2946 Mandžuští kandidáti James Gilliland

[ Realita ] 2022-08-09

Jak člověk pozná, kdy je nebo angažoval mandžuského kandidáta? Je třeba si dát pozor na několik věcí.
Pochází z armády, agentury nebo iluminátské rodiny - Přiženil se v mládí do jedné z výše uvedených skupin - Chybí jim čas a vzpomínky - Došlo v rodině k rituálnímu zneužívání, sektářské činnosti nebo tajným setkáním- Jsou velmi přesvědčiví, aby přilákali lidi nasazují image oběti, i když ve skutečnosti jsou predátoři - S některými manipulují viditelné i neviditelné entity se zlými úmysly - Mnozí jsou očipováni, někteří mají implantáty, někteří o čipech a implantátech vědí, jiní ne a nevědí , co se děje po jejich aktivaci. Oběťmi jsou často ti, kteří mají své záměry a nedostali to, co chtěli. Když nedostanou, co chtějí, hrají kartu idiota, dokud skutečná pravda nevyplave na povrch a karma se jim nevrátí a nekousne je do zadku.

Tolik lidí si ke mně přišlo pro potvrzení, ale pokud zpochybníte jakoukoli část jejich příběhu, která neodpovídá univerzálnímu zákonu, rozpoutá se peklo. Místo aby se uzdravili a vydali se cestou rozlišování a osobního pozorování s pokorou, přejdou do útoku a vznášejí nejrůznější falešná obvinění. Jsou to pronásledovatelé, kteří obviňují druhé ze stalkingu. Sexuální predátoři, kteří obviňují druhé ze sexuálního drancování. Nejsou schopni lásky, pouze manipulace a falešných slibů. Jsou to šílenci a je to záměr.

Bez ohledu na množství lásky, soucitu , učení a léčení v minulosti, to všechno jde stranou, když narazí na zeď svých zranění a traumat, kterým nejsou připraveni nebo nemají odvahu čelit. Když do toho vstoupí jejich manipulátoři, nemají to pod kontrolou, někteří si ani nepamatují, co se odehrálo. Dobrým ukazatelem, že v jejich příběhu něco nehraje, je extrémní obrana s potřebou napadat každého, kdo s nimi nesouhlasí nebo zpochybňuje záměry a integritu jejich psovoda. (pozn. tak jsem pochopila svět)

Mnozí mluví o únosech, čipech, jiných vlivech, které nerespektují svobodnou vůli, a nemohou si plně vzpomenout, co se stalo? Často mluví o vztazích mimo svět, které je svazují a neumožňují jim svobodné vyjádření v tomto životě, což může být buď forma vyhýbání se, nebo známka toho, že odevzdali svou moc vnější síle nebo entitě. Cestou je umožnění jednotlivci navázat vlastní osobní spojení s Bohem/Velkým Duchem/Stvořitelem, na jehož základě dojde k přirozenému kontaktu. Nejedná se o vnější proces, který vytváří závislost a zbavuje moci. Vždy jsem říkal, že mým cílem je učinit se nepotřebným, posílit lidi, aby navázali svůj vlastní kontakt, své vlastní spojení se Zdrojem. To je cesta.

Další otázka, kterou si člověk může položit, pokud má podezření na mandžuského kandidáta, je tu historie jednoho průšvihu za druhým s kýmkoli, s kým se zaplete? Odpovídají jejich slovům rozporuplné činy a splétají sítě nástrah pomocí svého vnějšího vystupování, sexuálních energií, slibů budoucí lásky nebo sexuálních závazků, které se nikdy neprojeví?

ʺKlamou ohledně událostí, které se odehrály, dokonce i sami sebe?ʺ ʺKlamouʺ. Vždy si ověřte jejich příběh.

Další pastí, které je třeba se vyvarovat, je lichocení. Existují tři druhy lidí, kteří se stávají obětí lichotek: muži, ženy a děti. Manipulátoři budou používat lichotky, výroky typu Miluji tě nade všechno lidské chápání, Jsme dokonalý pár atd. a přesto, když otevřete své srdce, je do něj zasunut nůž, který je pokroucený a následuje nespočet chladnokrevných krutých slov a činů, které vás mají srazit na kolena. Tohle není moje první rodeo. Naštěstí jsem z předchozích zkušeností získal moudrost, naučil se štítit a drama se stává jednostrannou událostí. Bohužel když to uděláte, poběží za každým jiným, aby ho do dramatu zatáhl. Nemusíte být očipovaní nebo implantovaní, abyste do sebe pustili neviditelné negativní entity, někteří jsou jen příliš citliví, nejsou dost silní, aby je udrželi venku, nebo mají příliš mnoho otevřených dveří, nezhojených ran a traumat. Vždy mějte na paměti, že důvěra se často získává postupem času. Není nic špatného na tom, když si na začátku udržíte ostražitost.

