343 Vyšší Federace - intervence Cosmic Agency

[ UFO ] 2020-06-04

Swaruu: Federace, Země a vyšší roviny - vše je role v kosmickém divadle. Pokud se kontaktujete s členem 5D Federace, je součástí hry hlásit, co nefunguje, a upozornit na ty, kteří to způsobují. Nicméně jejich odhalení Federaci tímto způsobem nese koncept, že lidé jsou opět oběťmi. Není to tak, že by 5D Federace byli zlí. Oni prostě nejsou v souladu s tím, co lidé potřebují.

Lidé nebo entity jsou jen různými způsoby ve vzájemném konfliktu. Z lidského hlediska jsou zločinci. Nejnižší Federace z lidského hlediska jsou také zločinci. Stejně tak můžeš být zločincem ty pro jiné. Být v konfliktu je jen synonymem definované identity. Bill Gates věří, že dělá správnou věc. Věří, že zachraňuje Zemi před zničením, protože je tu příliš mnoho lidí. Vnímá se jako hrdina. Ale věci nejsou tak jednoduché, jak si Gates a Soroš představují. To, že chtějí zachránit Zemi je jen další úroveň výmluv, kterou používají. Z bližšího pohledu mají sklon k sebezničení, protože uctívají regresivní entity, které vytvořili jako odraz sebe a strachů lidské populace. Důkazem toho je rituální destrukce Austrálie, Amazonie, Kalifornie a dalších ohněm, který způsobili.

5D Federace se mě bojí, vyšší Federace mě využívá a pracuje mým prostřednictvím. 5D není moje hustota. Pracuji zde jako starseed, jako vy pro Zemi.

Gosha: Takže 5D Federace se bojí vyšší Federace? Proč?

Swaruu: Protože na ně dohlíží, omezuje je, sleduje je a činí je odpovědnými za jejich jednání a opomenutí. Vyšší Federace funguje pouze prostřednictvím 5D fyzických těl, jako je to, které obývám. Z jejich úrovně není potřeba žádné tělo. Vede je k odpovědnosti tím, že jim ukáže, kde selhali a kde se musí zlepšit. Není to něco, co bylo uloženo shora, ale pomocí příčiny a následku je informovali o důsledcích jejich činů, takže se musí zlepšit.

Důsledky toho, co způsobili, si uvědomují skrze sebe. Také jejich ekvivalenty v jiných hustotách, jako jejich vyšší Já v nich vyvolává určité pocity, nebo je nutí cítit potřebu opravit, co udělali špatně. Někdy Federace, která je nad nimi, přímo deklaruje, že nesouhlasí s jejich činy. 5D Federace udělala vážnou chybu tím, že neemotivní, nelyřanské rasy učinila mentory lidstva a nových, vysoce emotivních ras. To není chyba Federace obecně, ale těch, kteří zde provádí kontrolu. Tito mentoři využili lidský koncept pohrdání emocemi ve prospěch čisté logiky, ale to je také práce a vliv regresivní umělé inteligence, která se snaží udělat z lidí roboty.

Jsem členem vyšší Federace, protože jsem se tak rozhodla. Tak to funguje. Když jste připraveni, prostě to jste. Je to součástí podstaty každého člověka, rozhodnutí. Nefunguje to jako jmenování, papír, nemá to co dělat s vašimi schopnostmi, jako se děje například v úrovni 5D. Jste součástí celku, kolektiv vědomí, aniž byste ztratili individualitu. Protože víte, že jste, a cítíte, že ostatní jsou jedno a totéž, neexistuje žádná separace jako v 5D a níže. Nikdo nemusí ve vyšší úrovni žádat o přijetí do vedení. Pokud jste si vědomí, prostě jste. Poslouchají vaše názory, protože jsou jejich. Nezávislé myšlenky jsou ty, které označují jednu osobu v rámci více jednotného pole.

