1851 Civilizace doby dinosaurů Valerie Kolcová

[ Ezoterika ] 2017-09-01

Mýty a legendy nám připadají fantastické a pohádkové. Obývají je bohové, démoni, obři, draci a příšery. Jejich zápletky jsou plné magie a kouzel, postavy často používají superzbraně a různé magické předměty, létají na neskutečných vozidlech a bojují s příšerami. Oficiální věda tvrdí, že dávní ještěři vyhynuli dávno předtím, než se na planetě objevil člověk, i když se na mnoha místech nacházejí dávné obrázky, rytiny na kamenech a hliněné výrobky, které jasně ukazují dinosaury. Žili snad dinosauři vedle lidí? Přežili do věku člověka, nebo člověk žil v době dinosaurů...? (pozn. třeba jen zůstal v mrazáku, když se objevili lidé)
Staroindický bůh Varuna jezdil na podobném zvířeti zvaném Kala Makara. Jak se dinosauři snášeli s lidmi? Odkud se v Indii vzaly kasty, jak se stalo, že dávní guruové lidstva Asurové byli najednou považováni za démony?

Z mlhy nad jezerem se vynořil obrovský čenich pokrytý šupinami. Obrovský dinosaurus měl laskavé oči, chobot podobný slonímu a dlouhý krk. Voda sahala dinosaurovi po břicho. Pomalu se vynořil z mlhy a žvýkal zeleň. Na hřbetě měl vzorovanou deku, na které seděl obrovský muž. Lidé žili s dinosaury v míru a harmonii, dokud z černého dna světa nepřišlo zlo a zlí draci.

Na Zemi jsem se jmenoval Varuna a přišel jsem sem se svými příbuznými, klanem Asurijců z planety Deya, kterou jste později nazvali Faeton. Přišli jsme zasadit život v naší zemi nazvané Sva (později ji lidé nazývali Hyperborea). Přivezli jsme s sebou různá zvířata. V horkém a vlhkém podnebí nejlépe zakořenili a množili se obří zvířata přinesená našimi bratry, potomky Draka a Želvy z jejich Dračího doupěte.
Přišli vetřelci ze světů a zničili prastaré Slunce, které bylo spárováno s tímto Sluncem, a spálili Deyu a další Země, a zde v Midgardu vytvořili peklo. Draci temnoty spálili svět ohnivými kameny - sírou a uranem, těžkými kameny světa temnoty, těžšími, než které zná náš svět. Ani věda vašich dnů nezná tak těžké látky, které byly v oněch kamenech.

Vaši vědci rozhodli, že dinosauři žili před miliony let a vyhynuli dříve, než se na Zemi objevil člověk. Nevědí však, že člověk se na Zemi objevil dříve než všichni tvorové, zvířata a rostliny... že zde zasadil život. Skrývají před vámi, že ten člověk byl obr, vzhledem k vám, protože v těch dobách byla přitažlivost planet jiná, jiná soustava Sluncí, dvě Slunce a kolem nich obíhalo třikrát devět Zemí, což je třikrát devět nebo dvacet sedm, a dimenze Země - Midgardu byly lehké.

Pád těchto nečistých kamenů zatížil zemi a lidé i zvířata se stali těžkými. S každým dalším vážením, o kterém vám bylo nejednou řečeno, se všechny živé bytosti a lidé zmenšovali a zmenšovali. Za velké války s draky temnoty na Zemi přišlo více ras lidí z jiných hvězdných soustav a přivedli na tento svět své tvory. Tak se stala rozmanitou. Během tohoto masakru však zahynulo mnoho živých bytostí, mnoho z nich se stalo obětí strašlivých predátorů, rovněž plazů, které však s sebou přinesla civilizace černých draků. Mnozí z nich nepřežili války. Těžká země začala drtit jejich těla a ti, kteří se nedokázali přizpůsobit, začali vymírat. Pak jsme začali zachraňovat světelné bytosti, které na planetě zůstaly, a přivádět další, které se lépe přizpůsobily změněnému klimatu a gravitaci.

