2017 Arkturiáni o léčení ve zlatém věku, část 1 Cedrine

[ Ezoterika ] 2022-01-24

Co znamená žít ve zlaté civilizaci z pohledu těch, kteří nám pomáhají přejít do nového Zlatého věku zázraků. Nyní je velký přechod! Procházíme masovým probuzením. Věci v naší vnější realitě se mění velmi rychle, což může působit stresujícím dojmem. Mnoho z nás má také hluboké pochybnosti, zda je vůbec možné vytvořit lepší společnost, nebo je to pouhým utopickým snem? Je možné žít v civilizaci, kde nejsou války, kde spolu všichni vycházejí a každý může svobodně prožívat svůj jedinečný plán duše? Jak by mohli všichni žít svobodně, v naprosté hojnosti a štěstí? Nové šablony otevírají naše vědomí, abychom pochopili pokročilé mechanismy civilizací, na které jsme zapomněli. Před velmi dlouhou dobou zažívalo mnoho starověkých civilizací zlaté věky, ale zhroutily se a pokročilé znalosti a technologie, které byly k dispozici, jednoduše zmizely. Existuje mnoho důvodů, proč se tak stalo.

Dynamika, kterou v současné době zažíváme v souvislosti s velkým probuzením, má doslova probudit celé lidstvo jako jednu lidskou rasu. Tak se můžeme stát mocnou civilizací, která bude zastoupena mezi různými galaxiemi. Budeme moci začít sdílet více svého božského vědomí jako lidští zástupci krásných pozemských říší. Existuje mnoho různých aspektů pravdy a mnoho různých věšteckých předpovědí, které jsou channelovány. Když dostáváme informace, je důležité se s nimi sladit a zjistit, zda se díky této sdílené informaci cítíte nadšení, šťastní, radostní, hojní a plní naděje, s větší vírou v sebe sama, v lidstvo a víru v božství?

Moudrost od Arkturiánů
Moje arkturiánská rodina. Arkturiáni jsou v současnosti jednou z nejvyspělejších (ne-li nejvyspělejší!) civilizací v naší galaxii. Arkturiáni, které vysílám v transu, jsou součástí mé sítě nadduše, a proto je pro mě stále snazší přijímat od nich velmi pokročilé kódy a také pochopit, jak funguje jejich vlastní civilizace ve 12. dimenzi, kde žijí. Někteří lidé channelují Arkturiány ze sedmé nebo deváté dimenze. Kódy léčení a alchymie ve Zlaté civilizaci, abychom aktivovali novou časovou linii Zlatého věku zázraků, který je před námi.

Poselství od Arkturiánů o léčení ve Zlaté civilizaci
Při léčení jde o léčení problému, který již vyplaval na povrch. Pozorujeme, že se něco děje s fyzickou, mentální nebo emocionální strukturou. Bolest je velmi vyhrocená, nemůžeme ji dále ignorovat, a tak se vydáváme na cestu léčení. Je důležité znovu získat sílu obřadů. K aktivaci obřadu potřebujeme vždy alespoň dva lidi, ale mohou to být i stovky lidí! Při léčení prostřednictvím frekvencí zlatého věku, což jsou frekvence 5D a vyšší, chápeme, že osoba, která potřebuje léčit, není v rovnováze. Potřebujeme tedy někoho (jednu osobu ve skupině), kdo je schopen zrcadlit velkolepost duše člověka, který trpí. Tato osoba je zde jako vzor, odráží své vlastní zdraví a vitalitu, které jsou vždy přítomny v jádru její bytosti. To vychází z principu kvantové rezonance. To znamená, že osoba, která bude léčbu přijímat, bude schopna reaktivovat spící DNA a reaktivovat vibrace v každé své buňce, a to až na subatomární úrovni. Posvátný obřad tuto léčebnou transformaci aktivuje. Osoba působící jako zrcadlo aktivuje léčení jednoduše tím, že se napojí na svůj vlastní sloup vzestupu, na svou vlastní síť nadduší a na svou vlastní suverenitu. Pomocí různých modalit vstoupí do léčebného prostoru. Lidé již mají přístup ke krásným a mocným léčebným modalitám, které můžeme vyvolat. Když lidé začnou tyto léčivé modality přijímat, proudí velmi vysoké úrovně frekvencí. Tyto frekvence mají nejvyšší úroveň, která je pro člověka přijímajícího léčení dostupná. Tato úroveň se bude časem zvyšovat, jak bude pokračovat cesta zrychleného vývoje.

