464 Čas zvyšuje rychlost Dianne Robbins

[ Ezoterika ] 2020-08-22

Množství času, které máte v každém dni, je určeno vaší úrovní vědomí

Mikos - knihovník a strážce záznamů Země Dnes budeme mluvit o čase, časovém poli, které obklopuje Matku Zemi. Země je mimo čas ke zbytku vesmíru, aby se její vývoj mohl poučit z lekcí svých duší. Čas zde na Zemi působí jinak, protože pozemské národy musí znovu a znovu opakovat životní lekce, dokud se je nenaučí zvládnout (pozn. čas je na Zemi významně zrychlený, dokonce bylo v žertu nabídnuto do vesmírného roku nacpat miliardu let pozemských, pokud nezvládneme dokončit vývoj včas).

Proto máte koncept minulosti, přítomnosti a budoucnosti - vyvíjejícím se lidským druhům byl poskytnut čas, který potřebují pro naučení se svých lekcí a složení zkoušek nezbytných pro zvládnutí. Čas Země hraje důležitý faktor v evoluci. (pozn. plánovaný vývoj jsme nesplnili, ale přinesli jsme něco jiného)

Jak se planeta vyvíjí a je ve vzestupném stavu, není více času. Z tohoto vyššího pohledu na vědomí můžete nahlédnout na Věčnost - a zároveň můžete cítit jednotu všech dob. Opravdu prožíváte svou multidimenzionalitu, která prožívá všechny stavy vědomí a všechny doby a místa najednou. Už neexistují žádné vymezení, rozdělení nebo oddělení. Vše je JEDEN a vše současně.

Jak se Země a veškerý život na jejím povrchu vyvíjí ve vědomí, čas se komprimuje. Je ho čím dál méně, což je známkou toho, že se lidé vyvíjejí ve vědomí. To má za následek méně a méně času, dokud nedosáhnete bodu svého vědomí, když už nejste "v čase" přestěhujete se do vzestupného stavu.

S dalším posunem výš ve svém povědomí o svém já a celé Zemi, zjistíte, že rychlost dne, dokonce i minuty a hodiny ubíhají rychleji, večer přijde dříve, než dosáhnete dokonce poloviny toho, co jste stihli dosáhnout dříve. Čas se ve skutečnosti stává nepolapitelným, nejde ho udržet. V hustější fázi vývoje je více času a dny delší. Čím vyšší je vibrace, tím kratší je den, protože se ve skutečnosti spojuje s "Kosmickým vědomím", což je stav multidimenzionality, kde "není čas". Všechno prostě "je".

Jak se čas dále hroutí, přesunete se do multidimenzionality, kterou jste, a zažijete "Vše, co je". Uvidíte a cítíte Jednotu celého Stvoření a propojení života. To je to, co se má lidstvo naučit. Až dosud byla hustota Země tak silná, že se každý člověk cítil odděleně a osamoceně a odříznut od ostatních. Každá osoba se cítila oddělena časem a prostorem - což ve skutečnosti neexistuje. Pouze na "vyvíjejících se" planetách to slouží k tomu, aby její druh nesešel z cesty a mohl se soustředit na svůj úkol.

Časový tok nemá nic společného s věkem. Když jste starší, nezrychluje se. Urychluje se pouze tehdy, když jste moudřejší a "dospěli" ve vědomí a moudrosti. Pokud poměříte věk s moudrostí a osvícením, pak byste skutečně mohli říci, že jak stárnete, čas se zrychluje. Ale pro ty, kteří se během svého života nevyvíjejí ve vědomí, se zdá čas nekonečně dlouhý a natažený. Lze říci, že jak stárnou, "čas se zpomaluje". Vaše vlastní perspektiva, vaše vlastní rychlost vývoje určuje délku času - a určuje délku každého z vašich dnů. Všichni máte různou délku dne a různou dobu, určenou vaším stavem vědomí. Jak se vaše vědomí rozšiřuje, vaše minuty a hodiny se snižují v obráceném poměru; než se dostanete mimo časové pásmo, ve vzestupném stavu osvícení, kde není čas, žádný prostor - pouze Jednota celého Stvoření.

To je to, co zažíváme v Duté Zemi. Cítíme JEDNOTU a VĚČNOST existence. A tato Jednota a Věčnost je to, co začnete prožívat na povrchu, v postupně, protože Světlo Stvořitele proudí na Zemi a způsobuje, že vaše vědomí se rozšiřuje se září Božího světla.

Jak byste mohli říci, necítíme "krizi" času. Cítíme, jak věčný tok života prochází skrze nás, a přináší mír a spokojenost v každém "okamžiku" dne. Nemáme hodiny (na které se spoléháte vy). Počítáme čas mnohem odlišnějším kosmickým způsobem, v synchronizaci s celým vesmírem. Protože jsme součástí vesmíru a fungujeme jako součást vesmíru, jsme v "kosmickém čase" - což je hodně odlišné od povrchového času.

S narůstajícím osvětlením Země vaše vědomí brzy dosáhne kosmického času. Právě tady a teď zde na vás čekáme. Přejeme vám rychlou cestu ve vědomí.

Zdroj: http://www.diannerobbins.com/current-message.htm

Zpět