4023 Portály, které všichni vytváříme, paranormal Cosmic agency

[ UFO ] 2023-01-17

Vaše lidské tělo je vaším vlastním projevem a má vám poskytnout omezenou zkušenost v rámci říše, kterou všichni nazýváte ʺfyzický světʺ. Lidské tělo však může poskytnout pouze omezený rozsah vnímání, cokoli jeho pět smyslů dokáže vnímat, a to vede k čistě materialistickému způsobu vnímání existence, a nejlepším příkladem toho je zavedená věda na Zemi. Ale vyvozovat závěr, že vše, co lidé mohou vnímat a chápat pomocí své omezené vědy odvozené z jejich ještě omezenějších pěti smyslů, je to jediné, co existuje, je strašný omyl.

Taygetská věda, stejně jako věda téměř všech vyspělých ras, ať už Federace nebo ne, dokáže detekovat extrémně jemné formy energie, a to pomocí velmi vyspělých smyslů ze skupiny interferometrů. Taygeťané dokáží mapovat a číst harmonické frekvence téměř na jakémkoli místě, a to na molekulární úrovni. Díky schopnosti detekovat nejjemnější změny energie a frekvence dokáže technologie Taygeťanů odhalit a přečíst to, čemu říkáte ʺparanormální aktivitaʺ.

Lidé a jejich technologie jednoduše nemohou vidět ani odhalit, co se děje v jiných jemných úrovních existence. Nemohou vidět celý ten obrovský a komplikovaný svět plný entit, zvířat a lidí, který se prolíná v rámci toho, čemu se říká ʺhmotný světʺ. My však ano.

Především můžeme vnímat věci mentálně, protože naše smysly přesahují pět lidských, ale zde a nyní budu mluvit pouze o tom, co mohou hvězdné rasy zjistit pomocí špičkové technologie. Tyto informace se získávají mnoha způsoby a jednou z nejobvyklejších metod je použití sférických dronů. Takzvaný duchovní svět se nenachází v hustotě nad ani pod hmotným světem, zaujímá stejný prostor, je takříkajíc vetknut do stejné ʺlátkyʺ. Vše, co existuje, je vibrace a frekvence. Když je jedna nebo druhá strana příliš odlišná, nemohou se navzájem rušit, ale pokud mají náhodou některé nebo dostatek společných prvků, pak může dojít k určitému rušení, a to přesně v míře společné pro obě strany.

Když se frekvence někoho nebo něčeho na jedné straně shoduje s něčím na straně druhé, stávají se jakýmsi mostem mezi oběma říšemi, existují v obou současně, protože mezi říšemi není žádná bariéra, neboli to, co určuje jednu nebo druhou, je rozsah toho, co lze vnímat. Stejně jako... kdyby byli všichni barvoslepí, byly by barvy něčím paranormálním, společensky nepřijatelným a mýtem.

Lidské přístroje mohou vnímat věci, které jsou pro pět lidských smyslů neviditelné, například infračervené, ultrafialové, infrazvukové a tak dále, ale rozšiřují lidské vnímání jen o něco málo a ne natolik, aby odhalily jemnější, ale skutečné formy energie. Například dosavadní lidé se nemohou se svou vědou shodnout na tom, co je to gravitace, protože se to vymyká jejich chápání, a v podstatě mají všechno obráceně.

Lidé na Zemi, a samozřejmě i na jiných planetách, koexistují s celou zoologickou zahradou entit a astrálních zvířat všech druhů a forem, které je neustále obklopují. Obvykle se navzájem nerušíme, pokud se naše frekvence neshodují. Vnímající bytosti mohou kontrolovat svou frekvenci vibrací tím, že si hlídají své myšlenky a emoce. Pamatujte, že jste tím, na co myslíte.

Bytosti, všichni obyvatelé sfér, které jsou lidskému vnímání neviditelné, sdílejí stejný prostor, ale ne nutně stejný čas, protože ten má tendenci se pohybovat jinak, protože jde o vnímání. Obě strany se tam také mohou shodovat, i když obvykle ne. Např. když má člověk nízkou vibrační frekvenci a drží v sobě například zraňující myšlenky hněvu a strachu, je to v podstatě jako hod kostkou, protože pokud se výsledná frekvence shoduje s něčím na druhé straně, může dojít k jakékoli formě interakce, od mírné až po silnou.

