1736 V srdci jsme jedno Magda

[ Ezoterika ] 2021-11-24

Moji milí společníci, na internetu se hodně píše o tom, jak se lidé snaží rozdělovat a rozdělit, a tím vytvářet negativní atmosféru ve společnosti. Systém světa rozděluje lidi na očkované a neočkované, na domorodce a cizince, na dobré a špatné...

Ve skutečnosti je to obrovská iluze! Lidský systém a okolní svět nemůže nic a nikoho rozdělit bez naší aktivní účasti! Jen my sami, ve svém srdci a vědomí, můžeme někoho považovat za příbuzného nebo cizího, dobrého nebo špatného... Sami začínáme rozdělovat a oddělovat. Tuto volbu děláme my! Bez ohledu na to, kdo kolem nás rozděluje lidi do skupin a tříd, ve svém srdci můžeme žít jako Jeden celek, a tak nekonečně milovat celý svět a všechno v něm. Bez ohledu na to, jak moc se nás snaží rozdělit, nemusíme na to reagovat a zůstaneme u svých vlastních názorů a Boží volby, v níž je každý milován, spřízněn a je nám vlastní.

Pokud si lidé ve svých srdcích a myslích zvolí Lásku a Jednotu, svět na toto Světlo okamžitě zareaguje. Pamatujte, že vše, co je v nás, se odráží kolem nás! Celý svět je jen výsledkem našich každodenních rozhodnutí! Všechna vnější rozdělení a dokonce i pokusy někoho rozdělit zmizí, když v nás zmizí tato nízká energie. My jsme tvůrci naší reality! Žijte v Jednotě, cítíte Jednotu se všemi, s každou božskou částečkou na Zemi.

Zdroj: https://absolutera.ru/article11909

Zpět