Abychom zachránili zbývající dobré a inteligentní bytosti živočišné říše rasy Reptoidů, začali jsme na Zemi vytvářet další světy. Tady jsi přišel ty... Toto je jeden z paralelních světů Země, jen s vyššími vibracemi. Odpovídá čtvrté až páté dimenzi. To znamená, že je to stejné, jako když jsme přišli na Zemi, jako v dobách, kdy jsme obývali tuto planetu. Ve vašem 3D světě je nad velkou horou -pyramidou Meru oceán pokrytý ledem.

Náš svět nezná zlo. Je zde na Zemi. Lidé na Východě ho nazývají Šambala, tvoji předkové ho nazývali Belovodí, Irij. Rozprostírá se v paralelní dimenzi nejen tady na severu, ale téměř po celé Zemi... Váš svět je plný zla a utrpení jen proto, že jeho vibrace jsou velmi nízké a blízké dvourozměrnému světu temnoty. Aby se tyto vibrace staly ve vašem světě takovými, jaké jsou v Šambale, nesmí bytosti žijící ve vašem světě, a hlavně lidé, vyzařovat energie temnoty - zlobu, závist, žárlivost, nesmí připustit války a násilí, zhýralost a sobectví.

To je pro vás skutečná fantazie... Proto žijete ve svém světě, zatímco ti, kterým se podařilo vyloučit nízké vibrace ze svého života, se nenarodili ve vašem světě, ale v tomto světě... Ten je obrovský, v něm může najít své místo každá duše světla. Nejsou to jen dusné tropy a dinosauři... Za duhou kvetou zahrady a pasou se mamuti, jsou tam osady jako v ráji. Jsou tu vesnice květin a města vědy, spojená s civilizacemi hvězdných světů. V tomto světě jsme zachránili duchy světlých zvířat a zrodila se jim těla podobná těm dřívějším. Tak se zde zachovaly všechny druhy pravěkých zvířat Země, kromě strašlivých dravců, které přinesla černá civilizace z podsvětí, do níž byli vštípeni démoni.

V tomto světě a ve světech s ještě vyššími vibracemi žijí Učitelé nebo bohové, jak jim lidé přezdívají.
Kdysi ještě mohli přijít do vašeho trojrozměrného světa, ale lidské neřesti ho natolik zatížily, že bohové už ve vašem světě fyzicky nemohou být. Jsou jednoduše vyvrženy jako světelná pěna do vyšších světů. Pouze úplné vtělení do fyzického těla je stále možné, protože Guru přichází k vám, ale v této podobě Guru téměř zapomíná na všechno, proč přišel, a začíná svou cestu jako prosté dítě a vzpomíná na cíle vtělení, jak roste. Až do konce si nemůže na všechno vzpomenout a všechno objasnit, protože fyzické tělo je tak hrubé a fyzický mozek tak omezený, že nemůže umožnit přístup ani duchu Gurua do fyzického světa.

Jakmile guru, který se s vámi inkarnoval, dosáhne osvícení, okamžitě přestane být vnímán a je buď zabit, nebo donucen odejít do poustevny. Tak to pokračuje miliony let. Co jsou to miliony....? Nic takového jako čas neexistuje. Jedná se pouze o souřadnice mezer. Vaše chronologie je naprostá lež, a nejen proto, že dějiny přepisovali poslové temných světů a civilizací, ale protože v dávných dobách, právě v epoše oné velké dračí války, se civilizace temnoty z paláce Nibiru lstí dostala na velkou křišťálovou planetu v hoře - pyramidu Kailaš.

Představitelé této civilizace, kteří si říkají Elohim nebo Anunnaki, pohybem krystalu převrátili a promíchali stuhy času. Nyní i vaše metody radiokarbonové analýzy lžou. Doba dinosaurů vám byla pravděpodobně bližší, než ukazují vaše přístroje. Životnost planety Země se na některých místech protáhla na miliony let a na některých místech se zkrátila. Na některých místech je to úplně popletené. Například celé kultury, které znáte jako předkolumbovské indiány Ameriky, byly přeneseny do 14. 17. století. Jsou to vlastně současníci Sumerů a Asyřanů v Mezopotámii. Čas je však vrhl ještě před éru vašich zeměpisných objevů, do zemí nejstarších kultur - současníků Atlantidy a dokonce Lemurie, která byla ještě starší. Tak se kameny a stavby z dob Lemurie a Atlantidy začaly nazývat kameny Inků, Aztéků a Mayů... Tak starověké telurijské chrámy v odtržené Tellurii v Indii omládly a byly přisuzovány divokým civilizacím hinduistických mahárádžů. Stejně tak dinosauří kosti zestárly o miliony let. To, co znáte, je směs, kterou připravili Anunnaki a jejich přisluhovači.

