5315 Měsíc 1. Cosmic agency

[ UFO ] 2023-07-03

Mari Swaruu
Měsíc naplňuje naši noční oblohu tajemstvím a krásou po tisíce let. Inspiroval od vlčích smeček po básníky a malíře. V průběhu věků každý přemýšlel, co je zač a jak je daleko. Vždy byl spojován s magickými, esoterickými a metafyzickými věcmi. Jeho strašidelné světlo inspirovalo strach kvůli stínům, které vytváří, a také mělo uklidňující účinky.

Co ale je Měsíc? Informace o Měsíci, kterou oficiálně uvádí spojená Federace of Planet, neboli Galaktická federace, se drasticky liší od oficiálních informací ze Země. Informace jsou tak odlišné, že ve většině obyvatel Země vyvolávají okamžitou nedůvěru, protože jejich oficiální verze je mnohem jednodušší a mnohem logičtější, pokud budeme sledovat pouze oficiální příběh daný vědou o Zemi. Tento rozdíl způsobuje jasnou trhlinu mezi světy a říšemi. Skutečnost v jednom světě se natolik liší od druhého, že je navzájem neslučitelná.

Pro lidi ve vesmíru je těžké pochopit, jak a proč lidé vidí a vysvětlují Měsíc tak, jak to dělají, a pro lidi ze Země je ještě těžší pochopit, jak hvězdní lidé vidí a zažívají Měsíc, protože jejich informace jsou omezenější a kontrolovanější. než ty, které jsou dostupné pro hvězdné lidi.

Nebudu popisovat, jak je Měsíc viděn, vysvětlován a chápán na Zemi, protože vy všichni toho už máte hodně. Raději popíšu, co se říká a vidí na této straně, z vesmíru. Zmíním se pouze o tom, že i pozemští vědci vědí, že existence Měsíce je do značné míry anomálie, protože mnoho věcí na něm prostě nesedí. Například prostý fakt, že Měsíc je 400krát menší než Slunce, ale je také 400krát blíže, takže se na noční obloze zdají být stejně velké. To také umožňuje úplné zatmění Slunce. Také je Měsíc příliš velký a příliš hmotný ve vztahu k velikosti planety Země na to, aby byl přirozeným satelitem.

Další jsou hvězdné informace. Mnoho vysoce pokročilých hvězdných ras používá super velké hvězdné lodě, které jsou v podstatě umělými planetami. Tyto umělé hvězdné lodě o velikosti planety mají obvykle kulový tvar, protože je to nejpraktičtější a nejefektivnější pro super velké plavidlo, jelikož ve vesmíru neexistuje žádný správný směr nahoru ani dolů a loď je prostě taková, jak se tam vznáší. Nejlepší tvar je tedy ten, který je nejpohodlnější pro to, pro co byl navržen. Super velká plavidla jsou vybavena motorem a mohou cestovat vesmírem autonomně, aniž by museli trvale obíhat hvězdný systém. Jsou to hvězdné lodě, mateřské lodě, ne planety. Ve srovnání s jinými menšími loděmi se pohybují pomalu, ale mají plnou mezihvězdnou kapacitu. Kvůli jejich relativně nízké rychlosti se mnoho ras rozhodlo používat přirozené sluneční portály a hvězdné tranzitní systémy červích děr.

Velká plavidla jsou pomalá ve srovnání s jinými menšími loděmi a potřebují několik dní nebo dokonce týdnů, aby se mezihvězdným způsobem přesunula z jednoho hvězdného systému do druhého, zatímco jiné lodě mohou tuto vzdálenost skočit během několika hodin. Ještě menší a nejagilnější plavidla, jako je třída stíhaček, dokážou zdolat stejnou vzdálenost za pouhých pár minut.

Měsíc je obrovský vrak jedné z těch velkých lodí o velikosti planety. Je to to, co zbylo z biosférické hvězdné lodi, která byla kdysi domovem milionů Andromeďanů, ale byla zdevastována asi před 12 500 lety v tom, co se nyní nazývá Tiamatské války. Nemohu se pouštět do popisu toho, o čem byly války Tiamat, protože bych se vážně dostala na vedlejší kolej, ale učiním tak v jiném videu. Jen v několika slovech, války Tiamat byly šarvátkou nebo velkým bojem mezi dvěma soupeřícími frakcemi, z nichž jedna patřila ke Galaktické federaci. Během těch válek se používaly vysoce výkonné zbraně, včetně ionizujících jaderných.

Moje skupina má vážné pochybnosti o tom, jak jaderné zbraně fungují, ale jsou zahrnuty v datech Galaktické federace, ke kterým mám přístup, takže je zde zmiňuji. Stručně řečeno, moje skupina zjišťuje a zaznamenává o jaderných detonacích na Zemi to, že jsou v souladu s výbuchy energetických zbraní jiného druhu, které za sebou také náhodou zanechaly zbytky ionizujícího záření. Ale to je zase jiné téma.

