725 Mythi 165 AtlanticObr

[ UFO ] 2020-12-27

Ahoj moji přátelé, jsem rád, že tu mohu znovu mluvit. Hodně práce, ale jednoho dne budu hovořit o více podrobnostech našich misí.

Q ̶ Jaya: Mythi, pokud vezmeme v úvahu humanoidní plazí kolonii na Marsu, kam již uprchlo mnoho elitních členů a nám zakázaný Měsíc, proč existují ʺlunární přistávačeʺ NASA a marťanská firma SpaceX (Elon Musk) a Blue Origin (Jeff Bezos)? K čemu? Pro koho? Proč plánovat mise na Mars, když tam neelita není žádána? Náborová kampaň ʺotrokůʺ?
M ̶ Všechno to divadlo je nezbytné, pokud chceš ospravedlnit existující fakta, která jsou v určitém okamžiku pro veřejnost skrytá. Vaše elity vědí, že v den, kdy dojde k otevřené interakci s jinými rasami, tyto informace spadnou do veřejné sféry a cirkus pro veřejnost slouží jen k budoucí ospravedlnění toho, co již existuje. Několik tisíc dětí, které se tam nenarodily, se v současné době systematicky přesunují k rychlejší adaptaci na marťanské prostředí s cílem vytvořit kontrolovanou populaci pro novou kolonii. Elon Musk a Jeff Bezos jsou mimo jiné pouhými protagonisty tohoto divadla.

Q ̶ Anthony Sterling Alan Piotrosk, Abraham, Anton, Tibor: Mythi, prosím, informujte nás o všech nebeských tělesech v naší sluneční soustavě, zejména o koloniích na Marsu, procento úrovně vědomí Tiamat, opatření, která bychom měli podniknout na pomoc při odstraňování elitní infrastruktury, a terraformační pokrok Venuše. Tyto informace mohou pomoci těm, kteří si nejsou jisti, jak fyzicky a duchovně přispět.
M ̶ Moji přátelé, ohledně Marsu ̶ věřím, že právě došlo k aktualizaci. Co se týká úrovně povědomí Terranů, atypický rok 2020 vyústil v téměř stagnaci průměrné úrovně, která je dnes na 38% . Největším problémem je, že velká část populace se stále nechává unést ʺoficiálnímiʺ informacemi a čeká, až ʺzázračné vakcínyʺ ukončí uměle vyvolanou pandemii, kterou ale nelze zrušit ani kontrolovat žádným typem ʺvakcínyʺ oznámené vašimi laboratořemi. Skutečným záměrem všech těchto akcí je vytvoření dokonalého prostředí pro inokulaci velkých mas světové populace nanokomponenty pro alteraci DNA, kontrolovatelné přenosem digitálních kódů. Proti akcím vašich současných elit bojují síly vedené přáteli a příznivci, takže vaší dnešní rolí je pomoci zvýšit povědomí co největšího počtu lidí o všem, co se děje, a zabránit tomu, aby co nejvíce z nich bylo očkováno vašimi vládami. Na Venuši probíhá tvorba její biodiverzity a kůry velmi dobře. Možná budete mít možnost sledovat několik detonací atmosférických vrstev přebytečných plynů, s velkými záblesky světla viditelnými v tomto období.

Q ̶ Maxim: Kdysi jste řekl, že rasa, která je předek Asiatů, je i dnes nejzáhadnější ze všech ras. Co přesně je podle vás tajemné? Můžete nám o nich říct víc?
M ̶ To, co nazýváte asijské rasy, stvořily čtyři příbuzné rasy. Všechny jsou velmi spojeny s transcendentálním hnutím meditace a síly mysli, stejně jak to v mnohem menším měřítku dělají dnešní ʺ mniši ʺ. Tyto mentorské rasy mají tendenci hodně přemýšlet a málo mluvit, což není v dnešní době charakteristikou mnoha vašich asijských ras, které se v průběhu času ʺwesternizovalyʺ a staly se ovládanou masou smíšenou se zbytkem světové populace.

