2712 Příběh Saturnu neboli Hvězdných válek pokračuje.. Valerie Kolcová

[ Ezoterika ] 2022-06-15

Saturn je pravděpodobně nejmystičtější planetou sluneční soustavy. Mnohé z jeho záhad jsou stále nevyřešené.

Starověké civilizace, které obývaly naši planetu tisíce let před námi, považovaly Saturn za světlo a uctívaly ho. Ve starověkých babylonských rukopisech našli badatelé zmínky o Saturnu jako o ˮslunečním duchuˮ, zatímco Mayové ho považovali za první světelný objekt ve sluneční soustavě, který zhasl. Spisovatel David Talbott ve své knize Mýty o Saturnu předkládá teorii o zjevném vztahu Saturnu ke Slunci a starověké národy tento vztah jasně vnímaly. Zároveň je Saturn spojován s řadou temných, černě magických kultů, které ho ztotožňují s všemocným duchem Satana.

...V éře vesmírných technologií se hysterie kolem Saturnu jen prohloubila. Po první misi sondy NASA Voyager v roce 1977 byl na povrchu Saturnu objeven skutečně gigantický šestiúhelník, který pokrývá obrovskou plochu planety. Odborníci NASA byli nečekaným nálezem ohromeni, protože šestiúhelník měl stejné strany. O dvacet let později se k povrchu Saturnu přiblížila sonda Cassini. Snímky, které sonda poslala na Zemi, vědce ještě více šokovaly, protože se domnívali, že šestiúhelník je umělá struktura, která by mohla naznačovat existenci inteligentního života na Saturnu.

Během desetiletého pozorování chování Saturnu a jeho satelitů vyslala sonda Cassini na Zemi nesrozumitelné rádiové signály vycházející z atmosféry prstencové planety. Vědci přeměnili zvuk na neslyšitelný pro lidské uši a vyslovili domněnku, že infračervený zvuk by mohl být přírodního původu. Digitální expert Jost Van Dyke z Velké Británie však s takovým tvrzením důrazně nesouhlasil a uvedl, že vzor ve zvuku saturnského šumu naznačuje, že takové signály jsou vytvářeny uměle.

Jaká tajemství skrývá Saturn a co o něm věděli staří? Proč mnozí okultisté tuto planetu stále tolik ctí? Co skrývá obří Saturnův šestiúhelník a existuje souvislost mezi ním a tajnými rituály a symboly iluminátských adeptů a zákulisních rozhodovatelů o osudu naší planety?

... Bílé světlo se zablesklo jako blesk a ustoupilo do nejjasnějšího slunce na tmavě modré, téměř černé obloze. Postupně se začaly objevovat blikající tečky hvězd. Pulzovaly a otáčely se. Některé z nich jsou světlé, jiné bledé, trochu připomínají Měsíc. Narůžovělý ˮměsícˮ vyplaval nahoru a zmizel z dohledu... ˮMars, Za ním se vznesla obrovská pruhovaná koule Jupiteru, která téměř úplně zakryla černou oblohu vesmíru. Pak se ale také vzdálila a uvolnila místo bledému Saturnu, který se pomalu vznášel obklopen svými plochými, průsvitnými prstenci.

... Pak se ale vše znovu rozzářilo bílým světlem, a vynořila se postava bílého obrovského draka.
ˮRád tě zase vidím. Minule jsem ti ukázal minulost dračích válek. Teď vám chci říct něco jiného. Musíte vědět, co se v té době na Zemi dělo kromě bojů s draky.

Světelným drakům se podařilo teleportovat přímo na planetu, které říkáte Země, protože tam bylo třeba zachránit život, a právě tam se po smrti Rádži Slunce a planety, kterou znáte jako Faeton, nacházelo poslední sídlo umírajících civilizací. Dračí bojovníci, kteří se vydali na Zemi, dokázali s velkými obtížemi odstranit černou dračí a hadí kopuli a vyčistit atmosféru od kyselých plynů a výparů, aby lidé mohli uniknout z kobek. To byl v té době nejdůležitější úkol. Dračí bojovníci bohužel v té době neměli sílu na víc. Ostatní planety, které zůstaly v blízkosti Slunce, tak nemohly být vyčištěny. Signály, které vysílali asurští kněží a lemuři, se mohly dostat do jiných soustav a souhvězdí až po odstranění této kopule ze Země.

