3210 Pokračování KE

[ Ezoterika ] 2022-09-30

..... Všichni ..... Máte spoustu otázek, je těžké vybrat ty nejlepší

Q: Mluvím sama se sebou?

Kain: Můžeš si to tak představit, pokud je ti to příjemnější.

Q: Zhoršuje se chaos?

Kain: Trochu. Když mluvíš, není pro mnoho lidí snadné pochopit, kde je pravda a kde vtip, něco pravdivého někdo zaměňuje za vtip a naopak. U každého je to jiné. To lidem zamotá hlavu a začíná zmatek. V tomto obrovském oceánu každý přijímá informace a začíná vytvářet své vlastní vlny. Představte si, že se ve vodě začne vlnit mnoho malých oblázků a každý z nich vytvoří vlny, některé větší a některé menší. Jmenovaní učitelé se snaží naučit malé oblázky synchronizovaně pulzovat. Ale to, co se vám jeví jako chaos, ve skutečnosti chaosem není. Pokud je něčí mysl chaotická, neznamená to, že svět kolem něj je chaotický. Vše je přehledně strukturováno. Vlnění vody zeslábne a úplně zmizí.

Q: Je strukturovaný, nebo plyne jako voda?

Kain: jedno se s druhým neslučuje, jsou to struktury vody, páry, země, všeho. Mnohokrát jsem o tom vyprávěl různým kontaktérům. Lucifer mi toho hodně řekl.

Q: Dnes je v módě zachraňovat štít noosféry.

Kain: Pokud se nudíte a chcete adrenalin, můžete ušetřit. Mnoho lidí se chce vědomě zapojit do metafyzických procesů. Mnohá vědomí se probudila a začínají chápat sama sebe a svůj vliv. Teď píšete a nudíte se, nezajímá vás to, budeme se zabývat důležitějším tématem? Smrt, duše, sex, nebe, ʺjsem středem světaʺ a následky? Co se děje? Pojďme na to!

Q: Proč na mně včera večer zase experimentoval?

Kain: Každý chce vědět, co tam máš.

Q: Chtěli mě naklonovat?

Kain: Jsi nehorázná! )))))) Ano! Potřebujeme ve vesmíru další vřed! Chtěli zjistit, co se s tebou stane, když se zbavíš své osobnosti, svého viditelného obrazu. Trochu ti to ubralo, ani ne ubralo ..... pozvedlo všechna tvá jemnohmotná těla. Bylo zajímavé, co z tebe zbyde, podívat se na tebe takříkajíc bez šatů. Ptáš se mě, proč se něco dělá? Nevím. Ale pro všechny to bylo zajímavé.

Q: Chlapci mají rádi nahé dívky.

Kain: Nemať ty, kteří budou číst. Nahých dívek jsme si už všichni užili dost. Můžeme se kdykoli podívat na jakoukoli dívku a dokonce se zúčastnit)))))). Pamatuješ si, koho jsi potkala doopravdy, ve své poslední práci? Myslela sis, že je to milý kluk, bezpečný, dokonce příjemný, a pak tě prostě odstrčil, aniž by se tě dotkl. Proč?

Q: Tehdy mi to došlo. Ani se mě fyzicky nedotkl, bylo to bezkontaktní? Něco takového jsem viděla ve videích. A předtím jsem byla doma sama, nemocná, ležel jsem v posteli a najednou mě někdo zatahal za ruku. Bylo to, jako by byl nablízku živý člověk, který mě vzal za ruku a škubl s ní.

Kain: Jo, v té době jsi byla opravdu nemocná a on tě jedním tahem přivedl k rozumu.

Q: Další incident. Bylo pozdě, dvanáct hodin v noci, a zazvonil zvonek u dveří. Kukátkem jsem viděla tři postavy v kapucích v černém dýmu, nebo jako by obrysy těl byly trochu rozmazané. Otevřu dveře a oni jsou pryč. Kdo to byl?

Kain: Lucifer a jeho dva strážci.

Q: Proč přišel? A takhle oblečený?

Kain: Tehdy jsi nechtěla otevřít kanál, nevěřila jsi v něj. Musel se vám fyzicky ukázat, že je to skutečné a ne hra představ. A dotýká se vás bezkontaktním, ale skutečným způsobem, abys tomu uvěřila.

Q: Byly i jiné příležitosti. Mnohé z nich byly velmi bolestivé.

Kain: Začíná další fáze. A je to opravdu zajímavá etapa. Začínáme přecházet od šanonu k opravdovému poznávání. Informací o nás je již hodně, je čas na informace od nás)))))) s těmi, kteří jsou připraveni, se seznámíme osobně. Cítíme, že je čas.

Q: Nemyslím si, že je čas.

Kain: Tvůj názor je pro nás velmi nedůležitý. Informaci o této možnosti předáváme nyní, samozřejmě uvidíme reakci, ale bylo rozhodnuto.

Q: Zdá se mi to, nebo někdo z vás omdlel?

Kain: Ani my nejsme všichni připraveni. Chcete se například setkat s Luciferem takříkajíc v novém světle?

Q: Nenávidím ho, mučil mě.

Kain: Ne všichni jsme připraveni a ne všichni ho chceme poznat otevřeně. A nemučil tě, snažil se s tebou manipulovat, ale ty ses bránila. Bylo rozhodnuto odstranit ho z tvých polí. A ještě něco. I u nás je situace napjatá, není to sice válka, jak ji chápete vy, ale je velmi podobná.

Q: Máte tam přísnou hierarchii.

Kain: Ano, existuje hierarchie. Představte si však, že světlý anděl se nedokázal vypořádat s temnotou a vymkl se kontrole a stále má moc a vliv na lidi. Co s ním dělat? Už nechce pracovat obecně, protože si myslí, že ví všechno nejlíp a zaslouží si víc. Pod jeho patronátem je spousta lidí. Řekněme, že je to malá země. Nedá se přesvědčit. Ve vašem světě vypukla válka. Lidé jsou rozděleni. Ti, kteří mu věřili, se ho zastali, ti, kteří mají silnější paměť a pamatují si celek, se postavili proti němu. Není to jen válka, je to občanská válka. Nic neříkej. Nemůžeš nic říct, protože o tom nevíš. To je pro vás nová informace.

Q: Není to snadná informace. A kdo je ve válce?

Kain: Světlá část Lucifera.

Zdroj: https://absolutera.ru/article13772

Zpět