4309 Vyšší Já: Světová událost Mike Quinsey

[ Ezoterika ] 2023-05-20

Již jsme vysvětlili, že je třeba zůstat pozitivní, i když lidé kolem vyjadřují negativní názory kvůli těžkostem, které jim hrozí a jimiž trpí. Dá se očekávat, že události jsou často mimo jejich kontrolu a přinášejí problémy, které vážně ovlivňují kvalitu jejich života. Většině z toho se lze vyhnout, ale celosvětové události se těžko zvládají, když tisíce lidí potřebují jídlo, vodu a bydlení. Vyžaduje to mezinárodní pomoc, ale potřeby lidí jsou tak obrovské, že i při nejlepší vůli je často nedostatečná. Jak se však uznává nesmírnost úkolů, pomalu, ale jistě se věci organizují tak, aby se zmírnily okamžité problémy.

Nepomáhá jim zbytečná válka vytvořená Ruskem, přesto svedla národy dohromady, což posiluje jejich odhodlání nebýt problémům vydán na milost. Buďte si jisti, že v zákulisí se děje mnoho, co pomůže ukončit válku. Hodně z toho, co se děje, je způsobeno karmou, která potřebuje vyčistit, aby se zúčastněné duše mohly doučit své lekce a postupovat směrem ke Světlu. Víme, že mnoho z vás se dobrovolně přihlásilo, že pomůžete lidem v tomto období otřesů, a zasloužíte si pochvalu za oběti, které přinášíte. Existuje mnoho duší, které pomáhají nejrůznějšími způsoby, které zmírňují bolest, kterou ostatní cítí. Lze je nalézt na každé úrovni společnosti a vy je nazýváte ˝neopěvovanými hrdiny ˝, jejichž odměnou je dosahovat výsledků, pro které pracují. Jejich hlavním úkolem je vzbudit v lidech naději a ukázat jim, jak se v tak náročné době držet, a ujistit je, že každé jejich úsilí přinese přijatelné výsledky.

Stále je třeba udělat hodně pro odstranění lidí z mocenských pozic, kteří jsou zodpovědní za mnoho z mnoha těžkostí. Zachovejte dobrou víru v mocnosti, které řídí události k nejlepšímu výsledku pro celé lidstvo. Můžete mít stále období napětí a obav z budoucnosti, ale vynakládáme veškeré úsilí, abychom vás dovedli na cestu, která končí mírem. Buďte si jisti, že to přijde. Mnoho času a úsilí je vynaloženo na vytvoření ideálních podmínek a nezbytných příležitostí potřebných pro jejich projevení. Byli byste příjemně překvapeni, kdybyste věděli, jak moc úsilí jde do poskytování příležitostí, které potřebujete, abyste se dostali ze svých současných problémů. Jste připravováni na nový život, který je mimo vaši současnou představivost, takže si buďte jisti, že veškeré úsilí, které do toho vložíte, bude stát za to.

Předchozí životy byly nahromaděné pro tuto dobu, i když ne každá duše dosáhla tohoto bodu připravenosti a porozumění. Není to žádný problém, protože pomalejší vývoj není ostuda, další příležitost se vždy objeví, jak se každý cyklus vyvíjí a pak končí. Máš všechen čas světa, a nikdo na tebe nespěchá. Vždy se projeví velká trpělivost. Uvědomujete si, že při každé inkarnaci se vyvíjí pouze jeden aspekt vašeho pravého já? Jakmile odsouhlasíte svůj plán pro svůj další život, vyberete si své budoucí rodiče, aby se mohli podílet na vašem rozvoji a zajistili, že budete připraveni jej naplnit. Vaši průvodci si také uvědomují vaše potřeby a spolupracují s vámi, aby vám pomohli zajistit, aby vše fungovalo podle plánu.

Je zřejmé, že jsou chvíle, kdy nastanou problémy a používají se všechny prostředky k tomu, abyste se vrátili k vašemu životnímu plánu. Je tak důležité, abyste úspěšně plnili své úkoly. Tím uděláte další krok k vyšší vibraci, což nakonec znamená, že se již nemusíte reinkarnovat, nepotřebujete další zkušenosti s nižšími vibracemi. Stále však pokračujete ve vývoji a vaším cílem je nakonec se vrátit k Nejvyššímu Stvořiteli. Pravděpodobně nejpřijatelnějším ziskem je, že jste se rozešli s dušemi s mnohem nižší vibrací, které způsobily na Zemi mnoho negativity. Můžete být vyzváni, abyste se vrátili jako Učitel nebo pro nějaký úkol, kde lze vaše zkušenosti velmi výhodně využít. Všichni velcí duchovní učitelé se dobrovolně přihlásili kvůli své velké lásce k lidstvu. Pomáháte těm, kteří vás následují, a takové duše září jako jasné Světlo na nebesích.

Život není v žádném případě náhodná záležitost, ale je vysoce organizovaný, aby bylo zajištěno, že dostanete každou příležitost se vyvíjet. Proto potřebujete životní plán, abyste nepromarnili příležitosti. Stačí se podívat na velké Mistry, abyste viděli, co máme na mysli. Jsou ˝vtělená láska ˝ a nejjemnější duše, které pravděpodobně potkáte, a dokonalý příklad toho, o co byste měli ve svém životě usilovat. Nezoufejte, pokud je pro vás obtížné udržet si duchovní rozhled, ale buďte si jisti, že každé úsilí, které vynaložíte, vás přiblíží dokonalosti.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/05/20/mike-quinseys-higher-self-worldwide-happenings/

Zpět