1221 Supervlny; od 3D ke 4D a 5D Lev

[ Ezoterika ] 2021-07-31

Část 13
Je logické, že se naše tělo se musí obnovit, než bude schopno skoku, a vše, co můžeme udělat pro podporu tohoto procesu, by mělo být prioritou. Cvičení jako či-kung, tai-či, jóga atd., jsou jedním ze způsobů, jak odblokovat veškeré zaseknuté energie v čakrách, a samozřejmě pomáhá i meditace nebo sezení v klidu. - Lisa
Všichni lidé jsou čistá Láska, Inteligence, Pravda.., k obrazu Prvotního Stvořitele - Zdroje a mají schopnost, překonat špatné naprogramování a zlo, mohou přeprogramovat vlastní DNA. Věřte.
Bytost, která se považuje za nadřazenou ostatním, by měla přehodnotit své pojmy. Čím vyšší je vibrační stupeň bytosti, tím větší je její pokora vůči všemu, co existuje. Ve všem je nějaký účel a pouze ZDROJ ho plně zná, takže se ničeho nebojí, je si jistý, že ho ZDROJ nikdy neopustí, a jde dál. - Ph

Je vše jasné? Lidstvo nemá třetí volbu, buď následuje Světlo, nebo temnotu, a na váhání už není čas. Měli jsme všechen čas na světě, abychom rostli, od této chvíle nastane čas všeobecné očisty Země a my vidíme, co se děje po celém světě, Země je v plné akci, a pokud vím, to nejhorší ještě nepřišlo. Přechod do 5D je nevyhnutelný. - Noor
Před lety jsem byla po kontaktu a zasvěcení připravena pracovat s postoji lidí. Zatím vše probíhalo dobře. V posledních měsících mě postihly příznaky únavy, pracuji a žiji v Madridu, je to město jako mnozí velmi trestané... Teď v létě jsem se vydala na venkov a snažila se zanechat konfliktů a problémů měst, dokonce jsem připravila pokoje pro ostatní, aby mohli dělat svou práci na dálku, žádné masky dobré jídlo a dobrá voda. Přijela jsem do terénu se skupinou a zvyšovala vibrace, nenechala jsem se svést náklonnostmi, dělala jsem vše, vařila, nakupovala, hledala zdroje vody v okolí, meditovala jsem, vizualizovala, pracovala s krystaly a frekvencemi světla, ale především jsem ani na okamžik neztratila klid mysli... i když jsem pracovala 12 hodin denně. Výsledek se bude zdát neuvěřitelný, ale schopnost pozorovat s jistým odstupem ve 4D byl šok pro lidi, kteří obvykle žijí ve 3D, (snažila jsem se nehromadit v nich obvyklý stres z pracovního dne). Někteří změnili své postoje, někteří raději odešli dříve a nechali propadnout zaplacené dny. Nárůst frekvencí dal jasně najevo, které vzorce chování se již neujaly nebo nejsou ve světle nových frekvencí udržitelné. Tato jasnost způsobila, že se někteří lidé vrátili ke starým vzorcům deprese nebo čehokoli jiného. Viděla jsem, jak se někteří lidé stávají regresivními a dětinskými, a to přímo před mýma očima. Je to jasné pochopení, že poslední slovo má nyní život, výsledek zvoleného života. - Virginia Fernández Prieto
Plejáďané prostřednictvím Barbary Marciniak předali informaci, že lidé budou schopni kontaktovat Absolutno teprve tehdy, až bude obnoveno všech 12 vláken DNA. I při aktivaci 11 vláken DNA budou lidé již žít ve 4/5D a budou vytvářet oblečení s domy svými myšlenkovými formami. Abychom však do takové události přežili, musíme vyčistit ekologii planety, aby se jedy nedostaly do našich buněk a nezpomalily proces jejich restrukturalizace ve světelné tělo. Je toho ještě tolik, co musíme na Zemi udělat a vytvořit, dokud nezačneme kontakt s Absolutnem v 5D. - Vera

LEV
S nástupem planetárního Nového roku 26. července 2021 se přechod do 5D urychlil. Urychluje ho Galaktický puls (Soliton), který nastal 24. července. Nese Světelnou vlnu obrovské síly a frekvence, maximální možnou pro planetu a pozemšťany. Obří Supervlna z páté a šesté dimenze je několikanásobně silnější než všechny předchozí přílivy. Pro ty, kteří přecházejí do čtvrté dimenze, může tato galaktická Supervlna způsobit prolomení hranice mezi dimenzemi. Energie dosáhne vrcholu 8. srpna 2021 během Lví brány a bude pokračovat až do 1. prosince. Mnozí se budou cítit velmi kreativní a překypovat novými nápady. V tomto období je důležité udržet si vysoké a čisté vibrace, prolomit všechny 3D iluze a soustředit se pouze na Lásku a Harmonii.

