4351 5 emocí, které přitahují astrální entity Vanda Prontnická

[ Ezoterika ] 2023-05-21

Jak důležité jsou naše emoce?

Existuje mnoho způsobů, jak k sobě přitáhnout astrální entity. Dnes se zaměříme na pět emočních stavů, kterým je jlepší se vyhnout, a vysvětlíme proč. Než se však pustím do rozebírání tohoto fenoménu, nejprve vysvětlím, proč jsou naše emoce v této souvislosti obzvlášť důležité.
Astrální entity a astrální tělo - co to má společného s emocemi?

Existuje mnoho způsobů, jak přitahovat astrální entity Dnes se zaměříme na pět emočních stavů, kterým je nejlepší se vyhnout, a řekneme si, proč. Než se však pustím do rozebírání tohoto fenoménu, nejprve vysvětlím, proč jsou naše emoce v této souvislosti obzvlášť důležité.
Astrální entity a astrální tělo - co to má společného s emocemi?

Aby mohlo dojít k usídlení astrální entity, musí být duch schopen spojit svou energii s energií člověka. Když duše zemřelého nepřejde na druhou stranu opony smrti, zůstává v astrálním světě, který je postaven na emocích. Duše zůstává ve svém nehmotném těle, které je tvořeno emocemi (jinými slovy, zůstává ve svém astrálním těle). Pokud zesnulá osoba během svého života zažila mnoho hněvu, její astrální tělo bude vyzařovat převážně tuto emoci. V takovém případě se ztracená duše zasekne na úrovni astrálního světa, která jí bude dodávat ještě více hněvu. Energie následuje pozornost. Máme tedy zlou duši, která sídlí na emocionální/astrální úrovni a vyzařuje hněv. Jak se taková entita může spojit s člověkem, aby absorbovala lidskou energii? Nejjednodušší způsob je najít osobu, která vyzařuje hněv ve fyzickém světě. Každá emoce je energie, a pokud je vyslána do prostoru, může být velmi rychle zachycena jinými bytostmi. Negativní pocity přitahují duchy, protože jsou na nízké vibrační úrovni, tj. tam, kde nejsou emoce s vysokými vibracemi, jako je láska, nadšení, klid atd.

Důsledky vlivu silných negativních emocí
Předpokládejme, že máte tendenci vyjadřovat hněv. Vyvoláváte hádky nebo se každou chvíli z jakéhokoli důvodu rozčílíte. Právě k takovému rozzlobenému člověku bude mít tendenci se připojit zlý duch. Taková atmosféra působí na duchy jako magnet. A když bude astrální entita přitahována k pro ni vhodné osobě, pak se hněv takového člověka začne stupňovat. To znamená, že hněv bude pro posedlého člověka mnohem silnější a hmatatelnější, protože nyní cítí nejen svůj vlastní hněv, ale také hněv ducha, který je vždy silnější. A tak je to s každou negativní emocí.

5 emočních stavů, kterým je třeba se vyhnout
Jakým emočním stavům je tedy nejlepší se vyhnout? Strach, hněv, pocit viny, sebelítost (pozice oběti) a závist je pět klíčových pocitů, které mohou k člověku velmi rychle přitáhnout astrální entity. Jsou to běžné pocity, setkáváme se s nimi téměř každý den. Je však třeba mít na paměti, že ve fyzickém životě zažíváme širší škálu negativních pocitů. Nejen ty výše zmíněné, ale mimo jiné jsou to také: panika, úzkost, nelibost, obviňování všech kolem sebe, zášť, lhostejnost, ješitnost, lenost, nízké sebevědomí, sebesabotáž, chamtivost, pomstychtivost, krutost, odsuzování, ponižování atd. (pozn. jdu se zahrabat... nebo už konečně ty okna umeju?)

Proč je lepší vyhýbat se negativním emocím?
Uvědomění si svých emocí nás může ochránit před duchy, protože, jak jsme si řekli na začátku, emoce přitahují astrální entity. Pamatujte, že byste se měli vždy snažit uvědomovat si své vlastní pocity. Negativním emocím je lepší se vyhýbat nebo se je alespoň snažit ovládat, aby v nás nevyvolávaly extrémy. To pomůže zabránit tomu, aby se astrální esence připoutala k našemu vlastnímu energetickému systému. Na závěr je třeba dodat, že příliš pozitivní emoce jsou také škodlivé. Nejdůležitější je udržovat rovnováhu. Nejlepší je být otevřený tomu, co prožíváme, ale mít vnitřní alarm, který nám nedovolí překročit hranici intenzity vlastních prožitků. (pozn. OK, ty romantické filmy taky vypnu...)

Zdroj: https://absolutera.ru/article15049

Zpět