5843 Původ Lyrské rasy Cosmic agency

[ UFO ] 2024-01-31

Lidské bytosti mají také tendenci redukovat vše, co existuje, na malé kousky, které je snazší vysvětlit a pochopit. Roztříští to, co chtějí studovat a analyzovat, a odtud se to vše snaží vysvětlit. Je to strategie myšlení vlastní všem myslícím bytostem. Jako entity omezené rámcem vlastního vnímání a vlastní existence vidí omezené chápání Rámce. Proto čím větší uvědomění a porozumění člověk má, čím větší bude váš rámec vnímání, tím přesněji pochopíte svět, ve kterém žijete, svět kolem vás a vše ostatní, co se snaží pochopit. Tato skutečnost nebo problém je velmi zřejmý v případě pozemské vědy, jejího systému analýzy zvaného vědecká metoda. Platná je pouze v předem specifikovaném rámci chápání, ale nebude schopna vysvětlit, co ještě zůstává mimo tento systém myšlenek, pokud vjemový rámec řečených vědců také závisí na jejich systému přesvědčení a hodnot - co vnímají na základě dohody jako skutečné a neskutečné, možné a nemožné. Rámec chápání vaší vědy bude omezen na systém přesvědčení, na kterém se dohodnou vědci, kteří jej aplikují v případě Země. To je to, co nazýváme systémem přesvědčení a dohod, které tvoří pozemskou matrici. Její systém přesvědčení a závěry odvozené z její vědecké metody platí pouze uvnitř zmíněné matrice, jelikož není akceptován jako existující, tím méně chápán obyvateli zmíněného Matrixu.

Stručně řečeno, vědecká metoda vytváří samostatný a sebepotvrzující systém lidských a nelidských entit nazývaných vládci Země, které neumožňují rozšíření vědomí nezbytné k pochopení pojmů a pravd, které jsou mimo to, co si přejí. A přejí si, aby tomu tak bylo pro účely kontroly a vykořisťování populace.

Mimo Zemi je faktem, že lidská bytost se nevyvinula na Zemi, jak popisuje teorie evoluce druhů, protože lidská bytost jako geneticky definovaný druh se nachází na bezpočtu jiných planet, existují důkazy o nejméně 400 000 civilizacích s jasně lidskými rysy pouze v tomto galaktickém kvadrantu. Je pravda, že existuje mnoho rozdílů mezi nesčetnými variantami lidských bytostí jako takových ve vesmíru, některé mají lidštější vzhled než jiné, ale všechny mají stejnou výraznou lidskou podobu, a mnoho z nich jsou civilizace s tvory s přesným vzhledem a genetikou pozemských lidských bytostí, které se oddělují pouze drobné, ale někdy důležité genetické znaky se stejnou morfologií. Tyto druhy také přizpůsobily svůj svět kolem sebe běžným a specifickým potřebám lidských těl, což také přináší způsob myšlení a uvažování velmi podobný pozemským lidským bytostem. Mnoho věcí ve všech těchto civilizacích je proto společných a rovných tomu, co mají lidské bytosti na Zemi.

Mezi nepozemskými lidskými civilizacemi je běžné chápání, že lidské bytosti původně pochází z planet, které obíhají kolem hvězdy Vega v souhvězdí Lyry, a proto se jim říká lyrské rasy. Lidské rasy ve vesmíru, odtud migrovaly do různých slunečních soustav tohoto galaktického kvadrantu při události známé jako velká expanze, která sama o sobě je součástí tzv. Orionských válek. Člověk jako druh však existoval již dříve a také existují důkazy, že ve stejné době jako na Veze žil i na mnoha dalších místech. Je velmi těžké to vypočítat, protože čas sám o sobě je velmi flexibilní, když je mimo zažitý kontext, jako je vnímání rychlosti plynutí času. Uvnitř té, či oné konkrétní planety neexistuje jednotná shoda o vnímání rychlosti a stálosti plynutí času.

Určitý stupeň umělých genetických změn u lidských bytostí jako takových existuje, nicméně podle Taygeťanů a Swaruuanů byly změny provedeny většinou s využitím mentální kontroly, a kontroly vnímání lidské populace. Je to individuálně reverzibilní jako důsledek vlastního rozšíření vědomí. Podle náís člověk jako druh, a stejně tak všechny ostatní druhy rostlin a zvířat vždy existovaly a jsou součástí samotného vyjádření vesmíru s variantami každého druhu přizpůsobenými na konkrétní místo, kde žijí, a jejich klimatické a obecné podmínky a koncepty. To, že čas a vesmír vždy existoval, stejně jako vše, co v něm existuje, a že čas je pouze relativní k vědomí, které ho vnímá, je pro průměrného člověka na Zemi velmi těžko pochopitelné, a ještě více pro jejich vědce, kteří jsou zcela ponořeni a podřízeni hodnotám pozemského Matrixu. Stručně řečeno, lidská bytost jako taková je přítomna na bezpočtu dalších míst mimo Zemi a je součástí samotné podstaty vesmíru. e vesmíru.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=e56LafcrmRs

Zpět