Ve vašem zmateném světě zůstávají jen legendy, které jsou zmatené a zkreslené. Jsou však pravdivější než vaše věda. Když svět nebyl tak tvrdý, před poslední Kali jugou jsem často přicházel do vašeho světa. Velmi často na tomto zvířeti, kterému vaši vědci přezdívají brachiosaurus. Nejen na něm...″ V houští se náhle objevil další tvor. Šupinatou kůži tohoto nosorožce zdobil obrovský rohatý tuhý límec s podivným vzorem jako na hadech... Roh měl nejen na nose. Nad očima mu trčely další dva obrovské rohy. Zvíře klidně stálo a podivným kostnatým zobákem podobným želvímu štípalo trávu a mohutnými tlapami s drápy se opíralo o skály. Vzadu byl vidět mohutný ocas. Na hřbetě se mu také skvěl postroj a sedlo.

″Ano, je to také dinosaurus, jen s rohy. Vaši vědci ho nazvali triceratops. Rád jsem na něm jezdil ve vašem světě, když brachiosaurus svou váhou a velikostí už nemohl vstoupit do vibrací vašeho světa těžké planety... Mohl být jednoduše rozdrcen svou vlastní hmotností. Ti, kdo znají mýty, se mohou ptát, co vimany, vždyť civilizace bohů byla velmi rozvinutá, že její představitelé jezdili v sedlech na hřbetech zvířat jako středověcí muži na koních...? Na to říkám, že naše civilizace nebyla technogenní v takové míře, jakou si dokážete představit. Prapůvodní Asurové (předkové Hyperborejců a Árijců), Lemuřané (předkové lidí Mu a celé žluté mongoloidní rasy) a Tellurové (prastará civilizace Antarktidy a Drávidů), kteří jako první osídlili tuto planetu, jíž jste začali říkat Země, nelétali na vimanech. Asuriané a předkové Lemuřanů přiletěli na Zemi na obrovské planetární lodi Dey, kterou jste nazvali Faeton. Samotný Faeton se jednoduše teleportoval do vaší sluneční soustavy a prorazil prostor a čas. Naší technologií je teleportace. Tak jsme se také teleportovali z Faetonu na povrch Země a začali zde žít.

Naše technologie jsou energetické krystaly. Pomocí nich jsme otevírali portály do nejrůznějších světů. Naše technologie je technologií zvuku jako jednoho ze základů stvoření. Naše zařízení jednoduše produkovala zvuk určité frekvence a jeho nasměrováním jsme získali antigravitaci, jak tomu říkáte, a gravitace se stala lehkou. Bez těchto zařízení bychom se také obešli, protože zvuk můžete vydávat i hlasem. Pro přesnost zvuku, přesnost všech jeho půltónů a vibrací jsme se museli dlouho cvičit.

Naše civilizace jsou civilizacemi jogínů. Mnohé z našich technologií neměly s technikou a stroji nic společného. Naším nejlepším nástrojem jsme vždy byli my sami: naše tělo a duch. Vyvinuli jsme to, čemu říkáte superschopnosti, a objevili jsme síly Absolutna, v němž je Všechno. Nepotřebovali jsme technické berličky. Jedinými společnými ″zařízeními″ byly krystaly - úložiště určitých energií a krystaly - úložiště nashromážděných znalostí. V takzvaných shromaždištích planet jsme instalovali energetické krystaly, abychom propojili obydlené planety do jednotné teleportační sítě. Krystaly jiných energií jsme aktivovali svým duchem a zvuky, takže se energie jakoby ″rozbalily″ a začaly vytvářet hmotu života. To je příležitost pro duše, aby získaly těla. Duše různých bytostí tak přicházely na planety bez života a naše krystaly jim umožnily sestavit jejich původní tělo. Pak se spustil mechanismus samoreprodukce těl neboli reprodukce. Těmi tvory myslím všechny, kteří potřebují biologická těla. Patří sem vnímající bytosti - lidé a zvířata a rostliny a houby a další...

