1495 Energie vzestupující Země Asil Toksal

[ Ezoterika ] 2021-10-09

Zdravím. Jmenuji se Emmanuel. Všichni, kdo jste byli svědky mé lidské podoby, jste byli svědky změn života, vln přechodu, vln transformace. Jak jste se vyvíjeli - od novorozence po dospělého - byli jste svědky toho, jak energie této Země poháněly vaši bytost, abyste se stali tím, kým jste dnes. Tyto energie vás budou i nadále bezpodmínečně a nepřetržitě pohánět a zásobovat, a to až do konce tohoto života, do dokončení této lidské formy na této hmotné úrovni. Stejně jako jste vyrostli z novorozence v dospělého člověka, stejně jako jste se naučili přijímat větší kapacitu energie, větší úroveň energie, i tato Země je ve vývojovém procesu přijímání větší úrovně energie. Svým způsobem je to její vlastní evoluční a růstový proces.

Hmotná rovina, v níž tato Země sídlí, prochází významnou změnou a transformací. Vlny, které se ustavují v pozemské rovině v podobě zvýšených frekvencí, pozvednou vše živé. Vše, co je vázáno na tuto hmotnou rovinu, ať už ve své vlastní hmotné podobě, nebo v nehmotných formách, bude ovlivněno povznášejícími energiemi této roviny, dokud nebude proces Vzestupu lidstva dokončen nehmotnou formou existence. Orientace v těchto energiích, abyste skutečně, plně přijímali výhody, integrovali větší schopnosti přijímat a sdílet, předávat, bude zásadní dovedností, kterou je třeba udržovat a integrovat. Ti, kteří se budou učit jako první, ti, kteří se budou integrovat jako první, budou sdílet svým příkladem, budou ukazovat svými činy a svými interakcemi, jak lze vzestupné energie uplatnit, aby se jim dařilo v lidské podobě. Změna byla pro lidstvo vždy výzvou, jelikož se mnozí z vás stali závislými na pohodlí. Přesto jste se měnili celý život a měníte se neustále, stejně jako tato rovina, stejně jako všechny živé bytosti.

Změna je skutečně důsledná; proto je pohodlí a iluze nehybného a statického prožívání pouze dočasná, změna je součást života, proměny a růstu a neodmyslitelný aspekt vašeho života. Dokážete být svědky změny s otevřeným srdcem a otevřenou myslí a brát energie k transformaci této úrovně a celého lidstva jako laskavou sílu, jako palivo, které vás povznese, podrží a umožní vám skutečně vzkvétat? Neznámé vždy bylo výzvou pro mysl. Jediným účelem mysli je pochopit realitu a provést vás bezpečně touto realitou, udržet vás naživu. Větší síly zajišťují, že neznámé, které se pro vás rozvíjí, je skutečně ve vašem zájmu a v zájmu evoluce lidského vědomí. Ne všichni z vás ještě našli tuto úroveň důvěry v existenci a v život. U některých z vás to bude vyžadovat ještě více zvýšený tlak, aby se odstranily konstrukce kontroly, pohodlí, vnímaného bezpečí, až se žádná z těchto mentálních a emocionálních tužeb po kontrole neudrží. Nastane okamžik odevzdání.

Pro každého z vás nastane okamžik přijetí v jinou dobu. Dojde k naučení se větší důvěře v laskavou povahu samotného života, konstruktu, který vám poskytl zkušenost lidské formy a zkušenosti, které přijdou. Pozorujte a vzpomínejte na zážitky z minulosti. Kolikrát jste vstoupili do neznáma? Kolikrát jste byli zaopatřeni? Kolikrát se váš život vyvíjel nad rámec vašich představ? Za hranice obav, které vám bránily? Kolikrát jste byli zadrženi, přestože jste věřili, že nebudete? To jsou úvahy, kterých se můžete držet, když procházíte transformací, přechodem, životními změnami, když chápete, že stoupající energie jsou součást zaopatření, když chápete, že máte naprosto neomezenou schopnost přijímat energie a umožnit těmto energiím, aby vámi procházely.

Práce, kterou vám poskytujeme, úpravy a moudrost, vás mají neustále a nepřetržitě připravovat na přijímání energií s milostí, abyste rozšířili schopnosti své bytosti, své fyzické, emocionální, mentální a energeticko-duchovní konstrukce, které se vyvíjejí, aby přijaly plnou moc a sílu darů tohoto světa pro vás.