Pozemská mentalita 3D-5D zahrnuje separaci, neintegraci, žádosti, aby byl slyšen, čekání na přijetí s nadějí, že práci nedostane někdo. To neplatí pro vyšší úrovně, protože zde máte vyspělost, vnímavost a integrační kapacitu být co chcete. Nepotřebujete něčí souhlas. Tento koncept jsme již dávno opustili.

Gosha: Takže starseed zde na Zemi se mohou prohlásit sami za členy vyšší Federace, a 5D Federace musí zastavit experimenty? A co když neposlechnou?

Swaruu: Pokud neuposlechnou, pak jsou regresivní, bez ohledu na jejich výmluvy. Nemohou na ně být uloženy žádné kroky shora, protože to je jejich problém, který musí vyřešit a poučit se ve svém rostoucím vědomí. Máte právo být slyšen. Jestli poslouchají, nebo ne, to je jiná záležitost. Taygeta cítí, že neposlouchají.

Robert: Je možné vyšší Federaci nazvat světelnou Federací?

Swaruu: Můžete ji nazvat mnoha jmény, ale já označení světlem neakceptuji, protože se na Zemi objevilo ve spojení s new age a má přímou vazbu s Luciferem a ilumináty. Světlo sloužilo k oslepení a temnota je zneužitý výraz pro Zemi. Dualitní rozdělení je také zbytečné.

Není to přímo vina Federace jako organizace, ale některých členů, kteří ji řídí. Není to vina Arcturiánů Andromeďanů. Jeden také nemůže být zodpovědný za celou rasu. I když některé frakce Federace jednají méně pozitivně, neomlouvá to činy některých lidí a Cabal. Dostali se k moci, protože vibračně odpovídají velké většině lidí, která chce NWO a čipy. Ti, kteří jsou proti, jsou malá menšina. Proto se věci pro svět vyvíjí tímto způsobem.

5D federace není pokřivená, nebo s nedostatkem etiky. Například Andromeďané mají velký strach z vlastní karmy, což je činí náchylnými k opomenutí ve věcech, které se dějí na Zemi. Jsou stále v procesu vývoje svých vlastních omezujících přesvědčení. Z respektu ke svobodné vůli klidně nechají dítě hrát si se sirkami. Protože lidé potřebují zápasy, dají jim je.

Gosha: Co bude podle vyšší federace nejlepší?

Swaruu: Musí to být zastaveno najednou pomocí špičkových technologií (netechnologicky), aby se lidé vrátili zpět na pozitivní dráhu, aniž by jim dali najevo, že za řešení problému je odpovědný někdo jiný. Lidé nikdy nesmí vědět, nebo cítit, že jsou chráněni. Začnou další kolo nejen uctívání, ale také pohodlné stagnace. Lidé mají tendenci ke stagnaci mnohem více než jiné rasy, jak jsem zjistila. Situace došla příliš daleko, aby ji lidé dokázali vyřešit sami.

Gosha: Znamená zásah zvenčí, že by vyšší Federace šla proti nižší Federaci?

Swaruu: Členové 5D Federace také prochází obdobím transformace vědomí, také si musí uvědomit své chyby a problémy a vyřešit je sami pod tlakem vyšší Federace skrze osobní a situační potíže při respektování svobodné vůle. Jedná se o víceúrovňovou komplikovanou hru. Vyšší Federace jedná prostřednictvím nižší Federace, stejně jako nižší Federace jedná prostřednictvím každého Starseed na Zemi. Vyšší federace již nemá fyzičnost, projevující se vesmírné lodě a zbraně jsou již dávno překonány. Stejně jako 5D federace ukládá lidem situaci ve 3D, vyšší Federace zavede situaci na svou dolní 5D Federaci, např. rebelie ohledně situace na Zemi. Pochybuji, že je Taygeta s tímto názorem sama.