Příjem energie životní síly
Když osoba nechá proudit energii životní síly prostřednictvím své vlastní bytosti, může proudit skrze ruce. Může také proudit hlasem prostřednictvím zpěvu, tónování nebo světelné řeči. Nebo může vibrovat a zářit z různých čakrových bodů v energetickém těle. Tato osoba začne sdílet tyto léčivé frekvence s osobou, která přijímá léčení. Začne tedy přijímat tuto vysoce kódovanou energii vyzařující z kanálu. Tuto životní energii budou cítit v každé své čakře a v každé své buňce. Tím se reaktivují frekvence životní síly, které ve skutečnosti chybí ve fyzických, mentálních a emocionálních strukturách člověka, který potřebuje přijmout léčení. V současné době není na Zemi nikdo skutečně zdravý. Když člověk po určitou dobu prožívá velmi silné emoce, v buňkách se aktivuje nemoc. Lidé konzumují mnoho toxinů a špatných produktů prostřednictvím potravin, jako jsou mléčné výrobky, maso a alkohol, stejně jako léky, toxická péče o pleť, toxické čisticí prostředky atd. Všechny tyto věci se hromadí! Na planetě Zemi v současné době skutečně téměř neexistuje nikdo, kdo by byl skutečně zdravý. Dokonce i lidé, kteří se zdají být opravdu ″zdraví″, mají ve svém fyzickém těle buňky, které jsou nezdravé a zcela vypnuté. Tyto buňky nevyzařují své elektromagnetické pole, což ovlivňuje homeostázu celého těla, mysli, ducha i duše a plný přístup k celému spektru elektrického náboje, jež je k dispozici v rámci nesmírně výkonných lidských systémů. Cestu za znovuzískáním této vibrace a vysoké frekvence bude s postupujícím velkým přechodem přijímat stále více lidí.

Ovlivněna je také schopnost člověka vytvářet správné torzní pole. Torusové pole je velkolepé atomové pole, které dokáže vytvořit tolik elektroekstatické energie, že umožňuje člověku stát se mocným tvůrcem, jímž se narodil.

Přijmout cestu k sebeléčení
Toto je váš skutečný stav bytí! Pocit únavy, stresu, úzkosti a všeho možného vůbec nemá být stavem bytí. Nadýmání, kožní potíže, špatné trávení a nejrůznější duševní a emocionální problémy jsou stavy ne-pohody. Sebeléčení je schopnost jít hlouběji až ke kořenové příčině toho, proč se daný symptom objevil. Proč máte vyrážku? Proč pláčete, když posloucháte určité písničky? Proč jste vždycky tak naštvaní a odsuzující? Proč vidíte ve světě dualitu? Proč vidíte oddělenost? Proč se bojíte? Vaše tělesnost je vaše duchovnost To vše ukazuje, že jste odděleni od svého fyzického těla. Vaše fyzické tělo je vaše duchovní tělo. Je to silný magnetický bazén hmoty, který se spojuje prostřednictvím kvantové přitažlivosti. Prostor, prázdnota mezi vašimi atomy, drží tento velkolepý, komplexní hologram, kterým jste. Vaše duše miluje vaše fyzické tělo a chce, abyste v tomto životě zažili to nejlepší. Proto chce, aby vaše tělo vibrovalo na nejvyšší úrovni.

