353 Jaká je vaše perspektiva Sharon Steward

[ UFO ] 2020-06-04

Máte na výběr, jak vidíte aktuální události na vaší planetě. Velký pokrok byl učiněn u 3 největších světových ekonomik : USA, Ruska a Číny.

Ruský vzestup začal před lety, když bylo osvobozeno východní Německo, země železné opony se osamostatnily a SSSR byl zmenšen na to, co je nyní Rusko. Prošli velkým přechodem.

S Čínou jde o osvobození Hongkongu a Tibetu. Momentálně jsou v rukou komunistických iluminátů.

Pokud jde o USA, jsou to blízko k dodržování předpisů NESARA. Politika bojuje na státní úrovni proti federálům a tyto státy padnou a stanou se poddajnými.

Jako jednotlivci žijete ve své konkrétní zemi z nějakého důvodu. Do této země jste přivedli světlo, jste po celý život součástí kolektivní karmy. Nyní máte na výběr, jako vždy, jak chcete vidět, co se děje. Mnozí z vás jsou aktivnější ve vyšších čakrách, takže máte k dispozici více informací, které vám pomohou sledovat pokrok vaší země na jakékoli úrovni, kterou chcete.

Úroveň 1 - fyzická úroveň - je to úroveň, která postrádá emoce a intelekt, přesto někteří na tuto úroveň nadále pohlíží jako na život, přičemž zvažují pouze fyzické okolnosti, které by je mohly postihnout. Například osoba, která se obává pouze ztráty majetku, a nebere v úvahu ztrátu rodiny nebo přátel.

Sharon: To zní trochu divně, ale jako někteří lidé, které znám. I můj otec se po nehodě víc zajímal o auto, než jak je mně.

Ivo: Když člověk potlačí emoce a intelekt je přísně řízen a ovládán myslí, takto bude člověk reagovat na nejnižší úrovni - materiálně.

Úroveň 2: Citová. Samozřejmě se týká druhé čakry. Emoční zvažování okolností bere v úvahu, jak událost emocionálně ovlivní zemi jako celek, nebo jak jsou něčí emoce rozrušeny sledováním toho, co sledují.

Úroveň 3 - Intelektuální. To se týká vidění okolností čistě promyšlenou perspektivou, nezohledňování emocionálních, nebo snad i fyzických důsledků současných událostí ve vaší zemi. Projevuje se spíše jako "suchar" a neangažovaná. A všimnete si, že mnoho prohlášení vašich vůdců vyjadřuje intelektuální odpověď. To svědčí o tom, jak váš svět běží: intelektuálně.

Když zvažujete okolnosti z hlediska srdce, všechno se změní. Srdce je sídlem vyšší perspektivy. Když uvažujete ve vyšší perspektivě, naznačuje to zapojení duše do pozemských záležitostí, což je cílem vzestupu. Jste ve čtvrté dimenzi a mnoho lidí pracuje na otázkách srdce ve snaze udržet je otevřená, aby vždy dosahovali duchovní energie a zůstali mimo spodní doménu intelektu, emocí a materiálu = fyzický pohled.

Když je srdce otevřené, duše je spojena.

Člověk s perspektivou založenou na srdci vidí lásku v pozadí akcí demonstrantů, rabování a reakci vašich vůdců. Srdce vzbouřenců se zahřála, když objali policisty, kteří klečeli před nimi a když je požadali, aby se k nim připojili. To je srdce. To je duše. Duše policistů a duše protestujících se spojují. To se dříve stalo zřídka. Ale teď jste ve vyšší dimenzi. Demonstranti chránili osamělé policisty před jinými demonstranty a ukázali na Antifu, když vyfotili cihly u demonstrací a šířili fotky po sociálních médiích - to je srdce. Srdce vám říká, abyste na tyto triky nenaletěli, není to mysl. Vaše nižší mysl je velmi ovládaná - vaše srdce a vyšší mysl nejsou. Jasně vidí. Třetí oko vidí jasně.