Všichni na různých rovinách od nejnižší k nejvyšší jsou ve věčné progresi. Každý člen 5D Federace má své průvodce, skrze které vyšší Federace koná. Vyšší Federace může zasahovat přímo bez zprostředkovatelů, ale méně otevřeně. Odstranění lidí u moci je jedním ze způsobů. V tomto případě klíčoví lidé nejsou lidské populaci známi, skrývají se za lidi jako je Soroš. Manipulanti budou neutralizováni, a lidé, kteří zůstanou bez moci, se budou muset odpovídat za své zločiny. Tuto část mohou udělat sami lidé. Vyšší Federace by byla pouze jako průvodce ukládající projevy, které mění průběh působení na Zemi. Nízká Federace manipuluje se zemskou maticí pomocí technologie, vyšší Federace způsobuje změny ve vnímání u klíčových osob.

Tato malá změna vnímání dává velmi velké výsledky nejen na Zemi, ale také v 5D Federaci. Vyšší Já pouze dává myšlenky, které vezmou za své (epifanie). Myšlenky konfrontované s jejich vlastními omezeními je nutí ke změně. Vyšší Federace již nepracuje s lidmi, ale s energií. Jediné oddělení mezi lidmi je pouze ve formě myšlenek nebo konceptu založeného na tom, co je vnímáno jako samostatná nebo spodní úroveň, jako konkrétní osoba. Prostě víte, co je logické, co je správné. Vždy jednomyslně.

Na vyšších úrovních se individualita ztrácí. Lidé se spojují do celku, proto ve vyšších radách neexistují žádné kulaté stoly, židle, mikrofony, žádné téma dne. Jste prostě samostatnou součástí všeho. Z dob oddělení máte paměť, že někdo jste. Víte, že jste vše, a oni jsou vy. Jste všichni lidé, kteří existují. Úplné vzpomínky na oddělení mezi členy jsou rozmazané. Existujete mimo čas. Není zájem kohokoli ovládat. Nejsou konflikty.

Víte a vnímáte, že veškerý konflikt je pouze součástí osobní integrace odrážející vaše vlastní vnímání, vše se děje tak, jak by to mělo být, utrpení je také známo a je zřejmé, proč je z nějakého hlediska nutné, a proč ne. Shora je vše vidět jako celek, důvod konfliktu je znám . Od 5D Federace nevidí země ani národnosti, pouze lidstvo jako jednota vědomí s určitou hustotou. Zjevně samostatné sady bytostí jsou vnímány jako samostatné rasy odlišné od sebe navzájem, ale vše jako velká jednotka, co se učí hrát svou roli, co nejlépe, Co není vidět z pohledu 5D je vidět z vyšší úrovně. Neemoční i emoční rasy jednají svým vlastním způsobem. Toužíte po zásahu nyní v konceptu lineárního času. Z vyšší úrovně mimo čas zde vždy byla intervence, takže z mého osobního postavení zásah proběhne nyní.

A je pravda, že lidé chtějí NWO, ale musíte pochopit, že ho již dlouhou dobu mají, jen je to pro ně nyní více zřejmé, takže se bojí. Je čas, kdy si uvědomí, že už ho nechtějí. Vyšší Federace vidí, že existuje kolektivní touha po NWO, a také vnímají, že lidé chtějí pomoc. Chtějí zasáhnout. Puzzle je velmi multi-level, a tak uniká lidskému porozumění a zobecnění.

Gosha: Takže vidíte pozitivní budoucnost pro lidi?

Swaruu: V širším kontextu mohou mít pouze lepší budoucnost. Nakonec lidé zlikvidují to, co nechtějí, i když to může trvat tisíce let. Mohou jen expandovat, protože to je jediné, co může vědomí dělat.

Robert : Dobrá dlouhodobá budoucnost, ale dostat se tam může přinést spoustu negativních zážitků..

Swaruu: Negativní definuji jako tendenci k sebedestrukci, která také má své limity, a pak zbyde jen růst. Agresivita je jen nápad, který ukazuje kontrast duality.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=feZrihV1mYw

Zpět