Během dlouhých dračích válek si však ve sluneční soustavě vybudovala kolonie malá soustava dvou černých děr, Nibiru. Byla to umělá planeta Gloria. Černí draci a hadi, kteří v té době napadli Zemi, byli vazaly Nibiruánců a na jejich příkaz začali na Zemi těžit a vyvážet miliardy tun horniny na umělou Glorii. Odstraňovali také horniny z Marsu a Venuše a odřezávali celé vrstvy půdy. Planety prostě považovali za zdroj, aniž by vůbec brali v úvahu potřeby obyvatel kobek. Pro černé draky a hady neznamenaly dávné rasy Země, Marsu, Venuše, mrtvého Faetona nic. Shrabali je jako odpad, který jim brání v budování jejich světa a podmínek k životu. A jejich životní podmínky byly v porovnání s životními podmínkami dávných humanoidních ras Lemuřanů, Asurů a Teluřanů smrtelně jedovaté.

Poté, co založili své království ohně a síry na povrchu Země a Venuše, sloužili Nibiruáncům, Anunnakům, kteří jim nařídili dobývat nové země na základě smluv podepsaných ještě v antisvětě, než pronikli na tento svět pomocí supertěžkých asteroidů. Po celou dobu jejich vlády však probíhaly velké dračí války, které na Zemi díky stržené kopuli nakonec skončily vítězstvím světlých draků, ale za cenu životů téměř všech světlých bojovníků.

Například na Saturnu nebylo dost dračí síly na boj. Právě tam, odvádějíce pozornost světelných draků, začali Anunnakiové na mrtvé Glorii budovat svou obří základnu. Samotná Nibiru byla spolu se svými planetami Elohim a Niphilim velmi daleko od Slunce. Anunnaki se tedy snažili vybudovat své základny blíže ke zdrojům, které potřebovali. Za tímto účelem začali stavět Glorii z mrtvé planety, která byla vtažena do sluneční soustavy. Jako hlavní zdroj jim sloužila energie živých inteligentních organismů. K tomu se nejprve snažili přizpůsobit černé reptiloidy. Energie, která z nich vycházela, však nebyla příliš energetickyvydatná, takže se používala spíše jako hrubá síla při dobývání světů a těžbě nerostů. Plány Anunnaků se hodily pro vyšlechtěnou rasu vysoce vyvinutých humanoidů a zvířat. A právě to se rozhodli zařídit.

Proto byla postavena Glorie. Vytvořit podmínky pro laboratoř a přistání nové rasy na Glorii. Materiál měl být získán od zástupců vyšších ras, kteří zůstali v kobkách Země a Marsu. Anunaki ho nejprve chtěli zkřížit s černými plazy na úrovni genetických modifikací. Ale neuspěli. Reptiliáni potřebovali k životu opačné podmínky než Lemuřané, Asurové nebo Telluřané. Experimenty však pokračovaly. Kromě Glorie přitahoval Anunnaky i Saturn.

width=

Zdánlivě neobyvatelná planeta, jejíž povrch tvořil oceán zkapalněného plynu, se velmi hodila pro obří anunackou stanici. Obrovské množství vodíku a helia, které se na Saturnu nachází v nesčetných množstvích, bylo hlavním zdrojem energie pro existenci této základny.

