4831 Pfizer tornádo - Co se skutečně stalo? Cosmic agency

[ UFO ] 2023-07-31

Swaruu X (Athena): Slyšeli jste o tornádu, které zničilo továrnu na výrobu vakcín Pfizer. Nyní ji nazývají jen jednoduchým skladištěm, i když to bylo obojí. Bylo to vyprovokováno. Všimněte si, že nikdo nebyl zraněn, že byla poškozena pouze budova.
Technicky to byla Federace, ale je to útok Urmah. Vesmírné kočky se přihlásily k útoku, který byl proveden pomocí vlečného paprsku. Technicky vzato, Galaktická Federace, protože Urmah jsou Galaktická Federace. Nicméně, když více rozvedeme to, co se stalo, Federace je velmi rozrušená zásahem Urmah, protože obešli Základní směrnici. Ale jak můžete kočce rozkazovat? Ještě méně, pokud jde o mnoho koček vážících 300 kilo s pancířem a vesmírnými loděmi.

Robert: Byla to jedna loď nebo více lodí?

Swaruu X (Athena): Přímo z vlajkové lodi Urmah Avyon-one vlečným paprskem, který je řízen gravitací. Je to mylně považováno za tornádo, ale nebylo to ono, nebyly to větry.
Nebyli jsme to my, jsme jen spojenci a přátelé 300kg vážících koček sousední lodi Avyon-one.

Robert: A jsou Urmah stále poblíž Toleky?

Swaruu X (Athena): Velmi blízko, jsme zde v tandemu, téměř vedle sebe a někdy ano, bok po boku na nízké oběžné dráze. Kočky šly přes vrchol, vyrazili na ten sklad/továrna Pfizer s tažným paprskem a zničily tisíce vakcín. Urmah řekli, že věděli, že se tam vyvíjí nebo skladuje něco, co by zahájilo druhou fázi plandemie, a považovali za vhodné to zničit vlečným paprskem.

Gosia: Páni. A jak se k tomu staví Federace?

Swaruu X (Athena): Federace je na Urmah velmi rozzlobená, protože tím přímým zásahem obešli Základní směrnici. Oficiální média říkají, že to bylo vzácné tornádo. Tornáda však nezasáhnou pouze jednu budovu a neodejdou, přičemž nikdo nebyl zraněn a nebyly zasaženy žádné sousední budovy.

Gosia: Co říkají samotní Urmah? Chtějí, aby to bylo sdíleno?

Swaruu X (Athena): Je jim jedno, jestli je to sdílené nebo ne, na nárocích Federace jim nezáleží. Jsou neoblomní a řídí se svými vlastními plány a způsoby bytí. Kočky si vytvářejí svá vlastní pravidla. Jsou to kočky, co čekáš?!!

Robert: Urmah vás předtím neinformoval, aby viděli, co si myslíte?

Swaruu X (Athena): Viděli jsme to ve zprávách od CIC. Věděli jsme, že je to vlečný paprsek, protože to poznáváme. Můstek Toleky hlásil vlečný paprsek neboli řízenou gravitaci vystřelený z kočičí lodi Avyon-one. Pak si u nás Federace stěžovala, že jsme událost nenahlásili a že jsme nezodpovědné jednání Koček skryli.

Robert: Teď je tu jen jedna Urmahská loď? Je ekvivalentní Tolece?

Swaruu X (Athena): Je zde pouze jedna velká mateřská loď, Avyon-one, ze které odplouvá více malých lodí. Avyon-one je o něco větší než Toleka, ale je podobná. Loď Avyon-one je ekvivalentní Tolece, vlajková loď flotily Urmah.

Robert: Z toho, co vidím, Urmah má svůj vlastní CIC.

Swaruu X (Athena): Ano, mají vlastní CIC, síť a zpravodajskou službu.

Robert: A koho představují Urmah? Zastupujete Alcyone a koho zastupuje Urmah?

Swaruu X (Athena): Urmah zde představuje Radu Avyonu (odtud má loď své jméno), což je Kočičí galaktická konfederace, která je tak velká, že silně konkuruje samotné Galaktické federaci.

Robert: Všichni v Radě Avyonu jsou kočky?

Swaruu X (Athéna): Všechny jsou kočkovité šelmy. Různé rasy, ale všechny kočky. Umístěná v Lyře. Jsou velmi plodní.

Gosia: Za jakým účelem to přesně zničili?

Swaruu X (Athéna): Nevím, co mají na mysli. Prostě to tam viděli a rozhodli se to trefit, dokud to jde. Někdy neplánují tak daleko dopředu, protože by s námi jinak sdíleli informace o tom, co tam bylo. Řekli nám pouze, že je to sklad s tisíci vakcínami COVID, ale že je používají pro fázi 2 plandemie a že na rozdíl od toho, co se oficiálně říká, tam byly tam laboratoře, kde vyvíjeli další vakcíny proti COVID.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/pfizer-factory-tornado-what-really-happened-athena-swaruu-informs

Zpět