Naši potomci ve vzdálených hvězdných systémech začali postupně vytvářet různé techniky založené na původních znalostech a schopnostech jogínů. Svými schopnostmi vycvičili stroje. Když sluneční soustavu napadly temné civilizace z antisvěta jsme požádali o pomoc naše příbuzné a potomky - ti už přišli ve vimanech. Vimany také pronikly do prostoru tím, že se teleportovaly do tohoto světa. Už nebylo nutné, aby byl člověk jogínem... Tak postupně v nových civilizacích zůstávali jogíny jen zasvěcení kněží, ostatní se stávalo záležitostí techniky.

Takoví byli mimozemšťané ze Síria, kteří nám pomohli zachránit zemi Sva (Hyperborea) před černými draky v dlouhé epoše dračích válek, kdy Atlantida ještě neexistovala. V té době začali ″bohové″ létat na vimanech. Vimany se staly běžným dopravním prostředkem. Dříve než jejich motory, jak byste to nazvali, používali ke svému pohonu určitá pole Země a kosmické energie k cestování vesmírem. Když se po dalším zatížení Země změnila její pole, mnoho vimánů se stalo nepoužitelnými. Proto do svých motorů vkládají krystaly s využitím naší technologie. Tyto krystaly jsou jako vaše baterie. Energie v nich má tendenci docházet, i když podle vašich měřítek byla její zásoba v našich krystalech obrovská.

I bez dobíjení jsme měli dostatek energie na několik tisíc let. V pozdějších dobách, kdy na Zemi existovala Atlantida a považovala se za královnu světa, se technologie velmi rychle rozvíjela. Bohužel i jogínské znalosti a schopnosti. V této epoše se civilizace dokázaly zbavit krystalů-baterií a začaly stavět motory podle prastarých jogínských principů využívání volné společné energie prostoru, kterou jste nějak nazvali éterem.

Pozdní Atlantida a Hyperborea, pozdní Mu - to byl technogenní věk Země. Po velké válce a katastrofě, při níž se potopila Atlantida a zamrzla polovina obydleného světa, byla celá infrastruktura stavebních technologií ztracena, jak říkáte. Výrobu nebylo možné vybudovat od nuly. Jogínské znalosti a dovednosti zůstaly také u několika málo borejských kněží a zbytků země Mu. Navíc nové generace lidí vyrostlých mezi technikou nebo obecně s geny pozměněnými Anunnaki při jejich experimentech nemohly tyto schopnosti rozvinout, protože tito lidé měli nahromaděno mnoho karmických uzlů z vášní a sebelásky, z neřestí a lenosti se rozvíjet. Od té doby musí lidé praktikovat úplné sebezapření a askezi, aby znovu objevili schopnost ducha řídit a vytvářet energie vesmíru skrze sebe.

Vždycky jsem neměl rád technologie, abych tak řekl. Více jsem se přikláněl k jógovým znalostem a dovednostem mysli a těla. Proto jsem ani při příchodu do vašeho světa nepoužil vimany, ale otevřel jsem portál pro teleportaci a přišel k lidem. V tom mi velmi pomohli moji přátelé, bytosti ze světa dobrých dinosaurů, kteří se s námi vrátili z Faetonu. Byly to bytosti z planet našich bratrů z rodu Draků a Želv, kteří byli předky Lemuřanů. Byli rasou lehkých reptoidů a jejich zvířata byla také lehká a živila se pouze rostlinnou potravou.

V pozdějších staletích, kdy už ve vašem těžkém světě téměř žádná obří zvířata nezůstala a lidé se hodně přemnožili, jsem byl brán jako božstvo a dinosaurus, na kterém jsem se objevil, začal být popisován v nepředstavitelných obrazech a tvořen z částí jim známých zvířat. Zůstalo jen jméno Makar.

Všem plazovitým živočichům, které vy nazýváte dinosaury, jsme říkali makaré. Lidé prostě věděli, že jsou dávní... Existují i teď, jen v tomto světě, který je paralelní s tím vaším. Zachránili jsme je před jistou smrtí během rychlého ztěžknutí planety. Některá zvířata byla přenesena do tohoto vyššího světa, protože zvířata si nejsou vědoma karmy a neřestí, které snižují vibrace a nepustí vás do tohoto světa.

