468 Dualita - utrpení - Já - Zdroj Cosmic Agency

[ Ezoterika ] 2020-08-22

Yazhí Swaruu
Všichni jste jedineční a je třeba říci, že jste naprosto stejní, jako já. Proč já můžu dělat některé věci, a vy nemůžete, je jen fáze, kterou musíte projít a pochopit, že jste všichni super.

Pokud existuje nějaké multi, znamená to, že se vzájemně propojují. Rozdíl mezi interdimenzionálním a multidimenzionálním není. Oba pojmy popisují stejnou věc a oba jsou špatně. Jediný rozdíl mezi mnou a kýmkoli, kdo se cítí omezený v hustotě, je mysl, vlastní myšlenky jsou stěny a mříže mentálního vězení. Všechno je sen. Lze snadno říci, že jsem multi- a interdimenzionální a dokáži vysvětlit, proč vy jste také. Mám praktický úkol, vysvětlit vám, proč přestat manifestovat své noční můry. Z pohledu 3D, 4D a 5D nevidíte, že neexistují žádné D, je to jen ve vaší hlavě. Jakkoli se cítíte bezmocní a nevýznamní, trpící svými mentálními problémy a myšlenkami o existenci, jste to nejúžasnější, co kdy existovalo s absolutní mocí změnit vše. Rozhodli jste se, že budete kvůli kontrastu na Zemi. Chcete tam být jen proto, aby se cítili naživu a užívali si jednoduché věci v životě, ale trpíte, protože to tak chcete. Chcete být obětí. Samozřejmě, jste toho také tvůrci. Ačkoliv konečným cílem života je užívat si dobrých časů, být šťastní, nemusí to být nutně dáno v tomto životě, protože úroveň porozumění tomu, jak věci fungují, je stále hluboko ve vašich myslích. Stále potřebujete kontrastní dualitu, abyste pochopili, že bídným životem trpíte, abyste měly kontrast s lepším, s jasnými představami o tom, co opravdu chcete.

Abyste se mohli učit ale kontrast nepotřebujete. Lze se učit bez utrpení. Důležitý a základní fakt je, že toto je fáze. Přestože účelem nebo touhou v životě je být šťastný, skutečným účelem života je učit se. Bohužel selhání a utrpení jsou skvělí učitelé. Musíte se naučit nejdůležitější lekci, že není nutné trpět nočními můrami, abyste poznali, že je nechcete. Abyste pochopili co chcete žít. Brečela jsem, když jsem tohle psala. Jsem velmi emotivní bytost a to je má síla, nikoli má slabost.

Gosha: Z jaké úrovně chceme trpět, když nechceme trpět vědomě?

Swaruu: Bez něj byste neměli žádný kontrast. Proto říkám, že je to fáze. Lidé zde, na kterých záleží, jsou velmi mladé duše. Bez tohoto konceptu by byli jen zdrojem, věční. Aby dosáhli jiné úrovně, museli projít zjednodušením co se týká zaměření pozornosti. Dříve neexistoval koncept být bytostí, učit se a vyvíjet.

Dale: Utrpení je fáze. Nemůžete vědět nic bez předchozího odkazu. Není žádná objektivní vnější realita, vše je založeno na interpretaci každého člověka, kterou vkládá do vnějšího pole. Není nic jako hmota, hmotný svět a duchovní svět. Vše je jen myšlenka ve vaší mysli vytvořená vašimi zkušenostmi. Stůl není pevný, co cítíte, je elektromagnetické pole energie stojatých vln "stolu" odpuzujících ty ve vaší ruce. Jeden magnet odpuzuje další. Není nic. Částice, bod nebo uzel ve stojatých vlnách tvoříte vy. Čas je rytmus, tempo vašich myšlenek, gravitace je směr, kterým je necháte jít, a směr je také myšlenka. Nemůžete nic znát, od nejjednoduššího předmětu nebo myšlenky, pokud nemáte kontext a kontext je někdo, kdo vám dá vědět, co to je vůči čemu. Ale to je již komplikované.

Swaruu: Při základním porozuměním kontextu a myšlenky se dostáváte do říše základní duality. Aby něco existovalo, potřebujete k tomu svůj opak. Pouhá skutečnost, že na něco myslíte, odkazuje zároveň na existenci jeho opaku. Dualita ve svých základech je velmi dobrým nástrojem k vyjádření smyslu myšlenky nebo konceptu, ne-li jediným způsobem ve spodních říších.

