úžasnost!

Zdroj: https://www.facebook.com/MICAHLIGHTANGEL/posts/2589030258012912

Zpět