136 Mimozemské rasy Cosmic agency

[ UFO ] 2019-05-25

Život ve vesmíru je normou. Všechno je život, vše je vědomí. Z určitého hlediska je interpretováno jako živé v rámci umělých charakteristik, které se liší v závislosti na tom, kdo je vidí nebo pozoruje. Kámen je živý, voda je živá, kus rozbitého skla v popelnici je živý, v závislosti na tom, jak je definován život.

Není to biologie, je to vědomí. Je pravda, že kus skla má méně pozornosti vědomí, než sklo před rozbitím. Kus ztrácí pozornost, protože není užitečný. Když se něco, co ztratí pozornost, zhoršuje, jde o objekt, který je potenciální energií. Vše je vědomí a vychází z vědomí.

Život je všude ve vesmíru, protože je to vesmír. Důvod, proč jsou hvězdy, je proto, že v nich je život.Humanoidní rasy jsou také normou. Jsou nejběžnější, protože lidé slouží jako reference. V tomto galaktickém kvadrantu existuje nejméně 400.000 civilizací. Když by si vzali tričko a džíny, mezi lidmi by se ztratili. Každá z těchto civilizací je odlišná, s malými fyzickými rozdíly, schopnostmi nebo DNA, ale všechny se zdají být lidské. Ostatní nesčetné rasy se podobají lidem, ale v něčem se jasně odlišují. Příkladem jsou Dieslientiplex, Arkturiáni, Andromeďané, Sassani a Sauroidi a jiní. Kromě toho existuje bezpočet kočičích, psích, insektoidních a sloních ras, s jejich rozmanitými variantami, každá s odlišnou úrovní vědeckého a sociálního rozvoje.

V samotných Plejádách existuje mnoho civilizací v předprůmyslové fázi, některé právě objevily kolo nebo oheň, jiné jsou ve stádiu doby kamenné, bronzové nebo ve středověku. Obrovská rozmanitost umění, zvyků a postav nelze nikdy obsáhnout. Mluvím o bilionech civilizací.Na Zemi, ve stádiu doby kamenné, byli z jednoho hlediska v 5D a z jiného ve 2D. Nelze to snadno katalogizovat. Všechno je vždy velmi složité. Mnoho ras chce zůstat skrytých, cítí se ohroženi a mají rádi své soukromí a nechtějí být zařazeni do New Age z mnoha důvodů. Slyšeli už jste někdy od Solatiánech? Existují i další rasy, které již Hollywood zprofanoval, takže se stávají fikcí.Každý věří, že v Plejádách je vše pokročilé, že jsou to koule světla vysoké hustoty a lásky. Přímo v Plejádách je mnoho feudálních nebo dřívějších civilizací, aniž by věděli o svých mezihvězdných starších bratrech a sestrách. Dívají se na noční oblohu a přemýšlí, jaká jsou ta světla na noční obloze. Vymýšlí mýty a příběhy o těchto světlech, našich lodích.

Stále jsou v 5D. Hustota není synonymem technologického pokroku, kombinuje se s duchovním pokrokem. Vše je mnohem složitější a zároveň jednodušší.

V Plejádách je asi jedenáct mezihvězdných ras. Příkladem je rasa Atlas Moluse. Jsou duchovně velmi vyspělí lidé, malá demografická skupina. Nejsou mezihvězdní. Není to proto, že jsou hloupí, zaostalí, nebo pro nedostatek komunikace. Je to na základě vlastního rozhodnutí. Sdělili něco velmi hlubokého a velmi důležitého: Proč být mezihvězdný, proč používat loď, když mě odveze z mého domu? Mají tam všechno, a protože se již více nezaměřují na hmotu, jako jiné rasy, protože jsou oddaní moudrosti a protože zjistili, že dromomania nefunguje, neslouží jim, nemají takovou potřebu. (dromomanie=posedlost cestováním). Je to nemoc Taygeťanů, a také vy tím hodně trpíte. Je to mánie, zvyk cestovat všude, všechno se naučit.