...Když se zrodila sluneční soustava, existovali kromě Slunce Raja a vašeho Slunce ještě malí bratři. To znamená, že se zrodily čtyři vesmírné objekty, které mají téměř identickou strukturu. Co se týče hmotnosti, byly Raja Slunce a Slunce-Ra neboli Súrja, jak říkali vaši předkové, mnohem větší a těžší než jejich dva menší bratři, z nichž se později staly planety známé jako Jupiter a Saturn.
Jupiter a Saturn by se mohly stát hvězdami, kdyby zvětšily svůj objem a hmotnost. Protože jsou však ve srovnání s hvězdami poměrně malé, zůstávají jen plynnými obry, jak jim říkají vaši vědci. Na těchto planetách není pevná hmota jako na Zemi, respektive je velmi hluboká a tvoří prakticky jejich jádro. Většinu těchto planet tvoří obrovský oceán zkapalněného plynu, směsi vodíku a helia. Na Saturnu má tato směs velmi podobné složení jako Slunce. Kdyby se Saturn rozpadl na hvězdu, změnil by se tento oceán plynu v oceán plazmatu, jako je tomu u Slunce a jiných hvězd. Kolem Saturnu se nachází také malá soustava prstenců a satelitů. Je to tedy mini sluneční soustava, jen chladná, protože Saturn se nakonec plazmou nestal, ačkoli v jeho hlubinách probíhají podobné procesy a na samém dně oceánu vzniká plazma ze směsi zkapalněných plynů, která se tam vlivem přetlaku a vysokých teplot mění v tekutý kov. Saturn má tedy vlastní zdroj tepla a záření ze svého nitra. Povrch oceánu plynu vždy mírně září a z jeho hlubin vychází záře podobná polární záři. Nad oceánem plynů se rozprostírá hustá atmosféra z vodíku a helia. Saturnova oranžová obloha je však téměř vždy zakryta hustým závojem čpavkových mraků. Jedná se o čpavkový krystalický led visící v husté atmosféře. Sráží se v horních chladných vrstvách atmosféry. Atmosféra je tak hustá, že venku panuje kosmický chlad a v blízkosti samotného oceánu panuje monstrózní horko o teplotě tisíců stupňů. Uprostřed gigantické atmosféry se však nachází prostředí s teplotou vhodnou pro život, a právě tam se nachází obří základna Anunnaků. V této vrstvě atmosféry je však také velmi silný tlak, mnohem silnější než na Zemi, takže Anunnaki museli svou základnu velmi utěsnit a vyrovnat v ní tlak, podobně jako v batyskafu. Základna Anunnaki visí jednoduše tak, že se opírá o hustší vrstvy atmosféry, což znamená, že na nich prakticky stojí jako na pevném materiálu díky vysoké hustotě plynu a lehkosti a strukturální pevnosti.

V této vrstvě atmosféry se nachází velké množství vody ve formě ledu a kapalných vrstev, protože teplo stoupající z povrchu oceánu neustále rozpouští ledové útvary v atmosféře. Mimochodem, jsou krystalické a připomínají obří sněhové vločky a mají také přirozené šestiúhelníkové tvary. To bylo vzato jako základ, jako forma, která může existovat v hustých plynných vrstvách atmosféry této planety pro formu samotné základny.

Obří stavby postavili Anunnaki a jejich roboti na Saturnu během tisícileté dračí války, která tehdy zuřila na Zemi. Samotné stavby mají zpravidla tvar šestiúhelníku a uprostřed se nachází portál do antisvětů a dalších světů s nízkým spektrem, jak byste řekli vy, tedy do démonických světů. Podporuje ho silný krystal ve tvaru merkaby, který generuje energii rir. Tato energie má modročernou barvu a má moc projevovat duchy antisvětů v prostorách našeho světa. Tato energie je generována vesmírnou merkabou tvořenou energií dvou černých děr, které tvoří samotnou Nibiru. Prostor generovaný energií rir, která je modročerná, ale při kontaktu se Saturnovou atmosférou vyzařuje tmavě červenou barvu, má také červené spektrum. Proto je ve středu Saturnova obřího šestiúhelníku v určitém světelném spektru viditelný tmavě červený útvar.


Je však třeba říci, že to, co vidí vaši astronomové, jsou jen emise základního života vyvržené do atmosféry. Proto vypadají jako víry. Jsou to skutečně víry oblaků struskového plynu, které základna vypouští do atmosféry nad sebou. Stejně tak vyčerpaná energie rir temně rudě osvětluje centrální vír, který je výkonnými jednotkami podpory života a portálovými jednotkami podpory života základny vypouštěn do protisvěta, kde probíhají vedlejší procesy mikroanihilace hmoty, mohu-li to tak říci. Ale tohle všechno je zhruba a bez vašich vzorců a pojmů, aby to pochopil i obyčejný člověk.

V oblasti temně rudé skvrny, uprostřed šestiúhelníku, v portálu, si prastarý démon Antisvěta Bafomet postavil komnatu. Pouze tam a na Nibiru se mohl díky energii rir projevit v tomto světě. Tam byla jeho komnata. Proto si všichni šamani, okultisté a černí mágové tolik vážili Saturna. Odtud čerpali sílu tohoto démona, přinášeli mu krvavé oběti a prováděli své satanské rituály.