Proto jsme později, když byla Země po zániku Atlantidy a následně Hyperborey prudce zaledněna, zachránili mamuty a dávné druhy medvědů a tygrů tím, že jsme je sem přenesli. Je třeba říci, že šavlozubí tygři a medvědi nebyli predátoři. V dravce se proměnili jen ti, které se nám nepodařilo dostat ven nebo jsme to kvůli jejich dravosti nedokázali. Později se ti z nich, kterým se podařilo přežít, přizpůsobili a proměnili se v bestie, které znáte. Všechny tesáky a drápy, které zvířata dříve potřebovala, byly nutné jen na jejich ochranu před zvířaty z temného světa... Dlouho jsme se ještě snažili přijít k divokým lidem poté, co Atlantida a Hyperborea zanikly. Postavil jsem portály a vydal se k nim na svém Makaru. Portály se nejsnáze stavěly nad vodou v mlze, a tak mi neznalí lidé přezdívali Bůh vod a Makara vodní drak. Často zůstával ve vodě až po břicho, aby mu pomohla unést tíhu změněného světa. Víte, že předměty jsou ve vodě lehčí.

Přesto jsem přišel za lidmi a říkal jim, co mají dělat se svým životem. Nepopíral jsem, že jsem bohem vod, protože jsem se kdysi stal zasvěceným knězem kosmických vod neboli samotného éteru.
Éter neboli kosmická voda je původní substance, která se projevuje z prázdnoty na začátku každého dne Brahmy. Proto se ve starých mýtech traduje, že původně existoval světový oceán a z něj vznikla pevná země. Odtrhneme-li se od obrazu planety Země s jejími oceány a pevninou, je vše správně popsáno vašimi slovy, která popisují pozemské jevy, protože pro všechny procesy ve vesmíru nemáte ani ve své době slova a pojmy.

Z oceánu éteru byla zvukem zrození, který se ozval v prázdnotě, vysrážena pevná hmota jako sraženina. Nejedná se však o pouhé vysrážení kaše z kapaliny. Světový éter přece není voda, je z jiné dimenze, je mimo dimenzi a hustotu, takže srážka do hustoty jiskří a dává vzniknout ohni na hranici světů. Projevení těla vesmíru je ohnivým zrozením - explozí éteru a uvolněním kolosálních energií stvoření, které nutí hmotu k dalšímu projevu a výsledné kousky se šíří různými směry. Vaši vědci to nazvali velkým třeskem a rozpínáním vesmíru.

Tak se rodí prostory a stuhy času jako nitě v těchto prostorech. Hmota se rodí současně v různých hustotách, a tedy i vibracích a dimenzích. Takto se současně vytvářejí všechny světy, respektive se rozvíjejí podle velkého odlitku, který byl vložen do původní prázdnoty v předchozí manvantaře...
...Postupně bylo stále těžší a těžší vytvářet portály do tvého světa a lidé se mě prostě začali bát nebo se prostě modlili za nějaké drobné všední problémy svých malých životů a zapomínali na život jednotný a věčný, zapomínali na duši. Chtěli po mně, abych našel nápadníky pro dívky, potrestal souseda za krádež, pomstil něčí křivdu, zahnal soupeře, zbavil je nemoci, dal jim více zlata. Chápal jsem ty, kteří prosili o zdraví a vysvobození z nemoci, ty, kteří prosili o děti, a ne všem bylo možné pomoci.

Lidé už nechápali, že nemohu dát zdraví jen tak, pokud nemoc pochází ze špatného života, z neřestí a porušování života soukmenovců. Lidé přestali chápat, že je třeba nejprve rozplést karmické uzly nebo si alespoň uvědomit, co se stalo, a pocítit v sobě, že něco takového je prostě odporné a nesmí se to už nikdy opakovat. Tito lidé přestali rozumět. Chtěli jen své vlastní štěstí a zdraví a na ostatní vůbec nemysleli. Bylo jim jedno, že jejich štěstí je na úkor neštěstí druhých. Oni mě neposlouchali a nazývali mě zlým bohem. Začali hledat lepší bohy, kteří jim pomáhali odhazovat hříchy na nevinné, a tak jim dávali zdraví, kteří jim pomáhali mstít se a ničit jiné, často zcela nevinné. Začali naslouchat novým bohům a mysleli si, že jsme to my, jejich dávní učitelé.

