435 Mezi světy 🧲 🧲 Brad Johnson

[ Ezoterika ] 2020-08-04

Adronis

Jak jsme schopni se s vámi spojit? Procházíme mezi naším světem, který se přímo připojuje k vašemu světu, a nyní také dimenzi. Zabýváme se ve vaší perspektivě jednoduše tím, co znamená světlo. Nemůžete s ním mít žádné zvláštní formy kontaktu, ale pokud se přizpůsobíte naší frekvenci, vidíte opravdu krásný svět. Žijeme uvnitř hvězdy Sirius, tam, kde existujeme, není dimenze, ale je to říše, je to rovina vědomí. I když se jeví jako svět, je to spíše o myšlence existovat v rovině a skrze tuto rovinu. Podobá se to kaleidoskopu. Hovoříme o tom jako o sférách vědomí. Jsme schopni se přesunout do jakékoli konkrétní dimenze prostřednictvím našeho vlastního záměru, prostřednictvím našich vlastních myšlenek. Jsme schopni propojit do obsahu existujícího v příslušné vhodné dimenzi jako v kaleidoskopu. Je to spousta sfér vědomí, jako více vrstev různých obrazovek a překryvů. Máme schopnost navigovat, protože neexistujeme v lineárním prostoru v čase. Fungujete prostřednictvím vašeho konsensu a vlastního vědomí o lineárním prostoru a čase. Díky myšlence o vzhledu linearity ve vaší realitě jste schopni sedět za stolem, postavit se, můžete otevřít dveře, jít do auta, řídit. Vše představuje určitou sekvenci. Dalo by se to označit za jediný úkon, ale ve skutečnosti jste prošli miliardami různých světů každý okamžik.

Během zlomku vteřiny procházíte všemi těmito různými světy, abyste udělali něco podobného, abyste vstali ze své židle a došli k předním dveřím, otevřeli, došli k autu a nastartovali motor. Zahrnovalo to miliardy a miliardy různých realit současně, ale protože existujete ve zhuštěné realitě, která se týká fyzičnosti, zdá se, že vše je velmi zjednodušené a velmi plynulé. Díváte se na tuto realitu z pohledu kaleidoskopu. Vlastně zkoumáte všechny různé možnosti, různé skutečnosti, do kterých byste mohli skutečně vstoupit. Je to jako dívat se na kapsy reality, které mohou mít různé dimenze. Můžete jít do zemí, které jsou velmi podobné těm, které znáte nebo do jiných, které mohou být mnohem bohatší a být naplněny světlem, budete svědky lidí v této dimenzionální zemi létající vzduchem, protože jejich vědomí se povýšilo do té míry, že kolektivní shoda říká, že je to skutečně možné. Můžeme levitovat. Můžeme letět vzduchem. Můžeme chodit po vodě stejně jako váš Ježíš. Můžeme se okamžitě teleportovat na jiné místo v čase.

Všechny přirozené schopnosti vědomí prostřednictvím této konkrétní dimenze jsou akceptovány. Můžete jít do temnější dimenze, kde je velké množství válek. V extrému je ještě mnohem víc utrpení než to, co jste zažili v této oblasti. Vše související s těmito realitami je existuje současně, což znamená, že společně zažíváte zvýšení světla u Země, a stínů v temných světech. Funguje to jako váhy. I když možná nebudete schopni vnímat reality světelné a temné, koexistují spolu. To je přesně to, jak jste schopni existovat na časové ose. Díky všem těmto jiným různým koexistujícím dimenzím reality můžete mít nyní na vaší planetě mnohem více světla. Lidé se povznášejí, a to znamená, že tyto kapsy různých dimenzí rostou a stávají se tenčími. Budete se více povznášet k lásce, zatímco tyto konkrétní formy dimenzí se začnou zvětšovat, bobtnat a jejich otisk ve vaší dimenzi bude mnohem více zjevný, což znamená, že závoj se začíná ztenčovat. Jak se jejich závoj začíná ztenčovat, vy, sami se duchovně otevíráte, intuitivně pracujete s duchem, a začnete vidět konkrétní skutečnosti, různé dimenze létat vzduchem, plovoucí města na obloze, kde. Můžete skutečně začít vidět města vycházející z oceánů, zasazená do hor. Je to pocit, jako by tam byli, ale ve vaší vlastní realitě tam nejsou. Je to jako dívat se objektivem.