Drtivá většina ras 5D, 99,99%, nejsou mezihvězdné. Každý má své vlastní důvody. Logicky mnoho sdílí podobné důvody, jiné nedosáhly technologické, nebo duchovní úrovně, aby byly mezihvězdné. Aby byla rasa mezihvězdná, musí být technologie vhodně skombinována se spiritualitou. Z pohledu 3D Země, i z pohledu 5D existují také fáze a duchovní vývoj.Bytí v době bronzové není totéž, jako kdyby nebýt duchovně pokročilý. Mít chytrý telefon a cestovat letadlem není to samé jako být duchovně pokročilejší. I když jsou ve věku bronzu, neznamená to stejné charakteristiky jako doba bronzu na Zemi. Každá je jiná.

Jak byla Země a jak říkají, že se také ohromně liší, ale to je další záležitost.

11 mezihvězdných ras na Plejádách jsou:

Alcyone: Yena

Sterope: Sau´k - měsíc ´Waki

Asterope: Eloh - Elohi - Naph - Elios

Merope: Hyadean (kočkovité šelmy)

Merope: Ashand (Lyřané s lidským vzhledem)

Taygeta: Taygeťané

Pleione: Solatiané

Atlas: Atlantové - Mollose

Electra: Engan

Celeano: Celestes nebo Blue (modří Plejáďané)

Maia: Maya - Mollose - Mimozemské rasy Hopi

Existují varianty ras, jsou jich tisíce. Téměř všichni jsou humanoidi, některé více než jiné. Některé jsou pozitivní sauroidi, některé kočkovité šelmy, Lyřané. Sauroidi jsou plazi.

Saucó nebo Mes Baky. Jen proto, že jsou sauroidi, nemusí být negativní.

Alpha Drakoniáni jsou pozitivní, ale nejsou v Plejádách. Existují i negativní Alpha Drakoniáni, cos, ale jsou pod kontrolou pozitivních. Všechny rasy mají příbuzné uvnitř i vně Plejád. Existují i negativní nordici. Existuje také mnoho umělých klonů vytvořených negativními, které se nám podobají. Mluvíme-li o nehvězdných rasách, na Atlasu máme rasu Molus, nejsou mezihvězdní, ale stejná rasa Molus na planetě Maia, která se nazývá Molus Maia, je mezihvězdná.

Lidé Hopi z planety Maia mají co do činění s našimi Mayi a Hopi. Odtud je jejich jméno, odtud pochází. To, co měli na Zemi, byly kolonie. Vypadají téměř stejně, ale už mezi sebou nekomunikují. Existují dvě mayské civilizace v Mesoamerice, lidská věda uznává pouze jednu. První mezihvězdní Mayové se vrátili domů, vše opustili. Potom přišli Proto Mayové. Převzali budovy a zvyky a nesprávně si je vyložili jako oběti. Stejné se stalo v Egyptě. Egyptská kultura byla od kultury velkých králů až do roku 50 před Kristem. Když ho napadl Julius Caesar, vzal jen to, co tam zůstalo, jako základ své vlastní civilizace. Sfinga a pyramidy předcházejí klasické egyptské civilizaci, stejně jako mayské struktury předcházejí moderní Maye.

