3088 Gaia - Jste děti mého lůna Vania Rodriguez

[ Ezoterika ] 2022-09-06

Drahé děti mého lůna! JÁ JSEM GAIA!
Povrch mého těla byl dlouho rozdělen a bojovalo se o něj. Nebyl to záměr, když jsem tvořila kontinenty, ale chamtivost, moc, oddělenost způsobily, že se moje kůže, moje tělo rozdělilo. Jako by někteří měli větší právo než jiní. A tak se stalo. Dnes vás oddělují fyzické hranice na vašich mapách, ale ne v mém těle. V mém těle jste všichni sjednoceni, jen koncentrováni na určitých místech.

Co je cílem takového oddělení? Neexistuje žádný cíl, který by byl společný pro všechny, který by byl dobrý pro všechny. Některé body mého těla začaly produkovat prvky, které byste mohli využívat, a někteří pak mají pocit, že mají právo je převzít, že jsou jejich, na úkor chudoby a nerovnováhy mnoha jiných, kteří jsou od tohoto bodu vzdáleni.

Dnes je vše v nerovnováze. Všechny body této planety jsou v nerovnováze. Dokonce i v malých vesnicích, v malých skupinách, panuje nerovnováha; někteří mají na stole dostatek jídla, jiní téměř nic. K čemu je tedy tolik oddělenosti, k čemu je tolik moci?

Moc pro moc končí. Všechny tyto nerovnosti přestanou existovat. Každý bude mít právo na všechno. Proto se každého z vás ptám: Co vlastníte? Pozemky, nemovitosti, domy, budovy, místa, která se hodně využívají, a co si s sebou vezmete, až zemřete, až opustíte toto fyzické tělo? Odpovídám: Nic.


Mnozí řeknou, že to odkáží svým potomkům, a co si s sebou vezmou? Ani jedno. V duši si nesete vše, co jste v průběhu času praktikovali, ať už v dobrém, nebo špatném. Proč tedy tolik lpíte na půdě, proč tolik lpíte na majetku? Dal ti někdo do vlastnictví nějakou část mého těla? Nikdy jsem ti nic nedala. Nikdy jsem ti nedala papír, na kterém by stálo: tento kus země je tvůj. Nebyla jsem stvořena, abych byla rozdělena, byla jsem stvořena, abych byla kolébkou civilizace, kolébkou lidského bytí na této planetě.

Dnes jsou některé body mého těla velmi viditelné po celé planetě, proč? Vaše tělo je rozděleno do energetických zón. Každý bod těla má svou čakru. Mám také čakry a mohu vám říci, že některé čakry se projevují na povrchu planety; mohu vám také říci, že pro každý bod na svém povrchu přitahuji ty správné lidi; přitahuji ty, kteří by měli být na daném místě. Z jakého důvodu? Na tom nezáleží.

Řekněme, že každý bod na mém povrchu má živou energii a každá bytost je k němu přitahována rezonancí s touto energií. V průběhu času jste vedli mnoho válek, mnoho konfliktů, prolili jste mnoho krve. To kontaminovalo energii mého těla. Do těchto bodů jsou pak přitahováni lidé, kteří jsou do toho všeho zapleteni, aby naplnili karmický cyklus toho, co kdysi spáchali.

Každý člověk na této planetě je tedy veden tam, kde potřebuje být pro svůj vývoj. Ti, kdo dnes žijí na rajských místech, nejsou privilegovaní, jak si mnozí lidé myslí; jen prošli cestou duše, aby dnes mohli říci, že je čistá, že splnili všechnu svou karmu a mohou tam žít v plném štěstí. To je možné pro každého. Nikdo není trestán, za každý vykonaný čin je odměna.

Některé body na této planetě se tedy stávají pulzujícími body Světla, harmonie a lásky, jiné ne. Ale ptám se vás: kdo určuje, co který bod na povrchu vibruje? Je tam energie všeho, co se tam praktikovalo, ano, je tam, ale jak jsem řekla, každý je přitahován na správné místo, aby naplnil svůj karmický cyklus. A jak se karmický cyklus naplňuje? Učením se lekcím a s velkou láskou. To je prvotní pocit: Láska. Především láska k tomu, kde jste, kam šlapete. Láska k půdě, která vám dává, co jíst, co pít a kde žít. Mnozí mě vidí jako pouhou věc, bez duše, bez života. Kdybych byla bez života, nebyly by žádné stromy; byla bych jako beton po celé planetě, úplně bez života. Ale moje tělo žije, moje kůže žije, moje oceány žijí. Jak se tedy mohu považovat za něco, co nemá život?

Milujte, kam šlapete. Milujte místo, kde žijete. Nemá smysl snažit se pochopit a stěžovat si na to, kde jste nebo kde žijete. Položte si otázku: Co se mám naučit, když zde budu žít? Toto je cesta. Takže každý den, každá vteřina, která uplyne v pozemském čase, vás přibližuje k Velkému probuzení všech vědomí na této planetě. A řekla bych, že jedna z prvních věcí, kterou se musíte naučit, je, že nic nevlastníte. Neexistuje žádné vlastnictví čehokoli. To bylo vytvořeno právě proto, aby podporovalo velké bohatství planety, nikomu nepřineslo blahobyt. Kdyby tomu bylo naopak, nežili by lidé na ulici po celé planetě. Naučte se tedy dívat na to, kde dnes žijete, a buďte vděční za to, kde žijete, ale neupínejte se na to. Na planetě dojde k velkému pohybu, protože všichni budete přeneseni přesně na ta místa, kde vaše vědomí a energie potřebují být. Jak jsem řekla, aby se naplnil karmický cyklus každého.

Proto se k ničemu neupínejte, protože zítra možná budete muset všechno opustit, a jaké to bude? Bude to těžké, bude to bolet? Ne, bude to vaše rozhodnutí. Ať se tedy každý z vás podívá na půdu, na kterou šlape, a uvědomí si, že není vaše; nedala jsem vám žádný majetek. Země této planety je mým tělem a já vám dovolím na ní žít, žít z ní, ale ne ji vlastnit.

Neexistuje žádný majetek. Neexistuje žádný kousek země, který by ti patřil, protože kdyby bylo zítra nutné všechno zničit, zničím to, protože ti nic nepatří. Změnili jste můj povrch, pohráli jste si s mými řekami a všechno to bude znovu vyváženo. Ne jako trest; je to reakce na vaše činy, ne trest. Pro chamtivost, pro moc, pro bohatství.

Proto chci, aby každý z vás nyní na chodidlech cítil tlukot mého srdce. Jsem naživu. Jsem živá planeta, a proto přesně vím, kde má každý z vás být, protože jste děti mého lůna. Máš všechno, co mám já. Byli jste stvořeni, abyste žili na této planetě. Každý z vás tedy bude přitahován tam, kde potřebuje být.

K ničemu se neupínejte. Přijdou nové časy. Doba rovnosti, doba prosperity, ale pro všechny, nejen pro některé. Vnímejte, jak vám u nohou bije mé srdce, a buďte si jisti, že jsem živá planeta a cítím energii každého z vás a přesně vím, kde každý z vás musí ve správný čas být.

Zdroj: https://www.anjoseluz.com/post/gaia-voc%C3%AAs-s%C3%A3o-filhos-do-meu-ventre

Zpět