Během Lví brány se naše planeta a Slunce zarovnají se Síriem, galaktickým centrem a s mnoha posvátnými místy na Zemi, jako jsou pyramidy v Gíze. Prostřednictvím otevírajícího se Portálu se budeme moci spojit s Kosmickým srdcem a dalšími civilizacemi předků. Získáme další várku evolučních impulsů a aktualizaci stávajících energetických programů. K rozbalování souborů dochází postupně. Mnozí to pociťují jako nevědomou touhu dozvědět se více o novém. Supervlna je mocným impulsem, který má iniciovat přeskok do 4D/5D prostřednictvím transmutace našich hustých těl. Kódy nesené kvantovou vlnou jsou živým projevem Zdroje, který formuje Nového člověka na Nové Zemi. V současné době je připravenost prostoru čtvrté dimenze Země 45 % a proces se aktivně zintenzivňuje. Jakmile dosáhne hranice 50 %, stane se 4D částečně viditelnou a přístupnou pro mnohé z nás.

Poté se nasytí svými kódy, zvýší svou kapacitu a otevře se stále většímu množství přecházejících 4D. Energie Supervlny je zaměřena na plnou aktivaci 12 vláken DNA a rozbalení Božského vzoru v nich, který odpovídá nové Zemi, nové civilizaci, nové společnosti a nové historii. Kódy páté dimenze v Supervlně budou pokračovat v dekompresi hmotných těl. Naše DNA původně obsahovala program Vzestupu, a tedy všechny klíče a kódy, které jsou pro něj nezbytné. DNA není jen záznamem genealogického dědictví (matka, otec, prarodiče, praprarodiče atd.), ale všech vesmírných cest naší Duše od jejího zrození. To, co vědci nazývají ″odpadní DNA″, je záznamem našich inkarnací na Zemi a jinými slovy i celé naší časové osy jako individuální Duše. Zahrnuje údaje o všech kříženích, včetně mezidruhových, a části DNA Sirianů, Orionců, Drakoniánů, Andromeďanů, Arkturiánů, Venušanů a dalších vesmírných ras v našem genomu. Část ″odpadní″ DNA je přímo spojena s Akášickými záznamy, které uchovávají informace o všech Duších, které se inkarnovaly v naší Galaxii.

Lidé ve třetí dimenzi mají sedm subtilních těl a sedm hlavních čaker. Abychom získali přístup k Duši, Vyššímu Já nebo Zdroji, potřebujeme meditační nebo modlitební praxi. Energie Zdroje, procházející korunní čakrou, se rozpadají do sedmi malých proudů - světelných paprsků. Ty nesou Božskou moudrost (poznání), Lásku, čistotu, pravdu, harmonii a svobodu. Každý paprsek má svůj směr:

1. Paprsek síly je naplněn energiemi vytrvalosti, houževnatosti; odvaha podporuje pohybový aparát;
2. Paprsek moudrosti - energie poznání, která pohání mozek;
3. Paprsek lásky dodává energii důvěry, podporuje kardiovaskulární systém;
4. Paprsek čistoty aktivuje pět smyslů a imunitní systém;
5. Paprsek pravdy nasycuje energii dýchacího systému;
6. Paprsek harmonie podporuje zdravý vývoj urogenitálního a endokrinního systému;
7. Paprsek Svobody ovlivňuje trávicí systém a podporuje vnitřní rovnováhu vibracemi tolerance, nezávislosti a rozvolnění.

Naše DNA se naléhavě aktivuje, těla se omlazují. Od loňského prosince začala fáze transmutace fyzických těl na buněčné úrovni. Nyní jí prochází všichni. Pro někoho je to těžké, pro někoho snadné. Kosmický algoritmus transformuje čakry jednu po druhé. Nejprve na nás začaly působit proudy obnovené energie poznání (2. paprsek) a čistoty (4. paprsek), které ovlivňují náš mozek, smyslové orgány a imunitní systém. Už první kontakt s vysokofrekvenčními vibracemi někteří nevydrží. Důsledkem je mnoho mrtvic, infarktů a virových onemocnění. To je teprve začátek transmutace.