Q: Co mám dělat, když se všechny dveře zdají být zavřené a zdá se, že ani odevzdání se nepomáhá?
Emmanuel: V této lidské podobě nikdy nenastane žádná změna. Mnoho vrstev mimo vaše vnímání se stále důsledně přizpůsobuje, transformuje a mění. V těchto okamžicích, kdy zdánlivě nedochází k žádné změně, žádné příležitosti a žádnému dalšímu kroku si najděte hlubší klid. Vaše vnímání se v těchto okamžicích klidu rozšíří a vy budete svědky transformace jemných vrstev podvědomých a nevědomých konstrukcí. Někteří z vás pracovali mnoho životů, aby se na tuto dobu existence připravili. Někteří z vás se připravovali na vzestup energií dříve než většina jedinců na této úrovni. Tyto vaše části, které vědí, čekají na ty správné okamžiky, aby mohly přejít k dalším krokům. Zatím v sobě najděte větší míru klidu. Ve chvílích naprosté marnosti, ve chvílích nejasností nalezněte klid a vyrovnanost. Obavy z neznámé budoucnosti, obavy z nejasného dalšího kroku jsou stále aspekty mysli, které je třeba transformovat. Dokážete v daném okamžiku nalézt soulad, abyste byli skutečnými svědky síly a darů, které jsou vám poskytovány právě v tomto okamžiku? Vaše projekce budoucnosti, vaše očekávání a touhy budoucnosti, vaše očekávání jasného dalšího kroku jsou těmi, které zužují možnosti skutečných dalších kroků, které se mají otevřít. Proto vnesení celé své energie a záměru právě do tohoto okamžiku bude klíčovým prvkem pro otevření právě těch dveří, které jste si v první řadě nedokázali představit nebo očekávat.

Q: Rozproudění stagnujících energií v nás zpočátku působí mentální, emocionální a fyzickou bolest. Jak podpořit a usměrnit plynulejší tok energie, zmírnit bolest pro sebe, a pro dobro lidí kolem nás?
Emmanuel: Vzduch, který dýcháte, teplo, krev a tekutiny, které se pohybují vaším tělem, to jsou nejjednodušší formy pohybující se energie. Dalšími jemnějšími vrstvami jsou energie této Země a přírody, které se pohybují vaším energetickým tělem, stejně jako energie vyšších úrovní a nebeské energie, které se pohybují touto vaší energetickou konstrukcí. Vnímejte víc co se děje již od počátku času, od počátku této lidské formy. Pohyby energií budou stále stejné, avšak energie se zvýší. Proto lépe pochopte dech, kardiovaskulární systém, energie Země proudící skrze váš systém, vodu a její roli, teplo a Slunce, jejich roli pro vás, pohyb, vaše spojení se Zemí, stejně jako s vyššími úrovněmi existence. Vnímejte neustálý tok energie skrze vás. Jakmile se stanete zdatnějšími v chápání způsobu, jakým energie proudí touto rovinou, stejně jako vaší fyzickou, emocionální a mentální formou, stanete se zběhlejšími v jemnostech, stanete se vědomými tvůrci i navigátory těchto energií. Můžete se o sebe postarat. Můžete se postarat o tělo, můžete se důsledně postarat o své srdce, o svou mysl a o své energetické tělo. Mnoho technik bylo vyvinuto mnoha liniemi. Nakonec si však při cvičení sami všimnete, která z těchto technik rezonuje s vámi a kdy skutečně cítíte pohyb energie. Výsledkem bude opětovný pocit větší pohody. Pokračujte ve zvyšování svého povědomí o proudění energií celým vaším systémem. Tím připravíte a vyčistíte veškeré stagnující cesty ve všech strukturálních formách vaší bytosti, vaše fyzické, emocionální, mentální a energeticko-duchovní konstrukce budou plně fungovat na nejvyšší kapacitu tohoto okamžiku. Tím se otevře prostor pro nové úrovně kapacity.
(pozn. to zní jako nikdy nekončící práce... )

Q: Existuje nějaký preferovaný způsob prožívání nebo práce s minulými liniemi nebo blokádami z minulých životů? Jak poznáme, zda se jedná o blokádu, kterou máme zpracovat?
Emmanuel: Nejprve pracujete s blokádami, které jsou nejzřetelnější a nejjasnější. Jakmile začnete přesouvat energie na blokády, které můžete skutečně vnímat v daném okamžiku, začnete být citliví v chápání jemných vrstev blokád. Minulé životy se stanou zjevnými, když je třeba je vidět, když je třeba je pochopit, když energie a minulost mají být vyřešeny a realizovány. Proto nejprve sledujte další viditelnou, dostupnou, stagnující a zablokovanou energii a nechte se postupně vést k dalším vrstvám.

