2052 Aktivace semen atomů krystalické paměti budoucnosti Ronna Vezane

[ Ezoterika ] 2022-02-02

Archanděl Michael
Nacházíte v procesu opětovného sjednocení se svými RODINAMI Hvězdných duší. Jste připraveni začít tvořit některé ze svých mnoha TROJIC DUŠÍ - složených z těch Duší, které aktivovaly a vědomě používají všechny tři Boží paprsky Božské vůle, Božské lásky, Moudrosti a Božské aktivní inteligence - jednotky složené ze 3, 9, 12, 24 a 144 milovaných Duší.

Mnohé z těchto skupin Duší jsou ve fázi formování na fyzické úrovni. Vy, předvoj, jste nyní v procesu vytváření těchto úžasně posílených Duchovních jednotek. Jste odvážní duchovní průkopníci, kteří se stanou inspirativními příklady pro lidstvo. Jste to také vy, kdo poskytne počáteční PAMĚŤOVÉ ATOMOVÉ KÓDY Světla Stvořitele - nové Božské plány pro vznikající MĚSTA SVĚTLA na pozemské rovině.

Kromě toho se v rámci nových PĚTIDIMENZIONÁLNÍCH SAKRÁLNĚ-TRIÁDOVÝCH PYRAMID zformuje také mnoho skupin duší, složených z lidí, kteří se na hmotné úrovni nikdy nesetkali. Tato setkání a společné mise budou ještě mocnější a významnější než ta, která vznikla hmotně.

Dlouho předpovídaná éra, po které jste všichni toužili a o kterou jste usilovali, je před vámi. My z říší světla stojíme neochvějně po vašem boku a všichni společně putujeme vpřed, abychom zajistili naplnění Božského plánu pro Nový věk. Jste hluboce milováni, JÁ JSEM ARCHANGEL MICHAEL.

RONNA:

Drazí přátelé, konečně nadešel čas, na který jsme čekali. ″Nulová zóna″, ve které jsme se již nějakou dobu nacházeli, skončila. Nastal ČAS AKCE našeho nového Božského poslání pro věk Vodnáře. V tomto kritickém období transformace musíme nyní jednat, abychom zmírnili část obrovského stresu, který je kladen na naši Matku Zemi, Království dévů a přírodní živly. Musíme přivést a ukotvit Světlo Stvořitele, které aktivuje nový Božský plán - počínaje aktivací krystalických struktur hluboko v Zemi, které obsahují semínko atomů pěti vyšších galaktických paprsků vědomí. Také musíme vědomě začít spolupracovat s Královstvími dévů a elementů, abychom přetransmutovali a vyčistili veškerou mocnou, ničivou negativitu, kterou lidstvo vypouští do éterů. Pokud tak neučiníme, dojde k ještě větší destrukci prostřednictvím silných požárů, hurikánů, povodní a zemětřesení. Univerzální zákon říká, že musíme zažít to, co vytváříme. Lidstvo právě vytvořilo tyto mocné ″zbraně zkázy″.

Velké krystalické struktury byly strategicky umístěny hluboko v zemském povrchu, když se Země poprvé formovala. Tyto velké seskupené jehlany obsahují Božský plán naprogramovaný Bohem pro každý podcyklus sedmi velkých kosmických věků lidstva v této subdimenzi. Země, lidstvo a všechny vnímající bytosti nyní integrují a zpracovávají jemné frekvence pěti vyšších paprsků galaktického vědomí. Plány Sedmi paprsků Božího vědomí pro naši sluneční soustavu byly také vylepšeny tak, aby zahrnovaly první tři podúrovně našeho vědomí Páté dimenze.

Stejně jako jsme my, pracovníci Světla mnoho let vědomě aktivovali polospící krystalické struktury a fialové plameny ve velkých pozemských jeskyních, je nyní čas, abychom zahájili proces aktivace programování ATOMŮ KRYSTALICKÉHO SEMENE PAMĚTI pro galaktické vědomí, které je obsaženo v těchto velkých krystalických strukturách. Atomy semínka paměti máme naprogramovány také v našem srdci a mysli. Aniž bychom si toho byli vědomi, někteří z nás v průběhu času postupně aktivovali tyto vzácné atomy. Během hluboké meditace mi archanděl Michael řekl, že ve velkých podzemních jeskyních na strategických místech po celém světě jsou uloženy historické a vědecké KRYSTALY SEMEN PAMĚTI.

Zdroj: https://tinyurl.com/5xzbnmb3

Zpět