3554 Venus Kumara: Dobré vibrace Jahn J Kassl

[ Ezoterika ] 2022-12-10

Signály
Naslouchejte svému vnitřnímu hlasu a naslouchejte Božímu šepotu - pak je všeho dosaženo a váš život je dokonalý!


Naslouchejte vnitřním signálům a nenechte se zmást vnějším hlukem! Každý den je vaše vědomí zaplavováno negativními zprávami a znepokojivými informacemi. To vás může zneklidnit a vyvést z míry. Éterický prostor Země je plný nevyvážených a manipulativních vibračních polí, která mají v lidech vyvolat strach a úzkost. Člověk se má držet dál od svého původu a svého božství, protože síly chladného světla vědí, že probíhá velké probuzení. Proto je třeba tomuto negativnímu ohňostroji nabitých emocí strachu nyní čelit - nyní záleží na správném chování. Proto je nanejvýš důležité, abyste si každý den udělali čas pro sebe. Dokud váš život ještě není neustálým dialogem s Bohem, ve vnitřní rovnováze, míru a harmonii vás udrží meditace.

Nejprve je to meditace, je to vnitřní modlitba, introspekce, která vás soustředí a spojuje. V meditaci a v tichu vytřiďte všechna negativní energetická pole - a ticho je všude tam, kde jste spojeni sami se sebou nebo s přírodou, což znamená, že se nemusíte stahovat do svého pokoje, abyste meditovali. Pro rozjímání můžete jít do přírody a pozorovat tam Boží dílo. Důležité je pouze to, abyste byli sami se sebou, aby vás nic nerozptylovalo. Odříkejte své modlitby a invokace a odevzdejte se Bohu - kdekoli, kdykoli a jakkoli! Vždy a všude je totiž ten správný čas - tam, kde se můžete bez rozptylování ponořit do své světlem naplněné přirozené vibrace - to správné místo.

3 pomůcky pro rozhodování
Jako druhou nápovědu směřuji vaši pozornost k tónům, které můžete vnímat v levém uchu, v pravém uchu a nad hlavou. Věnujte jim pozornost, protože tyto tóny či zvuky jsou vaším kompasem pro správná či nesprávná rozhodnutí. Pokud nevíte, jak se rozhodnout, nebo pokud potřebujete nějaké vodítko, nespěchejte a očekávejte odpověď prostřednictvím tónu, zvuku nebo vibrací, které vnímáte v levém uchu, v pravém uchu nebo nad hlavou.

Zvuk v levém uchu znamená NEGATIVNÍ - špatné rozhodnutí - proto ustupte od toho, o čem jste přemýšleli.

Zvuk v pravém uchu se nazývá POZITIVNÍ - správné rozhodnutí - pokračujte v cestě za svým cílem.

Vibrace nad hlavou znamená, že vaše rozhodnutí je v souladu s plánem vaší duše - dokonalé rozhodnutí - a dosáhli jste svého cíle: harmonie a souhlasu, jste na místě a nemusíte na něm nic měnit.

Shrnuto a podtrženo:
- Zvuk v levém uchu - ne!
- Zvuk v pravém uchu - ano!
- Vibrace nad hlavou - dokonalá shoda s vaší duší!

Milované lidské bytosti,
naslouchejte signálům, které k vám proudí z nebe a na které jste nyní stále jemněji kalibrováni. Sami víte, kudy byste měli a chtěli jít, a jste to vy sami, na koho se můžete vždy spolehnout. S trochou cviku si toto umění osvojíte, protože na všech cestách vás doprovází Bůh a nese Stvoření. Utopte své starosti v JEHO lásce a naslouchejte JEHO šepotu. Vše se děje skrze BOHA a vy jste dokonalí v BOHU.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/12/10/venus-kumara-good-vibrations/

Zpět