Q: Jak ovlivní provádění této práce naše blízké, z nichž někteří o tuto práci zřejmě nejeví zájem?
Emmanuel: Stejně jako vy se i oni důsledně mění. Pouze vaše projekce a vaše chápání jejich identity, je udržují vnímané jako konstantní bytosti. Jejich odpor, podobně jako váš, se bude měnit. Jejich úroveň důvěry a odevzdanosti se bude měnit stejně jako ta vaše. S laskavostí a otevřeností pro ně bude vaše proměna inspirací. Vaše úrovně důvěry, odevzdanosti, otevření a integrace, vaše úrovně realizace, budou vaším darem pro ně. Budou svědky toho, jak se na své cestě vývoje měníte. Budou důvěřovat a najdou odvahu, aby to udělali svým vlastním způsobem a ve svém vlastním čase. Mějte větší trpělivost, toleranci a soucit s jejich schopností odevzdat se, důvěřovat a následovat cestu transformace, cestu seberealizace.

Q: Více o energetických sítích propojených v rámci Země a s vyššími sférami a o tom, jak se můžeme naučit prospívat lidstvu prací s těmito energiemi?
Emmanuel: Energetické linie, stejně jako uzlové body vytvořené na této Zemi, budou prvními, které přenesou zvýšené energie na tuto rovinu.(pozn. nejen monolity) Proto každý jedinec, který se ocitne ve spojení s energiemi v těchto bodech nebo na těchto liniích a bude k nim vnímavý, pocítí nárůst energií jasněji, bezprostředněji a dříve, než zbytek regionů dožene stoupající energie. Pokud tedy zjistíte, že jste přitahováni, jsou vaše části připraveny přijmout zvýšené energie, které můžete uplatnit, stejně jako zvýšit svou vnitřní kapacitu. Představte si studnu soustavně poskytující energii. S vděčností a laskavostí budete mít větší kapacitu ke spojení s těmito částmi této Země, se svým každodenním životem, se svými každodenními vztahy a se svou každodenní službou. Takto budou stoupající energie (nejen na těchto konkrétních místech a liniích), ovlivňovat přímo život váš i těch mimo. Váš vnitřní kompas se dolaďuje na místech ticha, povede vás a nasměruje a umožní přijímat, předávat a sdílet to, co jste přijali. Konzistentní tok ukáže, že se vyvíjíte jako nádoba božských energií na této pozemské rovině, aby sloužily celému lidstvu.

Q: Jak přeměnit chemické a radioaktivní znečištění v oceánech, řekách a jezerech a povznést vědomí samotného vodního živlu?
Emmanuel: Voda je přímým vyjádřením pohybu energie na této úrovni ve fyzické podobě. Zajišťuje pohyb životní síly i vědomí napříč všemi částmi Země i všemi částmi lidské formy. Je vlastní nositelkou energie, frekvence i vědomí. Mnoho vod nese různé frekvence, různé energie a různé stavy vědomí. Voda může být skutečně ovlivněna lidskou formou a voda sama ovlivňuje i lidskou formu. Ti z vás, kteří pracují na určité frekvenci a podléhají určitému množství vody ve vaší fyzické podobě, budou schopni transformovat toto vodní těleso tak, aby odpovídalo frekvenci, kterou zastáváte. Proto bude k transformaci velkého množství vody zapotřebí velkého množství jednotlivců - kolektivní pole skutečně ovlivní frekvenci, kterou voda v tomto okamžiku drží. Větší službou bude propojení míst, v nichž voda proudí, s energetickou sítí této Země. Jelikož tyto uzlové body Země již zvyšují svou frekvenci, budou pohánět sítě vody. Voda sama o sobě je přímo spojena se Zemí jako vědomí a také svou frekvencí. Proto jakmile se sítě a mřížka této Země přizpůsobí a zlepší svou frekvenci, bude to mít okamžitý dopad na vody tohoto světa. Spotřebované vody pak ovlivní lidi, kteří tuto vodu přijímají. Především přímý vliv lidstva ve fyzické podobě - toxiny, chemikálie - transformace vody odpojující se od energetické frekvence Země i vědomí, je medvědí službou vodě, která poskytuje životní sílu v její nejčistší podobě. Proto si moudře vybírejte, jak se voda, kterou přijímáte, připravuje, dodává a uchovává. To bude vyžadovat kolektivní transformaci vašeho vědomí do činů. Váš vliv na vaše vůdce, váš vliv na společnost kolem zdraví a bohatství vody bude dnes vyžadován více než kdy jindy v lidské existenci.

