467 Karmické úkoly CElena

[ Ezoterika ] 2019-10-13

- zkráceno -
Všichni pocházíme ze Zdroje a vracíme se k němu. Účelem inkarnace na planetě Zemi je rozvoj pozemských energií, experiment v oddělenosti, předávání zkušeností s oddělením v alternativní variantě vývoje, kombinování energie jiných civilizací s energií pozemské inkarnace. Absolvování lekce integrity v oddělení. Vývoj v protivenství.

Neexistuje žádné maximum. Jak můžete nastavit maximální slunce nebo vítr? Stále se ptáte na své úkoly a nechápete, že úkolem každého je naučit se milovat. Naučte se být v oddělení. Poznat všechna trápení a radosti odloučení a najít svou celistvost, svou jednotu, protože pouze v jednotě jste silní a úplní. Jak určit minimum nebo maximum pro úkol lásky, pokud to lze nazvat úkolem. Jaké je maximální nebo minimální milosrdenství? Nebo soucit? V jakých číslech nebo pojmech to lze popsat? Očekáváte, že složíte nějaké zkoušky jako ve škole a půjdete na prázdniny? Na vaší planetě neexistují měřítka pro úkoly, které řešíte, protože tyto úkoly jsou obrovské a nepopsatelné. Vždy vám říkáme, že jsme velmi hrdí na vaši odvahu a odhodlání tyto výzvy ztělesnit. Ale neexistuje žádný plán. Jaký plán by mohl mít experiment? Pokud jsou naplánovány všechny výsledky, nejedná se o experiment, ale o opakování experimentu. Vaše zkušenost je neocenitelná právě proto, že ji nelze opakovat, jste tak odlišní a do palety vesmíru přinesete tolik barev. Je možné dát umělci minimální a maximální plán? Pokud ano, pak nejde o umělce, ale o kopírku. Je nemožné předvídat nebo plánovat. Odpověď na své otázky musíte určit sami. Pokud je úkolem každého života, včetně tohoto, láska, pak v jakém stavu je naplněn plán vašeho života? Zaostáváte, nebo jdete podle plánu?

Vaše silná stránka je i vaše slabina. Musíte pochopit, že není jen silná, nebo jen slabá, protože žijete ve světě duality. Jakmile se pokusíte definovat něco silného, okamžitě vyvstane protipól duality, nebo jednoduše existuje jako slabá stránka. Jinak s čím porovnat svou silnou stránku? Vaše vášeň je plus. Protože jen s pomocí vášně pro hru života můžete procházet skrz ni hravě a s lehkostí, získat maximální potěšení a radost z procesu hry života. Ale vaše nadšení rychle pomine, a to může být nazýváno vaší slabostí. To je důvod, proč mnoho nedokončíte. Fáze vášně je jen jednou z fází poznání. Unesete se a nasměrujete svou pozornost na jednu z oblastí znalostí. Povrchně se dotknete jevu, ale musíte jít dále do hloubky, jinak je nemožné tento proces úplně poznat. A tady se zastavíte, protože máte strach. Čekáte na popud, protože by vám hluboké proniknutí mohlo přinést zážitek traumatu a bolesti. Zastavíte se a přestanete být přitahováni tímto tématem a hledáte nový objekt poznání, aniž byste si uvědomili, co jste právě opustili. Nevíme, zda to lze nazvat silou nebo slabostí, protože všechno je relativní a všechno je individuální. Jen zmiňujeme tuto recidivu ve vaší zkušenosti s poznání.

Ve všech sférách života se vám to samé děje právě kvůli neochotě jít hlouběji. Pokuste se projít alespoň jednou situací úplně. Jděte hlouběji, přestože si myslíte, že už není zajímavá - ostatně, nezajímavá pro vaši mysl, nebo pravou mysl. Můžete se vznášet na hladině oceánu, houpat se na vlnách bez potápění. Ale pak nebudete vědět, co je oceán. Pokud se bojíte potopit, nikdy nepoznáte hloubky nejen oceánu. Váš strach také sedí hluboko ve vás. Pro něj se také budete muset ponořit hluboko do sebe.