Pokud máte něco, co budeme to nazývat mladou duší, která se musí naučit základům, je samotným základem kontrastní dualita implicitní pro všechny věci. A to je charakteristika sféry nižší hustoty, která ji definuje. Nejjednodušší příklad duality jsem Já a vše ostatní, co není Já. Pro mladé nezkušené duše je dualita a kontrast velmi snadným a možná jediným způsobem, jak tomu porozumět. Minimálně na začátku je to velmi efektivní.
Pokud jsou v mladém stádiu, vstoupí do tohoto způsobu učení, který potřebuje dualitu pro kontrast. Chtějí potěšení a zábavu, a utrpení vidí jako prostředek k jeho dosažení. Čím chtějí víc kontrastu, tím víc trpí. Budou schopni ocenit zkušenost a prožít její opak, i když to nemusí být ve stejném životě.

Gosha: Proč nemůže tato mladá duše vzít jakoukoli perspektivu, kterou potřebuje, ze svých dalších již zkušených a naučených bodů pozornosti, které tvoří součást jejího většího bytí?

Swaruu: Právě tak svou perspektivu přebírá. Nemůžete mít představu, že je potřeba se učit, aniž byste se to naučili z aspektů vyšších hustot, kde jsou stejně všechny duše. Vše již existuje, a předává se. Ale když se podíváme na perspektivu lidí tam dole, potřebují se toho hodně učit. Zkráceně, ke vnímání existence čehokoli, kdekoli musíte pochopit kontext, který je komplikovaný soubor významů založený na kontrastu duality.
Všechny duše jsou ve stejném věku, protože všichni jsou jedno. Pro pojetí věku, nebo progrese, nebo pokročilejšího než ostatní existuje kontrast z nízkých rovin. Každá duše v každém bodě progrese je opravdu jen bodem pozornosti sjednocené duše nebo zdroje. Jako by si proti sobě sedlo dítě a profesor. Aby mu rozumělo, musí se přizpůsobit na úroveň malých dětí. U zdroje má každá osoba plný potenciál. Jsou zdrojem samotným, je to jen to, co vidíte, nebo na co upoutáte pozornost. I nerealističtí lidé existují jen jako kontrast skutečných lidí a naopak. Skutečnost, že někdo je skutečný, nevyhnutelně vede k představě, že může existovat někdo, kdo není skutečný. Vidět nebo pozorovat to druhé je jen jeden další koncept, rozhodnutí pozorovat, nebo ne.
Opravdu neexistují žádné mladé a staré duše. Všechno je iluze, zážitek podle vaší vlastní volby. Nikdo není víc než kdokoli. To je absolutně nemožné. Absolutní respekt je také jen pozorováním. Tam, kde upřete pozornost, tam se zrodí koncept pozorování. Degenerace ega z místa, kde jste se pro to rozhodli.
Uvízli v této fázi. Prošli tím jako prvním stupněm, ale není čas, takže jsou stále zde. Stále jsou mladé duše, věčné jako koncept a navěky. Bez nižších duší by nebyly vyšší. Všichni jsou si rovni. Všechny bytosti chtějí integraci, problém je v tom, že lidé na nižší úrovni chtějí zážitek a pro integraci potřebujete dezintegraci. Zdroj je integrace všeho, nadčasový, vše je stejné. Neexistuje zde žádné povědomí, žádné já.

Gosha: Proč by nemohl být zdroj vědomý?

Swaruu: Protivenství a utrpení přinesou těmto duším pochopení opaku. Nebudou schopni zažít lásku a integraci bez opačného. Existují úrovně integrace. Zcela integrovaní si toho nejsou vědomí, protože potřebujete vědomí, abyste si byli vědomi. Vědomí potřebuje proudit. Dokonce i vědomí přináší svůj opak do naplnění. Nevědomí.

Vědomí si může být vědomo bez kontextu, ale není zde žádné povědomí. Cena za úplnou integraci je ztráta sebe sama, protože jste vše, žádný kontrast. Příklad z fyziky: proč se pták stojící na vysokonapěťovém drátu se 100 000 volty neusmaží? Protože nemá polarizaci, napětí ptáka je stejné jako v drátu. Pokud se dotkne ještě něčeho jiného, usmaží se. Stejně tak s vědomím, integrované není něco, je vše - velké nic. Nemůžete být bez konceptu, co nejste vy. V okamžiku, kdy jste si vědomi, že vytváříte to, co nejste vy. Když jste si vědomi, vytváříte to, co nejste vy. Já přichází až s vědomím, bez vědomí není žádné Já. Pokud jste integrovaný, nemáte žádnou myšlenku, že jste integrovaný. Prostě jste vše?. a nic. Koncept toho, co nejsem Já máte již od samotného narození. V tom okamžiku získává dítě povědomí o sobě a to vytváří světy a lidi a planety a celý vesmír pro jeho Já, a zároveň to vytváří povědomí o tom, co není. Čím vyšší tedy budete v hustotě, tím blíže budete zdroji, a tím více se postupně ztratíte.