Je těžké určit, zda jde jen o trauma z minulého života, trauma z dětství, projekce a zpracovávané vzorce obětí, přesto pokud někdo zažil některé nebo mnoho z výše uvedených otázek nebo vzorců, je pravděpodobné, že tato osoba má manipulátora, ať už je viditelný, nebo neviditelný.

Existuje mnoho forem čipů, implantátů, vlivů a vlastnictví. Ovlivňovaní ve většině případů ani nevědí, že se to děje, mají rozdvojenou osobnost nebo prostě nejsou dost silní na to, aby se očistili. Čím vyšší a slavnější člověk je, tím více je na něj cíleno, je ovlivňován a ovládán, pokud nedokáže vyčistit svůj prostor.

Hrnce s medem, které se používají k polapení vůdců, politiků, lidí u moci, aby byli později vydíráni a plnili příkazy toho, kdo med ovládá, jsou klasickým příkladem chování mandžuského kandidáta. Toho všeho je plný celý politický, obchodní, náboženský, filmový a hudební průmysl. Je to také v rámci komunity UFO určené k likvidaci těch, kteří hovoří o duchovně a technologicky vyspělých mimozemšťanech. Zejména ti, kteří mají důkazy na podporu svých tvrzení o kontaktu a dlouhé historii pomoci a léčení lidí. Existují i tací, kteří mluví o Mistrech a duchovně vyspělých ET jako o fasádě, ale sledujte, jak se chovají mimo jeviště.

Opět existují tvrzení, že pracují s těmito vysoce vyvinutými bytostmi, aniž by věděli, že jsou ovlivňováni těmi, kteří nejsou těmi, za něž se vydávají. Říkáme jim falešní duchové nebo regenerovaní ET. Často za sebou zanechávají stopu chaosu a zmatku, kamkoli přijdou a u kohokoli, kdo je pustí dovnitř. Pomluvy a fámy jsou jejich nástroj jak loví ty, kdo jsou empatičtí, spasitelé, lidé bez moudrosti, aby si uvědomili, že příběh má vždy dvě strany, nebo jim chybí duchovní nástroje rozlišování. To je spolu s dalšími lidmi se zlými úmysly, kteří ovládají vyprávění, důvodem, proč duchovně a technologicky vyspělý kontakt mimo svět nemůže přijít prostřednictvím komunity UFO. ʺJe to rozděleno záměrně.ʺ To však neznamená, že v rámci společenství UFO nedochází ke kontaktům nižší povahy a ke kontaktům vyšší povahy mimo toto společenství.

Existují lidé, kteří se vymykají těmto scénářů, whistlebloweři, které je třeba vyslechnout, přesto musíme být stále ve střehu, věci prostě nemusí být takové, jaké se zdají, vyprávěné příběhy jsou z jedné strany, z jednoho pohledu. Než se vrhneme do role spasitele, je vždy dobré vyslechnout obě strany s láskyplným odstupem. Něco k zamyšlení. Je to jediný způsob, jak vystoupit z křeččího kola oběť/spasitel/pronásledovatel. Křížové výpravy mohou být pastí. Regenerátoři se přiživují na rozdělení.

Příběh Sokrata: Zastavil ho známý a řekl: ʺMusím ti něco říct o tvém příteli. ... To je od tebe velmi milé, řekl Sokrates, ale zatím mi to neříkej, všechny informace procházím třemi filtry, abych zjistil, zda je chci znát. První filtr pravdy: byl jsi toho přímým svědkem? Druhý je filtr dobra: Je to dobré tvrzení, které chceš o mém příteli pronést? Poslední filtr: Bude to pro mě užitečné? Pokud výrok nemá osobní svědectví, nelze ho ověřit, nemusí být nutně pravdivý, je to jen vnímání druhého skrze jeho filtry, nemusí být nutně pravdivý. Není to dobré, má to špatný úmysl, takže mi to není k ničemu. ʺTrochu parafrázuji.ʺ Existují také tři druhy záležitostí, vaše záležitosti, záležitosti druhých lidí a Boží záležitosti. Záležitost jiných lidí je Boží záležitost. Karma situaci napraví a nikdo neví, co jiný potřebuje ve své duši k dokončení. To jsou nástroje, jak přežít šílenství, které se vynořuje v UFO komunitě, zůstat soustředěný a nerozptylovaný, povznést se a navázat vlastní kontakt.

