513 Událost - Velké rozšíření časové osy! Michael Love

[ Ezoterika ] 2020-09-25

Část z vás si je vědoma toho, že se na Zemi děje něco úžasného a že právě teď v srdcích miliard hvězdných bytostí probíhá velká pozitivní změna a evoluce! Informace v této zprávě jsou shromažďovány étericky a z důvěryhodných a spolehlivých zdrojů Intel Alliance Earth Alliance! Tyto informace jsou prezentovány z 5D úrovně!

Jak se přibližujeme k úsvitu nového zlatého věku Vodnáře a velkého vyvrcholení události 21. prosince 2020, pozemská aliance v tuto hodinu hlásí, že před 48 hodinami eskalovaly benevolentní světelné síly zakotvené ve Sluneční soustavě planetární osvobozovací mise na nejvyšší úroveň díky důsledkům evolučního vzestupu na Zemi na galaktické úrovni! V zákulisí se dějí neuvěřitelné věci, protože finální bitva o svobodu planety Země se odehrává od nebe k zemi! V rámci těchto nejnovějších eskalací světelných sil bezpečnostní síly Delty odrazily a zcela zneškodnily hlavní protiopatření vzestupu, která by za normálních okolností způsobila na poslední chvíli nové vážné problémy s novou pozemskou mřížkou 5D!

Nejnovější přenos ukazuje, že mezi 3D a 5D časovými osami, které existují na povrchu, nyní došlo k velké trhlině! Bytosti z každé vibrační úrovně na povrchu pilně pracují na stabilizaci své frekvence! Světlo přicházející na Zemi nutí bytosti Země přejít na časovou osu, se kterou nejvíce rezonují! Planeta směřuje ze 3D, přes 4D do 5D, pro zjednodušení budeme mluvit o 3D a 5D!

Dimenze jsou univerzální konstanty, které se nemění. Jediná věc, kterou má jedna dimenze společnou s druhou, je bytost, která v nich existuje! Vibrační rezonance dimenze se nemění, ale bytost v dimenzi může změnit frekvenci a bude rezonovat více s jednou z dimenzí.
Dimenze, v níž bytost rezonuje, se projeví jako vnější vnímaná realita. Není rozdělení nebo oddělení mezi 3D a 5D na Zemi, protože toto oddělení již vibračně -existuje! (pozn. z jiného článku - rozdíl mezi 3D a 5D je ve vnímání... barevnější mraky, usměvavější sousedka... na změně ostatního musíme pracovat.)

Dimenze jsou v tomto vesmíru přirozeně odděleny, protože rezonují na různých frekvencích. Nedávný datový proud ukazuje dramaticky narůstající vibrační propast mezi bytostmi Země, které rezonují více s 3D, a bytostmi, které rezonují více s 5D. Jedna bytost postupuje nahoru k vyšší rezonanci a druhá nehybně sedí na nižší vibraci! Jsme si jisti, že jste si toho všimli jako hvězdná bytost, protože jste mnohem citlivější na dimenzionální dělení a více si uvědomujete svou vlastní multidimenzionálnost! Kromě rostoucí rezonanční mezery na povrchu nedávná éterická data ukazují, že silné výboje 40-hertzového, 5D gama světla, vycházející z galaktického jádra, které pravidelně ovlivňují planetu, nyní výrazně zesilují energie - jak 3D, tak 5D !

To znamená, že rezonance obou dimenzí / časových os se značně zesiluje, což způsobí, že obě frekvence projeví více síly! Na úrovni 3D se 3D matice a staré paradigma posouvají dále do oblastí degradace. Bytosti, které zde dominantně rezonují, zažijí stále více chaosu, jak se věci budou pohybovat kupředu a na třetí dimenzi bude svítit více kosmického světla! Protože se jedná o vesmír svobodné vůle, bytosti si mohou vybrat, které rezonanci dávají přednost. Většina lidstva stále rezonuje v nižších sférách ve výchozím nastavení bez vědomí toho, co se děje nebo uvědomění si moci měnit věci!

Protože jsme vyšší bytosti, které přišly na Zemi, aby pomohly lidstvu už dávno, a protože zde žijeme v lidských tělech a máme tuto zkušenost spolu s lidstvem, jsme ovlivněni naší 3D částí! Nižší vibrace jsou pro naši bytost toxické a rozhodně to někdy není nejpříjemnější zážitek! Kde jsme tedy právě teď v roce 2020, kdy nás všechny silné galaktické energie vytrhávají z jedné dimenze do další vyšší? Podle toho, jak věci plynou ve vašem životě, můžete zjistit, kde se v tom všem nacházíte! Ve vyšších říších existuje pouze mír, láska, hojnost, svoboda, zdraví a radost! Cítíte se špatně nebo se cítíte dobře? Bez ohledu na to, co se děje v jedné nebo druhé dimenzi, můžete se kdykoli posunout do té, kterou preferujete! Je to prostě otázka volby a znalosti toho, jak provést tento posun!

Pokud si přejete být více sladěni s novou 5D gamma časovou osou, kde se život stává jasnějším ve všech oblastech, je důležité začít dělat vnitřní práci potřebnou ke zvýšení vašich vnitřních vibrací. Jednoduchá otázka zní "jaký je nejlepší způsob, jak začít vibrovat výše"?