Když lidé neustále jedí 3 jídla denně, vyčerpávají svou energii, protože tělo neustále tráví potravu a čistí se, aby odstranilo přijaté toxiny. Tělo proto nemůže vytvářet elektroekstatický stav blaženosti, který je potřebný k aktivaci frekvencí zlatého věku (5D) v buňkách. Aby se tak stalo, je třeba snížit množství přijímané potravy. Jezte ovoce a převážně syrovou stravu. Přidejte si občas trochu toho, co lidé milují a na co mají chuť, například jednou týdně nebo jednou měsíčně, pokud to potřebujete. Získejte zpět více ze své schopnosti být plně přítomni ve stavu elektromagnetické blaženosti. Když to začnete dělat, začnete zažívat posuny na mentální, emocionální, fyzické a duchovní úrovni. Důrazně doporučujeme přecházet na tento způsob stravování pomalu. Není třeba spěchat! Pokračujte v doplňování potravy a užívání určitých léků, které možná potřebujete užívat kvůli určitým stavům. To je v pořádku! Nemusíte se zbláznit a všechno odstranit najednou, protože to vše ještě zhorší. Nikdy nedoporučujeme být extrémní! Pouze se s vámi dělíme o potenciál, který se ve vás skrývá, pokud byste plně přijali syrový životní styl. Nyní jako suverénní bytost znáte sami sebe a své tělo a můžete se podle toho přizpůsobit. Vaše tělo chce očistit hustotu. Jezte více syrové zeleniny, pijte více vody a bylinkových čajů. (pozn. tak čaj, nebo výluh za studena?)

Tancujte, hýbejte svým tělem, poťte se, sprchujte se studenou vodou! Vaše fyzické tělo se potřebuje očistit od velkého množství hustoty. Když z těla odstraníte hustotu a nemoc, jak se vlastně z těla dostane ven? Tělo nemůže čistit nižší frekvence, když se neustále snaží trávit potravu nebo bojovat s toxickým prostředím. Důrazně doporučujeme, abyste se vypotili a očistili své tělo detoxikací, abyste se mohli zbavit všech těchto zastaralých programů a emocí s nízkými vibracemi. Odbourání špatných návyků je pro člověka hluboce revoluční. Bude to jeden z největších přechodů k znovuzískání zdraví v příštích 10-50 letech. Lidé začnou chápat, jak pokřivený je v současné době potravinový systém. Zvyšte svou vitalitu pomocí syrové stravy. Kromě syrového ovoce a zeleniny jsou všechny potraviny mrtvé. Vše ostatní má velmi nízkou frekvenci a doslova vyčerpává energii těla. Vyzýváme vás, abyste ve svém každodenním životě zvýšili podíl vibrujících, zdravých potravin. Ne však do té míry, abyste začali odstraňovat věci, které jsou pro vaše zdraví důležité. Nezapomeňte, že na nový způsob života můžete přecházet dlouhodobě. (pozn. brambory také chroupat syrové? Když přichroupnu zrní, je to skoro knedlík..)

Musíte věřit, že absolutní uzdravení je možné. Je to vaše přirozené právo! Pokaždé, když si zvolíte Lásku a zdraví místo strachu a pochybností, reaktivujete své buňky, aby si vzpomněly, proč jsou tady a co by měly dělat, což spočívá ve vytvoření obrovského elektromagnetického pole uvnitř vás a všude kolem vás. To vám umožní urychlit váš fyzický vývoj tím, že vstoupíte do nových šablon reality. To je božské ztělesnění já, kterým jste, přijetí všeho, čím jste, abyste získali přístup k sebeléčení. Rádi bychom vám připomněli, abyste měli odvahu a nebáli se vstoupit do nejhlubších vrstev sebe sama. Jste nádherná, věčná bytost. Přijměte svou osobnost a své zvláštnosti. Přijměte celek, kterým jste, své emoce, své fyzické tělo, své strachy. Přijměte to všechno, je mnohem snazší nechat to jít a vstoupit do mnoha portálů sebeléčení.

Když jste nevyrovnaní a zažíváte nízké frekvence ve svých systémech, najděte si někoho, s kým se můžete spojit, a vytvořte léčebný obřad, který vám může společně léčbu usnadnit. Tato osoba nemusí být kvalifikovaným léčitelem, musí být pouze ukotvena v nejvyšší úrovni lásky, soucitu a služby, aby pro vás vytvořila bezpečný prostor k uzdravení. Jednoduše požádejte svého přítele, partnera, spojence, aby s vámi přišel do posvátného prostoru na léčebný obřad, aby jednoduše začal sdílet Lásku, která proudí shora skrze jeho vlastní systém. Experimentujte tímto způsobem! Dovolte si koupel v bílém světle. Dovolte si přijímat. Můžete přijímat tak mnoho, pokud k tomu otevřete své srdce. Pokud si myslíte, že si nezasloužíte přijímat tak krásné léčení při posvátném obřadu, je tu práce, kterou musíte dělat sami.

