497 Trolové, skřítci, Caduceus a tajná smlouva kněží (Merlinovy příběhy) 💎 Valerie Kolcová

[ Ezoterika ] 2020-09-11

- zkráceno - Kdo byli, přežili jejich potomci dodnes? Evropa navíc měla své vlastní kastu nedotknutelných, kterým se vždy vyhýbali - Kagoty. Podivní lidé se škaredými ušima a zvláštním vzhledem. Starý muž začal vyprávět. Říkají nám skřítci. Viděla jsi nás při oslavách Silvestra. Naše země je velká. Přes celou Evropu a ještě více, ale pouze v paralelním světě. Žiji tu velmi dlouho. Žil jsem ve vašem světě, když lidé potřebovali otevřít portály v temné a obtížné době. Bylo to už dávno. Ve vašem světě mě znali pod jménem Merlin. Moje výška byla tehdy ve vašem světě běžná. Kdokoli nás viděl, ale nerozuměl vysvětlení nebo náhodou špehoval naše lidi, domníval se, že žijeme v podzemí. Ale není tomu tak. Skála a kámen poseté značkami jsou portál mezi světy. Jsme v jiném prostoru, který prochází vaším světem, ale vy ho nevidíte, stejně tak není od nás vidět váš svět. Prošli jsme skálou. Nad zeleným údolím zářilo slunce a v dálce se zvedalo pohoří. Na úpatí šedých skal se rozlévalo horské jezero. Vesnice na břehu měla špičaté střechy, kamenné zdi, dlážděné ulice. Děti běžící po ulici náhle mizely.

Stařec promluvil: "Nediv se, každý tady ví, jak procházet vesmírem. To nám pomáhá v životě, nejezdíme ani nelétáme, snad kromě draků, kteří k nám někdy létají na dovolenou. Prochází vzdáleným portálem v horách. Síla dračího kmene je dost na to, aby zabránila útočníkům z nižších světů vstoupit do našich světů. Náš svět je téměř stejný jako váš, až na to, že hmota je o něco plastičtější a řídí se myšlenkovou silou lépe než váš. Váš svět se kdysi nelišil od našeho, dokud šílení lidé nezničili poslední draky, kteří strážili před útočníky jiných světů. Draci světla a démoni začali být považováni za pocházející z jednoho světa - ze světa temnoty. Lidé začali každého ničit speciálními zbraněmi, které jim dali Anunaki, kteří předstírali, že jsou bohové. Poslední dva draci - bratři to ukončili, i když nemohli ochránit váš svět před mimozemskými základnami útočníků, se kterými šílení lidé podepsali smlouvu krví bratří strážných draků.

Na místech, kde jsou portály, přetrvávali legendy. Události v nových pohádkách jsou úplně jiné, byly přepsány pod diktátem Anunaki. Nehledejte v nich pravdu, snad kromě popisů světů ...
Když draci střežili váš svět, nemohl tam prorazit jediný démon. Lži, podlost, chamtivost, touha po moci a pýcha přivedli lidi k tomu, že sami otevřeli brány a zničili dračí stráže zbraní anunaků. Útočníci oznámili vesmíru, že je to volba samotných lidí, a nikoli zajetí a násilí zvenčí. Chtěli se chránit před zákony vesmíru o svobodě volby. Říkají, že sami lidé na Zemi si zvolili a vybrali jako záštitu civilizaci mimozemšťanů z Nibiru, nebo přesněji otroctví pro své národy a pro sebe roli dozorců a manažerů ...

Zabití draci dokázali energií svých těl vybudovat bariéru mezi vaším a nízkým světem, kterému říkáte podsvětí. Od té doby k vám démoni nemohou přijít v převleku, ale mohou proniknout do lidí nebo být neviditelní pohledem. Krvavá smlouva byla podepsána v prvním století vaší doby mezi tajnou lóží následovníků posledního černého kněze v Atlantě Hermese a velkého kněze temného Ducha Lucifera, který byl Anunak a chtěl zaujmout místo jiného anunaka Jehovy. Proto jako jeho posel předal smlouvu a chtěl shromáždit své následovníky. Od data jejího podpisu začíná vaše "nová éra", a nikoli od narození Krista, jak bylo všem oznámeno. Začalo odpočítávání "NWO" té doby, vlastně vaší "nové éry". Zbytek byl připsán těm, kteří o skutečných vládcích vašeho světa neměli vědět. Učení Ježíše bylo přepracováno pro potřeby těch vládců, kteří se rozhodli v tomto novém projektu využít Kristovo jméno.

