2411 Jak pomoci při masových probuzeních ve 3 krocích Don Spectacularis

[ Realita ] 2022-04-17

Čas Hromadného probuzení lidstva je téměř ZDE. Jak přesně tedy pomoci svým (neprobuzeným) blízkým a drahým, aby se vyrovnali se samotnou SÍLOU všech skutečně ŠOKUJÍCÍCH odhalení, která přijdou? Tři soucitné pomoci jsou:

1. Uklidnění
2. Útěcha
3. Komprimace

1. Uklidněte se: Jako někdo, kdo je v čele velkého probuzení, je vaše úplně první (a primární) vedení velmi energické (ve své podstatě). Jinými slovy, máte být energetickým příkladem pro nově se probouzející, kteří vás mají zrcadlit, odrážet, a nakonec i napodobovat. Neprobuzené osoby, které se příliš dlouho chovaly jako ovce díky své povaze a volbám, budou přirozeně hledat někoho, kdo by je celým tímto (poněkud chaotickým) procesem probuzení provedl jako pastýř. Stručně řečeno, automaticky uvidí (a budou tlačeni k tomu, aby si všimli), jak na všechna tato odhalení reagujete vy - a pak je budou kopírovat, zrcadlit a napodobovat. To proto, že téměř všechna odhalení pro ně budou tak velmi šokující, že je ani nebudou moci strávit - že si prostě nebudou moci dovolit ten luxus mít zdravou a klidnou mysl (nebo moudrou hlavu na ramenou), která by je vyvedla z daného šoku a odvedla je od něj. Vědomě či nevědomě k vám budou vzhlížet s prosbou o pomoc. Pokud tedy zůstanete klidní, trpěliví, chladní a sebejistí, pak vás i oni budou napodobovat, aby zůstali také klidní a sebejistí. Když vyzařujete naprostý klid, sílu, rozvahu, trpělivost, chladnokrevnost a naprostou, naprostou sebedůvěru, oni budou také.

2. Útěcha: naprosto chápu, jak moc byste se na tyhle lidi nejraději rozzuřili (a kobercově je zasypali těmi ʺjá jsem vám to říkalʺ) za to, že zůstali takhle spát navzdory všemu, co jste jim (a mnoha dalším) řekli ohledně pravé podstaty věcí, tajemství atd., ale teď na to prostě není čas.
Kdyby měli na to, aby se probudili, velmi rádi by to udělali. Ani jeden z nich to nedělá záměrně, aby vás ʺpozlobilʺ nebo tak něco. Prostě nikdy neměli takovou úroveň vyvinutého vědomí jako vy. Očekávat od duchovních prvňáčků, že se vyrovnají duchovním středoškolákům, byl vždy ztracený případ, a tento není výjimkou! Nevědí, co činí. Kromě toho dost možná přispěli k lásce a světlu na naší krásné planetě, možná významně. Na oplátku napomáhají celému velkému probuzení. Kdo jsme my, abychom to vůbec věděli nebo soudili? Buďte soucitní. Bůh vás probudil jako první ze zatraceně dobrého důvodu.

Pravděpodobně také už nikdy nechcete zažít tak náročný 3D život, jako je tento, nikdy, nikdy - tak proč z něj nevytěžit maximum... z hlediska duchovního růstu a učení? A jednou z největších lekcí růstu, kterou můžete získat právě z této situace, je příležitost skutečně se naučit a ztělesnit to, co je známé jako bezpodmínečná láska, bezpodmínečné odpuštění a bezpodmínečné přijetí! (Pokud si ovšem nepřejete přesunout své nevyhnutelné duchovní lekce na další inkarnaci v jiném čase či prostoru - jaký by to mělo smysl?)

No a ani vy sami nejste dokonalí, pokud jde o všechno ostatní. I vy jste se dopustili chyb. I vy jste kdysi byli (a to velmi!) ʺneprobuzeniʺ. Někdo, někde, skutečně projevil dostatečně velké srdce, aby vám odpustil. Vzpomeňte si na jejich přízeň. A pak ji pošlete dál. Kdo nezhřešil, ať první hodí kamenem. Tito neprobuzení byli mkultra-programováni a tak silně zhypnotizováni a vymyti, že skutečně a doopravdy nejsou schopni vidět to, co vy a já vidíme tak snadno. Ať už si zvolili jakoukoli lekci pro svou duši, byli zcela a naprosto zbaveni vědomí směsicí technologií a energií a programování a závislostí a dokonce i parazitickými entitami, které jsou na ně napojeny. Barvoslepému byste se nevysmívali za to, že není schopen rozlišit zelenou a modrou, protože to prostě nedokáže, ani kdyby chtěl. Stejně tak není žádný důvod peskovat tyto lidi za to, že nemají vaši úroveň duchovního porozumění nebo vyspělosti, kterou máte jen díky svému nesmírně! dodatečnému počtu inkarnací, zde.
Kdyby nepotřebovali pomoc... ani byste tu nebyli.
Kromě toho díky jejich neprobuzenosti zde také získáváte velké duchovní poznatky, růst a pokrok - a to nemluvím o velmi žádané možnosti poskytovat službu všem. Na to nikdy nezapomínejte! Buďte k nim laskaví. Buďte soucitní. Odpouštějte. Buďte starostliví. Buďte bezpodmínečně milující. Taková krásná příležitost k duchovnímu růstu se možná už nikdy nevrátí v celém stvoření, co ty víš!
Využijte ji naplno.