Hned po něm následuje druhý, v němž je hlavní konstrukce nové kostry (1. paprsek). Proto má mnoho lidí problémy s kostmi, klouby a chrupavkami. Někteří to přičítají nemocem a stárnutí. Nové vysokofrekvenční energie spouštějí omlazovací mechanismus. Následovat bude transformace srdce, oběhového, lymfatického, vylučovacího a endokrinního systému, dýchacích orgánů, krvetvorby, trávení. Je to nezbytné pro podporu života nového rozloženého těla, které pracuje podle nových fyzikálních a fyziologických zákonů.

Ve čtvrté a páté dimenzi aktivujeme 12 subtilních těl a 12 energetických center. Božský tok bude rozšířen o dalších pět paprsků. Jsou spojeny s parapsychologickými superschopnostmi: teleportací, levitací, telepatií, telekinezí, jasnovidectvím, transfyzickými transformacemi a mnoha dalšími. Pro většinu lidí jsou fyzické změny, které začaly v prosinci 2020, nepostřehnutelné a nevýrazné. Věci se teď výrazně zrychlily. Spolu s aktivací 12 vláken DNA se hmota synchronně obnovuje a čistí od 3D programů. Naše těla se dekomprimují a v nich nás Spolutvůrci přenesou kvantovým koridorem do nové dimenze. Právě za tímto účelem vysílá Galaktický výbor na Zemi ze středu Mléčné dráhy mocné vysokofrekvenční tsunami, které nese superhmotné kódy pro zásadní transformace na všech úrovních. Pokud jste začali mít příznaky zvýšeného odtoku tekutiny z našeho těla (vytéká tolik vody, že není jasné, odkud se bere), pak je to tady - Počátek. Je zapotřebí pít více vody. Tělo cítí blížící se obří galaktickou vlnu a připravuje se jí odolat.

Tato tsunami se může stát pro někoho (nebo něco) zdrojem zkázy, někdo se radostně připojí k proudu transformace, vrhne se vstříc budoucnosti a vystoupí na další, vyšší stupeň vývoje na nové čtyř- a pětidimenzionální Zemi. V roce 2021 jsou vibrace zcela jiné než v jiných letech, protože Země je nyní připravena přijmout energie sedmé dimenze a mnohé tkáně planety již byly přebudovány a nyní mohou být konečně ukotveny. Na planetární úrovni se do zemské mřížky nahrávají frekvence v podobě světelných symbolů, které generují určitou energii - matematické, geometrické kódy, které spouštějí mnoho nových mistrovských mechanismů. Vše staré je nyní demontováno a Galacom může konečně úspěšně integrovat energie Supervlny do struktury Země. Tyto energie nesou smrt Ega a připravují na aktivaci Zářícího těla. Nastal čas, abychom všichni pozvedli své vibrace a vybrali si, zda se vyvíjet a být užiteční ostatním, nebo zda budeme nadále vyzařovat nenávist a pasivitu a hnít za mřížemi trojrozměrného vězení.

Část 13-2
https://www.disclosurenews.it/superwave-part-2-from-3d-to-4d-and-5d-part-13-2-lev/
Supervlna ze středu Galaxie, která se nyní valí na Zemi mnohé z nás postavila mezi kladivo a kovadlinu. Na jedné straně nás silné kvantové energie 6D a 7D z jádra Mléčné dráhy nutí aktivněji zvyšovat své vibrace alespoň na 4D/5D. Na druhou stranu 3D Matrix stále drží mnoho lidí pevně ve svém sevření.

Klasický příklad je Medúza Gorgona. Každý had na její hlavě neomylně identifikoval ty, kteří byli nakaženi chamtivostí, hrabivostí, chtíčem atd. na principu podobnosti jako zrcadlo. Gorgona tak rozpoznala všechny neřesti vlastní člověku a nebylo možné ji oklamat. Proto se většina těch, kdo se jí pokusili vzepřít, proměnila v kameny. Medúza Gorgona byla strážkyní Matrixu (3D), kterou téměř nikdo nedokázal porazit kvůli problémům mužského Ega. Gorgonu bylo možné porazit pouze s pomocí zrcadlového povrchu štítu, ve kterém se odrážela. Zrcadlo je symbolem: co vysíláme navenek, to přesně přijímáme zpět. Dnešní verzí Gorgony je pandemický virus. Na jejím počítačovém modelu jsou anténám podobné přísavky, které snímají naše Ego a odečítají, do jaké míry je infikováno negativitou. Poté, co najdou zranitelné místo, zasadí přesný a smrtící psychosomatický úder.