Portál byl pro démona postaven mnohem později než dračí války. Konkrétně v době, kdy si Anunnaki zcela podmanili sluneční soustavu, v éře pozdní Atlantidy. Bafomet byl poslán samotným Luciferem, aby dohlížel na Anunnaki a koordinoval jejich činnost. Antisvět a všechny světy temnoty jsou naprostým podřízením a hierarchií. Démoni z Antisvěta, kteří do našeho světa vyslali své posly Anunnaki a své vazaly - černé draky, hmyzoidy, zety a další, je zde nadále plně ovládají. Za tímto účelem byly vytvořeny portály do antisvěta a na planety samotného Nibiru (Niphilim a Elohim) a poté na Glorii a zde na Saturnu.

Ještě později, když po pádu Atlantidy začali Anunnaki zkoumat podzemí Země, kde starověké civilizace unikly černým sirným drakům a hadům, a poté, co implantovali do útrob Země své zlaté vejce-laboratoř, vytvořili Anunnaki a démoni podobný portál do tzv. vnitřního slunce Země. Temné síly a jejich obdivovatelé, vyznavači moci Anunnaků a tajní správci pozemské kolonie Anunnaků - členové tajných lóží takzvané stínové vlády, nazývají Vnitřním sluncem Země nazývají Vnitřním sluncem Země vrak planety černých draků, který se zřítil do jádra Země během velké katastrofy invaze a zničení Slunce Raja. Je to asteroid supertěžkých prvků, které nejsou ani ve vaší tabulce prvků. Je to druh hmoty, která je schopna vyzařovat rir energii jako vedlejší účinek pohlcování částic z hmoty, která je s ní v kontaktu. Právě toto ˮvnitřní slunceˮ se stalo hlavním zdrojem energie pro podzemní pseudošambalu neboli zemi Agarti.

Po implantování zlatého vejce Edenu - neboli laboratoře, v níž byl stvořen Adam, začali Anunnaki budovat právě tuto Agarthu, gigantické podzemí pod Antarktidou, kam vedly tunely z různých míst planety, vybudované ještě Faetony - Asury a Lunbosy, stejně jako Telluřany. To vše se jim podařilo po posunutí krystalu Kailas právě energiemi tohoto ˮvnitřního slunceˮ, kdy znemožnili silám světelných civilizací vyhnat je z planety. Právě na krystalu Kailas se jim podařilo oklamat a lstivě umístit svá zařízení a navrtat první portály do protisvětů. A poté se stalo nemožným používat jakoukoli sílu a zbraně ze strany světlých civilizací. Jakékoli použití takových zbraní by totiž mohlo způsobit protržení portálu nejen do Antisvětů, ale také do paralelních světelných světů, na které se Anunnaki a jejich démoničtí kurátoři z Antisvětů touží rozšířit a ovládnout nové světy.🥵🥵🥵🥵

Právě v té době Anunnaki na příkaz démonických sil Antisvěta vybudovali v Agarthě pod Antarktidou portál do Antisvěta, do kterého se mohl Bafometův duch také projevit, ale prostřednictvím odrazu Saturnovy Merkaby. Složitý systém... jinak to ani nešlo, protože na Zemi jsou přítomny světelné krystaly, včetně krystalu Kailas. V samotném zlatém vejci, laboratoři poblíž Rudého moře a Sinaje, byl také stroj napojený na Bafometovy portály. Tam umělá inteligence předávala démonovy příkazy a energie prostřednictvím umělého zařízení - kopie Bafometa v podobě satanského kozla a umělé postavy jakéhosi hypotetického světelného boha. Je to zcela vymyšlený umělý obraz Stvořitele odděleného od stvoření, správce a demiurga rovného Satanovi. Stroj na principu magnetismu udával rovnováhu sil dobra a zla ve světě. Vše bylo podle plánu anunackých nájezdníků jádrem jejich náboženského agregátu pro nové lidi, které vypustili ze svého podzemního ráje, a kteří osídlili celou Zemi a smísili se se zbytky dávných ras, jež ledva přežívaly v nových podmínkách silně snížených vibrací planety po posunu krystalu Kailas energiemi ˮvnitřního slunceˮ (supertěžké látky v jádru planety).