Proto mayové pochází ze sousedních kultur, jako jsou Tolteci, Olmeci a Aztekové. Arizonští Hopi jsou také z Maii. Někteří šli domů, jiní tam zemřeli, když se připojili k reinkarnačnímu cyklu, další se spojili s jinými kulturami nebo založili jiné kultury.Rasa Elohi je příbuzná s biblickými Elohim. Hodně informací se prolíná s vědomím, které je již na Zemi. Všechno je plné významů, mají stejné jméno, protože tam byly nebo protože to jsou oni. Padlí andělé a všechno, co jim bylo připisováno. S Elohim je to velmi komplikované. Výraz znamenal rasu vzduchu Elios, jako ducha, jako Džinové. Někdo je bere jako božstva, někdo jako škodlivé duchy. Vlastně jsou to jen další lidé. Ve starověku měli hodně společného s lidstvem. Vzali je padlí andělé a démoni, známí zejména na Středním východě. Odtud pochází pojem džin, neboli génius (Aladdin, džin lampy). Existuje několik Plejádských pozitivních sauroidních ras. (Podle islámu jsou Džinové rasou duchovních bytostí, které mají svobodnou vůli jako lidské bytosti a stejně jako duchové na Zemi může být Džin dobrý, nebo špatný.)Pro mě bylo vždy velmi důležité, aby lidé na Zemi byli opatrní s určitými invazivními rasami, které nejsou nebo nemají civilizaci, a které jsou spíše druhem invazivních zvířat, která cestují na cizích lodích, jako ve filmu Vetřelec. Příšery z mimozemských filmů jsou skutečné, nazávají se Lurker. Existuje několik druhů a poddruhů. Hollywood to ví a prezentuje to jako fantazii s dalšími nespočetnými invazivními druhy škůdců a kosmických zvířat. Jak je logické, existuje celá zoo a ne vše je dobré, ani pro vás, ani pro nás. Vztahují se k oblasti Zeta-Reticulum, ale jsou na nesčetných planetách. Jejich tělo je založeno na křemíku, nikoli na uhlíku, což je činí nezranitelnými pro nepřátelské atmosféry. Přizpůsobí se téměř jakémukoli typu prostředí a teplotním rozsahům. Nejpodobnější jsou těm ve filmu Alien 2, protože mají tělo hmyzu, rozměry mají stejné jako ve filmu. Jsou to výhradně masožravci. Jsou to insektoidi, ale nemají nic společného s Mantis. Když je jich víc než deset, jsou nebezpeční dokonce i pro nás. Nemáme žádné důkazy o Lurkerech na Zemi.

Proto je nutné mít vysokou etiku a hodnoty, zejména duchovní před cestováním ke hvězdám. Bez etiky importujete nežádoucí věci do jiných světů, nejen Lurkery. Ale jak vám říkají v mimozemských filmech, Kabala by byla ráda, kdyby jednoho z nich proměnila v biologickou zbraň. Ale Lurkeři jsou jen jednou skupinou druhů mezi biliony jiných nežádoucích škůdců. Nějakou dobu už nás neobtěžovali, ale máme velmi pečlivé skenovací protokoly. Jsou to zvířata, 5D není synonymem pro dobro a lásku.

5D je standardem Vesmíru, protože je ve velké většině dominantní hustotou. I když existuje dualita, že je druh agresivní nebo škodlivý, jde pouze o interpretaci těch, kteří s ním nesouhlasí. Nejde o atribut vnitřního zla v druhu, pouze jeho postoj a způsob bytí jsou v rozporu s postojem a způsobem druhých. Od chvíle, kdy jsou tady muži a ženy, existuje dualita. Na Zemi má 5D atributy, které bychom dali 7D. Přechod od atributů 3D k atributům úplné lásky, neduality, entit a androgynních lidí je postupnější. Logicky to sem musí projít skrze 5D.

Vysoká telepatie a absence času jako taková, pouze pololineární čas jako individuální vlastní zážitek, ne vypočítaný z pohledu kolektivu. Přímý důsledek telepatie je pochopení, že ostatní jsou také aspekty vás, stejné osoby. Všichni jsme spojeni, a to rozpouští mnoho věcí, které způsobují konflikty. Přesto je to jen jedna část, přechod do jiných rovin, kde se dualita rozpouští a odpařuje. Nemůže existovat místo bez duality, protože vše by bylo inkluzivní. Nebo spíše, existuje jedno takové místo. Zdroj ? Vše.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=8BUiyYz0glE&feature=emb_logo

Zpět