1189 Vakcíny, tělo a duše: Odpojení těla od zdroje (Účinky vakcín) Cosmic agency

[ Ezoterika ] 2021-07-18

Yázhi Swaruu
Q: Pokud se necháte očkovat, údajně dojde k odpojení od Zdroje, tedy vaše DNA bude pozměněna a nebudete schopni přijímat signál. Co se s těmi lidmi stane, až zemřou, v posmrtném životě? Obnoví signál se Zdrojem? Uvízne jejich duše v AI/cloudu a budou nuceni se znovu inkarnovat na Zemi? A pokud ano, v jaké ″situaci″ duše zůstane?
A: Vůbec ne. Neexistuje žádná ″duše″, která by někde byla nebo uvízla, to se může stát pouze v důsledku myšlenky. Duše neztrácí signál se Zdrojem, to dělá pouze tělo. Duše není něco odděleného od Zdroje. Je to Zdroj sám, proto se nemůže ztratit sama od sebe. Duši nemůžete od Zdroje oddělit, ona je Zdroj. Proto je samotné slovo ″duše″ nesprávné a neměli bychom ho už ani používat, je to mysl, je to vědomí sebe sama, je to čisté vědomí. To, čemu lidé říkají ″duše″, je definováno pouze jako něco odlišného od Zdroje, jako já omezené souborem představ založených na vzpomínkách na ″minulost″, kterou si oživilo samo pro sebe a pouze z pohledu sebe. Je to vlna v oceánu, duna na poušti. Neoddělitelná od svého rozšířenějšího já.
Problém vakcíny spočívá v tom, že odpojuje tělo od Zdroje, takže osoba již není vnímána tak, jak byla dříve z pohledu lidí kolem ní, a postupně se to kumuluje. Tělo bude postupně hroutit své funkce, až nakonec bude fungovat minimálně, ve stavu odcizeném své duši, takříkajíc odcizeném signálu od svého majitele, přičemž majitel je fragmentem Zdroje a Zdroj sám.
Vakcína znamená pomalé postupné odpojování těla od Zdroje-vědomí-jedince. Smrt těla.
To, v jaké situaci se ″duše″ ocitne, záleží pouze na tom, jaké má představy. Proto je nezbytné dozvědět se během své současné inkarnace co nejvíce, abyste věděli, kam jít a co očekávat.

Q: Když je tělo odpojeno od Zdroje, například Jenny, kde je pak Jenny? Působí ještě skrze tělo, nebo už je pryč? Znamená odpojení v podstatě totéž, jako kdyby zemřela a už je někde jinde a nechala tělo, aby fungovalo samo ve svém degenerativním stavu? ″Majitel″ signálu je již někde jinde?
A: Jenny vždy byla Zdrojem. Soubor myšlenek, které tvoří pojem ″Jenny″, je ve Zdroji, je součástí Zdroje a je Zdrojem samotným. Jenny jako taková pouze používá tělo, aby se mohla nacházet v konceptuální éterické sféře se souborem pravidel, díky nimž je ″fyzická″.
Z hlediska této fyzické sféry ano, Jenny zemřela, nebo v podstatě zemřela, i když její tělo víceméně stále funguje. Nezapomínejte, že tělo také drží soubor funkční paměti, reaguje a funguje s ″omezenou schopností interakce″, to zhruba znamená, že někdo s dobrou interakcí má téměř stoprocentní spojení se Zdrojem, a člověk s vakcínou pomalu odpojuje jeho schopnost přenést do fyzického konceptu ″Jenny″ ze Zdroje.
Jak vakcína postupuje a rozvíjí své skutečné účinky, začíná omezovat množství možného spojení se Zdrojem, ze 100, na 19 %, a jak se dostává níž a níž, její spojení se Zdrojem se bude postupně přerušovat a budou se stále více podobat automatům. Ještě později budou pracovat v dekadentním stavu zombíků v celé šíři významu slova Zombies.
Podle mého nejlepšího vědomí se to stane za několik měsíců až let, a tento proces už začal.
Ptáte se, zda je majitel signálu už někde jinde. Signál je Zdroj a do těla ani nevstupuje, je všude možně, jako rádiové vlny. Jen ho fyzické tělo nepřitáhne.