Rozhodli jsme se vystoupit z dramat v komunitě UFO kvůli tomu, že jsme se do nich zapletli, když jsme se snažili pomáhat a přinášet do této oblasti uzdravení a jasnost. Léčení se prostě bude muset vyřešit samo, ukončení rozdělování, soutěžení, spolupráce pro vyšší dobro a udržení se na správné cestě není v UFO komunitě vítanou přítomností. ECETI bude i nadále dělat své vlastní věci a pomáhat při probouzení a léčení lidstva a Země, přesto bude pokračovat mimo komunitu.

Otázkou, nad kterou jsme vždy přemýšleli, je, proč se v ECETI nadále objevují mistři, duchovně a technologicky vyspělí mimozemšťané, vnitřní pozemské bytosti a bytosti z vyšších dimenzí, mají svědky, fotografie a videa. Základní logika by nám napovídala, že děláme něco správně. Ti, kteří nemají žádné důkazy, generátoři fám a pomluv, ti, kteří vytvářejí rozkol nebo mají jasné vazby na velmi bezohledné lidi, jsou těmi, kteří získávají největší pozornost nebo jsou nejvíce ohroženi těmi, kteří jsou autentičtí. Nikdy nejsou zpochybňováni, zejména pokud hrají na kartu oběti? Jejich skutečné motivy a záměry jsou touto kartou zakryty. Je čas kartu obrátit.

Oběť je nyní největším nástrojem k zasévání semínek rozdělení a klamu. Je čas připomenout jim osobní odpovědnost a suverenitu s jejich energiemi. Oběť je obvykle člověk, který nedostal to, co chtěl, a tak se snaží donutit nebo zmanipulovat druhé, aby zaplnili jeho prázdnotu. Je to zpátečnický způsob, jak získat slávu, finanční nebo emocionální podporu. Ve skutečnosti věří, že je to karta vzestupu na vrchol, i když je to na zádech druhých. Je to krátká cesta. Pokud to není váš kabát, nenoste ho.

Ve společnosti je dnes obecně velmi málo lásky. Každý jedinec potřebuje zaplnit svou vlastní prázdnotu, ne se přiživovat na druhých. Je přirozené a lidské toužit po lásce, soucitu, podpoře a intimitě. Nevyléčeným a obětem to připadá jako zločin. Zdá se, že na současné Zemi je to jako hledat umění v popelnici. Možné, ale nepravděpodobné vzhledem k tomu, že celý svět je v procesu. Jeskyně teď vypadá opravdu dobře.

Náš vnitřní kruh v ECETI je úžasný, všichni si své postavení zasloužili službou ostatním, soucitem a loajalitou. Všichni se máme rádi a vzájemně se podporujeme, pomáháme si v jejich procesu. Něco, z čeho by se mohly učit komunity UFO a duchovních, až přijde ten správný čas. Je to předpoklad pro kontakt s duchovně a technologicky vyspělými bytostmi. Musíme se k tomu postavit čelem, vytvořit a udržovat posvátný prostor. To bylo a je cílem prostoru, který ECETI drží od roku 1986. To je důvod, proč vysoce vyvinuté bytosti dávají najevo svou přítomnost a proč máme horu důkazů. Jsme dokonalí? Ne, jen se nepotíme a nevyhazujeme z míry maličkosti, přebíráme osobní zodpovědnost za své postoje a emoce, každý se angažuje a dělá, co může, v hluboce nevyléčené společnosti.

V nadcházejících dnech uvidíme, jak moc je tato společnost neuzdravená. Budeme si muset vybrat, nakolik se chceme zapojit do dysfunkce, a naučit se stanovit hranice. Zdá se, že slova pro tento den jsou rozlišování, respekt, vděčnost a hranice. Je čas stanovit hranice těm, kteří jsou neuctiví, nevděční a v popírání projektují a obviňují druhé často za činy, které sami dělají, a za svou současnou situaci. Zdá se, že komunita UFO se neliší od většiny demokratů. Chcete-li vědět, co dělají, sledujte, z čeho obviňují druhé. Na každý jeden prst ukazující dopředu připadají tři prsty ukazující dozadu. Kolik z nich bude mít tolik poctivosti a integrity nebo duchovního pokroku, aby si to přivlastnili? Uvidíme. V tomhle případě nezadržuji dech. Kdybych to udělal, byl bych jednou z těch smutných bytostí, které všichni vidí.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/08/09/manchurian-candidates/

Zpět