Místo toho, abyste se rovnou vrhli do kritiky nebo jim hluboce a zbytečně vysvětlovali, co všechno ʺnepochopiliʺ, buďte raději trochu soucitní a prostě je utěšte. Vřele je obejměte. Udělejte jim místo. Dejte jim všechnu svou lásku, neboť právě teď ji skutečně, hluboce, nejvíce potřebují. Právě teď vás totiž potřebují nejvíc. A pokud si stále nemůžete pomoci a kritizujete jejich způsoby, udělejte to až poté, co uplyne dostatečně dlouhá doba a oni budou mít více než dost času na to, aby věci integrovali a skutečně vstřebali šok. To je to nejmenší, co pro ně můžete udělat.

Pokud někdo z vás někdy zažil zradu, zlomené srdce nebo podraz od někoho, koho opravdu miloval a komu věřil, alespoň tušíte, jak se budou všichni cítit, až zjistí, že všechno, co jim kdy bylo namluveno, byla naprostá lež, že všichni, kterým tak důvěřovali, a na jejichž obranu dokonce napadali jiné lidi s dobrými úmysly, jsou právě ti, kteří je chtěli všechny zabít.

Už tak je to dost děsivé, to nejmenší, co bychom pro ně mohli udělat (když už pro nic jiného, tak jen z pouhé lidskosti), je nezhoršovat to ještě víc. Někteří z nich doslova píchli do svých vlastních dětí tu vražednou injekci se sraženinou (protože jim to poradili jejich velmi milovaní ʺvůdciʺ). Takže tady se můžete vsadit, že je to bude naprosto a totálně děsit. Nedělejme to ještě horší, než to všechno už je.
Tohle by klidně mohl být náš první velký krok k tomu laskavějšímu a láskyplnějšímu světu, který jsme odjakživa doufali vybudovat.
Nenechte si to ujít.
-
3. Komprimujte: nedělejte chybu, že své neprobuzené přátele příliš zatížíte vším, co víte. Je to snadné. Dávejte jim vždy jen jedno malé sousto informací. Nechte je to nejprve strávit. Nechte je, ať si je nejprve integrují. Pak to opláchněte a zopakujte. Přeskočte dlouhé detaily. Malá sousta jsou zábavná a zachutná jim to. Dejte jim jen stručnou informaci o tom, co je skutečně důležité, vždy jen jeden stravitelný kousek. A pak ještě něco navíc. A pak ještě něco. Snažte se je neposílat do všech šílených konspiračních králičích děr najednou - to prostě nejde. Postupně. Pamatujte, že je třeba pomoci jim zachovat si zdravý rozum a duševní/emocionální stabilitu. Všechny ʺkráličí díryʺ mohou být (pro ně) vyplněny později. Na dosažení tohoto cíle budou mít všichni dost času. Nechte je, ať si některé z těchto věcí prozkoumají sami. Nechte je, ať se také sami naučí základy a triky tohoto oboru. Jistě, můžete je v těchto věcech tu a tam dobře nasměrovat a tu a tam jim hodit pár dobrých odkazů vhodných k výzkumu - ale nezapomínejte, že i oni mají svou vlastní (duševní) cestu růstu a učení, kterou musí absolvovat! Dovolte jim to. Respektujte ji.
-
4. Oslavujte: Tohle je velmi nepovinné. A přesto bych ho (rozhodně!) z celého srdce doporučil všem, kterých se to tak týká! Proč vůbec slavit?
Protože zjevení, která přijdou, znamenají, že lidstvo je konečně svobodné a připravené a sjednocené jako jeden celek, aby konečně skutečně prosperovalo a vzkvétalo. A to je skutečně blahodárná věc, která si žádá oslavy z celého srdce - bez ohledu na to, zda jste bděli, nebo spali. A výrazně to zlepší náladu a přinese trochu (tolik potřebné!) radosti.
A také proto, že je to zbaví nesmírného tlaku a bolesti z (potenciálně sebevražedné) úrovně srdceryvných pocitů viny - a zároveň jim to všem dodá jistotu, že alespoň tady na ně nejste nenapravitelně naštvaní.
A také jim skutečně, hluboce odpustíte jako naprostý mistr, kterými jste. Ten, kdo je skutečně hoden nést dál neuvěřitelnou moudrost, bohatství, slávu a odkaz toho, co je křesťanské vědomí. Je mnoho těch, kteří ʺznajíʺ učení, a mnohem méně těch, kteří je dokáží skutečně uvést do praxe, když dojde na věc.
Bez skutečného, praktického uplatnění zmíněných nauk nás pouhé papouškování nikam nedostane. Jak s těmito znalostmi naložíte nyní, je na vás. Jděte svobodně vpřed a šiřte své zářivé světlo.

Zdroj: https://tinyurl.com/2dyahnew

Zpět