3863 Vyšší síly k dnešku Julia Lenge

[ Ezoterika ] 2023-02-09

Zdravím tě, Duše, děkuji ti za poskytnutí kanálu. Vítáme vaše otevřené srdce. Přijměte informační balíček a rozbalte jej.

Q: Vnímám přítomnost Plejád, Orionu a Učitelského systému. A velmi vyvážený tok energie.

A: Všichni máme zájem na kvalitě předávaných informací a každý z nás vkládá do tohoto sdělení svou energii, aby bylo maximálně vyvážené.

Q: Viděla jsem obraz: černé pozadí a přes něj se táhnou tenké bílé nitky - některé hustší, jiné docela tenké, některé širší, jiné užší. Co to je?
A: Právě to se nyní děje. Bílá vlákna jsou proudy Duší směřující k různým značkám 4D prostoru, které jsou rozděleny a zformovány do jakýchsi dálnic. Některé proudy jsou více zformované, jiné se teprve formují, takže ještě nejsou zcela husté, široké, proces pokračuje. Rozdělujeme vás do skupin pouze podle toho, jak jste byli odhaleni po již dlouhých kontrolách ze strany Temné hierarchie.

Q: Temná hmota je většina?

A: Ano, je to obrovský prostor Duší, které v masovém režimu ještě nedozrály k přesunu do světelného prostoru. Dali jsme vám obrázek, abyste pochopili poměr světlých čar a tmavého pozadí - v kontrastu.

Q: Co nás čeká v nadcházejících měsících? Hierarchové vesmíru hovořili o tom, že nás čeká vážná zkouška vědomí. Co to je?

A: Především to není první zkouška, v posledních letech jste již prošli a procházíte určitými výbuchy událostí, které měří vaše reakce. A uvědomujete si, že nemůžeme vyslovit scénář, zejména proto, že se neustále mění, něco se upřesňuje a dokončuje. Proto se jasné předpovědi nenaplňují a čtenáře to jen mate. Můžeme pouze nastínit některé trendy a tendence. Přichází nová vlna změn, která otřese velkou částí planety jako zemětřesení. Všechny vaše reakce na tuto vlnu budou změřeny, stále budou prováděny úpravy toku. Je pravděpodobné, že do podzimu budou všechny proudy plně zformovány a síly, které určují další kroky - budou moci přesněji určit další plán činnosti. Vaše skutečné záměry a vaše vnitřní skryté části budou muset být maximálně odhaleny, aby neexistoval kout, kam by světlo Pravdy nevstoupilo. Mnozí z vás se uvidí nově. Několik dalších procent, kteří se rozhodnou pro sebeurčení, dostane šanci. Každé otřásání slouží k otřesům. Každé semínko dopadá do své jamky z hlediska velikosti, nebo jinak - je přitahováno energeticky z hlediska své energetické váhy, lehkosti nebo těžkosti.

Q: Jedná se o konečnou ʺúpravuʺ?

A: Nic není definitivní ani konečné, pouze nová cívka. V každém z těchto proudů se budou odehrávat určité formace, události, které budou dále rozvíjet a utvářet prostor uvnitř každého z těchto proudů. V každém z vláken dochází k jinému přerozdělení, aby se každá Duše dostala tam, kde se může nejvydatněji projevit.

Q: Vidím to jako známkování ve škole. Je trochu zvláštní, když se tisíce životů redukují na jediný derivát.

A: Samozřejmě se to neomezuje na jedinou známku. Proudy tvoříme podle určitých parametrů. Již víte, že existují plástve zkušeností, a máme potřebný soubor definic pro parametry svítivosti. Každá naplněná plástev vyzařuje vlastní světlo. Každá buňka vyzařuje jiné spektrum světla. Z těchto spekter pak pomocí složitých matematických vzorců odvozujeme parametry jednotlivých toků. Samozřejmě nejsou všechny stejné, ale podobné směrovosti duší. Zpočátku si tyto duše pravděpodobně ani neuvědomí, že jsou si podobné, budou se hádat a lavírovat, ale budou mít podobné sklony a mohou si navzájem pomáhat zdokonalovat své fasety, naplňovat zkušenostmi ty, které ještě potřebují naplnit. Proudy jsou naším způsobem, jak vám pomoci odhalit sebe a své okolí. Sebeodhalení v takových skupinách (je těžké je nazvat skupinou, protože skupinu vnímáte jako velmi malý počet lidí - jsou to spíše oddělené civilizované vrstvy lidstva) se nám zdá být velmi užitečnou a důležitou etapou. Neměli byste to brát tak přímočaře, jak to děláte. Vše je velmi vícerozměrné a mnohem barevnější.