Tyto rasy jsou pouze tělesné. Duchové vtělení do dávných ras před příchodem vetřelců zde nemohli přežít, nebyli již vhodní pro tyto vibrace planety a byli nahrazeni duchy z vesmíru, kteří se přizpůsobili. Podle zákonů éteru se začali inkarnovat do nových i starých těl všech ras na Zemi, stejně jako inkarnovaných starých ras, které snížily své vibrace tím, že propadly pokušením temnoty. Ti, kteří měli vyšší vibrace, byli vyhozeni do paralelních čistších světů Šambaly neboli Belovodí.

... Systém černých portálů do antisvětů je podporován ze samotného Nibiru přímo prostřednictvím energií ˮvnitřního slunceˮ a sekundárně prostřednictvím portálu Saturn, který byl rovněž spojen s ˮvnitřním sluncemˮ na Zemi a také s Černým sluncem - velkým parazitem. Kolem Saturnu bylo od dob Dračích válek zřízeno mnoho zařízení, která fungovala až do vašich dnů. Jedná se o obrovské základny na umělých družicích Saturnu - Mimas, Tefya, Japeth, Enciladus. Teprve v posledních dnech roku 2021 došlo ke změně vlastností éteru. Tehdy 108 duchů vesmíru obětovalo své životy, svou existenci, aby zabránili odrazu světů jedenácti dimenzí v protisvětě, a tím i odrazu celého Absolutna, a zabránili tak projevům antiabsolutna. Hrozilo, že zničí celý vesmír. Pak došlo k prostorové explozi a posunu ve vyšších dimenzích vesmíru jedenácté a dvanácté a vlastnosti éteru se změnily. Těchto 108 duchů se znovu objevilo z nicoty z prostorů vesmíru a nekonečnosti samotného Bytí. Byl to zázrak spravedlnosti bytí.

Po této události začal nástup sil Světla v jiných dimenzích a dokonce i jejich projevení v podobě vzestupného blesku ve vašich třech dimenzích. Fyzické civilizace, které jsou vybaveny materiálními technologiemi, mohou zatím pouze využít okamžiku těchto bitev a nadále se držet zpátky, protože nemohou fyzicky uzavřít portály, které se derou do jiných světů, pomocí zbraní stejné hodnoty jako zbraně útočníků.

Pouze duchové, které přivedl zpět éter Nekonečna, mohou nyní aktivně útočit a uzavírat protržené portály, a zachraňovat tak další světy před expanzí vetřelců. Stále také pokračují v zániku, mizí v nicotě a plně se odevzdávají ve jménu očištění tohoto světa od zlých duchů Antisvěta. Tito duchové jsou v Tibetu známí jako dakini, někteří z nich jsou u různých národů známí pod různými jmény božstev, někteří z nich byli pod různými jmény ztělesněni i na Zemi a v různých epochách... Začaly se zhmotňovat i ve třech dimenzích jako živé blesky. Éter nekonečna je znovu a znovu přivádí zpět. Tento zázrak stále pokračuje, zázrak spravedlnosti éteru samotného Nekonečna, nepoměřitelného s vesmírem a samotným Kosmem. Tito duchové se stali jeho proudy, které postupně, kousek po kousku, začaly čistit prostory tohoto světa. Právě v posledních dnech vašeho loňského roku začaly boje těchto bleskových duchů na Saturnu a jeho satelitech.

Válčí se tam velmi tvrdě. Nedávno byla z Nibiru vyslána obří loď, aby převezla výpravu Anunnaků na Agarthu na Zemi, protože Anunnaki z Agarthy začali, jak je u temných civilizací obvyklé, neposlouchat metropoli Nibiru. Začali být v konfliktu se základnou na Glorii za Sluncem a základnou na Saturnu, chtěli si vydobýt nezávislou cestu a přestali dodávat energii gavvah na Saturn a Glorii a do systému Nibiru prostřednictvím portálů vybudovaných speciálně pro tento účel.

