229 Přípravy na události 2020 Michael Love

[ Biofyzika ] 2020-11-18

Díky zásahu benevolentní hvězdné rodiny přichází v poslední době na tuto planetu intenzivní množství kosmického světla! Stále na nebi i na povrchu probíhá boj o úplné osvobození planety Země! Světelné síly byly v posledních misích 100% úspěšné a odstranily většinu letitých temných energií. Před šesti pozemskými dny byla nejvyšší úroveň globální vědomé soudržnosti, jaké kdy bylo na této planetě dosaženo planetárními meditacemi a synchronizovaným záměrem. Tato úroveň se velmi blížila kritickému množství vědomí pro spuštění události, kulminace bude dosaženo na jaře roku 2020! Začínají přípravy na tuto hlavní evoluční událost, která je vyvrcholením dlouhodobé řady menších událostí. Vrcholem bude velký kosmický sluneční záblesk, který pozvedne vědomí všech bytostí na Zemi na úroveň 5. dimenze!

Frekvence sluneční korony se v průběhu času mírně zvyšuje a tato ionizované fotonové gama záření je vyzařována na Zemi pomocí uměle otevřených koronálních děr a aktivuje a zvyšuje DNA. Změna nastane uvnitř vás a potom se začne projevovat jako vnější realita, nejprve osobně, pak na kolektivní úrovni!

12 řetězců DNA ve fyzických tělech je překódováno pomocí kosmických dat gama záření. Tvoří novou geometrickou formu a zapojují se zpět do odpovídajících rezonančních 12 portálů čaker. Čakry jsou nefyzické energetické vícerozměrné portály vrstveného těla a udržují DNA vlákno na místě! Po připojení DNA vlákna zpět do správného portu, začnou přes buňky DNA protékat pokročilá kosmická data (Akášické světlo) do celého těla. Pro 12 primárních vláken DNA existují biliony malých krystalických vláken (gossemery/nades), které roznáší energii skrze tělo, kde je dekódována vnímána bytostí tělo obývající. Přicházející iontové gama fotony mají schopnost proniknout do jádra lidského atomu, přepojit chemické vazby a změnit atomové struktury buněk na složitější krystalickou strukturu. Díky tomu budou moci data z vesmíru proudit lidským tělem! Lidstvo začalo jako pokročilá zářivá hvězdná rasa. Před 350 000 lety byla DNA odpojena a lidstvo se stalo otroky bez informací! Před několika týdny díky žádostem hvězdných zástupců mezi lidstvem vstřícné nebeské rasy poskytly evoluční tlak! Hvězdné národy směřují obrovské množství fotonového světla na Zemi a vzestup začal nyní postupovat kupředu.

Dobrá zpráva je, že když byla lidská DNA ve starověku odpojena, vlákna byla ponechána ve fyzickém těle. Nyní se znovu spojují s pomocí tohoto světla, aby odpovídaly původnímu božskému lidskému vzoru. Postupně mutujeme do božských bytostí, atomová těla se mění z rámce založeného na uhlíku na jemně vyladěný systém křemíkových krystalů. Nový křišťálový bio-počítač / světelné tělo dokáže okamžitě zpracovat nejpokročilejší data ve vesmíru a je mnohem efektivnější než jakýkoli kvantový počítač.

Morfogeneze v tělech světelných bytostí Země je způsobena konstantními supernabitými vlnami plazmatických paprsků z centrálního Slunce Mléčné dráhy! Jakmile se dostaly do kontaktu s krystalickou Zemí, uvolnily ionizující typ záření, které neutralizuje, čistí, překódovává, nabíjí, transformuje a obnovuje DNA lidského těla, což umožňuje expandovat a přijímat více světla! Ionizující záření je složené z částic, které jednotlivě nesou dostatek kinetické energie k uvolnění elektronu z atomu, tedy ionizaci?. Pokaždé, když se dostanou tyto kosmické gama paprsky do fyzického těla, je genom znovu uspořádán do složitější šablony. Ve vašem těle neustále probíhají miliardy jaderných reakcí, protože se znovu konfiguruje do pokročilejší struktury. To mění poměr základních sloučenin elementární struktury těla a přivádí k mnohem rychlejšímu vibračnímu spinu. Navždy osvobozuje od zastaralého atomového kódu na bázi uhlíku. Krok za krokem, buňku po buňce vzniká fyziologicky rychlejší, lehčí vibrační hustota. Podle vaší úrovně fyziky je to nemožné, jako smíchání vody a oleje.

S integrací nové energetické frekvence pro 5. dimenzi se začnete se přibližovat ke Zdroji. Se vzestupem se odemkne pátý řetězec DNA, což vám umožní přístup k plné paměti a stanete se neomezenými. Probouzíte se do vědomí avatara! Musíte opustit své zaměření na 3D. Po dobu 10-20 minut vyzkoušejte při 5D kódované muzice (40-100 Hz) myslet na nebeské bytosti, nebe, novou Zemi, svobodu, lásku, mít, radost, hojnost, zdraví, vaše sny a touhy, vaše úspěchy, krásné umění, posvátnou geometrii a své blízké.

Zkoušejte to, kolikrát budete chtít, než se to stane zcela automatickým a stálým stavem bytí, i když se vrátíte zpět na 3D. S vnímáním 3D reality novýma 5D očima se nová Země začne projevovat stále trvaleji. 5D je stavem blaženého vědomí, kdy levá hemisféra (3D-alfa) a pravá hemisféra (5D-gama) začnou spolupracovat. Na začátku je pro vícerozměrné vnímání a funkčnost nezbytné vědomé zaměření na 5D v rámci světa 3D. Jakmile se vaše DNA přizpůsobí, aby byla schopná tento proces zafixovat, bude zaměření automatické.

5d je nyní rychlejší vibrační verzí teď, tady a vše. Přizpůsobíte se jí zvýšením vaši vnitřní vibrace. Logicky, pokud je 5D tady, jednoduše v ní začněte být! Když to uděláte, nebeské království se začne objevovat všude kolem vás! Pro rychlejší dosažení výsledků posilujte svou vnitřní duchovní disciplínu, meditujte, požívejte přírodní energetické potraviny, pobývejte v přírodě a užívejte zdravou sebelásku.

Nejrychlejšími nástroji pro zesílení vaší vnitřní frekvence jsou krystaly. Věci ještě nejsou dokonalé, ale brzy všechny bytosti této planety budou žít navždy v míru, lásce a hojnosti! To je důvod, proč jste tady. Bez ohledu na to, jak to vypadá, děláte to podle svých snů. To, co se zdálo být sen, se stane skutečnější než jakákoli realita. Jste božským světlem pro tento svět. Zůstaňte silní.

Zdroj: https://5dearthproject.com/earth-alliance-update-preparations-for-the-event-2020/

Zpět