Q ̶ Luna Lover: Jak byla americká vláda schopna shodit jadernou hlavici na měsíční základnu, aniž by ji předem detekovaly těžební kolonie?
M ̶ Před dlouhou dobou vypustili raketu, kterou nikdo nečekal. Mírumilovné rasy by nikdy nepředpokládaly, že se někdo pokusí zasáhnout do jejich životů použitím jaderné hlavice pro nešťastné ʺvědecké experimentyʺ vaší armády. Měsíc byl poté prohlášen za zakázané území pro jakýkoli druh zážitku, jako je vaše Antarktida. Stejná oficiální pravidla pro antarktický kontinent byla přijata i pro Měsíc.

Q ̶ Sichi: Nyní máme mnoho technologií, které lze použít pro větší dobro nebo pro naše úplné zotročení v závislosti na našich vládách, například; AI, 5G, lidské mikročipy atd. Bod pro hanebné použití, odkud není návratu, se jeví jako bezprostřední, protože většina veřejnosti o těchto plánech stále neví. Zasáhne CG ve využití těchto technologií, jako když CG přemístila ʺzléʺ elity z jiné nedávné planety?
M ̶ CG sleduje poslední boj dobra proti zlu, ke kterému dochází právě v této chvíli, a je na každém z těch, kdo si jsou vědomi této planety, aby se pokojně vzbouřili tím, že povedou ostatní a zabrání většině nepřímo spolupracovat v plánech, které se snaží prosazovat elita. CG není odpovědná za jakékoli přemístění exulantů na ʺjiné planetyʺ. Ve skutečnosti je toto součástí čtvrté dimenze. CG zahrnulo do relokace pouze dvě planety a to pouze za účelem monitorování plánů ve vývoji těchto kolonií úrovně nula.

Q ̶ Jaya: S naší nadcházející integrací do CG bude muset být revidováno prakticky vše, co jsme se kdy učili. Mohl byste sdělit detaily tohoto procesu a také to, co jste nazval ʺaktivní inteligenceʺ, na rozdíl od ʺakademického renoméʺ? Budou mít samouci lepší příležitosti zapadnout? Upřesněte v tomto ohledu proces výběru našich nových lídrů.
M ̶ Vaše ʺakademické renoméʺ je v současné době ve většině případů výsledek vyššího příjmu, vyhlášení, přivlastnění si informací ̶ mimo jiné, nikoli skutečných schopností nebo zásluh. Noví vůdci nebudou potřebovat tituly, ale schopnost rozlišovat. Od nikoho se neočekává, že bude vědět všechno, ale vědět, kde hledat, co potřebujete, aby věci fungovaly, je věcí úsudku. Informace nebudou chybět dobře zamýšlejícím, kteří si přejí vyřešit problémy sociální a environmentální infrastruktury na planetě, bez jakéhokoli zvýhodňování.

Q ̶ MegaPavel: Začaly mi přicházet myšlenky na to, že ultrazvuk může léčit a obecně efektivně pomáhat v každodenním životě. Pravděpodobně pro uzdravení každé nemoci je zapotřebí vlastní frekvence. Proto jsem chtěl vědět, jaká frekvence ultrazvuku je nutná pro léčbu křečových žil, odstranění ledvinových kamenů, odsolení částí těla?
M ̶ Přátelé, ultrazvukové frekvence lze skutečně použít k vytvoření ideálního prostředí pro reakci daného organismu pro opravu anomálie, ale není to tak jednoduché, jak předpokládáte. Biologické tělo je jako stroj, pokud nesprávným použitím předčasně opotřebujete válce motoru, nebude žádná magie. Aby byly znovu funkční, stačí je vyměnit. Výhodou biologického těla oproti stroji je síla zotavení a přizpůsobivost, když se snaží najít řešení podle dostupných možností. V případě problémů s oběhem, které jsou vždy způsobeny spotřebou transgenních tuků, pomůže ředění krve v kombinaci s chloridem hořečnatým tělu najít alternativy, což vede k vytvoření sekundárních cirkulačních systémů. Oxid hořečnatý také podpoří rozpuštění nežádoucích kalcifikací v kloubech, ledvinách, váčcích atd.