Sám Jehova měl své stoupence mezi dospělými a vybranými lidmi, kteří si říkali "vyvolení" a pocházeli od Adama, vychovaného v laboratoři Anunaki. Ale tento nový kněz se rozhodl použít nejen dospělé lidi nebo hybridy, jak tomu říkáte, ale také samotné Atlanťany, kteří se stali příbuznými "vyvolených". V Atlantě vytvořil první lóži v čele se svým poslem Hermesem, který mohl žít v pozemských podmínkách. Tento Anunak stejně jako Jehova nemohl fyzicky existovat za normálních podmínek planety Země. Proto se Anunaki schovávali v kobkách s umělým světlem a umělým vzduchem vhodným pro jejich život. V kobkách stavěli své základny - města (Rudé moře).
Jehovův soupeř se zabořil pod zamrzlou půdu Antarktidy, a v dnešních dnech se nazývá mistrem Agarthy. Před dvěma tisíci lety jménem Jehovy a velkého "pána vesmírů" Lucifera dal podepsat lidem jako dozorce pozemské "farmy" smlouvu, v níž se kněží Společnosti Hermes - první, nejstarší lóže, zavázaly zabít draky strážce a pomoci Anunakům přemístit krystal na Kailash,💎 aby se otevřely portály do světů temnoty pro silné snížení vibrací planety a proříznout portál do světů světla pro novou expanzi. Podepsáním smlouvy lidmi si Anunaki úplně rozvázali ruce a ospravedlnili svou nadvládu jako volbu samotných lidí. Na základě této smlouvy byl zahájen přenos obecných znalostí do světa Západu - to znamená vytvoření nové Atlantidy - Římské říše. Centrum znalostí Atlantidy z úložišť Hermesovy společnosti, které měli kněží po pádu Atlantidy v Egyptě se přesunulo do Vatikánu. Právě tam bylo podle této starodávné smlouvy vytvořeno nové středisko vlády pro váš svět.

NWO postavili na postavě velkého proroka a posla Světla - Ježíše. Ukřižovali do, a jeho učení přizpůsobili svým potřebám. Se smlouvou se rozhodli šířit po celém světě mučednictví a oběti. A jaký byl účel mučednictví prvních křesťanů? ... Kněží starobylé lóže, která částečně zůstala v Egyptě a částečně se přestěhovala do Říma, vyzvala římské císaře k pronásledování křesťanů a krutému mučení, obětování novému kultu. Anunaki dobře věděli, že ti, kdo umírají za pravdu v mukách, se stanou největšími hrdiny v očích a srdcích stoupenců nové víry, protože takovým umíráním dokázali, že umírají za pravdu. Koneckonců, jen pro pravdu můžete vydržet takové utrpení. Sekundární cíl bylo shromáždit energii obětí jako energii utrpení, nezbytnou pro život samotné civilizace Anunaki. Tisíce obětí prvních křesťanů podle plánů Atlanťanů položily základ gigantickému komplexu "NWO" té doby. Nebyl založen pouze na místech obětí. Základy a podzemí chrámu postaveného Hermesem v době Atlantidy byly zachovány a podle starověkých kreseb z Alexandrie byl obnoven samotný chrám a celý komplex ve Vatikánu. Vše, co zbylo z Alexandrijské knihovny a archivu egyptské lóže Hermes, migrovalo do podzemí nového komplexu.... Komplex byl přestavěn pro potřeby papežů, ale založen byl podle plánu velké krvavé smlouvy podepsané krví zabitých draků - strážců vašeho světa, kteří přežili velké povodně: 1. povodeň, která zničila Atlantis a 2. povodeň vyvolanou zasunutím laboratoře Anunaki pod dno Rudého moře, ke kterému došlo před asi sedmi tisíci lety (Noemova povodeň)

Právě symbol těchto dvou zabitých draků s odtrženými křídly připevněnými nad jejich hlavami posloužili Hermesovi jako nástroj magie k ovlivnění draků strážců a jejich oslabení a nakonec k fyzické smrti a krvavé smlouvě. Později se stali jedním z hlavních symbolů starobylé lóže kněží v Egyptě a Římě. Ve vašem světě je vidět na mnoha místech ... Starověcí strážci vašeho světa ale i nadále chrání váš svět i v této podobě, i když ne ve vaší fyzické rovině. Jejich obrazy bez křídel mají poslové mimozemských útočníků, kteří jsou povoláni pást stádo ... Duchové draků jsou samozřejmě věční a nemohou zahynout, ale magický symbol je oslabuje a už nemohou přijít do vašeho světa.