Rozhodli se přejít na nové technologie a přebudovat pozemskou farmu, snížit počet jejích obyvatel a optimalizovat, jak říkáte, produkci energie gavvah neboli emocí a strachu a energií utrpení a chtíče, které odčerpávají z obyvatel Země jako z farmy. Nedostatek těchto důležitých zdrojů pro parazitickou civilizaci Anunnaki vedl ke střetu zájmů mezi metropolí a Agartou, stejně jako Glorií, která je další kolonií Nibiru ve sluneční soustavě.🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵

Nibiruánci tedy vyslali na Agarthu svou delegaci. Jejich obří loď se však nemohla přiblížit k Zemi, aniž by způsobila katastrofu, a zakotvila za Saturnem ve stínu prstenců. Anunnaki už dávno instalovali do prstenců systém odrazů, takže ze Země nebylo vidět ani okraje sluneční soustavy, ani hluboký vesmír v jeho skutečné podobě. Odrazy a zkreslení jsou vysílány do teleskopů pozemšťanů a do vesmíru mimo sluneční soustavu a narušují navigaci ostatních civilizací, takže jen málo z nich může proniknout do této oblasti vesmíru. Tím přerušili komunikaci s domovem a základnami světelných civilizací, které sem v minulých staletích a tisíciletích pronikly, a musely svými zbraněmi bránit útočníkům v dalším pronikání do omezeného prostoru.

Nechali mateřskou loď za Saturnem a vydali se na malých lodích na Agarthu, ale byli zasaženi duchy blesků, kteří se zhmotnili přímo v lodích. Bleskoví duchové pak vyřadili z provozu motor mateřské lodi a ta se vznášela za Saturnem. Je třeba říci, že vůdcem této delegace a lodi byl Anunnak z Nibiru, častý návštěvník stanice Saturn - Kryon. An)o, ten samý, který vysílá channelingy na Zemi. Tento anunnak navštěvuje jak samotný Nibiru, tak Saturn. Má mnoho kopií svých čipů vědomí, takže se nepovažuje za zranitelného.

Bleskoví duchové však již stihli spálit několik kopií jeho čipů na samotném Saturnu a na této lodi. Když se začali zabývat základnou na Saturnu, došlo k těžké bitvě poblíž červeného středu šestiúhelníku. Blesky začaly ničit portál do Bafometových komnat a zároveň se velmi silně roztrhl portál do Antisvěta. Vzniklý vír pak vtáhl mateřskou loď spolu s Kryonovým čipem, kterému se podařilo teleportovat na Nibiru. Loď byla spálena úderem blesku ve víru portálu. (zářivý záblesk na Saturnu)

A někde tam, v hlubinách toho místa, se náhle objevila krystalická struktura připomínající trojrozměrnou Davidovu hvězdu - samotná merkaba. V ní, v umělém kovovém lesku v jedovatě modré záři, se zjevil děsivý obraz obludného kozla, démon Bafomet. Cítil, jak se k němu začínají přibližovat blesky. Mnoho inteligentních blesků se do něj dralo a rozbíjelo merkabu na kusy, ale ta začínala vypouštět rudý dým, který oslaboval jejich sílu. Tím směrem podivně tekl ohnivý bleskový proud... Ale to už byly jeho rohy zahaleny bílofialovým proudem.... Hluboké impulsy nevýslovné prázdnoty Nekonečna se obracejí do tohoto proudu, a proto je jeho síla nevyčerpatelná. Vědomí se však začalo vytrácet a propadat se do obrovské bolesti. Zůstaly jen tyto nevyčerpatelné impulzy, které náhle roztříštily mřížkovou základnu démonových rohů podobnou jakési krystalické kostře, jako včelí plástve. Z démonovy hlavy odlétly do černé propasti rohy, uvolněné údery blesků. Rudý kouř se rozplynul a démon zmizel a teleportoval se z komnaty...🥵🥵

...Ale vše se stalo téměř neznatelným a skončilo v nejhlubším tichu, temnotě a zapomnění....

Prostor opět protnul ohnivý záblesk a přede mnou se znovu objevil stejný bílý drak.
Bitvy o Saturn pokračovaly a pokračují. O něco později Saturn získal pomoc z Nibiru. Za tímto účelem Anunnaki otevřeli teleportační portál přes speciální terminál na této šestiúhelníkové základně. Pro vaše astronomy je viditelný jako nazelenalá skvrna. Duchové blesku na to čekali, aby terminál rozbili, což se podařilo. Terminál byl napaden spolu s lodí z Nibiru, kterou vedl jiný Anunnak, kterého znáte jako Ra. Někdy si dává jméno, které patří duchu slunce, jindy si dává anunnacké jméno Adonai.