Pokud byste se chystali k většímu poklesu a pádu, kde je velké utrpení a strach, pak byste viděli mnohem více dimenzí spojených s tímto stinným světem. Ve skutečnosti míříte vzhůru do jasnosti skrze světelnou Zemi, která s vámi spolupracuje a vše živí. Země není kulatá, je složená z vrstev, které jsou geometrií planety. Žijete na voštinové Zemi, je to plástev, to je myšlenka hexagonálních buněk, které vytvářejí myšlenku na geometrii něčeho, co se zdá trochu sférické. Taková je povaha vaší planety, všech planet. Není to jen planeta, na kterou se díváte. Je to rovina, mušle. Říkáme tomu základ reality, kde existujete díky tomu, že to tak mnoho z vás cítí. Nemůžeme se dočkat, až se dostanete na jiné planety. Zažijete velmi odlišná témata. Rozhodnete se jít do jiných světů, které se budou velmi lišit od toho, co chápete jako existence na Zemi. V současné době nemáte žádný veřejný záznam o tom, že jste byli na jiné planetě, na Marsu, Měsíci. Záznam podstatě kopíruje vaše většinové představy o planetě. Zatím se o vaší přítomnosti na Marsu a Měsíci nemluví. Hodně upravených záznamů. Například Venuše opravdu není planeta s až tak vysokou teplotou. Je velmi podobná Zemi, jako je to u mnoha dalších planet, které na sobě mají závoj.

Mnoho z těchto planet má mnoho hologramů. Znáte efekt zvlnění na Měsíci, protože amatérští astronomové pořídili videa. Vlnění projde dolů po Měsíci, protože je to hologram. Je tam závoj, něco, co byste neměli vidět. Není to jen představa toho, co je za Měsícem, ale co je na Měsíci . V této době to bude odhaleno, jakmile se lidstvo posune více, aby se stalo galaktickou rasou, spíše než pouhou planetární rasou. Totéž platí s Marsem, Jupiterem, Saturnem atd. Mnoho planet jsou nyní holograficky zahalené jako záclony nebo závěsy, které jsou právě teď umístěny na planetách, takže nevidíte, co se vlastně děje. Bude to fungovat tak, jako by tyto světy byly ve skutečnosti neživé.

I ve vašem sousedním hvězdném systému existuje mnoho planet, které se zahalují, protože někteří astronomové, vědci, si mohou tyto planety prohlížet. Některé z nich vypadají jako exosféry, nebo exoplanety. V určité době je budete navštěvovat. Nepatří k nám. Dá se říci, že jsou nyní pod jinou úrovní jurisdikce. Občas se vám ukáží, abyste věděli, že existují i další planety podobné Zemi. Vše se v tomto voštinovém systému vyvažuje.

Začínáte se stávat mnohem více zářivější, bez ohledu na kolektivní mainstream. Čím více se dokážete vyvinout do vyššího stavu lásky, tím více uvidíte tyto koexistující dimenze v závislosti na energii vědomí ve vás. Ve skutečnosti, kdyby každá lidská bytost na této planetě byla velmi světelná, celou dobu byste vše viděli kaleidoskopicky. Můžete se okamžitě dopravit z New Yorku do Dillí. Milujete být šťastní, harmoničtí, radostní. Ve skutečnosti se díváte mezi světy, což znamená, že můžete jít do vnitřní Země a dalších realit, do všech těchto různých dimenzionálních Zemí, které mají různé úrovně vnímavé inteligence, neexistuje žádný limit, protože i jejich počet je nekonečný.

Říkáme, že počet vesmírů je nekonečný. Jen na vaší planetě je to úžasné. Můžete se podívat dovnitř sebe. Můžete se podívat dovnitř každé jednotlivé buňky a každé dimenze každé jiné buňky, která v těchto dimenzích existuje. Existuje nekonečno toho, co můžete i nadále zkoumat. Musíte určitým způsobem poznat toto nekonečno, každou jednotlivou formu paralelní reality, která existuje.