Q: Jak energie ze Země a jiných kosmologických těles ovlivňují naši DNA a naše vědomí? A ovlivňuje naše vědomí nebo DNA energii nebo vědomí samotné Gaii?
Emmanuel: Zvyšující se energie této roviny ovlivní vaši fyzickou formu, včetně vytvořené DNA, která poskytuje šablony této fyzické formy. Mnohé části vaší DNA se s rostoucí energií a frekvencí Země stanou opět aktivními. Tato aktivace ve vás ovlivní způsob fungování vašeho vědomí, způsob, jakým vaše vědomí expanduje, přijímá a vysílá. Větší pochopení kolektivní povahy lidstva, větší pochopení seberealizace lidstva, větší pochopení celé existence bude přirozeným rozšířeným stavem ovlivněným expanzí a reaktivací částí vaší fyzické formy a vaší DNA. Země sama je ovlivněna rostoucími energiemi a okamžitě převádí svou energii a své vědomí, aby tyto rostoucí energie podpořila. Jak vy, tak Země jste ovlivněni vzestupnými energiemi a přirozeně, prostřednictvím pouta, které je navázáno mezi touto Zemí a vámi, máte vliv jeden na druhého - spíše vliv Země na vás. Vývoj vědomí a zvýšené frekvence této Země změní způsob interakce se Zemí, v hluboké úctě, spojení a vděčnosti k Zemi a jejímu vědomí a k tomu, co pro tuto lidskou formu představuje. Všichni se nacházíte v transformačním období - celé lidstvo, všechny živé bytosti, celá tato Země, všechny nehmotné bytosti na této úrovni. Jak se kolektivně vyvíjíte, ovlivňujete kolektivně i jeden druhého.

Q: Co se stane s Gaiou a všemi zdejšími ekosystémy po procesu Vzestupu lidstva, který jste popsali? Nastane nějaké období odpočinku a zotavení, nebo bude poté zaseto jiné kolektivní vědomí?
Emmanuel: Země sama projde transformačním procesem. Po dokončení lidské formy se všechny živé bytosti i všechny nehmotné bytosti, které sloužily této specifické konstrukci, budou vyvíjet svým vlastním způsobem. Jejich cyklus bude také ukončen. Vznikne zcela nový konstrukt, který bude zajišťovat život. Země se sama promění a přejde k vytvoření nových ekosystémů, k novému nastavení její energie, k novému nastavení ekosystémů podle nových frekvencí, které nyní má, podle nového vědomí, které nyní má. Proto se stane domovem nového semínka vědomí a souboru vědomí, které zajistí vývoj tohoto konkrétního semínka. Období odpočinku, jak jste svědky, bude trvat mnoho milionů vámi vnímaných let.

Q: Jak se můžeme podílet a přispívat ke vzniku nových energetických míst na Matce Zemi a zároveň pomáhat zvyšovat její frekvence?
Emmanuel: Vaším prvním úkolem bude najít své vnitřní vyrovnání, svou schopnost zvyšovat vlastní frekvenci, bez ohledu na místo a lokalitu, na které se nacházíte. Najděte větší stavy ticha a rozšířené stavy mimo prostor a čas. To zvýší vaši schopnost být nádobou božství, sloupem světla, silou mimo tuto pozemskou rovinu, spojenou s touto pozemskou rovinou. Když se vydáte na cestu, abyste identifikovali, byli svědky a přijímali z těchto uzlových bodů na Zemi, přinesete spojení, které jste v sobě navázali - nebeské energie, které se skrze vás pohybují, zvýšený smysl pro frekvenci, která se skrze vás pohybuje, abyste ovlivnili tento konkrétní uzel. Některé uzly budou držet určité frekvence snadněji než jiné. Kvalita a transformační síla určitých uzlů se bude lišit od jiných. Budete dostávat tolik, kolik budete poskytovat. Nejdříve se však bude vyvíjet, rozšiřovat a zlepšovat vaše chápání a vědomí. Vaše vnímavost, citlivost a schopnost nechat se skutečně vést k místům zájmu, k místům transformace, se budou přirozeně rozvíjet. Vynořující se místa energetického významu se stanou zjevnými a vy budete přirozeně vedeni na tato místa. Budete přirozeně vedeni k provádění činností, k přijímání i k hlubokému spojení s těmito místy. Každé místo bude vyžadovat jiné interakce, zásahy, stejně jako přijímání a vysílání z těchto míst. Dovolte si být otevřeni možnostem a celému spektru, které je na těchto místech zapotřebí. Dovolte si kráčet se zvědavostí a úctou.

Mysl může pochopit pouze že to, co přijde, je nad rámec chápání. Proto slova, která poskytujeme, jsou pro lidskou mysl pouhými pojmy, teoriemi a hypotézami. Skutečný prožitek a plné pochopení se dostaví až v okamžiku projevu. Nechte tyto pojmy volně spočinout ve své mysli. Jakékoli zpevňování představ a výkladů omezí vaši perspektivu do budoucna.

Zdroj: https://asiltoksal.com/2021/10/qa-with-emmanuel-earths-rising-energies-october-9/

Zpět