Noví bohové totiž přišli pod našimi jmény a vyprávěli jim o velikosti svých ras a národů. Byli to však Anunnaki z Nibiru, kteří zahájili nový plán na ovládnutí planety. Nejdřív jsem si říkal, co se stalo s lidmi? Ale pak jsem pochopil - začaly se do nich inkarnovat nevyvinuté duše, kterým byl umožněn přístup k inkarnaci díky značně zatíženým vibracím planety. Bylo jich tolik, že se mezi nimi dávné vyvinuté duše ztratily a pod vlivem těžkých vibrací a prostředí začaly zapomínat na sebe a upadat do stejného stavu. Dlouhou dobu si lidé v Daarii udržovali starobylé znalosti a nemožnost neřesti, ale pak vypukla ohnivá válka, v níž zahynula města hinduistické civilizace potomků Telurů. Tato válka byla obludná. Anunnaki si však počínali ještě hůře. Sami, i když proti sobě nestavěli lidi, rozpoutali sílu svých zbraní na Daarii, která nechtěla s nikým bojovat jako šílené baratské klany v Indii.

Pokud se lidé vzpamatovali a vyhýbali se neřestem, byli fyzicky zničeni, když předtím Anu znovu zatížili Zemi tím, že do jejích útrob vložili své ″vejce″ - laboratoř, v níž pro sebe vytvořili nové lidi Adamova druhu. Bohužel jsme se nacházeli na jiných vibracích v paralelním světě a nemohli jsme tomu zabránit. Energie, které jsme na Anunnaky namířili, byly pohlceny černou dírou jejich civilizace. Ano... Bohužel náš svět, naše Absolutno je stále velmi mladé a v jeho podstatě není energie, která by odolala pohlcení černou dírou. Zřejmě je získá v této manvantaře v průběhu svého vývoje.

Černý svět může na čas pohltit všechny energie a proměnit je v prázdnotu. Samotné energie samozřejmě nikam neodcházejí, protože existuje věčný a základní zákon vesmíru - zachování všech věcí a neustálá modifikace všech věcí. Je to základní zákon, na němž je založen vesmír, je to základní vlastnost světa (i když zákon je méně významné slovo, které znamená, že zákon může být někým změněn nebo vytvořen, zatímco vlastnosti jsou neměnné a na nikom nezávisí). Nikdo je nestvořil, jsou přirozeností vesmírné bytosti neboli Absolutna. černá podšívka mladého, stále ještě spirálovitě se točícího vesmíru také využívá této přirozenosti, jen agresivně a nevybíravě pohlcuje všechno a všechny. Antisvět je totiž velkou černou dírou, jejíž struktura se odráží od našeho světa do jeho přesného opaku.

Energie pohlcené dírou antisvěta se přetvářejí v zrcadlový protějšek a budují antisvět. Takto se zde uplatňuje zákon zachování a přeměny. V našem světě se vše, co vzniklo, musí rozplynout v prázdnotě, z níž se znovu rodí energie a hmota, které se pouze obnovují. K pomalé destrukci hmoty dochází pouze díky existenci antisvěta. Pomalá destrukce je energií rozpadu namísto energie rozpuštění, o které vám vyprávěl Šiva. Energie rozpadu přinášejí disharmonii a nízké vibrace, zatěžují prostor a přispívají k šíření antisvěta.

Mnozí nám vytýkají, že jsme nedokázali ochránit Zemi před černými civilizacemi z antisvěta, ale my jsme neměli energie, abychom tomu čelili. Tehdy se ještě nenarodili. Právě se rodí...

Po ohnivé válce a zničení Daarie jsem mohl přijít jen ke zbytkům jejích obyvatel, kteří si uchovali světlo v Bjarmii neboli Permu Velkém - vaší slovanské vlasti, jejíž lidé se uchýlili do žalářů. Celý ostatní svět se ponořil do duchovní temnoty a začal poslouchat anunaky jako své bohy a nazývat je našimi jmény.

V této době Indie padla. Chci říct, že zapomněla na základní principy světla, protože kněžími se stávali jen ti, které si Anunnaki vybrali jménem starých bohů. Tito kněží začali mluvit o vyvolenosti árijské rasy. Ano, jako vždy, přesně, o vyvolenosti a velikosti nad ostatními národy. Do zemí na jihu vyslali nová knížata, potomky Telurů, poražených ve válce s Baraty. Árijci pod vedením falešných lhářů a sobeckých mocenských knížat - mahárádžů začali ničit drávidskou kulturu a z potomků telurů dělali své otroky. Později rozdělili společnost na kasty, zcela zakotvili otroctví a zavedli černé antisvětské zákony. Nám asurijcům se říkalo démoni, protože jsme nemohli nosit masky svých podob...