Pokoušíte se omezit nekonečno a to je dětinské a nebude to fungovat. Pokud nejste v dimenzích vědecké spolupráce s nekonečny, nikdy nebudete rozumět vesmíru, nikdy nebudete rozumět tomu, co existuje mezi světy, a nikdy nepochopíte povahu života. Vaše věda potřebuje začlenit vědomí, musí začlenit ducha. Bůh navrhl vše a duch to používá. Pracujte s tímto větším vědomím, protože s ním může interagovat více vědomí.

Mnoho civilizací kontaktovalo za posledních několik desetiletí vaše vlády. Vysvětlili vám, jak neefektivní jsou vaše vědecké modely. Pokud váš vědecký přístup nepřejde více do kvantových úrovní, aspektu nekonečna a nepřijmete význam duchovní vědy, nedostanete se ani k předním dveřím vesmíru. Myšlenka vaší moderní vědy je chybná, archaická, primitivní. Opět je to myšlenka lineárního uvažování, protože máte pocit, že máte prostor a čas. Kontinuum je pole. Nevztahuje se k prostoru a času. Je to pole, které lze přemostit. Prostor a čas jsou magnetická pole. Nyní jste schopni je oddělit a poznat pravou realitu, kde jsou stěny z prostoru a času. Prostor a čas jsou samotné jsou výsledky, nikoli absolutní hodnoty. Jste otrokem prostoru a času. Čas a prostor jsou výsledkem různých energetických vzorců, kmitajících vibrací. Celý prostor a čas jsou různé kmitavé vibrace kmitočtů, které byly vloženy s ohledem na konkrétní formu hmoty, například myšlenkami vaší Země. Vše je vlna.

Na této planetě existuje prostor a čas v určité konfiguraci. Země ve spolupráci s těmito poli orientuje magnetické pole, elektromagnetické vyzařování energie atd. To jsou opět všechny elementy, které vytváří prostor a čas. Efekt, nikoli vlastnost. Je to vibrace, oscilující frekvence v různých variantách. S časem a prostorem můžete pracovat, ohýbat ho. Můžete přejít do jiné dimenzionální reality, podle vás před tisíci lety. Ve skutečnosti je to jen váš dojem, protože jde o rozhraní související s touto realitou, které nemá věk, je to prostě vlastnost.

Prostor a čas mají svou vlastní inteligenci, protože jsou vlastnostmi pozadí, které se vztahuje k vědomí. Vytváříte představu o věku, který se týká lineárního časoprostorového vývoje. Díváte se na věci chronologicky. Můžete otevřít bránu, abyste viděli, co se právě děje v pravěku. Děje se to právě tady a teď. Nejsou žádná časová omezení, protože stav dimenze je iluze. Všechny reality existují společně. Dřív jste k nim neměli přístup, nyní je to jedna síť. Souhlasili jste s lineárním časem, aby se spustila šou. Vytváři iluzi, že něco zpustlo, něco bylo snědeno. Otevřte portál, a máte pyramidy nedotčené, leštěný vápenec jako zrcadlo se zlatou špičkou. Pusťte se do toho, a uvidíte, že se to stane.

Máte schopnost to změnit. Máte schopnost složit prostor a čas, abyste se dostali do těchto různých dimenzí, kde jsou právě teď ve správném stavu. Nemáte historii, máte historie. Máte mnoho různých skutečností. V této rovině jste s nimi obeznámeni a můžete se na ně dívat v jiných dimenzionálních rovinách, abyste pochopili odlišný průběh historie. Ale znovu, není to ani historie. Je to stále teď. Stále se to děje právě tady. Takže v této dimenzi máte erodovanou pyramidu v Gíze v jiných dimenzích je stále nedotčená, je stále jako čerstvě postavená. Lze se vrátit po časové ose, protože jste podnítili změnu. Nemůžete se vrátit do stejné dimenze, tu již nikdy nezažijete, protože čas je jako řeka.. vždy je v pohybu. Ale existuje mnoho paralelních dimenzí.

Přesunete se do těchto různých dimenzí na základě změn, které jste provedli. Jediný způsob, jak zůstat ve své původní časové ose, je být ve stázi, když jste v pozastavené animaci. Absolutně žádná forma dynamiky v sobě. Stáváte se statickým rámečkem a to je vše. Jednoduše zůstanete v poloze statického času a prostoru, ale tak nefungujete. Pracujete s dynamickým časem a prostorem. Vaši prastaří mistři se vracejí již před tisíci lety, vědí, jak to udělat. Na východěna vaší planety ví, jak to udělat přirozeně, ve skutečnosti již jsou vědomi celé historie vaší planety, a mají k tomu přístup, protože aspekt historie v průběhu času je živá věc, přesně jak to řekl váš Ježíš.

