5989 Otevření se seberealizaci Kenneth Schmitt

[ Ezoterika ] 2024-02-25

Jako inkarnovaní lidé jsme se soustředili na jakýsi trans, aniž bychom si uvědomovali něco, co tělo nedokáže vnímat, nebo co myslící mysl nemůže přijmout. Vytvořili jsme tuto fyzickou zkušenost jako výzvu k transcendenci do rozšiřující se realizace. Nevědomi si svého hlubšího Bytí, v naší lidské zkušenosti jsme vyjádřením našeho většího Já, ale jsme mnohem víc. Jsme věčné a nekonečné vědomí, schopné vyjádřit se, jak si přejeme, a být lokalizováni kdekoli jako kdokoli, nebo cokoli, co si přejeme. Naší podstatou je bezpodmínečná láska a radost tvořivým způsobem, který můžeme prožívat.

Podléháme pouze svým přesvědčením. Jsou strážci brány našeho lidského vědomí. Můžeme začít tím, že kompletně prozkoumáme každé naše přesvědčení o realitě. Jak daleko jsme ochotni zajít v cítění toho, co víme o dobru a zlu? Jak světlé a temné můžeme být ve své představivosti a stále si uchovat své nekonečné vědomí? Jako lidé jsme ji úplně ztratili. Přesto někde hluboko uvnitř víme, co je to vitalita. Víme o zvyšování vitality a zvyšování, nebo snižování naší životní síly. Za myšlenkami a emocemi je vědomí, kterému se můžeme otevřít. Je to hluboké poznání v bezmezné vděčnosti, lásce a radosti za to, kým jsme ve své nejhlubší podstatě a realitě.

Protože jsme si vrozeně vědomi pravdy svého Bytí, potřebujeme být schopni otevřít své vědomí záměrně. Mimo jakákoli omezující přesvědčení můžeme přesáhnout naše lokalizované vědomí do neomezeného vědomí se Sebe-Identitou. Přichází s největší krásou hudby, vizí a všech vjemů, po kterých můžeme toužit. Je to úplné zdokonalení života v největší tvořivé lásce a radosti. To je naše podstata a sdílíme ji se všemi živými bytostmi. Je to nekonečné vědomí, které vyjadřuje aspekty své touhy v našich osobách jako lidech a naplňuje nás svobodou myslet a cítit, jak si přejeme.

Takto jsme si vytvořili naše omezující přesvědčení o naší realitě. Vycvičili jsme sami sebe, nebo jsme se nechali vycvičit, abychom realizovali lokalizovanou zkušenost. Vystavili jsme svou lidskou osobu fyzickým zážitkům, aniž bychom věděli, že jsme v transu, a že si můžeme vytvořit své zážitky tak, jak si přejeme, z rozšířené perspektivy. Věříme scénářům, kterých se účastníme, a způsobujeme, že jsou pro nás skutečné. Postavíme-li se ke svým přesvědčením se zvědavostí, co by se mohlo stát, pokud by byla falešná, otevíráme se otázkám buď sebeukončování, nebo našeho většího Já a našeho věčného, nekonečného vědomí s neomezenými tvůrčími schopnostmi. Vybíráme si ten, se kterým se sladíme.

Mnozí z nás volí rozšíření vědomí a to je rozšíření vědomí lidstva. Můžeme vytvořit nové energetické vzorce, které se projeví jako planeta naplněná vitalitou a blahodárností, nepopsatelně krásná. Všechny aspekty světa dobra a zla mizí do jiné dimenze. Když se otevřeme naší multidimenzionalitě, uvědomíme si svou nekonečnou podstatu jako formativní tvořivou sílu v našich zkušenostech a můžeme začít vytvářet hojnost, zábavu a suverenitu v největší lásce a radosti.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/02/25/opening-to-self-realization/

Zpět