Draci stále drží krystal Kailash,💎 zachránili ho za cenu svých fyzických životů, když Anunaki s jejich technikou prorazili několik obrovských portálů. Chtěli proniknout do vyšších světů, ale prorazili obrovskou díru do nižšího světa v poušti Gobi. Z nižších světů do vašeho světa prorazili démoni, zhmotňovali lidská těla a kopírovali je z těl národností, které žily v oblasti, kde se vytvořily díry.
Tato díra se předtím otevřela po velké jaderné válce popsané v Mahábháratě a po velké katastrofě implementace základny v oblasti Rudého moře, v níž stvořili Adama. Druhé otevření díry na hranici vašich takzvaných epoch vedlo k obecnému promíchání vrstev času. Hodně toho, co bylo v epoše před šesti a sedmi tisíci lety, se přeneslo do prvních století vaší éry a naopak, a to nejen v poušti Gobi, ale na celé planetě, kde se objevily paprsky krystalu (Babylón, Mayové a Inkové)

Druhé otevření díry vedlo k velkému stěhování národů, kdy divoké hordy nomádů začaly drtit staré civilizace. Démoni v lidských tělech - Hunové napadli hranice Římské říše, později severní národy, ustavili krvavý kult války a drancování. Římská říše padla. Krvavá smlouva dosáhla toho, že svět snížil své vibrace a je naplněn temnými entitami v lidských tělech. Skuteční zbývající lidé přežili a v nevědomosti vytvořili potomky s mimozemšťany.

Mezery mezi světy spojili Zemi s jinými světy a vedly ke spontánnímu vytváření portálů s jinými planetami jiných hvězdných sálů. Staly se skutečnou hrozbou smrti naší galaxie a expanze Anunaki do dalších hvězdných sálů ...

... Za své úsilí získal Jehovův "pomocník" plnou kontrolu nad celou podzemní základnou Agarthy a stal se jejím Pánem a skutečným vládcem Země. Jehova byl již velmi starý, i když stále kontroloval provádění svého nejdůležitějšího "biblického projektu". Zcela nedávno si pomocník implantoval čip s vědomím zchátralého Jehovy a zaujal Jehovovo místo. Nyní je vládcem kobek Anunaků a sní o tom, že se oddělí od metropole Nibiru a stane se jediným vlastníkem "farmářské" Země...

... V době poslední otočky krystalu Kailash💎 posunutého Anunaki poslalo mnoho vesmírných civilizací své jednotky, aby zachránili svět sluneční soustavy před zničením. Mezi prvními byla Cassiopeia. Odtamtud přišlo na Zemi několik civilizací. Většinou přistáli v lehčím paralelním pozemském světě, často přicházeli portály postavenými v jiné dimenzi, než je váš svět. Rozbíjení portálů a snižování vibrací trvalo několik století, než se poslům z různých kosmických míst konečně podařilo krystal Kailash 💎vyrovnat. Teprve potom se spontánně vytvořené portály začaly hroutit. Z Cassiopeii jsem té době přišel i já, Merlin, s lidmi pod vedením Dany, kteří se stali předky Keltů, poté, co se spojili s potomky starověkých Hyperborejců, kteří zůstali v severských zemích.

Pak přišli naši bratři, které znáte jako báječné trpaslíci. Říkali si Alpy, stejně jako nazvali hory, kde se převážně usadily. Stavěli osady také ve skandinávských horách a v horách Skotska ... Často jsem se s nimi inkarnoval, a nakonec jsme se usadili v tomto paralelním světě. Poslové z jiných míst nekontrolovaný pohyb krystalu Kailash zastavili.💎 To bylo jejich hlavním posláním, ale zároveň se jim zabouchly portály a cesta domů. Mnoho poslů zůstalo na Zemi a v této vyšší vibraci paralelní s vaším světem vytvořili vlastní zemi trpaslíků, elfů, víl ... Někteří však uvízli ve vašem fyzickém světě a mnozí to udělali záměrně, aby se smísili s lidmi a zředili vlnu temných entit, které se vtělily do lidských těl. Díky jejich úsilí došlo k oživení Evropy a objevila se gotika - varhanní hudba, architektura, alchymie a rozvinutá mechanika do takové míry, že jste stále ohromeni největším uměním hodinářů. ...