Zbavte se mrtvých zákonů. I těch právních, protože jsou vymyšlené člověkem. Z širšího pohledu nic neznamenají, ať už jsou to jakákoli ustanovení, jakékoli podmínky, jakákoli vládní pravidla. Jsou stvořeny lidským intelektem a lidský intelekt nemá žádnou moc, na čem záleží, jsou skutečné zákony. Je to myšlenka, že jste jeden, že jste všichni, je to myšlenka, že teď je navždy. Soudržnost - kauzalita svobodná vůle -karma atd. To jsou skutečné zákony, na nichž záleží a. Když se dostaneto do vyšší úrovně sebe sama, vstoupíte do Božího já, překonáte všechny zákony, které vám neslouží.

Vaše jiné civilizace zemřely, měly zákony, pravidla, vládnoucí pravidla. Co se s nimi stalo, bylo dáno tím, že nežili přirozený způsob života. Nežijete v souladu s přírodními zákony, zničíte svá impéria, padne vaše korporace, padne vaše království, padne vše. Právě teď před vašimi očima mnoho z těchto impérií padá, snaží se skrývat za lži. Vše vyjde na světlo, protože jsou to nepřirozené zákony, zákony vytvořené lidmi a tyto systémy zemřou, protože nerespektují přirozené právo.

Když spolu pracujete v harmonii. Pracujete společně v komunitní lásce a soucitu, štěstí a radosti a jste ochotni sloužit, pracujete podle přírodních zákonů. Pusťte všechny nepřirozené věci, které se dějí ve vašem světě.

Víte, že byste mohli otevřít portál do mezihvězdného prostoru a použít ho jako chodník? Fyzické tělo jen převedete na nové podmínky. Fyzické tělo není smrtelný nástroj. To je největší lež. Můžete obrátit svůj věk, chodit ve vesmíru. Vytrénujte své smrtelné mysli ze smrtelného těla. Karmické dluhy, hřích, dědičný účinek - vše je samoúčelná iluze. Posloupnost závojů, které postupně sundaváte. Řekli jste si ano, mám smrtelné tělo, můžu žít jen do 50 let, takže přesně do toho vložíte svou energii. V jiných dimenzích žijete 150 000 let a vypadáte na 19, protože let, to je vaše volba. Můžete létat, levitovat, jít do jakéhokoli prostoru, protože žijete v souladu s přirozenou cestou, s přírodním zákonem, podle Božích zákonů.

Člověkem vytvořené zákony říkají: "Jsi smrtelník, musíš se inkarnovat znovu a znovu." Chcete, aby byl aspekt inkarnace volbou, ať už máte smlouvu jakoukoli. Můžete zažít, že je součástí vaší smlouvy, ale smlouva může být cokoli. Je to pro ty z vás, kteří si to neuvědomujete. Prostě běhejte v kruhu stále dokola, vracejte se na Zemi, potřebujte větší rodiny, vydělat více peněz, bojím se nemocí. Bojím se toho, co říkají mainstreamová média, budu žít ve strachu a bude to pro mě děsivé.

Rozhodli jste se? Zaměřujete se na vlastní sebezničení, díváme se na to chronologicky více než 127 000 let.

Všichni jsme boží děti, ale lidstvo má výhodu, protože jste jediná rasa, která dokáže tvořit, jako bůh, jiné rasy to nedokáží. My to nemůžeme udělat, i když určitá naše část je člověk. Vy máte obrovskou paletu barev, zatímco mnoho dalších ras má mnohem menší. Prostě věci zhmotňujete ze vzduchu.

Proto nemůžeme uvěřit, že se stále znovu vrháte do vyjetých kolejí. Žijete převrácený pentagram. Zkoumejte si, co chcete, ale nejdůležitější je pracovat s přírodními zákony, protože na těch opravdu záleží. Buďte svobodní. Svůj svět budete moci utvářet jakýmkoli způsobem.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=BFrHWnItotY

Zpět