Všichni jsme tedy nyní testováni na své sobecké neřesti, jako je nenávist, chamtivost, lakomství, strach, zrada, hněv, zášť atd. - Celé spektrum našich nejtemnějších emocí a myšlenek. Zkoumá se nejen naše současná inkarnace, ale i všechny předchozí. S každou novou inkarnací totiž stále více zapomínáme, kdo jsme, a čas od času se nakazíme sobectvím a sebeláskou. Mnozí z nás nadále žijí se zavřenýma očima, nechtějí vidět, co se kolem nás děje, nebo nejsou schopni strhnout závoj z očí. To je reakce strachu, našeho hlavního nepřítele. Můžeme ho proměnit ve spojence a pomocníka, pokud se odvážíme podívat se blíže do svého nitra. Spolutvůrci nám velkoryse věnují tolik času, kolik každý z nás potřebuje, abychom si uvědomili své chyby a omyly a napravili je.

Je v naší moci osvobodit se ze smrtícího sevření Matrixu-Gorgona, který nás drží pod krkem. Právě skrze krční čakru vyslovujeme to, co vkládá do našeho vědomí a Duše prostřednictvím poslušného MSM. Úkolem každého z nás jako součásti lidstva je uvědomit si, kdo jsme, pochopit své chyby, přijmout je, odpustit sobě i VŠEM a milovat vše a všechny kolem sebe. Všichni jsme JEDNO, ale z jiné perspektivy poznání a zkoušení. V každém okamžiku máme možnost odhodit obojek 3D Matrixu a přestat vysílat negativitu, programovat svou budoucnost, která není tím, co VŠICHNI chceme. Inkarnujeme se na Zemi kvůli lekcím, které se potřebujeme naučit a uvědomit si je. Pokud jimi procházíme nesprávně, opakují se stále dokola. Počáteční podmínky jsou stále tvrdší a tvrdší a lekce nám přinášejí více bolesti a utrpení, dokud je plně nerealizujeme.

Nyní každý z nás stojí před volbou: přijmout a poděkovat za získané lekce a začít žít a vyzařovat novým způsobem, nebo nedělat žádné závěry a ponechat vše náhodě. Historie Země a předchozích Čtyř ras ukazuje, co se stane, když lidstvo vyvodí nesprávné klíčové závěry nebo lekce přejde hrubým porušením Zákonů Zdroje. Dnes se tytéž události opakují a my, lidstvo, musíme správně pochopit a porozumět proč. Spirála času se velmi zhutnila a je jako extrémně stlačená pružina. Jak a jakým směrem se bude vyvíjet, záleží jen na nás. Jako výsledek zkoušek, kterými každý z nás a celé lidstvo v současnosti prochází.

Z Jemné roviny je dokonale vidět, v jakém stavu je naše Duše, Duch a Tělo, jak jsme vyrovnaní a jak jsme připraveni na transformaci a přechod do 5D.
- Pokud v člověku převládá Duch, je to sportovec nebo bojovník, který často umírá za zájmy druhých, nebo se zabývá pouze hmotným bohatstvím.
- Pokud převládá Duše, je často v zajetí náboženství nebo sekty, která bere integritu vize.
- Pokud vládne Tělo, pak je život zasvěcen pouze uspokojování jeho tužeb.

Tak funguje 3D Matrix, který vytváří deformace a ničí harmonii rovnováhy všech našich částí - Ducha, Duše a Těla. Takto byla naše Pátá rasa řízena po tisíce let. Z tohoto kruhu Samsáry se můžeme velmi snadno dostat. Stačí si položit otázku: Bude naše jednání (které chceme udělat) prospěšné pro našeho Ducha? A pro naši Duši? A pro naše Tělo?
A pokud na všechny tři otázky odpovíte ano, pak jste svobodní a nic nebrání odchodu ze sevření nízkofrekvenčního 3D Matrixu. Pokud odpovíte záporně byť jen na jednu otázku, zůstáváte v zajetí Gorgony.

Dokonce i ti Duchové a Duše, kteří padli na samé dno, se mohou zvednout, když se odlepí od samého základu. K tomu jim stačí uvědomit si sebe sama, probudit se uplatněním LÁSKY a Vděčnostina místo Strachu. Stále větší část lidstva se probouzí z mrtvého spánku a odhazuje všechny okovy zapomnění.
Každý musí poděkovat Zdroji, Vesmíru a Temné straně za všechny lekce, které jsme se naučili. Musíme je přijmout, uvědomit si je a vyvodit z nich správné závěry. To změní naše myšlení a emoce a zmizí psychosomatické nemoci. A pak můžeme snadno zvýšit své vibrace, a vstoupit do nové 5D reality, kterou k nám nyní přináší Supervlna ze středu Galaxie.

Zdroj: https://www.disclosurenews.it/superwave-from-3d-to-4d-and-5d-part-13-lev/<

Zpět