Tiamat byla velká vodnatá planeta o velikosti asi 80 % velikosti Neptunu, která obíhala kolem Slunce mezi Marsem a Jupiterem, kde dnes sídlí pás asteroidů. Pás asteroidů je to, co z něj zbylo poté, co byl zničen v té válce. Pás asteroidů je tvořen špinavými ledovými koulemi, většinou vodou s kameny, prachem a štěrkem, které se shlukují dohromady a tvoří velké kusy. Tiamat znamená ˝vodnatá˝ a Sumerové ji znali, když říkali, že existuje deset planet. Mluví o tom babylonský text ˝Enuma Elish˝. Říkalo se mu také Lucifer a význam slova Lucifer je ˝syn rána˝ - původ ve španělském slově ˝lucero˝, v angličtině znamená ˝jasná hvězda˝.

Jelikož to byla vodní planeta, zářila na obloze jako druhé, slabší slunce, jako zrcadlo. To je původ myšlenky, že Slunce je binární systém, kterým není. Sloužila Zemi a její biologii a obyvatelům stejně jako Měsíc dnes, protože tehdy žádný Měsíc nebyl. Slovo ˝katastrofa˝ doslova znamená ˝smrt hvězdy˝ a jeho původ sahá až ke zničení Tiamat.

Zde použité vysokoenergetické zbraně hromadného ničení destabilizovaly planetu, která se začala nekontrolovatelně kymácet, protože má obrovské oceány, dokud se nerozpadla. Povrch Marsu byl také zdevastován a jeho obyvatelé byli zahnáni do podzemí, alespoň většinou. Voda z Tiamat obíhala sluneční soustavu a padala ke Slunci, alespoň většinou v kapalném stavu, protože věci ve vesmíru nezamrzají, jak se říká na Zemi, protože ve vakuu nedochází k přenosu tepla, takže předměty udrží svou teplotu po velmi dlouhou dobu. Vesmír není dokonalé vakuum, ale to je také jiný příběh.

Vody Tiamat byly většinou zajaty Sluncem, ale hodně z toho bylo přitahováno planetami Venuše a Země, kam padalo z oblohy jako hustý, nepřetržitý déšť po dobu 40 dní a 40 nocí, jak říká příběh. Způsobili velkou potopu a zkázu, která také zdevastovala Zemi. Přidaná hmota ze vší té vody destabilizovala Zemi, což způsobilo naklonění její osy a způsobilo polární posun.

Poté, co tato válka skončila s těžkými ztrátami na obou stranách, se Galaktická federace rozhodla uměle přesunout na oběžnou dráhu Země jednu ze svých bitvou poškozených kulových biosférických lodí, aby pomohla stabilizovat planetu, protože se také kolébala jako Tiamat před svým zničením. Od té doby tam je.

Měsíc byl postaven před velmi dlouhou dobou arkturskými a andromedskými inženýry v oblasti nyní známé jako Boots Void (dutina v souhvězdí Pastýře), poblíž arkturské planety Petoria. Údaje o přesném datu jsou nekongruentní a nelze je přesně získat, protože čas a jeho trvání se značně liší. Čas není konstantní a nelze jej brát jako jeden, tím méně při pozorování událostí, které se odehrály daleko od Země.

Do této Sluneční soustavy vstoupil těsně před bitvou Tiamat a byl používán jako hlavní FOB nebo Předsunutá operační základna Federace. Utrpěl mnoho zuřivých nepřátelských útoků a velké škody a ztráty na životech v milionech. Bylo to neopravitelné. Měsíc byl odtažen na oběžnou dráhu Země a uměle tam umístěn, aby planetě sloužil jako protiváha. Povrch Měsíce je zcela bez detailů nebo povrchových prvků, protože je to v podstatě kovová koule. Je to hodně jako Hvězda smrti ze ságy Star Wars, ale bez hlavního velkého vstupu.

Protože to bylo snadno vidět z povrchu Země, inženýři Galaktické federace umístili řadu tisíců synchronizovaných holografických projektorů, aby vytvořily realistický hologram přirozeného Měsíce posetého krátery přímo před kovovým povrchem Měsíce. Měsíční světlo je odrazem slunečního světla, to je pravda, ale světlo prochází průhledným holografickým filmem, který mu dodává jeho rysy. Ty jsou dostatečně podrobné na to, aby při pohledu výkonnými dalekohledy prošly jako skutečný povrch, protože hologram je ve vysokém rozlišení. Ale není dokonalý a mnoha lidem používajícím dalekohledy civilní velikosti se slušným výkonem se podařilo zjistit resetování hologramu, mimo jiné výmluvné a odhalující světelné anomálie.

Měsíc také aktivně vysílá rušivé frekvence, které mají vliv na snižování frekvence na Zemi a její obyvatele. Měsíc je také tím, kdo mění a moduluje frekvenci zemské magnetosféry, aby sloužila jako etická bariéra, známá jako Van Allenovy pásy. Měsíc je aktivní a kritickou složkou při udržování Země jako říše 3D Matrix a všech jejích charakteristik a iluzí. Silné duše, které dosáhly vysoké úrovně duchovního probuzení, mohou ale překonat vše, co Měsíc předává a vnucuje obyvatelstvu, do bodu, kdy se to pro ně stane irelevantním. Silné probuzené duše jsou imunní vůči frekvencím Měsíce; překračují je a rozhodnou se pouze vidět jeho krásu na noční obloze, ať už je to hologram nebo ne. Měsíc je krásný a romantický

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/the-moon-part-1-english

Zpět