Q ̶ Jeffery: Mají psychopati individuální duše nebo jsou součástí kolektivní duše se skupinami rozdělenými do ʺrodinʺ nebo ʺpokrevních liniíʺ téměř nepřerušených organizačních / rodinných jednotek v naší moderní historii? Jsou tito lidé psychopati geneticky? Jsou potomci těchto rodin ovlivňováni přirozeně nebo jso u upravováni nátlakem, mučením, zneužíváním nebo jinými metodami? Jak je reformovat?
M ̶ Všichni humanoidi se svědomím mají individuální duše. V některých případech platí ʺsvůj k svémuʺ. Mnozí se svobodně rozhodnou pokračovat ve stejné pokrevní linii, aby se otestovali nebo změnili směr této sekce, ale obvykle se nakonec vrátí k předchozímu začarovanému cyklu a ti, kteří se to pokusí změnit, budou odmítáni, nebo vyloučeni. Efektivně nelze dělat nic, kromě pocitu úlevy, že se v těchto nových časech nebudou nadále vracet na tuto planetu.

Q ̶ DYves: Je zákon ʺpozorovatel vytváří pozorovanéʺ, přirozeně potencovaný ve vývoji vnímajících bytostí jako kritérium pro postup komunit úrovněmi v CG. Ovlivnila by kvalita zde položených otázek jakýmkoli způsobem aktuální rozhodnutí CG v tomto současném ověřování, rostoucí počet obrací naše naděje směrem k vám vesmírným přátelům a mateřským rasám?
M ̶ Občas neklade student správné otázky, protože mu chybí správná perspektiva. Mateřské rasy a CG to berou v úvahu, protože stále nosíte brýle těch, kteří nechtějí, abyste viděli určité úhly. Dokonce ani ve svých nejabsurdnějších snech nikdy nepodceňujte schopnost CG analyzovat.

Q ̶ Clark: Má Země vědomí? Pokud ano, má paměť / záznam všeho, co se stalo od doby, kdy byla vytvořena dodnes? A pokud ano, existuje způsob, jak získat přístup k těmto ʺvzpomínkámʺ a vidět nebo snad zažít (bez interakce) / pozorovat minulé události? Něco jako cestování v čase, ale spíše jako sledování nahraného videa?
M ̶ Než regionální CG pokryla tento systém, neexistovaly žádné záznamy o činnostech na planetě v reálném čase. Některé záznamy lze získat od jiných ras, které zde byly před více než 13 000 lety. Pro pokrytí CG nainstalovala rasa Epsilon Boötis na oběžnou dráhu satelit s názvem Black Knight, který zde začal sledovat každodenní aktivity. Zaznamenává se spousta informací, a i v případě velmi konkrétní konzultace by stručný náhled záznamů trval více než 100 let.

Q ̶ Karen: Jdeme proti více formám nanotechnologií nebo jedné? Kromě vakcín, můžete sdílet další způsoby infikování populace? Jak můžeme sami zkontrolovat nanotechnologické implantáty?
M ̶ Jediný způsob, jak infikovat osobu nanotechnologií, je podkožní injekce. V potravinách nebo ve vodě je to prakticky nemožné, protože tělo si s nimi poradí, jelikož zachází s veškerým prachem a vylučuje ho zažívacím procesem. Aby byl nanokomponent účinný a funkční, musí být v kontaktu s krví a musí být schopen průchodu žilou a tepnou, aby se po aktivaci dostal na naprogramovaná místa. Nezaměňujte implantát (zjistitelnou komponentu) s nanokomponentem schopným cestovat a pohybovat se jako mikroskopická elektromechanická chobotnice.

Q ̶ Maria: Jakou vibraci a metodu levitace praktikují starověcí mistři? Vibrace = vyšší než 5? Levitace = mozkem přesměrovaná magnetická pole.
M ̶ Toto je velmi kontroverzní téma. Zařízení používaná k rušení gravitace materiálů existují již desítky tisíc let a snadno zvedají kameny a jiné materiály o stovkách tun, ale pokud jde o živé věci, je zapotřebí kontrola nad energetickými kanály, které má pouze mozek s velmi velkou aktivací. Podle mého skromného názoru se na této planetě nenarodili žádní starověcí mistři, kteří by skutečně dokázali takové věci bez vnější ʺpomociʺ.