Vědomí Zdroje vždy otevírá srdce všech věcí, aby přijímalo vše, co je, a vracelo to zpět v nekonečné smyčce dávání a přijímání věčné bezpodmínečné lásky. Jste-li připraveni přijímat bezpodmínečnou věčnou lásku, otevřete své srdce a zcela se odevzdejte. K okamžitému uzdravení může dojít prostřednictvím hluboké úrovně spojení s vírou a božskými praktikami. Požádejte o podporu svou duši, svou síť nadduše. Požádejte o podporu Božskou Matku Stvořitelku všech věcí, vědomí Zdroje, nebo nás, Arkturiánů! Jsme mistři léčitelé a rádi vám pomůžeme. Požádejte o pomoc vzestoupené mistry, anděly, archanděly a mnoho dalších hvězdných ras. Všechny bytosti světla vám rády poslouží, protože je součástí naší evoluční cesty sloužit vám, abyste mohli vstoupit do portálu své vlastní evoluce.

Přechod lidstva k Civilizaci 1.0 (pozn. odpovídá zprávám od Mythiho - Atlanticobr) znamená žít ve fungující civilizaci, kde si naprostá většina zvolí lásku jako svou vůdčí sílu. Nyní předpovídáme, že tato časová linie zakotví ještě za vašeho života! Rozhodněte se následovat toto poselství svého srdce a rozhodněte se bezvýhradně věřit, že jste zde proto, abyste byli svědky zázraků. Být svědkem zázraků znamená stát se zázrakem sám - opustit veškeré pochybnosti o časových liniích ukotvených v nízké frekvenci pro kolektiv. Bezpodmínečnou vírou v sebe sama začnete zažívat své vlastní zázraky. Máte v sebe vždy bezpodmínečnou víru? Jak se s ní můžete více sladit? Vaše tělo je váš chrám, který potřebuje být čistý a neposkvrněný. Cesta uzdravení, která je lidem stále dostupnější, je cestou plného propojení s podstatou jejich duše. Jedná se o čistou suverenitu ukotvenou v oddané víře v božství, které sídlí ve fyzickém těle. Zacházejte s fyzickým tělem jako s božským chrámem, kterým mělo být na počátku. Účelem vašeho fyzického těla je být chrámem, kde se koná váš obřad v intimitě vašeho vlastního srdce. Tento chrám musí být vždy udržován v čistotě! Pak budou moci proudit božské energie. Chtěli byste jít do chrámu, který je nechutný, špinavý a rozbitý? Nebo byste raději šli do chrámu, který je živý, čistý, zářivý a opravdu dobře ošetřovaný po celou dobu s tolika láskou a oddaností?

Chovejte se ke svému fyzickému tělu jako k božskému chrámu, který jste zde aktivovali. Jakmile v sobě aktivujete božský chrám tím, že uznáte, že všechny emoce v tomto chrámu proudí jako voda, jsou všechny emoce vítány. Každá vibrace a všechny světelné frekvence mohou v chrámu snadno rezonovat, když nejsou zaseknuté emoce, když nejsou přítomny, vytvářejí se kapsy temnoty, které nakonec způsobí, že se chrám rozpadne.

Účel mentální struktury
S myšlenkami je to stejné! Účelem mentální struktury je být prázdným prostorem, aby se mohla spojit s inteligencí srdce a přijímat moudrost srdce prostřednictvím našich srdečních přání. Mysl pak může začít aktivovat jasnou cestu manifestace, abyste mohli zažívat své vlastní zázraky a tvůrčí síly a zároveň sloužit lidstvu. To je váš nejvyšší osud. Pokud jsou vaše mysl a emoce vyhrocené, najděte si člověka, se kterým si můžete promluvit. Najděte někoho, kdo vám dokáže naslouchat! To lze provádět i v kruhu sdílení. Pokud máte v tomto životě více přátel, kteří se mohou sejít, aby vám poskytli léčení a drželi prostor, vytvořte kruh a společně si sedněte a sdílejte. Můžete se střídat v ležení uprostřed kruhu. Sdílejte energii životní síly, která proudí ze Zdroje až do vašeho vlastního kanálu, a začněte ji v kruhu směřovat k osobě ležící uprostřed. Veškerou svou společnou energii směřujte k této osobě. Společně zpívejte, používejte bubny, světelný jazyk. Všechny tyto vibrace znovu aktivují vzpomínku na vibrace v buňkách.