Řím byl poražen, ale černí kněží. Podle jejich plánu byla vytvořena nová římská říše, říše papežů, která rozšířila svůj vliv na polovinu pozemského světa. Když se roztrhaly portály, vtrhli sem i temné civilizace. Věčnými nepřáteli Alp-Gnomů je civilizace trolů. Pomocí magie dočasně uměle zvýšili vibrace prostoru kolem sebe, jejich nájezdy často vedly k ničení a smrti. Ale v prostoru vysokých vibrací nemohly dlouho zůstat a spadly zpět do svého světa. Civilizace alpských trpaslíků nakonec našla způsob, jak plně posílit éterické vlastnosti prostoru svého světa, a trolové se tam už nemohli objevit. Události na vzdálené Zemi však zničily ochranu Alpů na jejich planetě. Krystaly planet jsou totiž vzájemně propojeny. Když se krystal Kailash💎 pohupoval, odraz jeho okrajů v etheru se změnil. Portály temných světů prorazili nejen na Zemi a ve sluneční soustavě, ale také na planetách spojených portály se Zemí. Proto expedice z jiných hvězdných oblastí přišla opravit vzor projekce okrajů vašeho krystalu, jako hlavního mechanismu pro existenci portálů - přechodů mezi propojenými světy.

Po Alpech z prasklé díry v éteru v oblasti Cassiopeia vypadli trolové a stali se portálem temného světa. Trolové byli zlovolná a agresivní civilizace pocházející z vnímajících krys - další černá civilizace nehumanoidního typu anti-světa. Po potkanech měli trolové buď silně protáhlé čelisti, nebo obrovský nos. Měli také šedou kůži, mírně pokrytou velmi nízkými šedými chlupy, a uši směřující nahoru bez ušních lalůčků. Jejich hlavy byly ve srovnání s těly často nepřiměřeně velké, našli se i takoví, kteří měli malé hlavy a těžká svalnatá břicha.
Trolové a Alpové nebyli příliš vysocí, asi jako děti. Díky své magii věděli, jak vyvolat dojem, že jsou obrovští jako hora. Oba se sem dostali v raném středověku. Lidé Dany se usadili ve Skotsku. Trolové následovali Alpy a na stejných místech kopali svá obydlí podobné norám a jeskyním, Alpové díky svým znalostem a technickým dovednostem zhmotňovali obrovské dutiny uvnitř hor. Trolové stavěli špinavé chatrče. Milovali špínu a nepořádek a nemohli snést pořádek a čistotu. Města alpských trpaslíků i města Alpů nebyli úplně ve vašem drsném světě, ale byli částečně ponořeni do světa vyšších vibrací, nebo dokonce byli úplně v něm, a ve vašem světě byly pouze vstupy/portály do osad. Prostřednictvím svých hlubokých štol a pomocí starodávných tunelů Země, postavených staviteli Kailash 💎 a starodávnými krystaly Země - Asuras a Lunbo, se Alpům a dalším poslům světelných světů podařilo zastavit chvění krystalu Kailash 💎a zabránit dalším zlomům éteru mezi světy.

Nová poloha krystalu zablokovala cestu zpět mnoha asistentům, museli zůstat na Zemi a postupně budovali svá sídla ve vašem paralelním světě, ale v raném středověku začali přicházet k vám, do vašich měst a postupně se někteří alpští trpaslíci začali mísit s populací evropských měst. Stali se z nich hlavně řemeslníci a oni a jejich potomci ze smíšených manželství založili první dílny řemeslníků ve středověkých městech. Trolové se začali maskovat, ale stále zůstali oškliví. Mísili se s místními, hlavně žebráky a tuláky. Ve smíšených rodinách se rodili zrůdy, trpaslíci, se strašidelnými nosy nebo ušima, s velkými hlavami a malými těly a další. Začala se o ně zajímat místní šlechta a uspokojovala jejich zvrácené chutě. Na dvorech aristokratů se objevili šašci, hrbáči a další zrůdy. Byli to trolové a jejich děti od pozemských matek a otců. Populární se stala trolí obuv - boty s dlouhými špičkami přivázané kotník, jsou boty na vozíky, oděv sešitý ze dvou barev a čepice s rohy a rolničkami. Trolové začali ovlivňovat vládce pomocí vtipů šaška. Manipulovali vládci mnohem obratněji než političtí poradci. Zajistili plnění krvavé smlouvy nekonečnými válkami. Vládcům vládli kněží a papež podle tajných pokynů atlantských kněží, kteří to všechno organizovali. Církev, víra, pověry a obavy z pekla a démonů přiměli hluboce "spící" nevědomé lidi plnit jakýkoli rozmar.

Jedním z rozmarů byla gigantická masová oběť při inkvizici a čarodějnických procesech, která přinesla Anunaki znovu obrovský proud potřebných energií po mučednictví prvních křesťanů. Zároveň se zbavili všech, kdo je ohrožoval probuzením.