Zde je naše rada:
přijímejte pouze přírodní a energetická jídla a pijte čistou vodu! eliminujte všechny toxiny z těla!
co nejvíce se distancujte od 3D komerční matice!
distancujte se od všech negativních lidí a věcí ve vašem životě a strávěte nějaký čas sám - nižší vibrační bytosti ve výchozím nastavení čerpají vaši životní sílu a nejhoršími odčerpávači energie může být blízká rodina! Nejste povinni z jakéhokoli důvodu dovolit jakékoli bytosti vypustit vaši energii! Pokud se vás někdo pokouší ovládat nebo s vámi manipulovat nebo se vás pokouší nenechat být tím, kým jste, odřízněte ho!

Uzdravte své vnitřní trauma a vyčistěte z těla zachycenou negativní a toxickou emoční energii!
Zpochybňujte všechno a buďte otevření možnostem. Systémy tuhé víry vás omezují víc než cokoli jiného! Nejprve se co nejlépe postarejte o sebe, pak budete připraveni pomáhat ostatním! Ssledujte, jak se váš svět každý den mění! Hledejte znalosti mimo maticový systém, abyste mohli plně pochopit, co se skutečně stalo v historii Země! Začněte dělat to, co máte rádi. Začněte být autenticky sami sebou, bez ohledu na to, co si ostatní myslí! Užijte si hudbu, umění, tanec, hraní a smích, využijte šance a užívejte si života! Uzemněte se v přírodě!

Meditujte alespoň jednu hodinu denně! Když meditujete, spojte se s božskou bytostí, kterou skutečně jste! Až zjistíte, kým je, budete ohromeni! Je to největší bytost v celém vesmíru!
Mořská solná koupel udělá zázraky, protože křišťálová sůl dobíjí vaše mobilní baterie! Krystaly ze Země jsou nejmocnější nástroje vzestupu ve vesrmíru pro zesílení vaší vnitřní frekvence!
Rozhodněte se být pozitivní, dobří a ušlechtilí! Začněte dělat tyto věci neprodleně, sledujte, jak úžasný je život!

Toto je transformace - vzestup! "Nejlepší způsob, jak změnit svět, je nejprve změnit sebe!"
Jednoduše začněte vytvářet novou Zemi, všude kolem vás, přesně tam, kde jste! Přestaňte dělat hrozné a nesmyslné věci, pokud v srdci víte, že to není správné! Nikomu neubližujte, ale nepodléhejte nikomu ani žádné instituci! Jste velký suverénní tvůrce! Ačkoli je 5D k dispozici právě teď, právě tady, abyste v ní mohli začít existovat a prožívat blažený stav bytí udržitelným způsobem, musíte udělat svoji část, abyste mohli mít tuto zkušenost!

Galaktici vytvářejí energetický prostor na povrchu, ale každá bytost si musí vyvinout svou vlastní duši a zvýšit svou vlastní vnitřní frekvenci, aby odpovídala nové 5D Zemi, která svítá! Abyste toho dosáhli, musíte odstranit zaostření na 3D, dostat se od vnějších rušivých vlivů, dát do sluchátek inspirativní meditativní hudbu a nechat ji hrát na pozadí a zaměřit se na některou z následujících věcí:
nebeské bytosti - nebeské krajiny - nová země - svoboda - láska - mír - radost - hojnost - zdraví - vaše sny a touhy - vaše úspěchy - posvátná geometrie - krásné umění - bytosti, které máte nejraději

Po 10-20 minutách začnete pociťovat a zažívat frekvenci 5D (nebe a nová země). Postupně se to stane zcela automatický stálý stav vašeho bytí, i když se vrátíte zpět na 3D. Když se tomu dostanete na kloub, vnímáte 3D realitu kolem vás z nových 5D očí a takto se nová Země začíná projevovat a zůstane navždy!

5D gama stav je stav blaženého vědomí, kde vaše levá hemisféra (3D-alfa) a vaše pravá hemisféra (5D-gama) začínají spolupracovat současně. Vícerozměrné vnímání a funkčnost je záměrná strategie zaostření na 5D. Nejprve je nutné zaměřit vaši bytost, abyste zůstali soustředěni na úrovni 5D, i když fyzicky procházíte 3D! (pozn. rychlá rada - nadechněte se a usmějte).

Proces se rychle stane automatický a trvalý, váš kód DNA se změní a uzamkne se v novém procesu!
5D je rychlejší vibrační verze současnosti. Vše, co musíte udělat, je zvýšit své vnitřní vibrace tak, aby odpovídaly! Pokud je 5D tady, jednoduše v ní začněte být! Začněte projevovat 5D bytost, kterou již jste! Když to uděláte, Nebeské království se začne objevovat všude kolem vás!

Světelné síly udělají cokoli, dokonce i přímý pomocný zásah (ale stále respektující svobodnou vůli), aby zajistily, že se po nové časové ose Země 5D pohne co nejvíce bytostí Země! V příštích dvou měsících přicházejí na planetu energie, které zde nikdy předtím neexistovaly, aby bylo snazší přeskočit na 5D časovou osu! Úsilí světelných sil bude prozatím zaměřeno na přivedení lehčích a pozitivnějších energií na Zemi, které ovlivní projevenou kolektivní 5D realitu, rychleji pro ty, kteří si ji zvolí!

Jak se občané lidstva podrobují tomuto velkému evolučnímu posunu, na planetě Zemi se děje něco mocného a majestátního! Hvězdná semínka po celém světě to všechno pociťují jako chaos, čím víse se přibližujeme k velkému vyvrcholení akce 2020! S přibližujícím se koncem roku přecházíme na pohotovostní režim s významnými evolučními událostmi.

S velkou láskou
Michael a plejáďané

Zdroj: https://www.facebook.com/MICAHLIGHTANGEL/posts/2626270830955521

Zpět