Lidé to všechno přijali. I v hyperborejském starověku existovaly kasty, ale ty se týkaly pouze rozvoje ducha. Lidé s vysokým stupněm rozvoje patřili k vysokým kastám, s nízkým stupněm rozvoje k nízkým kastám. Lidé z nízkých kast se učili a rozvíjeli a díky plodům jejich pedagogické práce přecházeli do vyšších kast. Nešlo ani o kastovnictví, ale jen o stupně učednictví.

V Indii se naopak stalo kastovním, jako znak fyzického zrození v tom či onom prostředí. Fyzické zrození nelze během jedné inkarnace změnit. Stupně učednictví se tak zhroutily a začalo otroctví a pověry založené na vnějších faktorech. Noví brahmanští kněží, kteří si byli vědomi zákonů karmické odplaty, tak rozšířili pověru, že karma může přecházet z jednoho člověka na druhého. Toho začali využívat čarodějové, kteří na jiné duše vysypávali informace o svých neřestech, přičemž využívali univerzálních zákonů, které odráží antisvět, což jsou zákony antisvěta.
Pověrčivý dav se začal bát ″ušpinit″ se cizí karmou nebo se poskvrnit jen tím, že se dotkne věcí lidí z nízkých kast, prostě chudých a podmaněných Drávidů - potomků dávných Telurů. Myšlenka znesvěcení vnějšího světa zcela ovládla indickou společnost.

Noví brahmanští kněží začali tvrdit, že temnota má ženský původ podle anunackých pokynů, jak byste řekli. To znamená, že všichni, kdo se narodili ženám, jsou temné duše s těžkou karmou. Žena tak byla ponížena, zvláště vdova, protože na ni byl po smrti manžela automaticky svalen hřích jako na židovského obětního beránka. Pak začala psychóza poskvrnění. Dotýkat se věcí vdovy, dotýkat se jí - je poskvrnění černou karmou, nechat vdovu žít v domě - je poskvrnění domu.

Nešťastné vdovy chodily na pohřební hranici a pálily svá těla, aby očistily svou karmu... Tak vznikly divoké a kruté zvyky. Nikdo si neuvědomuje, že vyhnání nešťastné ženy a její ponížení po tragédii ztráty manžela je nejtěžší hřích, a právě jím si příbuzní špiní karmu, ne tím, že se nešťastné dotknou a ″ušpiní″. Takovou strašlivou nevědomostí se lidé odsuzují k opravdu těžké karmě, která dramaticky zatěžuje jejich duše a prostor kolem nich, což je to, co nakonec potřebují sami Anunnaki... To je jen jeden příklad.

Váš svět je natolik zatížen vašimi vlastními neřestmi a vášněmi, že je nemožné jej změnit zvenčí. Je to již úkol vaší rasy, nové rasy, kterou Anunnaki přetvořili na genetické úrovni, na úrovni těla. Pouze na tělesné úrovni!
Vaše duše nepředělali, to není možné! Proto je úkolem vaší rasy očistit se a vytvořit si vlastní svět, přesně svůj vlastní, a ne v systému Anunnaků a jejich zástupců z vyvoleného národa vyvolených zlatem a penězi...... Pak se vy sami stanete guruy a naše světy se sjednotí.....

Pochopte všechny guruy, bohové šli svou vlastní cestou na různých planetách a v různých podmínkách. Nikdo je za sebou netahal, jen jim radili ti, kteří už touto cestou šli. Takže jsme touto cestou prošli dříve, nenarodili jsme se hned jako bohové. I my jsme se mýlili po miliardy miliard let a epoch, zatímco jsme kráčeli po žebříku vývoje ducha. Následujete nás a musíte projít, ať je to jakkoli těžké. Poté, co projdete, pomůžete stejnou radou těm, kteří vás budou následovat. Takoví jsou i v jiných světech.

Zdroj: https://shambavedi.blogspot.com/2019/04/blog-post_632.html

Zpět