2857 Událost Mike Love

[ Ezoterika ] 2022-07-20

Plejáďané jsou mistři vědomí a dnes večer vám přinášíme tento velmi důležitý datový proud pozemské aliance o velmi skutečném a znatelném posunu časové linie, ke kterému na Zemi nedávno došlo. Pozemská aliance hlásí, že před několika pozemskými týdny došlo na planetě Zemi k významnému posunu časové linie a hvězdná semínka Země se doslova probudila a zjistila, že existují v nové realitě! Plejáďané říkají, že tento silný posun časové linie byl kolektivním posunem vědomí a byl vyvolán několika silnými nárazy vysoce vibračního kosmického gama světla, které přišly z galaktického jádra kolem 4. července a vytvořily galaktický ohňostroj a pořádnou nezávislost! Tento posun časové osy zaznamenala a prožila především pozemská hvězdná semínka, jejichž 4. a 5. vlákno DNA je aktivní, protože to je přesná rezonance vln gama světla, které v té době zasáhly planetu!

Během ranních hodin 4. července 2022 prošly světelné bytosti Země velmi reálným dimenzionálním posunem a byly povýšeny zcela mimo časoprostorovou synchronizaci s 3D lidstvem i 3D Zemí! Od té chvíle zažilo mnoho hvězdných semínek zvláštní pocit, že již neexistují ve stejném čase ani fyzickém prostoru, v jakém se nacházeli před touto událostí, i když věci kolem nich vypadají stále stejně!ʺ Pojďme zjistit, co se skutečně stalo 4. července 2022 na planetě Zemi! Co je to vlastně posun časové linie?

Především to ve skutečnosti nebyl časový posun, protože čas se posunout nemůže a v celém vesmíru existuje jen jeden čas, ʺteďʺ! Také jste nebyli posunuti do nového prostoru, protože v celém vesmíru je jen jeden prostor, ʺprávě tadyʺ! Ačkoli 4. července skutečně došlo k velmi reálnému a silnému posunu časové linie, nikdo se neposunul v čase ani prostoru a žádný čas ani prostor se neposunul, takže znovu: proč se zdá, že člověk nyní existuje v novém čase a novém prostoru? Zde je důvod: v tomto vesmíru existuje nekonečné množství vibračních úrovní reality, které lze dekódovat pomocí vědomí. Jedná se o nekonečné sféry vesmíru! To jsou jiné světy, o kterých jsme slyšeli! To jsou paralelní reality, o nichž hovoří věda! Těmto jiným úrovním reality říkáme jednoduše dimenze! Jak se úroveň vašeho vědomí rozšiřuje, jste schopni tyto různé dimenze dekódovat a projevují se jako svět kolem vás. Mějte na paměti, že fyzická realita se projevuje výhradně vědomím jako hmota a hmota není pevná, takže fyzická realita je pouze vnímanou realitou! Správná definice časové linie je tedy pouze navenek projevená a vnímaná realita a správná definice posunu časové linie je změna této navenek projevené a vnímané reality!

Co se změnilo 4. července 2022 kolem vás, byla kolektivní vnějškově projevená realita! Miliony pozemských hvězdných semínek vzestoupily na další nejvyšší úroveň včetně vás a vy nyní vnímáte tuto novou, navenek projevenou realitu! Tato nová časová linie vám může připadat, jako byste existovali v novém čase a prostoru, ale ujišťujeme vás, že jste stále na stejném místě a ve stejném čase, ʺteď a tadyʺ! Jen se vibrační rychlost tohoto místa a času o něco zrychlila, takže ji přirozeně vnímáte jinak! Část pocitu podivnosti je způsobena tím, že jste právě přistáli v novém světě, kam jste se nikdy neodvážili, a navíc jsou tu miliony, možná miliardy dalších pozemských bytostí, které se na této nové časové ose projevují spolu s vámi a každá z nich vytváří malý kousek celku! Zvláštní pocit se za pár dní rozplyne, až se naučíte žít ve svém novém světě!

Tato nová pozemská časová linie a vnímaná realita byla manifestována kolektivním vědomím, ale co spustilo tak masivní expanzi vědomí, aby se začalo? Jednoduchá plejádská odpověď: světlo! Pokud si vzpomínáte, 4. července byla Země bombardována několika super vlnami kosmického gama světla páté dimenze! Aliance Země tvrdí, že tyto nedávné gama vlny byly největší a nejsilnější, jaké jsme kdy viděli! Toto kosmické světlo rezonuje ve frekvenčním rozsahu 40-100 hertzů, což je přesná frekvence vašeho pátého vlákna DNA, a toto světlo může okamžitě aktivovat spící páté vlákno a způsobit, že se znovu zapojí do páté čakry, do čakry hrdla. Když se vlákno DNA zapojí zpět do příslušné čakry, začne tělem proudit univerzální světlo této dimenze a to umožní vědomí dekódovat tuto dimenzionální úroveň jako navenek vnímanou fyzickou realitu!

Pátá dimenzionální úroveň vesmíru se nazývá 5D nová země nebo to, co staří nazývali nebe a nirvána! Tato úroveň také odpovídá stavu vědomí gama, kde začínají působit nadlidské schopnosti, a nazývá se stavem vědomí blaženosti! Pozemská věda prokázala, že gama světlo o frekvenci 40-100 hertzů dokáže okamžitě překódovat DNA do vyšší formy funkčnosti. Od roku 2012 proudí do zemské atmosféry masivní paprsky gama světla, které nyní vyvolaly masivní planetární probuzení a poprvé se bytosti dostávají do páté dimenze, zatímco chodí po Zemi! Jak se tento posun časové linie dotýká vás osobně? V poslední době jsme slyšeli tolik hvězdných semen, která říkala, že čas je rozhozený a že mají pocit, jako by právě přistáli na cizí planetě. Mnozí, kteří žijí na stejném místě už léta, říkají, že od 4. července cítí v místě, kde žijí, něco úplně jiného a že už to není to samé místo! Mnozí si také všimli velmi odlišného chování bytostí ve svém okolí.