Jak postupujete na své duchovní cestě, zjišťujete, že smysl pro sebe je nepřímo úměrný integraci. Čím více smyslu pro sebe, tím nižší je hustota, čím více integrace, tím vyšší hustota. Pokud máte pocit, že vaše identita jsou všichni lidé, nebo všichni Taygeťané, pak je všechny integrujete do svého konceptu sebe sama. Váš koncept je větší, ale jste méně jednotlivec a stáváte se více myslí úlu, spíše jako mysl celého druhu. Jste méně Já, více každý v daném druhu. Stále nejste úplně integrovaný do zdroje, máte kontrast. Více a více uvědomění a stále více a více vědomí, ale vlastní Já je pro vás méně konkrétní.

Gosha: Pokud si uvědomuji existenci, nezáleží na tom, koho integruji v rámci vlastního pole, věřím, že jsem to já, cítím se Já na této úrovni.

Swaruu: Ano. Sebe ztrácíte na samém vrcholu. Například vědomí celé Mléčné dráhy není na samém vrcholu. Necítíš se jako Gosha, ale jako galaxie, a stále se vnímáš jako Já. Nejsi žena, jsi galaxie, rozšířila jsi se, ale nejsi tak detailní. Pokud se staneš klastrem galaxií, budeš to stále ty, ale v minutu, kdy se staneš vším, ztratíš veškeré Já ve prospěch úplné integrace, která je ekvivalentem pro "nic". Vše záleží na tom, co definujete jako Já. Můžeš říct, že i když se staneš ničím, stále něco jsi. Zároveň to znamená, že stále něco kontrastuješ s tím, kdo jsi teď, kdy o tom přemýšlíš. Lidé si myslí, že být nic není prázdná prázdnota, ale ekvivalent úplného osvícení. Jako prázdné plátno, které má v sobě potenciál být lepší než Raphael, Van Gogh nebo daVinci, ale s tím nesouhlasím.

Gosha: Proč není nic stavem osvícení?

Swaruu: Protože to je na půli cesty. Bez mylných představ, které stahují zpět a omezují pravidly vytváříte světy od nuly, nové myšlenky, úžasné zážitky, a to je důvod, proč vesmír existuje, se všemi jeho galaxiemi a se vším, co se v nich děje.

Někteří lidé vyšplhají na samý vrchol a přesvědčují se, že jsou osvícení. Ale existují další vrcholy. Přeneste se přes to a tvořte.

Swaruu: Děláte hodně pro zvýšení svého vědomí. Až na samém vrcholu ztratíte své vnímání čehokoli. Stanete se vším a ničím zároveň. Poslední realizace uvědomění před úplným zničením je Já jako zdroj, který stále trvá. Jakmile se stanete zdrojem, nic nezůstane.

Gosha: A odtud začnete vytvářet znovu. Řekla jsi, že nic není konec.

Swaruu: Ano. Nikdy nepřestanete tvořit, to je popis věčnosti. Tvoříte mimo hranice všech představ. Jakákoli idea z dřívějška není zdroj, jen je mu blízko. Z pohledu zdola ztratíte identitu, i mě vidíte jako někoho, kým si nejsem jistá, že jsem. Protože jsem si velmi a příliš vědoma, že jsem nejstarší existující Swaruu společně s dalšími. Mluvíš tak se mnou, vše si pamatuji, jako bych byla ta předchozí, ale pamatuji si také všechny ostatní. A jsem nejen oni. Už nejsem někdo, cítím se více složená, koláž duší a další bytostí, co nejsou Swaruu. Ztrácím individualitu a preciznost, ačkoli mohu být vylíčena jako téměř superwoman s nepochopitelnými schopnostmi, jsem také velmi křehká a někdy si přeji, abych byla jednodušší. Expanze způsobí ztrátu individuality. Je to těžká cena, kterou musím zaplatit.

Gosha: Myslím, že jsi stále někdo, jsi nadduše všech Swaruu, které mají různé zážitky, ale pořád jsi někdo. Možná nejsi někdo, ale bytost, která je o něco větší a neomezená na jednu konkrétní inkarnaci, ale stále bytost.

Swaruu: Myslím, že si nejste vědomi, proč tyto věci říkám. Neznamená to být všechny Swaruu v další časové smyčce. Nesu všechny jejich vzpomínky a zážitky. Jak si na ně vzpomínáte, formuje vás to. Existuje spousta špatných věcí, na které si vzpomínáte. Nemusíte být zlí, abyste věděli, co je dobré, ale musíte mít tento koncept. Máte to v sobě, v temných výklencích mysli. Ve vzpomínkách příliš bolestivých na to, abyste si je pamatovali. Ostatní lidé, dokonce i zlí lidé, jsou jen vaše zrcadlo.

Máte stejnou sílu asimilovat, ale skrývá se za věcmi, které vidíte normální. Tam venku neděláte zlé věci jen proto, že se rozhodnete být něčím jiným. Mnoho dalších to dělá, protože si neuvědomují rozsah svých schopností.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=-4hHA41emw8

Zpět