2116 Archanděl Uriel Ojlit

[ Ezoterika ] 2022-02-12

Především chci poděkovat všem lidem, kteří nyní dostávají tolik informací různého druhu (někdy i obtížných), prožívají těžké chvíle ve svém životě, ale přesto jsou pevně rozhodnuti jít dál. Ve své touze poznávat svět a objevovat sebe sama začínají důvěřovat svému vědomí. To je nyní velmi důležité! Dnešní doba není pro všechny na planetě Zemi jednoduchá. Nikdo nemůže stát stranou a nezapojit se do procesů, které se začínají rozvíjet. Procesy vyladění planety na novou úroveň vibrací, a tedy i všech, kteří na planetě žijí. Samozřejmě, že dostanete spoustu informací, a všechny jsou důležité a potřebné... Přijměte různé úhly pohledu, zkuste si rozšířit pohled, změnit úhel vnímání. To vše vám pomůže projít všemi transformačními procesy co nejrychleji. Nepochybně je všechny projdou, a je lepší, když lidé vědí a chápou, o co jde. Procesy transformace jsou nezbytné, protože ačkoli vědomí lidí začalo stoupat (přecházet na vyšší úroveň), mnohá těla nejsou na proces zvyšování vibrací planety připravena. Proto dochází ke zkreslení v podobě bolestivých pocitů v těle. Mnoho lidí trpí bolestmi hlavy častěji než dříve. Je to jeden ze znaků, že v procesu transformace těla (vyladění těla s přijetím energie vyšších frekvencí) existují energetické bloky, které neumožňují volný tok energie ve vašich tělech.

Energetické bloky jsou obvykle spojeny se skrytými nezpracovanými (někdy po mnoho inkarnací) negativními myšlenkami a emocemi. A protože životní procesy mnoha lidí jsou podobné (životní situace vyvolávající podobné negativní emoce - urážka, hněv, zášť, mrzutost atd.), tak i bloky u většiny lidí mají podobnou strukturu. Proběhlo mnoho inkarnací, a naprosto v každém z vás jsou energetické bloky spojené s těmito emocemi. A protože jsou všechny procesy podobné, jsou tyto rady (doporučení pro neutralizaci těchto bloků) potřebné pro mnohé z vás. Prvním krokem v tomto směru je být k sobě upřímný, co ve vás tyto emoce vyvolávají. Čím upřímněji si to dokážete přiznat, tím rychleji a snadněji se s nimi vypořádáte.

Druhým krokem, jakmile si uvědomíte jejich přítomnost v sobě, je v duchu upřímně požádat o odpuštění ty lidi, které jste dobrovolně nebo nedobrovolně urazili a kteří ovlivnili, že se tyto emoce ve vás dostaly na povrch. Jednoduše vytvořili podmínky, které jsou nezbytné k tomu, abyste je mohli vysledovat (tj. zrcadlově je k vám vrátili). Nemusíte lidi oslovovat jménem. Pouze zobecnění.

Třetí krok. Požádejte své tělo o odpuštění za škody, které jste mu způsobili svými negativními emocemi. Protože všechny vaše emoce patří do sféry jemného vnímání, můžete pozorovat výsledek jejich působení ve fyzickém světě, konkrétně ve svých tělech.

Čtvrtý krok. (pokud jste ho dosáhli). Od této chvíle začnete pečlivě sledovat všechny emoce (negativní), které se ve vás objevují v reakci na situace (na něčí činy, na slova druhých lidí). A pokud je dokážete zachytit (když se objeví) a zpracovat (krok 1 - krok 3), nebudou se ve vás hromadit v podobě energetických bloků, které vám brání přijmout potřebné změny v prostoru. Ano, chápu, že někteří z vás si mohou myslet, že kroky, které jsem uvedl, jsou příliš bezvýznamné a nic neovlivní. Máte právo si to myslet (ale nepomůže to). Samozřejmě existuje mnoho technik, které vám umožní tyto energetické bloky odstranit. To vše jsem vám řekl jen proto, aby vám bylo jasné, proč nyní ve svém těle cítíte bolest. Čím dříve se těchto bloků zbavíte, tím to pro vás bude snazší. Věřte mi, drazí, naším přáním je, aby všechny transformační procesy ve vás probíhaly s co nejmenšími bolestivými pocity.

Zdroj: https://absolutera.ru/article12469

Zpět