Q: Temné zbarvení proudu, hlavní masa Duší, jak se budou moci navzájem odhalit při tak obrovském počtu. To jsou přece miliardy lidí. Příliš mnoho lidí. Jak se budou jejich zdroje rozvíjet?

A: Bude to stejné jako dříve - s pomocí linií událostí a vybraných mentorů dojde k dalšímu rozvinutí Duší, k rozvinutí jejich aspektů, jejich zdrojů v novém obratu. Pro každý z proudů začíná jiná éra. Někteří budou pokračovat, někteří budou klopýtat, ale doufáme, že nové vesmírné energie pomohou posunout vědomí většiny a přejít na jinou cestu. Podle vašich měřítek to není rychlý proces, ale neočekáváme, že proběhne lusknutím prstu. Někteří učitelé na vaší platformě se přesunou s většinou Duší na novou, aktualizovanou 3D platformu a budou dále pomáhat Učitelům ze světelných světů při výuce a předávání znalostí. S každou z těchto duší probíhají jednání a vyjednávají se určité podmínky jejich další služby. Je to velká zodpovědnost a nelehké břemeno a tyto duše s tím souhlasí a my jsme jim za jejich službu velmi vděční. Stejně tak budou přicházet nové duše, které jste dosud neznali. Noví účastníci-civilizace pomáhají vytvářet konstruktivnější a vyváženější scénář, který může lidstvu pomoci dosáhnout jeho potenciálu.

Q: Je apokalyptický scénář stále v platnosti a lze jej aktivovat?

A: Pro část obyvatelstva stále platí. Neradi bychom zacházeli do podrobností a detailů tohoto scénáře a chceme zachovat co nejvyváženější tón této zprávy.

Q: Co se stane s těmi cizími kódy, které původně zavedly mor a otrávily vnímání lidské mysli? Budou uklizeny?

A: Na tom samozřejmě pracuje obrovský tým, který může prostor vyčistit. Vědomí, která uvízla ve vnímání moru, se obtížně transformují - a proto to pro ně bude obtížnější. Pro novou generaci bude aktualizovaná platforma srozumitelnější. Na dodržování řádu a váš vývoj bude bedlivěji dohlížet skupina Strážců vesmíru, některé neutrální síly. Proto budou veškeré pokusy o otrávení mysli neautorizovanými kódy potlačeny. Po spuštění nové cívky však nikdo nebude zasahovat do samotného vývoje lidstva.

Q: Jaká je vaše prognóza pro letošní rok pro lidstvo z obecného hlediska a jaké jsou vaše rady?

A: Nyní velmi záleží na vás, vy určujete kvalitu vyjádření událostí. Míra drsnosti, agresivity nebo klidnější verze událostí. Všichni se dostanete do víru kolektivní volby a je to nevyhnutelné, taková je fyzika prostoru. Těm, kteří usilují o vyšší frekvence vědomí, vaši Guru pomohou a podpoří vás. Zůstaňte v rovnováze, buďte pevní ve svých záměrech, učinili jste svou volbu, buďte si jí jisti a nepodléhejte touze kritizovat nebo soudit, neupadejte do těchto stavů. Znalost rovnováhy mezi sebou a svým prostorem se hodí. Až se kolem vás roztočí vichřice, stáhněte se do svého světa vnitřního pozorovatele, kde neexistují žádná hodnocení a soudy, kde je Domov duše, kde můžete bouři přečkat.

Zdroj: https://absolutera.ru/article14576

Zpět