2068 Viry jako program Rami

[ Ezoterika ] 2022-02-03

Ze vzpomínek a obrazů z předchozího dne jsem sepsal channeling. Už jsem byl upozorněn, že bych si měl všechno zapisovat, ale program lenosti se projevil a já jsem cestou domů diktafon nezapnul. Kde jsou ty doby bez mobilního telefonu.

Elementálové éteru
Existuje mnoho elementálů v jejich rozmanitosti. Ve skutečnosti lze každý elementál nazvat éterickým, protože éter je základní látka, která podporuje chápání života v nás. My elementálové jsme obsaženi ve všem, v živém i neživém světě, nerozmnožujeme se, ale mnozí z nás mají vlastnost dělit se a spojovat do konglomerátů.
Éter je podle vašeho chápání vesmíru jednou z nejvyšších substancí kosmického prostoru. Éter udržuje spojení mezi miliardami různých elementárních energií nebo částic. Samotný éter je také mnohovrstevný a rozmanitý. Éter jako určitý druh struktury (pavučina) spojuje elementární částice světla do látky nebo buňky, spojuje konglomeráty a myriády podobných částic dohromady.
Elementární život lze těžko nazvat životem, jak ho chápete vy, jsme spíše programy než živé bytosti. Elementály někdo stvořil. Jsme stvořeni zástupci vyšších duchovních světů nebo civilizací. Vložili do nás také program vývoje, čas a období rozkladu.

Existují přírodní elementálové, a elementály vytvořené systémem Architect, například elementární plyny v rozprašovačích, éterické oleje (také parfémy, deodoranty, rozprašovače) - všechny jsou vytvořeny civilizací a mnohé mají velmi jednoduché programy, těkavost a rozpad. Také živly barev (barva postupně zasychá nebo se vrství, stárne).

Duchové přírody ovládají elementály stvoření i elementály vytvořené civilizací. Duchové vzduchu mohou narušit éterická pouta vzdušných elementálů vytvořená civilizací a neutralizovat jejich vliv. Podobně je to s vodou. Duchové živlů vody, ohně a vzduchu neutralizují programové elementály (vytvořené civilizací). Čistí přírodu, neutralizují vazby, lokalizují štěpné programy. Štěpné programy jsou ″šlechtitelské″ programy. (nanoboti vytváří svůj vlastní druh). Viry jsou složitě strukturované druhy.

Virus Covid
Jsme konglomerát. Byli jsme stvořeni civilizacemi vysoké úrovně. Obsahujeme modifikované prvky živých buněk, ale přeprogramované pro naše vlastní účely. Obsahujeme program pro změnu vědomí lidstva, ″šlechtitelskou″ selekci, aktivní štěpení, odolnost vůči klimatickým podmínkám, pokrytí území. Vaše tělo má v arzenálu všechny možnosti, jak být odolné, ale vy je nevyužíváte. Pronikání do vašeho těla a jeho adaptace, stejně jako aktivita, závisí na každém jednotlivci. Pokud je tělo zdravé, tělo je aktivní a není kontaminováno toxiny, pak je vývoj viru ztížen, moji elementálové se dostatečně rychle dostanou z buněk a systémů těla. Imunitní systém je štítem, který lokalizuje virus. Program nefunguje naplno. Biologické prvky (ty, které obsahují monadické kódy), oleje, byliny také ovlivňují mou aktivitu. Chemické prvky inhibují aktivitu, ale je to dočasné. Při příští ″příznivé příležitosti″ bude můj program opět aktivován. Již jsme řekli, že Duchové přírody také lokalizují mé populační procesy.

Byl jsem stvořen civi)lizacemi vysokých úrovní, takže i bytosti vyšších úrovní, jako je Kolektivní duše lidstva, mohou můj program uzavřít, protože mé rozšíření pokrývá téměř celé území planety. Kolektivní duše celého lidstva však neexistuje, protože nejste Jedno, jste různí a necítíte svou Jednotu. V rámci území to však Duchové mohou částečně udělat. Žádný takový úkol však neexistuje. Jste zde projeveni jako hvězdná semínka, což znamená, že mnozí z vás jsou předurčeni projít těmito programy. Mám v sobě zabudované algoritmy pro ″selekci″, pro testování odolnosti organismů. ″Vedlejší účinky″ se projevují tam, kde je ″slabina″ organismu. Ti, kteří měli v blízké budoucnosti odejít na kardiovaskulární choroby a další chronické a podle vás nevyléčitelné nemoci, aktivně odcházejí. Můj program tento proces urychlil. Mladší organismy jsou na interakci se mnou náchylné, ale poměrně rychle se přizpůsobí. Pokud hovoříme o hladinách energie, pak organismy žijící na vyšších energetických hladinách procházejí procesy poměrně rychle a téměř bez následků.

Mluvíte o období ″přechodu″, o změně energie, vědomí. Přichází nový cyklus, ne každý do něj vstoupí. Můj program vyvolává stres, vyvolává obavy. Ti, kteří nejsou připraveni, odejdou. Ti, kteří aktivně onemocní jako první, jsou ti, kteří nemyslí na období transformace, přešli do druhého a třetího kola modifikovaných verzí, prostě vypadnou.

Někteří v sobě mají programy obnovy, pokaždé s novými příznaky. Takoví onemocní méně často, snášejí tyto procesy rychleji. Jejich těla se mění jen málo nebo vůbec. Mnozí z vás už svá těla neucpávají. Pro vás je to spíše období adaptace na nový svět. Ale ještě to není ″konečná hra″. Musíte se naučit zacházet s programy strachu, neschopnosti, vyrovnat s lidmi odcházejícími z inkarnace s přijetím.

Vakcíny také nesou virus, ale ještě více upravený, obsahující další programy. Mnoho lidských organismů není náchylných k hromadným onemocněním, mají geneticky zabudovány imunitní procesy, které brání pronikání virů. Kromě toho existují organismy, které již obsahují programy jiných virů, jejichž interakce potlačuje mé elementály. Za tímto účelem byly vyrobeny vakcíny. Pro ty, kteří neprošli ″přirozeným výběrem″, je určen jiný proces.

Umělé zavedení viru ovlivňuje vyšší energetická centra těla. Pro většinu lidstva tato otázka nic neznamená. Civilizace nemají zájem na masové transformaci lidstva (mluvíme o probuzení). Většina lidstva musí zůstat u starých programů. Procesu probuzení by pravděpodobně měla být vystavena značná část obyvatel planety. Umělé zavedení ještě více modifikovaného viru blokuje horní centra člověka, což brání ″probuzení″. Člověk nadále setrvává ve starých programech (strach a závislosti), zejména pokud horní centra ještě nejsou aktivní. Pokud se chcete dozvědět více, obraťte se na ty, kteří mě vytvořili.

... Kdysi jsem se snažil s Virem jednat jako s Duchem. Pokud se však jedná o program obsahující určité algoritmy, budu s ním pracovat jiným způsobem. Dobré je, že je program inteligentní.

Zdroj: https://absolutera.ru/article12396

Zpět