Proto někteří jedinci provádějí ohavné rituály a oběti, aby snížili celkovou frekvenci místa a svou osobní frekvenci natolik, aby se stala shodnou s nižšími astrálními entitami, s nimiž chtějí navázat kontakt, někdy dokonce aby dosáhli dohod, které nejsou v nejlepším zájmu celé populace.

Stejně tak, pokud si člověk udržuje vysokou frekvenci a vibrace a je dostatečně důsledný v jejich udržování, stávají se součástí jeho osobnosti, a nakonec se také stáváte partnerem pro jiné druhy entit mnohem laskavější a láskyplnější povahy. To je základní teorie channelingu bytostí v takzvané vyšší sféře existence. Stáváte se průměrnou frekvencí hmoty, dat a lidí, s nimiž komunikujete.

To, co je na straně ducha, je velmi široká škála toho, co bychom mohli nazvat zvířaty a lidmi, z nichž někteří na hmotné straně ekvivalent mají, ale zdaleka ve většině případů nikoli. To znamená, že jsou stvořením existujícím pouze na takzvané astrální rovině. Tělo člověka po materiální stránce je výsledkem sebeinterpretace a manifestace jeho vlastních předsudků o tom, co ho definuje jako jedince. Tělo je odrazem myšlenek této duše.

Když někdo zemře násilným způsobem, vědomí této duše někdy nemá šanci přizpůsobit se myšlence, že její čas ve fyzickém těle skončil. To se může stát z mnoha důvodů.

Stejně jako je fyzické tělo projevem myšlenek duše, je i astrální slabá forma projevu, kterou mnozí mohou nazvat duchem. Je to ozvěna někoho, ale může mít určitou úroveň vědomí, nebo také ne. Může to být jen vzpomínka, kterou tato bytost vytváří na té či oné úrovni. Nikdo se neztratí, ví, jak se po smrti dostat zpět ke Zdroji, ale může se rozhodnout zůstat v této nižší energetické tělesné formě z mnoha důvodů. Říká se, že hlavním z nich je strach z trestu za špatné věci, které mohli udělat za života. Takže to, co způsobuje, že se duše nechce vrátit ke Zdroji, je opět její vlastní soubor představ a připoutaností.

Určitá místa mohou udržovat vibrace ve svých zdech pomocí skály jako krystalického pevného disku, ale hlavním důvodem, proč si místo udržuje stálou nízkou vibraci, jako v případě strašidelných domů, je to, že je obýváno astrálními bytostmi a osobami, které ovlivňují prostory svými vlastními myšlenkami a představami. Většina astrálních bytostí, které se nacházejí na druhé straně a které jsou pro tuto sféru jedinečné, jsou z nedostatku lepšího slova jen zvířata a podle toho budou reagovat. Hledají pouze uspokojení svých nejzákladnějších potřeb, jako je potřeba se nasytit. Když je tedy pozorujeme objektivně, nejsou dobré, ale ani zlé. Prostě tam dělají, co dělají, a hledají to, co potřebují, a mnohdy to může být v rozporu s našimi vlastními potřebami a zájmy.

Problém může nastat, když se subjekt na hmotné straně stane vibrační shodou s některou z těchto entit, ať už zvířecího druhu, nebo ne, protože i když obvykle jedna strana nevidí druhou, když dojde ke shodě, pak se mohou navzájem ovlivňovat, a to je případ, kdy někdo na hmotném světě, na tomto druhu entit začne parazitovat.

Tento parazitismus se může týkat i lidí, kteří kdysi měli tělo, protože se připoutají k živým lidem, kteří jim mohou poskytnout určitý druh nebo úroveň uspokojení toho, k čemu byli připoutáni za života, například živý opilec, k němuž je připoutána entita, která za života byla také opilcem. To je také hlavní příčinou schizofrenie, příčiny, kterou lidská věda zdaleka nechápe a ještě dále nepřijímá. Nyní pracuji na třetí části, o které mluvím nejraději, protože je to velmi objevná, důležitá a pro nás všechny užitečná informace.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/the-portals-you-make-part-2-the-paranormal-english

Zpět