6099 Arkturiánská brána Natalia Alba

[ Ezoterika ] 2024-03-09

Arkturiáni, vysoce vyvinuté bytosti sedmé dimenze, nyní pomáhají mnohým, jejichž hlavním posláním je být nebo se stát léčiteli, ať už na osobnější nebo planetární úrovni. Jak víte, Arkturiáni jsou mistři léčitelé, kteří mají dohody s mnoha vzestupujícími dušemi, jejichž hlavním posláním je pomáhat při ukotvování Arkturiánských světelných kódů, které pomáhají naší planetě ztělesňovat pásmovou frekvenci páté dimenze.

Tyto laskavé bytosti také pomáhají mnohým z nás pracovat s deformacemi zemské mřížky spojenými se zemským portálem či bránou sedmé dimenze, která umožňuje plné spektrum fialového paprsku v naší pozemské rovině, a která byla nedávno zcela rehabilitována.

Můžete je vidět jako éterické modré bytosti, jak jim říkám, stejně jako Siriany, i když jejich frekvence je trochu jiná, je to frekvenční pásmo, ve kterém se pohybují, což je pro nás vnímáno jako elektricky modrá barva, těžko přeložitelná do našeho lidského jazyka.

Jak víte, brána sedmé dimenze naší Země byla po věky hluboce manipulována a kontrolována a Arkturiáni byli jejími strážci, pomáhali Zemi získat zpět svou ztracenou čistotu a své vlastní duchovní funkce, jako živý organismus, který je spojen se všemi dimenzemi.

Arkturiáni ukotvili na Zemi dvanáct krystalů, aby nám pomohli vytvořit prostory páté dimenze. Krystaly fungují jako kvantové počítače, které integrují a zesilují Arkturiánské světelné kódy a frekvenci a rozšiřují je na místo a k těm, kteří mají úroveň vědomí potřebnou k jejich ztělesnění.

Během tohoto měsíce Ryb pomáhají Arkturiánské léčivé světelné kódy, které sestupují na naši planetu, zejména léčit vody naší Země, rehabilitují mnoho míst, jejichž vody byly otráveny, stejně jako její živé formy, které byly také ovlivněny neustálou manipulací s vodami a jejich druhy.

Ti z vás, kteří jsou léčitelé, vám mohou pomoci vzpomenout si, kdo jste, jaké je vaše poslání léčitele a jak dekódovat vaši vnitřní sílu a zdroje, abyste zvýšili svůj světelný kvocient, abyste mohli ztělesnit a šířit své léčivé světlo všem, kterým pomáháte.

Ti, kteří ve svých světelných tělech procházejí hlubokou rekonstrukcí a rekalibrací, vám také mohou pomoci prostřednictvím svých světelných technologií, aby stabilizovali vaše tělo, protože jsou to úžasní éteričtí chirurgové.

Máme veškerou potřebnou pomoc, abychom mohli pokračovat v našem procesu léčení a vzestupu. Nicméně, jak nám Průvodci vždy připomínají, vše, co potřebujeme, je uvnitř, protože všechny vzpomínky, léčivé zdroje a síla k posunu jakéhokoli současného stavu bytí, zkreslení, okolností nebo jakéhokoli jiného vychýlení jsou uvnitř, a je naší odpovědností jako vědomých bytostí uvědomit si tuto pravdu a jednat podle ní.

Kéž si vzpomenete a znovu získáte svůj vnitřní Božský potenciál. Přeji vám uzdravující a láskyplnou cestu, Milovaní. V nekonečné lásce.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/03/09/arcturian-gateway/

Zpět