Pokud se snažíte uniknout z reality, měli byste se ponořit do sebe a řešit vaše problémy. Nemáme samozřejmě na mysli problémy v práci, problémy ve vztazích s okolním světem, ale problémy vašeho strachu z hlubin: v práci, ve vztazích, v poznání sebe sama. Hru s realitou můžete kdykoli dokončit a začít hrát jinou. Otázka ponoření se není otázkou závislosti na realitě, protože pokud se nemůžete dostat ze hry, která se hraje ve vás a s vámi - nebo skrze vás, jste závislí na této hře, nejste svobodní. Vaším úkolem je naučit se ponořit do hry, a zůstat přitom vnějším pozorovatelem: tím, kdo může hru reality v určitém okamžiku dokončit nebo ji opustit.

Když hrajete počítačovou hru, jedna část z vás je zapojena do této hry, ale vždy existuje druhá část, která sleduje tuto hru, do které je zapojena první část. Učte se v životě totéž. Buďte pozorovatelem v každém ponoru do jakékoli hloubky a situace, a pak vaše obavy pominou. Aplikujte své pozitivní stránky a zapojte se do počítačových her svých životních situací. Pokaždé, když vás situace v životě zve k hlubokému ponoření, a ve vás vyvstávají obavy, nechte část sebe sama jako pozorovatele tohoto zážitku a jděte zkoumat.

Pokud nejste připraveni se zcela ponořit do vztahů, jak se můžete ponořit do sebe? Nemyslíte si, že ve vztahu k opačnému pohlaví zažíváte ponoření do sebe. Do pravého já. To je zkušenost osvícení, po které mnozí z vás touží, ale bojí se. A taková zkušenost je ve všem. V každé situaci se ptejte sami sebe: jste připraveni se zcela ponořit, a zapomenout na sebe? Rozdíl mezi počítačovou hrou a hrou skutečného života je asi jako mezi skutečným a namalovaným krbem. Počítač nedisponuje takovým spektrem nuancí vnímání a nedokáže poskytnout pohyb energií. Počítač s vámi komunikuje a spotřebovává vaši energii a přináší pocit prázdnoty. Nikdy nenahradí živé interakce a životní lekce. Proč jsou lekce života tak dobré? Pro nepředvídatelnost. Počítačová hra je předvídatelná. Hra života není nikdy. Dříve nebo později budete hledat cestu ven. Najděte sílu pro ponoření a získáte novou zkušenost.

Pokud si v mysli nakreslíte celou situaci, pak nemá další lekce smysl, protože jste nečekali na samotnou hru. Jaké zkušenosti byste získali z jejího dalšího prožití? Je to jako kopírování existujícího. Zkušenost a situaci jste již vyčerpali v mysli a není třeba ji opakovat v životě Můžete se tak vyhnout nepříjemným situacím.

Jiný aspekt je, když váš strach z ponoření vám nedává příležitost vyvíjet situace, jednoduše se ponořit a zažít. Vaše mentální projekty jsou zpomaleny, protože nejste připraveni se ponořit do každé situace, včetně těch, které vyplynuly z vaší fantazie. Když se potápíte, věci se mohou pokazit. Je nemožné čerpat a přemýšlet o všech nuancích vztahů a dialogů ostatních lidí. Nemůžeme se za vás rozhodnout. Musíte to udělat sami a jen sami. Nikdy nevrátíte stejně. Ponoření do sebe vás změní. Nemůžeme zaručit, že ponoření do sebe bude příjemné a kontrolované, vše závisí pouze na vás. Proto musíte učinit hlavní rozhodnutí ve svém životě, které změní váš život: jste připraveni na úplné ponoření? Pokud jste připraveni, odpovědi přijdou.

Duše nelže, řešení, jejichž implementace nespočívá v duši, nejsou vhodná řešení. Vždy sledujte tento barometr a nezklame vás. Tvář lásky je vždy uvolněná. Ostatní jsou masky tragédií nebo komedií. Skutečná radost a pravá láska nevyžaduje napětí. Je klidná, a to je krása, včetně obličeje. V lásce není strach ze ztráty tváře. Naplňte se láskou, ale nejdřív si odpočiňte, uvolněte kontrolu. Hrajte si, abyste našli něco nového.

Zdroj: https://absolutera.ru/article9280-karmicheskie-uroki-poznanie-svoey-glubiny

Zpět