Q ̶ Manuel: Jaké jsou terapeutické výhody a lékařské indikace pro: (1) ̶ GcMAF (aktivace makrofágů odvozená od Gc proteinu) a (2) ̶ MMS (zázračný minerální doplněk) ̶ oxid chloričitý získaný ředěním 24 ̵ 28 procent chloritanu sodného s 4 ̵ 5 procent kyseliny chlorovodíkové?
M ̶ Eexistují stovky a stovky doplňků a aktivátorů. Vše závisí na prostředí, ve kterém člověk žije, a na tom, zda skutečně existuje nedostatek surovin pro tělo. Biologické tělo je extrémně funkční, pokud jde o metabolizaci toho, co potřebuje, aby se udrželo v rovnováze, takže pokud člověk žije na místě s nedostatkem nějakého nezbytného prvku do té míry, že začíná způsobovat organický syndrom, pouze v těchto případech je vhodné konzumovat nějaký doplněk. Kvůli průmyslovému zpracování většiny potravin, které dnes konzumujete, je skutečně důležité udržovat vaše tělo v zásaditém pH. Pokud můžete, smíchejte dvě lžíce chloridu hořečnatého v jednom litru vody a užívejte 30 až 40 ml denně, aby se zabránilo hromadění kalcifikací na nežádoucích místech v těle. To by mělo stačit k tomu, aby tělo udělalo zbytek.

Q ̶ Nikhil: Můžeš nám prosím říct něco o Gautama Buddhovi, jeho původ a další podrobnosti? Proč jsou jeho památky téměř na všech kontinentech Země?
M ̶ Osoba známá jako Buddha, byla během dětství ʺpožehnánaʺ na základě své mateřské rasy v Nepálu. Jeho vědomí se rozšířilo a aktivovalo do té míry, že během své doby žil na úrovni 1 plus, stejně jako ostatní dostal výcvik na základně jiné starodávné mateřské rasy v Tibetu. Na svou dobu to byl pozoruhodný člověk a sehrál svoji roli při šíření životní filozofie, jako tomu bylo dříve u Ved, Sumerů, Atlantidy, Saxy, Inků a mnoha dalších civilizací.

Q ̶ Michael Norton: Ve videu 141 jste řekl: ʺPozdravte vodu, džus nebo jídlo před požitím a popřejte jim dobrou cestu vaším tělem, vstřebá vaši shodu a bude vždy jednat ve váš prospěch.ʺ Mnoho náboženství tak dělá. Může požehnání jídla k nám přitahovat věci, zatímco ostatní věci odhánět ovlivňováním kvantového fluida kolem nás. Byla by to forma kvantového programování naší reality?
M ̶ Každá forma poděkování pomáhá zúčastněným. Myšlenka je kvantová forma projevu tužeb a přání, a může ovlivnit od malých částic po složitější útvary, jako jiné živé bytosti. Realita je tvořena interakcemi všeho, co je ve stejné rovině, nic není tak bezvýznamné, jak se může zdát, dochází k interakci se vším a všemi kolem vás.

Q ̶ Roman: Mythi, jaký je osud zlaté rezervy, která byla zabavena v Římě a kdy dojde ke zhroucení dolaru? Která frakce PTB vyhraje západní nebo čínsko ̵ asijská? V minulých rozhovorech bylo opakovaně řečeno, že jsou obklíčeni a na konci svých sil, ale jak pokračují v kontrole alespoň 80 procent toho, co se děje?
M ̵ Starý systém existuje po tisíciletí, bude existovat přirozená setrvačnost, než bude možné věci zvrátit, aniž by se planeta úplně zastavila, což by způsobilo úplný chaos, což by pro začínající nový systém nebylo vůbec dobré. Lék musí vymýtit nemoc, ale bez zabití pacienta. Nevím o 80 procentech, které jsi zmínili, ale všimnete si exponenciálního poklesu kontroly starého systému.

Q ̶ Shyner: Jak v blízké budoucnosti bezpečně zabráníme hmyzu, aby infiltroval a škodil našim plodinám a zdrojům, před sklizní a po sklizni? Generování frekvence? Jak to dělají vyspělejší společnosti?
M ̶ Vynechal jsi planetu. Vaše situace je taková, že musíte bojovat proti svým vlastním chybám při řízení planety. Hmyz a podobné jsou problém způsobený hlavně nerovnováhou proti povaze planety a skončí, až když bude rovnovážný bod blízko k dosažení. Pokročilejší společnosti tímto typem problémů netrpí, protože příroda je vždy velmi dobře vyvážená, aby udržovala činnosti na planetě.