Nyní se mistr Agarthy znovu rozhodl žertovat a ověřit lidskou nevědomost, schopnost lidí zůstat ovcemi ve stádu teorií ploché Země. Navzdory vědě, kosmickým letům se ukázalo se, že stále existují stáda připravená být ovcemi a jejich vědomí se neliší od vědomí negramotných středověkých obyvatel. Potomci trolů přežili do vašich dnů. Čistokrevní trolové už dávno padli do nízko astrálních prostor, smíšení potomci se postupem času stali vyvrhely společnosti, zejména po pronásledování čarodějnic a kacířů.

Děti trolů měly specifický vzhled i po desítkách generací míchání s obyčejnými lidmi - kulaté uši bez lalůčků, hranaté rysy obličeje, husté obočí a často špatný skus, a byli malí. Začalo se jim říkat kagoti - což znamená špína. Tito lidé se stali v Evropě nedotknutelnou kastou. Měli samostatné vchody a předměty jim byly předávány nalepené na hůl. Ve vašich dnech se postupně asimilovali, jejich vnější rysy se začaly vyhlazovat, protože buď jejich duše odešly a již se neinkarnovaly, nebo se transformovaly prostřednictvím osobního růstu a zdokonalování a přestaly fyzickému obrazu dodávat specifické vnější rysy. Alpové, elfové a další poslové světelných světů odešli do paralelního světa a zanechali vám v dědictví jen úžasnou přesnost mechaniky starodávných hodin, legendy o alchymistech, gotické katedrály a varhany. Jejich řemeslníci uměli vyřezávat z měkkého mramoru. Jejich znalosti byly skryty v tajných lóžích.

Nikdo ve vašich dnech nemůže dokázat pravou pravdu, protože všechny důkazy jsou skryty ve Vatikánu. Veškerá vaše "nová pravda", zejména o "ploché zemi", velké říši Árijců (severská rasa pravých Árijců, vytvořená pro Německo ve 20. století) nebo Ruská Tartarie, vytvořená nedávno se velmi dobře hodí pro pokračování plánů krvavé smlouvy Anunaki a těch, kteří se prodali za moc, bohatství a tajné znalosti. Prostřednictvím nevědomosti a neřestí pokračuje řízení vašeho světa, které vám nedovolí proniknout do pravdy a analyzovat komu to slouží. Naivní víra, že za vás udělají všechno, a vaši pastýři že vám odhalí celou pravdu, navíc dětinské vědomí sebe sama a sebeláska zůstávají spolehlivými pákami tajných vládců. Svět se mění velmi pomalu, protože vaše fyzické životy jsou velmi rychlé a změny nevidíte. Chcete je vidět nyní v tomto fyzickém životě. Vydávání zbožných přání za realitu jen více umožní, aby vás intoxikovali přisluhovači Anunaki. Jste připraveni poslouchat příběhy o dokončeném přechodu a vašem vzestupu, jste připraveni žít pod touto drogou a zároveň se váš vývoj zastaví, protože znovu doufáte, že budete zachráněni a dostanete cukrátko, letos, nejdéle za 10 let. A to vám není směšné?

Ti, kdo to udělají, nebudou nikdy spaseni a nebudou ani schopni pomoci silám Světla v jejich titánské válce proti útočníkům vašeho světa. Abyste tomu pomohli, musíte mít jiné vědomí. Nesmíte se považovat za tělo a lpět na načasování svého drobného pozemského života a hlavně nepřisuzovat si osobní důležitost, nešplhat do vyšších záležitostí, nebýt pyšný a závistiví, netoužit zbohatnout, stěžovat si a soupeřit a mít další zlozvyky a slabosti. Každý, kdo to táhne s sebou, automaticky pomáhá nepřátelům, bez ohledu na svou upřímnou víru, že pomáháte nést Světlo.

Válka pokračuje v jiném měřítku a pouze ti, kteří vědí o pozemské inkarnaci jako o krátkém okamžiku v nekonečné existenci, jsou bezúhonní, se sebeovládáním a jsou vůči sobě nemilosrdní, mohou být válečníky. Pouze takoví mohou pokračovat v započatém díle, vtělení za vtělením, aniž by se drželi fyzické skořápky. Doufám, že v tomto mžiku fyzického života porazíte titánské procesy vyslovením jakýchsi afirmací, nebo v jiných kouzel. Sebeklam nikdy nikomu nepomohl, ale přivedl řadu napůl probuzených duší do spárů nepřátel ... - řekl tiše stařík Merlin.

Zdroj: https://shambavedi.blogspot.com/2020/09/blog-post.html

Zpět