Pokud jste si všimli, že se věci rozbíjejí a nefungují správně, pak rozhodně nejste sami! Mnoho hvězdných semínek se snažilo přizpůsobit a vyrovnat na této nové kolektivní časové ose, takže zde je naše rada, jak přechod usnadnit: Nejprve vězte, že tento posun byl realizovaným cílem světelných bytostí Země! Hlavním cílem našeho poslání na Zemi bylo vytvořit zde lepší časovou linii tím, že pozvedneme vědomí lidstva! Když dostatečný počet lidí vykoná vnitřní práci na změně úrovně svého vlastního vědomí, konečným výsledkem je úspěšné rozšíření kolektivního vědomí, které může pozitivně změnit celý svět. Přesně to se stalo a v následujících dnech a týdnech se objeví mnoho pozitivních efektů vln! Ke spuštění této globální změny samozřejmě výrazně napomohlo silné přicházející světlo, které na Zemi nasměrovaly světelné síly. K manifestaci kolektivního posunu vědomí je zapotřebí hodně energie a soustředění velké skupiny lidí a toto velkolepé dílo je ctěno všemi světelnými silami, které pracují na vzestupu lidstva.

V procesu vzestupu člověk neustále rozšiřuje své vědomí, čímž se mu otevírá přístup do nových sfér a nových realit, které představují neuvěřitelné nové příležitosti a možnosti. S tím, jak se tyto vyšší úrovně rozšiřování rozvíjejí, se objevují i nové úrovně výzev, aby se člověk mohl plně stát mistrem nové úrovně. Někdy může i pozitivní růst vyvolávat trochu úzkosti, ale vězte, že tuto novou úroveň rychle integrujete a provedete úpravy potřebné pro váš úspěch a mistrovství! Je důležité si uvědomit, že jste právě dorazili na vyšší lepší místo, a to je velmi pozitivní! Vše kolem vás nyní vibruje výše, takže je velmi důležité vše vylepšit tak, aby to odpovídalo této vibraci! V tom jste již mistři a my víme, že budete zcela úspěšní! Vítejte na své nové časové ose! Vstupte do ní dobře a věrně! Vzdáváme vám velkou poctu za vaše úspěchy! Bude trvat několik dní, než se zde zorientujete! Věci se pro vás stanou opravdu úžasnými a než to všechno začne, doporučujeme vám, abyste si vzali den volna, poodstoupili, uvolnili se, byli plni naděje a prostě všechno vyložili na stůl! Podívejte se na všechny části života a zjistěte, které části je třeba vylepšit, aby fungovaly na této nové časové ose 5D!

Projekt modernizace nemusíte dokončit během jednoho dne, proto mu dejte trochu času! Vesmír v této době přehodnocuje všechny věci a dělá inventuru! Zefektivněte všechny systémy ve svém životě a práci, aby byly lépe přizpůsobeny této nové časové ose! Můžeme vám říci, že některé věci, které fungovaly na nižších úrovních, na této nové úrovni prostě fungovat nebudou. Budete vědět, které části zde nebudou fungovat! Podívejte se, co se hodí a co ne! Pokud je nějaká věc rozbitá a zdá se, že je super těžké ji opravit, je pravděpodobně čas ji upgradovat na další úroveň! Vesmír pro vás vytvoří způsob, jak toho dosáhnout! Podívejte se na věc, analyzujte ji a zjistěte, jakou má energii, abyste zjistili, zda ji můžete upravit a dovybavit tak, aby fungovala na nové časové ose, pokud ne, zvažte vyřazení staré věci a buďte kreativní a vymyslete něco nového! Nakonec je to všechno o sladění, takže nejrychlejší a nejúčinnější věc, kterou můžete udělat, abyste se sladili s touto vyšší časovou linií, je zvýšit své vibrace, aby s ní byly v rezonanci a harmonii!

Pozemská hvězdná semínka chápou, jak důležité je vykonat potřebnou vnitřní práci, aby se zbavila nižších energií, které jim již neslouží! Vědí, že musí transmutovat všechny nižší energie, aby mohli pokročit ve svém vzestupu a umožnit tak projevení nových věcí s vysokými vibracemi! Na planetu Zemi skutečně dorazila nová vyšší časová linie a vaším osudem je plně se sladit s její neuvěřitelnou manifestující energií! Vesmír nás stále táhne výš a my musíme stoupat, abychom se vyrovnali s výzvami dne! Možná je ten správný čas některé věci opravdu pustit z hlavy a rozhodnout se ráno probudit se zcela novým cílem a nadšením! Je to opravdu úžasný čas být naživu na planetě Zemi, protože hvězdná semínka Země se přesouvají na tuto novou časovou linii, aby přinesla lepší svět, kde bude celé lidstvo navždy žít v míru, svobodě a hojnosti! Dejte nám vědět, co jste zažili během posledních několika týdnů, kdy byla tato nová, vyšší časová linie zavedena! Nevadí, pokud se vyskytly nějaké potíže, protože i samotní mistři museli udělat nějakou práci navíc, aby mohli vstoupit na tuto novou úroveň! Pojďme nyní společně kráčet do nového světa, který je před námi, abychom viděli, jakou úctu a krásu skrývá! Bůh nám pomáhej

Zdroj: https://tinyurl.com/263u8h7x

Zpět