Q: V jakém okamžiku je signál člověka, spojení se Zdrojem, z těla odstraněn? Ve chvíli, kdy si vezme injekci, nebo později, jak procento odpojení stoupá? Tedy... kdy se ″duše″ - bod pozornosti, stáhne z těla a odejde někam jinam? Při jakém procentu odpojení?
A: Nemyslím si, že je možné zjistit, v jakém okamžiku dochází k odpojení, konkrétnímu bodu. Je to gradient, od 100% propojení k menšímu a menšímu, jak vakcína pokračuje ve své práci.
Faktem ale je, že se odpojuje, ale můžeme tvrdit, že dokud je tělo naživu, určité spojení zůstává, s výjimkou skutečně zombifikovaného stavu, kdy funguje výhradně ze svého vnitřního ″harddisku″, abych tak řekla. Pak by tento rozhovor mohl přejít k upírům a zombíkům.
Dívejte se na to jako na žárovku, když plně svítí, člověk-tělo má plné spojení se Zdrojem, a vakcína jde pomalu a postupně žárovku stmívat a stmívat, až zhasne. ″Duše″ nemůže být nikdy od Zdroje odpojena, protože je to Zdroj sám. Může si pouze udržovat představu, že je odpojena, ale tak to být nemůže. Od Zdroje/duše se odpojuje tělo. Pokud tělo prožívá zkušenost s odpojením, pak to, co zůstane v tomto spojení, může zalarmovat ″duši″, aby si myslela, že se odpojuje, protože ″duše″, když má tělo, se připoutá k myšlence, že je tělem. Lidé-duše mají tělo, nejsou tělem. Jako když vlastníte auto.

Q: Vědomí, vnímání ″duše″, je stále v těle, nebo se ″vtělí někam jinam″... a uvědomuje si to jinde? Kde je v tu chvíli sebeuvědomění této duše? Protože při smrti je to jasné. Zemře a hned na místě se ″probudí″ v astrálu nebo kdekoli jinde stále se svým bodem vědomí jako Jenny. Jak je to v případě očkování?
A: Pro člověka-duši uvnitř očkovaného těla to není jasné. Vnímá, že je něco velmi špatně. Například mnoho očkovaných lidí je velmi znepokojeno, že nemají emoce jako dříve, že je nic nevzrušuje, že necítí lásku a necítí štěstí.
Člověk, tělo i duše dohromady, prožívá něco podobného, jako se děje u Alzheimerovy choroby. Tělo se postupně odpojuje od Zdroje - Duše, mimo jiné kvůli špatnému fungování mozkových systémů, které převádějí signál do fyzického světa, odvápnění mozku a odumírání mozkových sektorů nebo základní nefunkčnosti kvůli vysokému množství hliníku v systému.

Q: Takže jsou stále v těle, pokud je tam jejich sebeuvědomění a neplují například směrem k Taygetě.
A: Jsou stále v těle, ale nemohou plně vstoupit do fyzického světa, stále méně a méně, až nakonec zemřou. A když to konečně udělají, mohou se buď vrátit do Zdroje, nebo se probudit ve svém modulu, kdekoli.

Q: Takže ke konečnému odpojení jejich JÁ dojde při skutečné smrti těla. Uvědomění si JÁ.
A: Ano. Pro tento příklad ano, tehdy nastává 0 %.
Problémem je efekt automatu. Ten také vede k parazitování na entitách. To znamená... že tělo dříve někomu patřilo. Někomu laskavému a skutečnému, se stává vstupním bodem pro temné entity, které ho mohou využít k tomu, aby přišly do fyzického světa. Vždy se snaží najít cestu do fyzického světa a toto je jeden ze způsobů, který použijí a již používají. To je další agenda, která dosud nebyla zmíněna a je důležitá. Další důvod, proč chtějí lidi očkovat. Stávají se tak portály pro ovládnutí entitami. A to je strašně reálné.
Společným problémem lidí, kteří se nechají očkovat a pak říkají, že se ″cítí dobře″, jsou progresivní účinky vakcín, neblahé účinky se projeví postupně, čím dál víc, jak čas plyne.
Některým skupinám obyvatelstva, zejména těm, kteří si vakcínu berou poprvé, se někdy podává placebo, proto žádné špatné účinky nehlásí. To je strategie Cabal, která má zmírnit účinky a spolu s nimi i odpor lidí k jejímu užívání.
https://swaruu.org/transcripts/vaccines-body-and-soul-disconnecting-the-body-from-the-source-effects-of-vaccines

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/

Zpět