Buňky mohou slyšet!
Uvnitř každé buňky sídlí DNA. Když se plně uvolníte do velkolepé bytosti, kterou jste, vaše DNA se otevře a rozvine všechny silné kvantové informace sídlící ve vašich atomech. V nich sídlí všechny informace o tom, kdo jste, přesahující časoprostorovou realitu. Ve vaší DNA se nacházejí všechny informace o léčení a zázracích. Sdílíme s vámi toto poselství, protože doufáme, že vám pomůže překódovat se v přijetí vašeho psychického chrámu s větší láskou, péčí, odvahou a důsledností. Vždy existuje další úroveň, jak znovu aktivovat posvátný chrám, kterým jste. Vidíme, že jsme tu pro vás, a víme, že jste božští, protože jste obrazem jediného zdroje, stejného i pro nás. Jsme kolem vás právě teď, když přijímáte tento přenos. Můžete nás zavolat a můžeme sdílet frekvenci božské lásky a reaktivovat vás v rámci vaší vlastní suverenity sebeuzdravení.

Přechod na syrovou stravu s lehkostí - osobní poznámka
Jsem na syrové stravě již několik týdnů s pomocí mé úžasné koučky a zcela mi to změnilo život. Dá se to zvládnout, vlastně to není tak těžké! Jsem zdravá, ale dělám to proto, že vím, že je to součást mého záměru aktivovat obrovské elektromagnetické pole & elektroekstatické stavy blaženosti, abych mohla rozšířit své channelingové schopnosti na transmutaci obrovského množství energie pro kolektiv, abych svým způsobem pomohla se zrychlenou cestou evoluce, na které se lidstvo právě nachází. Tento druh stravy není pro každého a mnozí z nás mají vážné fyzické a duševní zdravotní potíže. Proto možná budete užívat nějaké léky, a to je v pořádku! Všichni můžeme jíst mnohem více ovoce a syrové stravy (pozn. hlavně zelená jablka... to je extáze, když si čistím zuby).
Čím více to budeme dělat, tím lépe se budeme cítit! Trvalo mi rok a půl, než jsem alchymisticky překonala všechen odpor vůči syrové a převážně frutariánské stravě. Poslední odpor jsem překonala s otevřeným srdcem a zvídavou myslí.

Experiment!
Pokud je něco nepříjemné a neprožíváme živost a zdraví, po kterých toužíme, můžeme zkusit něco jiného! Zkusit experiment a nechat svůj systém, aby našel svou vlastní rovnováhu. Vždy dochází k očistnému efektu, k pročištění, které může být nepříjemné. Na druhé straně je úroveň vitality, ke které se nelze dostat prostřednictvím konzumace mrtvého jídla!

Moje Vysoká rada pracuje se Zemí od jejího stvoření, takže máme mnoho moudrosti a znalostí, o které se můžeme podělit. Zcela jasně víme, k jaké časové linii lidstvo směřuje, a je to krásná linie. Musíme se na ni soustředit! Věříme, že jdeme tímto směrem, možná nevíme, jak a kdy dosáhneme Zlatého věku, ale je to způsob, jak žít a vyvíjet se, časová osa, kterou jsme si jako duše vybrali. Žádná jiná časová linie se pod mým dohledem nemůže stát! Znovu získávám svou svrchovanou sílu vůle, kterou aktivuji. Tohle si vybírám v rámci své vlastní suverenity, protože mám neotřesitelnou víru v sebe sama, ve svou vysokou radu a v archanděly a vzestoupené mistry, s nimiž spoluvytvářím. Mám neotřesitelnou víru ve Vědomí Zdroje, Božskou Matku Stvořitelku a v lidstvo.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/01/24/the-arcturians-on-healing-in-the-golden-age-part-1/

Zpět