6410 Paranormální portály, portály, které děláme my všichni Cosmic agency

[ UFO ] 2024-04-24

Během prvních prosincových dnů roku 2022 Alenym, Hasmallim a Shinonim v té době na povrchu hlásili, že pozorovali určitou ulici ve městě, konkrétně určitý úsek této ulice o délce pouhých 50 m. Jedná se o dobře vydlážděnou, poměrně málo frekventovanou, rovnou a obousměrnou příměstskou ulici s neobvykle vysokou mírou neustálých nehod, z nichž nejméně tři byly smrtelné, dvě z nich s malým časovým odstupem. Při jiné příležitosti byl muž sražen dodávkou limonády, když pomalu couvala za bílého dne. Mladý muž zůstal na invalidním vozíku. Existuje také neobvykle vysoký a konzistentní počet motocyklových havárií a nehod, včetně tří s policejními motocykly. Většina nehod jsou jednoduše proti zemi a ne proti ničemu jinému. Řidiči ztrácí kontrolu a končí na zemi bez zjevného důvodu. K těmto nehodám dochází i za sucha a za bílého dne a vždy ve stejném úseku. Kromě nehod motocyklů je také mnoho nehody aut. 2x se srazila se zaparkovanými auty a nákladním vozidlem.

Zpočátku si každý myslel, že k tomu všemu dochází v důsledku běžných rizikových faktorů, ale tento úsek je prakticky stejný jako kterýkoli jiný na celé této ulici a jakákoli jiná ulice v této oblasti.
Vzhledem k tomu, že je přímý, viditelnost je velmi dobrá. Řidiči a lidé mohou vidět protijedoucí vozidla na vzdálenost až 200 m v obou směrech od středu tohoto problematického úseku. Vozidla jsou zaparkována pouze na jedné straně ulice, nejsou zde žádné zjevné fyzické důvody pro vznik nehody. Před několika měsíci ve stejném městě zaznamenán podivný ojedinělý poryv větru, který se prohnal některými místy v tom samém městě a ničil věci, billboardy, a kácel stromy. Během jedné noci projel městem. Poslední škoda z poryvu větru byl strom poražený, nebo spadlý před vchodem do domu těsně předtím, než majitelé vytáhli své vozidlo. V tu chvíli byl také sražen telefon a elektrické dráty. Jako by poryv větru by ten strom schválně porazil, aby jim zabránil pokusit se vyřešit jejich vážný problém. Žijí v tomto úseku dlouho.

To všechno není normální a tak Toleka poslala 110 cm sférický dron, aby tam sbíral informace pomocí svých pokročilých senzorů. Pro celou oblast provedl mapu frekvencí, energetických fluktuací a variací a pak pokračoval v pečlivém studiu toho 50 m dlouhého úseku ulice. Detekoval veškerou jemnou energii a její dynamiku a frekvenční variace. Z toho, co dron objevil, se ježily vlasy na hlavě. Je tam obrovský neviditelný portál, přímo v tomto 50 m úseku. Pokles frekvence, kde průměrná vibrace hmoty v celé ulici a oblasti drasticky padá. Vysvětluje to všechny ty nehody. Dron pokračoval ve sběru dat, aby věděl, kde a co generuje portál. Jde o portál do podsvětí do nižších astrálních říší, o kterém jsem mluvila ve svém posledním videu. Všechny druhy entit, které ho sledují, vstupují a odchází, zjevně zůstávají v jeho dosahu.

Když se člověk ve frekvenci shoduje s něčím na druhé straně, může dojít k nějakému druhu interakce. Vše je souběh, nebo soulad frekvencí. Astrální entity, které byly dříve v lidském těle, diskarnáti, nebo jiné, prostě zvířata, mohou do určité míry ovládat svou frekvenci. Pokud se soustředí na snahu dosáhnout frekvence člověka ve hmotném světě, tedy živého člověka, který z jakéhokoli důvodu může být osobou v nízkovibračním stavu, může ho dosáhnout jedna, nebo druhá z těchto entit. Nižší astrální entity se živí nízkou a hustou energií, kterou vydávají živé organismy, když dojde k utrpení. Nižší astrální bytosti mají velmi slabé spojení s původním Zdrojem, nebo ho nemají vůbec, protože jsou od něj prostě příliš daleko ve svém existenciálním frekvenčním rozsahu. Jak chápou Taigeťané, to, co je udržuje v existenci, je tvořivá pozornost bytostí se silným, nebo silnějším spojením s původním Zdrojem. Jinými slovy, je nutné jim věnovat pozornost, aby pokračovaly v existenci. Když je živý člověk, nebo bytost v materiálním světě ve svém středním rozsahu myšlení, jejich pozornost je rozptýlená, přeskakuje z jedné myšlenky na druhou. V tomto stavu jejich tvůrčí schopnosti a manifestace se nesoustředí na jednu věc, ale když se člověk, nebo bytost bojí, veškerá jejich pozornost bude proudit k tomu, čeho se bojí. Manifestujeme to, na co se soustředíme, co udržuje naši pozornost konstantní. Strach a utrpení působí jako nástroj koncentrace, který přivede k existenci více toho, čeho se bojíme, protože jsme na to zaměřeni. Tyto entity se živí touto pozorností, ať už je to přímá pozornost na ně, aby posílili své astrální tělo, lehké i slabé, nebo neustálé utrpení bytostí se silným spojením se Zdrojem, jako je většina lidí. Dobrým příkladem jsou noční návštěvníci, nebo noční návštěvy spojené se spánkovou paralýzou, jako jsou mimo jiné inkuby a sukuby. Chtějí, abyste se jich báli, a vědí, jak v lidech vyvolat tento stav strachu. Když se jich bojíte, zůstanou s vámi a zesílí a opakovaně se vracejí, aby vás noc co noc pronásledovali ve spánku. Pokud jim čelíte beze strachu a spojujete se s vědomím, s původním Zdrojem, svými myšlenkami, pocity a myšlením, láskyplnými emocemi a představou, že jste pokryti koulí vysokofrekvenčního žlutého světla, Entity vás už nebudou obtěžovat, protože nevyzařujete žádnou z pozorností soustředěných na strach, který potřebují a po kterém touží. Půjdou obtěžovat někoho jiného, kdo má nižší vibrační stav.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=MEW4_NRkHv0

Zpět