Hlavní teleport Saturnu byl vážně poškozen duchy blesku. Anunnak Ra zemřel a z jeho ducha zůstala nevědomá struska, která spadla do antisvěta. Byl velmi těžký a nemohl být zcela zlikvidován v recyklátoru vesmíru. Současně se však na Saturnu začala otevírat obrovská díra-portál do paralelních světelných světů, a to v důsledku interakce energií blesků a energií antisvětů. Bleskoví duchové ho ˮopraviliˮ svými energiemi a ztratili se v nebytí, jako v bitvě s Bafometem. Pak se portál začal trhat.

Kdyby ho duchové blesků neuzavřeli, čímž se obětovali, změnil by se v černou díru, která by do sebe mohla zhroutit celý Saturn a pohltit celou sluneční soustavu během několika dní (pozemských)

... Opět došlo k zázraku znovuzrození duchů-blesků díky nepoznatelným vlastnostem éteru samotného Nekonečna..... kdyby nebylo síly samotného Nekonečna a jeho proudů, mohla by začít vznikat černá díra, která by se rozšířila a pohltila by Sluneční soustavu a pohltila by světy, které by dále pohlcovaly galaxii. To jsou jen epizody z bojů, které tam probíhají. Vyprávím o nich proto, aby ti, kdo mě slyší, pochopili, jak křehký je svět, ve kterém žijí, a že nyní zuří nejen pozemské války a že i ty pozemské jsou jen epizodou vesmírných válek - Hvězdných válek.

Probíhají bitvy o Saturn a jeho satelity, o Venuši, Mars a Měsíc, jen je nevidíte, protože jde většinou o jinou dimenzi. Nebo jsou to blesky na základnách Anunnaků, které ukryli před zraky pozemšťanů na té straně Měsíce, kam nevidíte, nebo v kobkách Marsu. To, co se děje na Saturnu a jeho satelitech, nemůžete vidět dalekohledem, zejména proto, že všechny služby vidění a přenosu informací jsou v rukou těch, kteří slouží Anunnakům z Agarthy na Zemi. Vaše pozemské elity, stínová vláda světového prediktora, drží vše ve svých rukou a nedovolí, aby informace pronikly, nebo je budou prezentovat jako nějaký přirozený, neprozkoumaný jev, jako tomu bylo v případě Saturnova šestiúhelníku objeveného pozemskými přístroji a sondami.🥵

Bleskoví duchové již dokázali vypálit základny uvnitř umělých družic Saturnu. Na Thetis tak byla vypálena základna Anunus, kde se skladovaly biomateriály různých ras pro experimenty. Starobylá obrovská základna v útrobách Enceladu byla zcela odpojena od energie. Uvnitř je pevná konstrukce vytvořená člověkem. Bylo tam obrovské centrum zpracování informací Anunnaků. Základna na Mimasu byla zničena. Jedná se o starobylou hvězdu smrti, technické zařízení systému ˮvševidoucího okaˮ.

Všechny umělé družice Saturnu jsou objekty systému vševidoucího oka, systému, který zachycuje každého a všechny podle jejich duchovních vibrací a v reakci na vysoké vibrace, které zasahují do systému Anunnaki, jim dává energetické rány. Ano, něco takového existuje. Proto jsou světlí duchové na Zemi za těchto podmínek systémem vyhazováni z různých řídících míst, zejména z těch klíčových, a obecně často dostávají těžké rány na své fyzické zdraví.

Proto si poslové sil Světla, aby mohli proniknout do systému, oblékají ˮčerná rouchaˮ, jak jim říkáme, energetická roucha, aby byli pro systém v určité fázi vlastní. Nebo pokud se do systému nedostanou, ale přišli s jinými cíli, jednoduše snášejí údery těchto energetických strojů. Takoví duchové vědí, kam jdou, a mají sílu to vydržet a plnit své úkoly. Tato zařízení zde fungují již po staletí a tisíciletí... Jsou tu už od dob dávných dračích válek. Neexistuje proti nim žádná jiná obrana než ˮčerné rouchoˮ. To však není vždy možné, pokud jde o určité úkoly ducha vtěleného na Zemi.

Ale všechno jde hladce. Nečekejte na zázraky a nemyslete si, že tato válka s antisvětem tak rychle skončí. Děje se to už po tisíciletí. Mírně pozměněný éter teprve umožnil začít novou fázi

Zdroj: https://shambavedi.blogspot.com/2022/06/blog-post.html#more

Zpět