Q ̶ Tatiana Belova: Můžeš nám říct něco o obřích geoglyfech Sibiře, Krasnojarské oblasti, Ruska. Jsou tak velké, že jsou viditelné v plném měřítku pouze na satelitních snímcích. Děkuji! Souřadnice: 62,043184, 101,556438
M ̶ Tyto značky jsou velmi starými hranicemi pro klasifikaci rud, protože mimo jiné tyto oblasti prozkoumal Camelopardalis. Servisní lodě se senzory nad těmito nehostinnými oblastmi vytvářely hieroglyfy podle toho, co našli. V dalších případech, kdy byly materiály shromažďovány a analyzovány, byly na těchto místech vysazeny malé kuličky těchto kovů nebo rud, aby se dokončilo vytýčení. Dnes již tyto průzkumy na této planetě nejsou povoleny.

Q ̶ Urosh: Mythi, mé pochybnosti krouží kolem odpovědných lidí v CG. Kdy se byrokratičtí lidé rozhodnou, co je genocida a co ne? 1 milion, 10 milionů, nebo to musí být miliardy? Naši starší bratři jsou plní lásky a porozumění, ale nemají odvahu říci dost? Většina lidstva zemře pod psychopatickými vůdci, více než 2 miliardy, kteří budou cílem elit. Mohu vás ujistit, že nezemřeme s úsměvem. Nakopněte tedy prosím jejich zadky v našem jménu, abyste zastavili toto šílenství.
M ̶ Uroshi, tvé výkřiky jsou pochopitelné, ale neočekávané. V CG nejsou žádní byrokrati, a když mluvíte o genocidě, je to proto, že nemáte jasnou představu o všem, co bylo provedeno, aby se tomu zabránilo. K tomu však musí existovat vědomá spolupráce většiny obyvatel planety, protože pokud se každý rozhodne vyhovět požadavkům vašich vůdců, nemůžeme nic dělat, jen litovat a čekat na chytřejší vzkříšení, než budeme moci vyhovět lidské rase na Zemi. Až si uvědomíte, že ʺdost je dostʺ, budeme připraveni vás přivítat s otevřenou náručí, která vám pomůže ve vašem zaslouženém a spravedlivém rozvoji.

Q ̶ Tania: Pošlete prosím zprávu členům CG s prosbou všech dobrovolníků chatu Mythi. Stále se snažíme informovat lidi o přítomnosti našich vesmírných bratrů, aby pochopili, že jste zde, abyste pomohli. Ale stále se cítíme k ničemu bez skutečných akcí. Upřímně můžeme udělat mnohem víc, pokud CG bude souhlasit s přímým zapojením dobrovolníků ze všech zemí. V závislosti na dovednostech a úrovni IQ každého dobrovolníka můžeme dělat malé úkoly a cítit se naplněni.
M ̶ Dobrovolníci jsou krásná ukázka solidarity. Věřím, že jakmile dojde k otevření, které umožní tuto interakci, budu první, kdo položí otázku. Opravdu mám pocit, že zde v této skupině máme soudržnou a vědomou skupinu. Chtěl bych také znovu zdůraznit, že toto je jediná skupina, se kterou jsem udržoval komunikaci, takže jakékoli opačné tvrzení lze nazvat ʺMýtusʺ, a ne Mythi.

Vím, že rádi oslavujete konec každé oběžné dráhy na planetě. Váš rok 2020 ukázal, jak snadné je planetu sociálně izolovat k radosti MSM, také to byl nejméně produktivní rok a největší porušení vytvořené vaší elitou. Ověřili si, jak kontrolovatelná stále je většina populace, která věří, že umělý prvek může reprodukovat a infikovat další lidi. Virus vaší silnější chřipky byl upraven tak, aby napadal plíce. Úmrtí vydávají za Covid virus, což ve skutečnosti neexistuje, ale existuje představa. Váš rok 2021 bude rokem velkých rozhodnutí, a jedno z nich je za žádných okolností se neočkovat vakcínami.
Přestanu slibovat, že přijdu častěji a uvádět CB do smutné situace, když to není možné. Pokusím se pracovat trochu produktivněji a mít více volna pro tuto skupinu přátel. Buďte v bezpečí.

ʺObtížné časy vytváří silné lidi, silní lidé tvoří snadné časy a snadné časy vytváří křehké lidi, kteří vytváří obtížné časyʺ ̶ Tao CB

Zdroj: http://www.mythi.com.br/ebook.html

Zpět