Úroveň 5 - krční čakra. To je čakra výrazu a na vašich sociálních médiích je mnoho takových, jejichž cílem je jednoduše šířit pravdu. To je funkce krční čakry, vaše duše šířící pravdu. Ne všichni šíří pravdu, nejsou lidmi s aktivovanou krční čakrou. Jejich záměr spočívá v nižších čakrách, které jsou v nejlepším případě nevyvážené.

Nyní se ukazuje duše lidí. Ano, jsou nepokoje. Kupují zbraně na ochranu svých domovů a rodin. To je strach. Nyní máte na výběr, jestli se bát.

Jak jsem mnohokrát Sharon poukázal, jak se rozhodnete reagovat znamená, co zažijete. Kolik lidí se rozhodlo vylézt z postele s tím, že to bude špatný den. A situace se celý den zhoršovala. Vytváříte to, protože se bojíte mít špatný den, vytvoříte jej. Připravili jste se na to. Místo toho, abyste řekli: "Mám dostatek," nebo "Jsem rád, že jsem spal velmi dobře," nebo "Miluji svého psa. Někdy dělá věci, které se mi nelíbí, ale miluji ho a nikdy bych nepomyslel na život bez něj, tak proč se rozčilovat nad sežranýma pantoflema"? Když něco vnímáte jako špatné, soustředíte se na vytváření dalšího.

Totéž se děje nyní. Celkově se mnoho lidí zaměřuje na špatné, a média ráda vyhoví. A tak vytváříte více problémů, než je třeba. Cabal ví, že vás zajímají bojovníci Antifa, takže jich bude více. Díky občanským reportérům, kteří na tento proces upozorňují ostatní, jim to selhává. Ti, kdo vědí, musí varovat ty, kteří nevědí.

Všichni však fungují na své vlastní převládající úrovni čaker, někteří s moudrostí duše a jiní bez. Jste kolektiv. Máte možnost uklidnit ostatní v kolektivu tím, že přidáte uklidňující energii. Meditace v hlavních časech měsíčních a galaktických cyklů zvyšují účinnost.

Jak si přejete vidět svůj život?

Na fyzické úrovni, kde se obáváte zničení vašeho domu?

Na emoční úrovni, kde se bojíte, že váš život bude neodvolatelně změněn a budete trpět bolestí?

Na intelektuální úrovni, kde se držíte zpátky, abyste vyvodili závěry, které postrádají celý obraz?

Na úrovni srdce, kde vidíte, jak láska probíhá mezi stranami, které by jinak bojovaly?

Na úrovni krku, kde hlásáte pravdu a odhalujete podvody? Slovo šíříte jako akt lásky k lidem ve vaší zemi a ve vašem světě.

Na úrovni třetího oka vidíte vše jasně z pohledu duše, přitom se nebojíte, a proto nemusíte přitahovat žádné protivenství pro sebe nebo svou rodinu. V kolektivu držíte vyšší světlo, abyste podporovali ty, kteří se stále učí.

Na úrovni koruny vidíte důsledky této války na zbytek vesmíru a vědomí. Vidíte celistvost Jednoty, která se vrací na vaši planetu, jak se lidé spojují, přehlíží drobné problémy, aby sjednotili Zemi a obnovili mír. Vidíte, jak zbytek vesmíru pracuje s vámi, aby znovu obnovil Jednotu ráje na Zemi.

Z tohoto pohledu jste nedotknutelní. Ale přišli jste na Zemi, takže držíte vědomí pohromadě v očekávání dne, kdy ho můžete nechat znovu jít, a nerozbije se na kousky.

Přišli jste být tím, kdo drží vyšší vibrace, aby pomohl těm, kteří je nemají. Toto je pohled čtvrté dimenze na válku, která se nyní odehrává na vaší planetě.

Zdroj: https://sharonandivo.weebly.com/blog/ivo-of-vega-where-is-your-perspective

Zpět